Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Case NZXT

Case NZXT

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0050
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.160.000
-9%
Mã SP: VCNZ0050
1.959.000
1.959.000
[Đã bao gồm VAT]
2.160.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 1.959.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0051
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.160.000
-9%
Mã SP: VCNZ0051
1.959.000
1.959.000
[Đã bao gồm VAT]
2.160.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 1.959.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
img

Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0005
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.860.000
-9%
Mã SP: VCNZ0005
2.600.000
2.600.000
[Đã bao gồm VAT]
2.860.000 VND
-9%
Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 2.600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0053
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.960.000
-9%
Mã SP: VCNZ0053
2.690.000
2.690.000
[Đã bao gồm VAT]
2.960.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 2.690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0054
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.960.000
-9%
Mã SP: VCNZ0054
2.690.000
2.690.000
[Đã bao gồm VAT]
2.960.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 2.690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H7 FLOW (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H7 FLOW (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0035
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.290.000
-9%
Mã SP: VCNZ0035
2.989.000
2.989.000
[Đã bao gồm VAT]
3.290.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H7 FLOW (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 2.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H7 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H7 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0036
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.290.000
-9%
Mã SP: VCNZ0036
2.989.000
2.989.000
[Đã bao gồm VAT]
3.290.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H7 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 2.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCNZ0048
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.410.000
-9%
Mã SP: VCNZ0048
3.099.000
3.099.000
[Đã bao gồm VAT]
3.410.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 3.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCNZ0049
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.410.000
-9%
Mã SP: VCNZ0049
3.099.000
3.099.000
[Đã bao gồm VAT]
3.410.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 3.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H9 FLOW (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case NZXT H9 FLOW (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0046
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.860.000
-9%
Mã SP: VCNZ0046
3.509.000
3.509.000
[Đã bao gồm VAT]
3.860.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H9 FLOW (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 3.509.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H9 Flow (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case NZXT H9 Flow (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0060
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.860.000
-9%
Mã SP: VCNZ0060
3.509.000
3.509.000
[Đã bao gồm VAT]
3.860.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H9 Flow (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 3.509.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0059
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.180.000
-9%
Mã SP: VCNZ0059
3.799.000
3.799.000
[Đã bao gồm VAT]
4.180.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 3.799.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H7 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case NZXT H7 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0032
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.160.000
-9%
Mã SP: VCNZ0032
4.689.000
4.689.000
[Đã bao gồm VAT]
5.160.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H7 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 4.689.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H7 (2023) Elite (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case NZXT H7 (2023) Elite (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0057
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.350.000
-9%
Mã SP: VCNZ0057
4.859.000
4.859.000
[Đã bao gồm VAT]
5.350.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H7 (2023) Elite (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 4.859.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
img

Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0045
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.820.000
-9%
Mã SP: VCNZ0045
5.289.000
5.289.000
[Đã bao gồm VAT]
5.820.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 5.289.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0044
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.820.000
-9%
Mã SP: VCNZ0044
5.289.000
5.289.000
[Đã bao gồm VAT]
5.820.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 5.289.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Case NZXT được sản xuất bởi thương hiệu Mỹ có tên tuổi trên trường công nghệ với nhiều sản phẩm độc đáo về Gaming PC cũng như Hi End. Case này được đánh giá rất cao về thiết kế cũng như khả năng tương thích, hiệu quả tản nhiệt và độ bền dài lâu. Cùng Tin Học Anh Phát đón đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này.

Mua Case NZXT chính hãng giá rẻ

Giới thiệu cấu hình Case NZXT

NZXT là một cái tên không còn xa lạ với người dùng PC bởi hàng loạt sản phẩm về case vỏ máy tính, thùng máy, tản nhiệt cao cấp. 

Case NZXT được thiết kế khá gọn nhẹ, chất liệu thép SGCC bền bỉ. Bên cạnh đó case được trang bị thêm hệ thống quạt làm mát, nhờ đó tăng hiệu năng tản nhiệt của máy.

Về mặt thẩm mỹ, NXZT đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng với nhiều thiết kế đẹp mắt, mặt bên là kính cường lực trong suốt cho phép nhìn rõ linh kiện và đèn LED bên trong. 

Sở hữu bộ khung kim loại khá chắc chắn kết hợp với khay để ổ cứng SSD dễ tháo lắp khiến cho việc tháo lắp thùng máy trở nên đơn giản hơn nhiều đối với người sử dụng.

Giới thiệu cấu hình Case NZXT 

Đặc điểm nổi bật của Case NZXT

Để người dùng dễ dàng so sánh và chọn lựa giữa hàng ngàn Case trên thị trường, dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp những đặc điểm nổi bật của Case NZXT:

 • Không gian bên trong rộng rãi, thoải mái lắp đặt/ tinh chỉnh thêm linh kiện để nâng cao hiệu năng của máy.
 • Cấu trúc gọn nhẹ, thông minh và tiện lợi.
 • Trang bị hệ thống quạt tản nhiệt ở cả 2 mặt hỗ trợ làm mát một cách hiệu quả và nhanh chóng.  
 • Đa dạng cổng kết nối: Thiết kế vỏ case hỗ trợ đầy đủ các cổng kết nối: USB type A/C, cổng cắm tai nghe… 
 • Tương thích đa dạng linh kiện: Case có khả năng tương thích với nhiều loại mainboard bởi vậy người dùng có thể linh động lựa chọn linh kiện phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng thực tế.
 • Hỗ trợ bảo hành hơn 2 năm.


