Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

VGA MSI

VGA MSI

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Card màn hình cũ MSI AERO 1050 2gb

Card màn hình cũ MSI AERO 1050 2gb

Mã SP: VGMIC0301
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.670.000
-13%
Mã SP: VGMIC0301
1.450.000
1.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.670.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI AERO 1050 2gb
Giá bán: 1.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình MSI GT 730 4GB DDR3 (N730-4GD3V2)

Card màn hình MSI GT 730 4GB DDR3 (N730-4GD3V2)

Mã SP: VGPC024166
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.790.000
-13%
Mã SP: VGPC024166
1.550.000
1.550.000
[Đã bao gồm VAT]
1.790.000 VND
-13%
Card màn hình MSI GT 730 4GB DDR3 (N730-4GD3V2)
Giá bán: 1.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI Gtx 1050 Ti Gaming X

Card màn hình cũ MSI Gtx 1050 Ti Gaming X

Mã SP: VGMIC0260
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.420.000
-13%
Mã SP: VGMIC0260
2.100.000
2.100.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.420.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI Gtx 1050 Ti Gaming X
Giá bán: 2.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI Mech RX 5600 XT 6G GDDR6

Card màn hình cũ MSI Mech RX 5600 XT 6G GDDR6

Mã SP: VGPC024099
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.170.000
-13%
Mã SP: VGPC024099
2.750.000
2.750.000
[Chưa bao gồm VAT]
3.170.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI Mech RX 5600 XT 6G GDDR6
Giá bán: 2.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Msi Gtx 1660 Super Cũ Ventus Xs Oc

Card Màn Hình Msi Gtx 1660 Super Cũ Ventus Xs Oc

Mã SP: VGPC024280
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.910.000
-13%
Mã SP: VGPC024280
3.400.000
3.400.000
[Chưa bao gồm VAT]
3.910.000 VND
-13%
Card Màn Hình Msi Gtx 1660 Super Cũ Ventus Xs Oc
Giá bán: 3.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ Msi Gtx 1660 Super Gaming X

Card màn hình cũ Msi Gtx 1660 Super Gaming X

Mã SP: VGMIC0315
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.970.000
-13%
Mã SP: VGMIC0315
3.450.000
3.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
3.970.000 VND
-13%
Card màn hình cũ Msi Gtx 1660 Super Gaming X
Giá bán: 3.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RTX 2060 VENTUS XS C 6G OCV1

Card màn hình cũ MSI RTX 2060 VENTUS XS C 6G OCV1

Mã SP: VGMIC0298
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.260.000
-13%
Mã SP: VGMIC0298
3.700.000
3.700.000
[Chưa bao gồm VAT]
4.260.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RTX 2060 VENTUS XS C 6G OCV1
Giá bán: 3.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RADEON RX 6600 MECH 2X 8GB

Card màn hình cũ MSI RADEON RX 6600 MECH 2X 8GB

Mã SP: VGMIC0330
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.260.000
-13%
Mã SP: VGMIC0330
3.700.000
3.700.000
[Chưa bao gồm VAT]
4.260.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RADEON RX 6600 MECH 2X 8GB
Giá bán: 3.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RX 5700 XT Gaming X 8GB

Card màn hình cũ MSI RX 5700 XT Gaming X 8GB

Mã SP: VGPC024040
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.370.000
-13%
Mã SP: VGPC024040
3.800.000
3.800.000
[Chưa bao gồm VAT]
4.370.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RX 5700 XT Gaming X 8GB
Giá bán: 3.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RX 6600 XT MECH 2X 8G OCV1

Card màn hình cũ MSI RX 6600 XT MECH 2X 8G OCV1

Mã SP: VGMIC0305
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.120.000
-13%
Mã SP: VGMIC0305
4.450.000
4.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
5.120.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RX 6600 XT MECH 2X 8G OCV1
Giá bán: 4.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình MSI RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC

Card màn hình MSI RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC

Mã SP: VGPC024071
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.900.000
-13%
Mã SP: VGPC024071
5.130.000
5.130.000
[Đã bao gồm VAT]
5.900.000 VND
-13%
Card màn hình MSI RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC
Giá bán: 5.130.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT MECH 2X 12GB OC

Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT MECH 2X 12GB OC

Mã SP: VGPC024045
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.560.000
-13%
Mã SP: VGPC024045
5.700.000
5.700.000
[Chưa bao gồm VAT]
6.560.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT MECH 2X 12GB OC
Giá bán: 5.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT MECH 2X 12GB

Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT MECH 2X 12GB

Mã SP: VGPC024225
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.620.000
-13%
Mã SP: VGPC024225
5.750.000
5.750.000
[Chưa bao gồm VAT]
6.620.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT MECH 2X 12GB
Giá bán: 5.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT GAMING X 12GB

Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT GAMING X 12GB

Mã SP: VGMIC0331
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.790.000
-13%
Mã SP: VGMIC0331
5.900.000
5.900.000
[Chưa bao gồm VAT]
6.790.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RX 6700 XT GAMING X 12GB
Giá bán: 5.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RTX 3060 ti ventus 2x

Card màn hình cũ MSI RTX 3060 ti ventus 2x

Mã SP: VGMIC0280
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.710.000
-13%
Mã SP: VGMIC0280
6.700.000
6.700.000
[Chưa bao gồm VAT]
7.710.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RTX 3060 ti ventus 2x
Giá bán: 6.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RTX 3070 ventus 3x

Card màn hình cũ MSI RTX 3070 ventus 3x

Mã SP: VGMIC0269
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.050.000
-13%
Mã SP: VGMIC0269
7.000.000
7.000.000
[Chưa bao gồm VAT]
8.050.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RTX 3070 ventus 3x
Giá bán: 7.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình MSI RTX 3060 12GB GDDR6 Ventus 2X OC LHR

Card màn hình MSI RTX 3060 12GB GDDR6 Ventus 2X OC LHR

Mã SP: VGPC024149
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.500.000
-13%
Mã SP: VGPC024149
7.390.000
7.390.000
[Đã bao gồm VAT]
8.500.000 VND
-13%
Card màn hình MSI RTX 3060 12GB GDDR6 Ventus 2X OC LHR
Giá bán: 7.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Msi Rtx 3060 Ventus 2X Oc 12GB

Card Màn Hình Msi Rtx 3060 Ventus 2X Oc 12GB

Mã SP: VGMI0149
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.620.000
-13%
Mã SP: VGMI0149
7.490.000
7.490.000
[Đã bao gồm VAT]
8.620.000 VND
-13%
Card Màn Hình Msi Rtx 3060 Ventus 2X Oc 12GB
Giá bán: 7.490.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RTX 3070 ti ventus 3x

Card màn hình cũ MSI RTX 3070 ti ventus 3x

Mã SP: VGMIC0270
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
9.780.000
-13%
Mã SP: VGMIC0270
8.500.000
8.500.000
[Chưa bao gồm VAT]
9.780.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RTX 3070 ti ventus 3x
Giá bán: 8.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RTX 3070 Ti Ventus 3X OC 8GB 3 Fan

Card màn hình cũ MSI RTX 3070 Ti Ventus 3X OC 8GB 3 Fan

Mã SP: VGPC024154
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
10.000.000
-13%
Mã SP: VGPC024154
8.690.000
8.690.000
[Chưa bao gồm VAT]
10.000.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RTX 3070 Ti Ventus 3X OC 8GB 3 Fan
Giá bán: 8.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình MSI RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC

Card màn hình MSI RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC

Mã SP: VGMI0346
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
10.000.000
-13%
Mã SP: VGMI0346
8.690.000
8.690.000
[Đã bao gồm VAT]
10.000.000 VND
-13%
Card màn hình MSI RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC
Giá bán: 8.690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ MSI RTX 3070Ti Gaming X Trio 8GB 3 Fan

Card màn hình cũ MSI RTX 3070Ti Gaming X Trio 8GB 3 Fan

Mã SP: VGMIC0310
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
11.040.000
-13%
Mã SP: VGMIC0310
9.600.000
9.600.000
[Chưa bao gồm VAT]
11.040.000 VND
-13%
Card màn hình cũ MSI RTX 3070Ti Gaming X Trio 8GB 3 Fan
Giá bán: 9.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ Msi Rtx 3070 Ti Suprim X 8GB

Card màn hình cũ Msi Rtx 3070 Ti Suprim X 8GB

Mã SP: VGMIC0294
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
12.080.000
-13%
Mã SP: VGMIC0294
10.500.000
10.500.000
[Chưa bao gồm VAT]
12.080.000 VND
-13%
Card màn hình cũ Msi Rtx 3070 Ti Suprim X 8GB
Giá bán: 10.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình cũ Msi RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G

Card màn hình cũ Msi RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G

Mã SP: VGMIC0286
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
12.080.000
-13%
Mã SP: VGMIC0286
10.500.000
10.500.000
[Chưa bao gồm VAT]
12.080.000 VND
-13%
Card màn hình cũ Msi RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G
Giá bán: 10.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình MSI RTX 4060 Ti Ventus 3X E 8G OC

Card màn hình MSI RTX 4060 Ti Ventus 3X E 8G OC

Mã SP: VGPC024242
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
13.680.000
-13%
Mã SP: VGPC024242
11.890.000
11.890.000
[Đã bao gồm VAT]
13.680.000 VND
-13%
Card màn hình MSI RTX 4060 Ti Ventus 3X E 8G OC
Giá bán: 11.890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC

Card màn hình MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC

Mã SP: VGMI0348
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
15.980.000
-13%
Mã SP: VGMI0348
13.890.000
13.890.000
[Đã bao gồm VAT]
15.980.000 VND
-13%
Card màn hình MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC
Giá bán: 13.890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình MSI RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC

Card màn hình MSI RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC

Mã SP: VGMI0349
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
16.550.000
-13%
Mã SP: VGMI0349
14.390.000
14.390.000
[Đã bao gồm VAT]
16.550.000 VND
-13%
Card màn hình MSI RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC
Giá bán: 14.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC

Card Màn Hình MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC

Mã SP: VGMI0325
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
17.590.000
-13%
Mã SP: VGMI0325
15.290.000
15.290.000
[Đã bao gồm VAT]
17.590.000 VND
-13%
Card Màn Hình MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC
Giá bán: 15.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

VGA MSI là một chiếc card màn hình dành cho những ai đang muốn trang bị một chiếc card máy tính vừa đẹp mắt, vừa có hiệu năng tối ưu tinh chỉnh. Đặc biệt là các dòng PC Gaming chắc chắn không nên bỏ qua. Cùng Tin Học Anh Phát khám phá chi tiết về sản phẩm ngay trong bài viết sau.

VGA MSI - dòng card màn hình phổ biến hiện nay

Một số ưu điểm nổi trội của VGA MSI

VGA MSI là một chiếc card màn hình máy tính mang rất nhiều những ưu điểm nổi bật đảm bảo sẽ làm hài lòng tất cả các đối tượng khách hàng. Các ưu điểm của dòng VGA này phải kể đến là:

 • Mẫu mã đẹp mắt với nhiều kiểu dáng khác nhau được thiết kế theo phong cách chung là mạnh mẽ và cá tính. Chiếc card sử dụng những màu sắc nổi bật, đặc biệt là có tích hợp đèn LED RGB nhiều màu ở toàn bộ hệ thống quạt góp phần tăng tính thẩm mĩ cho sản phẩm. 
 • Tinh chỉnh dành cho gaming, đảm bảo hiệu năng tối ưu thích hợp cho những ai sử dụng máy tính để chơi game.
 • VGA máy tính góp phần tăng tối đa hiệu suất cho PC.
 • Đảm nhiệm tốt ở những khung hình, video đòi hỏi chuẩn độ phân giải 4K, màn hình sắc nét đem đến chất lượng hình ảnh chân thật, sống động nhất.
 • Sử dụng ốp lưng Graphene ở phía mặt lưng của card màn hình MSI giúp bảo vệ phần cánh quạt, đảm bảo chúng vận động bình thường và kéo dài tuổi thọ bền bỉ.
 • Khi vận hành, quạt của card màn hình rất êm với công suất khá tốt giúp nên đạt hiệu quả làm mát nhưng cũng không gây tiếng ồn khi hoạt động.

Các ưu điểm nổi trội của VGA MSI

Bảng giá tham khảo một số dòng VGA MSI phổ biến hiện nay

Tên sản phẩm

Giá tham khảo (VNĐ)

Card màn hình VGA RTX 2060 VENTUS 12G OC

6.390.000 đ

Card màn hình VGA GTX 1070 GAMING X CŨ BẢN 8GB / 256 BIT / DDR5

3.600.000 đ

Card màn hình VGA RX 580 ARMOR 8GB OC

1.500.000 đ

Card màn hình VGA GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDDR6 912-V397-274

9.890.000 đ

Card màn hình MSI 6GB

GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X 

8.190.000 đ

Card màn hình MSI 4GB GeForce GTX 1050Ti GDDR5 OCV1 

4.799.000 đ

Tham khảo giá một số dòng VGA MSI

Những điểm người dùng cần lưu ý khi mua VGA MSI

Khi chọn mua VGA MSI nói riêng và các loại card màn hình các bạn cần chú ý 5 vấn đề cơ bản sau:

 • Tên card: Thường có dạng tên nhà sản xuất và con số nhà sản xuất đặt cho chiếc card đó.
 • Băng thông bộ nhớ: Đóng vai trò xử lý các tệp đồ hoạ mặc định của máy tính. Băng thông có độ phân giải càng cao thì càng cần một chiếc card có tốc độ xử lí tối ưu.
 • Nền tảng: Các yếu tố khác cùng cần có thông số tương ứng với chiếc card màn hình để không vấn đề gặp trục trặc nào trong quá trình sử dụng.
 • Khả năng tương thích.
 • Hệ thống làm mát: Để đảm bảo máy không bị nóng quá nhanh khi tiêu thụ năng lượng làm tỏa ra nhiệt

Khi mua VGA MSI cần lưu ý một số điểm quan trọng

Lý do nên chọn mua VGA MSI tại Tin Học Anh Phát 

Tại Tin Học Anh Phát có rất nhiều mẫu mã đa dạng VGA MSI để khách hàng lựa chọn. Trong quá trình đặt mua khách hàng có thể nhờ đội ngũ nhân viên tư vấn và kĩ thuật có chuyên môn hỗ trợ thêm để chọn được sản phẩm phù hợp nhất. 

Đây là đơn vị đã phát triển hệ thống mua sắm trực tuyến, hỗ trợ giao hàng toàn quốc nên khách hàng có thể chủ động đặt đơn tại nhà mà không cần đến trực tiếp cửa hàng. Cửa hàng cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như thực hiện đúng thời hạn bảo hành đối với tất cả các sản phẩm cũ và mới. 

Mua VGA MSI giá rẻ, chính hãng tại Tin Học Anh Phát

Trên đây là bài viết về VGA MSI được tổng hợp bởi Tin Học Anh Phát. Tin Học Anh Phát là một trong những cửa hàng mua sắm đồ điện tử, PC, laptop uy tín số 1 thị trường nên ngay hôm nay khách hàng có thể liên hệ đặt hàng, tư vấn sản phẩm qua Email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc Hotline: 090.29.28.069.


Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất

mua pc chơi game giá rẻ, pc giá rẻ, may tinh van phong

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • MSI (41)
Lọc sản phẩm-

Dung lượng VGA

Chủng loại VGA

Loại GPU

Kiểu bộ nhớ

Giao diện bộ nhớ

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng