Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Máy tính chơi game - PC gaming

Máy tính chơi game - PC gaming

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Pc Gaming Bể Cá Đen H510M I3 10100F 8GB GTX 1650 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen H510M I3 10100F 8GB GTX 1650 ( All New)

Mã SP: PCGM0016
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H510M

CPU:I3 10105F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:GTX 1650

10.290.000
-13%
Mã SP: PCGM0016
8.940.000
8.940.000
[Đã bao gồm VAT]
10.290.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen H510M I3 10100F 8GB GTX 1650 ( All New)
Giá bán: 8.940.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 ( All New)

Mã SP: PCGMW01
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H510M

CPU:I3 10105F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:GTX 1650

10.980.000
-13%
Mã SP: PCGMW01
9.540.000
9.540.000
[Đã bao gồm VAT]
10.980.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 ( All New)
Giá bán: 9.540.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM031
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B560M

CPU:I5 10400F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

12.700.000
-13%
Mã SP: PCGM031
11.040.000
11.040.000
[Đã bao gồm VAT]
12.700.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.040.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen H610M I3 12100F 8GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen H610M I3 12100F 8GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H610M

CPU:I