Tính năng nổi bật Case NZXT 

Bảng báo giá Case NZXT cập nhật mới nhất 

Giá của Case NZXT thuộc phân khúc khá cao trong các dòng case trên thị trường bởi hiệu năng ưu việt và thiết kế sáng tạo. Để quý khách hàng có những thông tin chi tiết về giá cả, Tin Học Anh Phát chia sẻ bảng giá chi tiết sau đây.

Tên sản phẩm

Giá VNĐ/ chiếc

Vỏ Case NZXT H510 BLACK/RED

1.890.000

Vỏ Case NZXT H510 FLOW BLACK/WHITE

1.990.000

Vỏ Case NZXT H7 WHITE/BLACK

2.990.000

Vỏ Case NZXT H7 FLOW WHITE/BLACK

2.990.000

Vỏ Case NZXT H7 ELITE WHITE/BLACK

4.830.000

Vỏ Case NZXT H1 V2 BLACK/WHITE

8.980.000

Vỏ Case NZXT Matte H210 Black/White

2.140.000

Vỏ Case NZXT Matte H710 Black

3.580.000

Vỏ Case NZXT Matte H710I Black

4.470.000

Vỏ Case NZXT Elite H510 White

3.910.000

Vỏ Case NZXT H510I Black|Red

2.680.000

Vỏ Case NZXT H710 White

3.580.000

Vỏ Case NZXT Matte H510 White

1.890.000


Báo giá Case NZXT chi tiết mới nhất

Những điểm cần lưu ý khi chọn mua Case NZXT

Cũng như các loại case khác, người mua cần chú ý đến nhu cầu sử dụng, tính tương thích với các linh kiện đang có để đưa ra quyết định mua Case NZXT phù hợp.

 • Kiểu dáng case: đây là yếu tố đầu tiên mà người dùng quan tâm, vỏ case cần đáp ứng những tiêu chí phù hợp nhất với Mainboard hiện tại, chứa đủ linh kiện phần cứng bên trong, chiều dài của nguồn có thể gắn vào Case.
 • Hệ thống tản nhiệt: bạn cần đảm bảo case máy tính đó có hỗ trợ lắp đặt các thành phần tản nhiệt phù hợp với máy tính. 
 • Module khe ổ đĩa, khe cắm, cổng kết nối: nắm rõ về kích thước ổ đĩa để chọn loại Case có hỗ trợ đầy đủ khay đựng sẽ giúp máy tính bạn tăng khả năng kết nối với các thiết bị ngoại vi.
 • Chất liệu, thiết kế: người dùng thường ưu tiên loại case làm từ vật liệu nhẹ bền, có khả năng bố trí linh kiện gọn gàng, dễ dàng tháo lắp và đặc biệt có bề ngoài đặc biệt, tôn lên cá tính bản thân.
 • Mức giá: tùy theo tình hình tài chính để lựa chọn giữa rất nhiều phân khúc giá của vỏ Case NXZT hiện nay. 

Những điểm cần lưu ý khi mua Case NZXT

Lý do nên chọn mua Case NZXT tại Tin Học Anh Phát

Tại Tin Học Anh Phát hiện có đầy đủ các sản phẩm Case NZXT từ tầm trung đến cao cấp với mức giá từ 2 đến 9 triệu đồng. Quý khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng để được nhân viên tư vấn, hoặc tham khảo sản phẩm trên website với các thông số chi tiết. 

 

Tin Học Anh Phát chuyên cung cấp các sản phẩm chính hãng, luôn được đội ngũ chuyên viên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng. Khi mua sắm tại Tin Học Anh Phát, khách hàng sẽ nhận được vô số ưu đãi như sau:

 • Trung thực, Uy tín: tất cả sản phẩm được nhập khẩu hàng chính hãng 100%.
 • Tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên có chuyên môn và trình độ cao.
 • Trách nhiệm: chế độ bảo hành sản phẩm theo hãng.
 • Nhiều phần quà, khuyến mãi ưu đãi đi kèm khi mua cùng sản phẩm.
 • Cung cấp các gói bảo hành dài hạn cao cấp.
 • Showroom hiện đại, cao cấp, đem đến trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng. 
 • Khách hàng có thể thuận tiện mua sắm trên website, chúng tôi hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.

Qua những thông tin được đưa ra trên đây, hy vọng bạn sẽ sớm chọn được Case NZXT phù hợp với nhu cầu của mình. Quý khách có bất kỳ thắc mắc về thông tin sản phẩm xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc hotline: 090.29.28.069 để được tư vấn một cách tận tình nhất.

 

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • NZXT (16)
Lọc sản phẩm-

Loại Case

Kiểu dáng

màu sắc

Chủng Loại

Kích thước Main

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng