Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Pc Xeon Theo Số Lượng CPU

Pc Xeon Theo Số Lượng CPU

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
 PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti

Mã SP: PCXD001
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X79

CPU:XEON 2670V2

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1050Ti

7.010.000
-13%
Mã SP: PCXD001
6.090.000
6.090.000
[Đã bao gồm VAT]
7.010.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti
Giá bán: 6.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD003
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2676V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

8.640.000
-13%
Mã SP: PCXD003
7.510.000
7.510.000
[Đã bao gồm VAT]
8.640.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.510.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD004
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680 v3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

8.800.000
-13%
Mã SP: PCXD004
7.650.000
7.650.000
[Đã bao gồm VAT]
8.800.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070

Mã SP: PCXD005
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2676V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

8.810.000
-13%
Mã SP: PCXD005
7.660.000
7.660.000
[Đã bao gồm VAT]
8.810.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070
Giá bán: 7.660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD002
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696 V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

9.160.000
-13%
Mã SP: PCXD002
7.960.000
7.960.000
[Đã bao gồm VAT]
9.160.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.960.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060

Mã SP: PCXD010
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680 v3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

9.920.000
-13%
Mã SP: PCXD010
8.620.000
8.620.000
[Đã bao gồm VAT]
9.920.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060
Giá bán: 8.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

11.420.000
-13%
Mã SP: PCXD006
9.930.000
9.930.000
[Đã bao gồm VAT]
11.420.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070
Giá bán: 9.930.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696 V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

12.410.000
-13%
Mã SP: PCXD007
10.790.000
10.790.000
[Đã bao gồm VAT]
12.410.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 10.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA005
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2676V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

13.910.000
-13%
Mã SP: PCXDA005
12.090.000
12.090.000
[Đã bao gồm VAT]
13.910.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA003
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2676V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

13.910.000
-13%
Mã SP: PCXDA003
12.090.000
12.090.000
[Đã bao gồm VAT]
13.910.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA004
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680 v3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

14.020.000
-13%
Mã SP: PCXDA004
12.190.000
12.190.000
[Đã bao gồm VAT]
14.020.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.190.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

16.080.000
-13%
Mã SP: PCXD008
13.980.000
13.980.000
[Đã bao gồm VAT]
16.080.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070
Giá bán: 13.980.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080

Mã SP: PCXDA006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1080

16.530.000
-13%
Mã SP: PCXDA006
14.370.000
14.370.000
[Đã bao gồm VAT]
16.530.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080
Giá bán: 14.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080

Mã SP: PCXD009
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1080

17.120.000
-13%
Mã SP: PCXD009
14.880.000
14.880.000
[Đã bao gồm VAT]
17.120.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080
Giá bán: 14.880.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

17.680.000
-13%
Mã SP: PCXDA008
15.370.000
15.370.000
[Đã bao gồm VAT]
17.680.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 15.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2696 V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

19.660.000
-13%
Mã SP: PCXDA007
17.090.000
17.090.000
[Đã bao gồm VAT]
19.660.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 17.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA009
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

26.900.000
-13%
Mã SP: PCXDA009
23.390.000
23.390.000
[Đã bao gồm VAT]
26.900.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 23.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

Hiện nay Pc Xeon Theo Số Lượng CPU là cấu hình thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dùng, đặc biệt là những người dùng chơi game giả lập. Trong bài viết ngày hôm nay hãy cùng Tin học Anh Phát đi tìm hiểu thông tin chi tiết về cấu hình này nhé! Cùng khám phá bài viết ngay thôi nào!

Pc Xeon Theo Số Lượng CPU rất được quan tâm

Giới thiệu về sản phẩm Pc Xeon Theo Số Lượng CPU

Nhắc đến sản phẩm CPU Xeon thì chắc hẳn những người dùng Pc Gaming Xeon lâu năm đã không còn xa lạ gì khi đây là một dòng máy thuộc quyền sở hữu của tập Inter - Một trong những đơn vị cung cấp công nghệ hàng đầu trên thị trường với quy mô hoạt động trên toàn thế giới.

CPU Xeon cũng tương tự như các dòng máy CPU khác, có thể tương thích với bất cứ thiết bị máy tính laptop nào. Chúng có đầy đủ các chức năng cần thiết và cấu hình cho một workstation hay một server của hệ thống máy tính hoạt động. Hiện nay Pc Xeon Theo Số Lượng CPU được khá nhiều người ưa chuộng sử dụng.

Pc Xeon CPU là một sản phẩm được sử dụng rất phổ biến

Công nghệ nổi bật của sản phẩm Pc Xeon Theo Số Lượng CPU

Những ưu điểm vượt trội về công nghệ của sản phẩm Pc Xeon Theo Số Lượng CPU:

 • Hỗ trợ RAM Error Checking và Correction: Một trong những công nghệ nổi bật nhất mà chỉ có CPU Intel Xeon mới có đó chính là hỗ trợ RAM ECC cho người dùng. Chúng sẽ phát hiện và sửa các lỗi dữ liệu, vì thế mà những sự cố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của người dùng sẽ được giảm thiểu.
 • Có độ bền cao: Nếu như bạn làm việc liên tục với workstation hạng nặng thì CPU Intel Xeon hoàn toàn có thể đáp ứng được bởi sản phẩm có độ bền bỉ cực kỳ cao.
 • Công nghệ siêu phân luồng: Tất cả các dòng chip Xeon theo số lượng CPU đều có công nghệ siêu phân luồng. 
 • Cung cấp bộ nhớ đệm L3 cache: Với công việc đòi hỏi phải chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc hay chơi game đồ họa giả lập thì với bộ nhớ độ L3 mà CPU Intel Xeon cung cấp sẽ giúp cho trải nghiệm của người chơi mượt mà hơn bao giờ hết.

Pc Xeon CPU sở hữu rất nhiều công nghệ nổi bật

Bảng giá bán Pc Xeon Theo Số Lượng CPU tốt nhất trên thị trường

Thông tin chi tiết về bản giá những sản phẩm có cấu hình Pc Xeon Theo Số Lượng CPU dành cho người dùng tham khảo:

Tên sản phẩm

Bảng giá

PC Giả Lập X79 E5 2670 v2 10 Nhân 20 Luồng 32GB GTX 1050Ti

  8.420.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Giả Lập X79 E5 2696 v2 12 Nhân 24 Luồng 32GB GTX 1060

  9.390.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Giả Lập X99 E5 2678 v3 12 Nhân 24 Luồng 32GB GTX 1060

  10.420.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Giả Lập X99 E5 2678 v3 12 Nhân 24 Luồng 32GB GTX 1070

  11.710.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Giả Lập X99 E5 2680 v4 14 Nhân 28 Luồng 64GB GTX 1070TI

  15.060.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Giả Lập X99 E5 2696 V3 18 nhân 36 luồng 64GB GTX 1070TI

  16.970.000 đ [Giá đã có VAT]

Giá bán Pc Xeon CPU dành cho người dùng tham khảo

Những điểm cần lưu ý khi mua Pc Xeon theo số lượng CPU

Có thể thấy, Pc Xeon theo số lượng CPU hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng. Tuy nhiên để có thể lựa chọn được thiết bị phù hợp nhất thì bạn cần phải lưu ý những vấn đề sau:

 • Giá thành của các CPU Intel Xeon là không hề nhỏ, chính vì vậy mà người dùng cần cân nhắc để lựa chọn được thiết bị phù hợp nhất. Không có nghĩa là thiết bị đắt tiền thì sẽ phù hợp, hãy đánh giá CPU Intel Xeon sử dụng cho mục đích công việc nào để có lựa chọn thích hợp nhất.
 • CPU Intel Xeon là một thiết bị không thể thiếu, chính vì vậy mà ngày nay có càng nhiều người sử dụng. Tuy nhiên sản phẩm cũng có thể bị làm giả, do đó mà khi mua người dùng cần phải hết sức cẩn thận.

Một số lưu ý để lựa chọn được Pc Xeon CPU tốt nhất

Lý do nên chọn mua Pc Xeon theo số lượng CPU tại Tin Học Anh Phát

Bạn đang muốn sở hữu một thiết bị Pc Xeon Theo Số Lượng CPU chất lượng, uy tín và có giá thành ưu đãi. Tuy nhiên bạn lại không biết lựa chọn đơn vị nào để có thể đảm bảo được chất lượng. Vậy thì nhất định không được bỏ qua Tin học Anh Phát - Đây là đơn vị cung cấp các linh kiện máy tính hàng đầu TP. HCM.

 • Cung cấp CPU Intel Xeon theo số lượng mà còn có nhiều thiết bị khác phục vụ cho công việc làm việc, chơi game trên máy tính của khách hàng. 
 • Bảo hành đổi trả sản phẩm, bảo hành chính hãng.
 • Mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng.
 • Cung cấp các sản phẩm linh kiện máy tính chính hãng.
 • Tin học Anh Phát có một đội ngũ nhân viên làm việc hết sức chuyên nghiệp để có thể hỗ trợ khách hàng lựa chọn được thiết bị ứng ý nhất.

Tin học Anh Phát - Nơi cung cấp các linh kiện điện tử uy tín

Bài viết trên đây là các thông tin chi tiết về cấu hình Pc Xeon Theo Số Lượng CPU mà chúng tôi muốn chia sẻ với người dùng. Nếu như khách hàng muốn được hỗ trợ thì hãy nhanh tay liên hệ với Tin học Anh Phát qua địa chỉ email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc đường dây nóng 0902928069.

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • THAP (17)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng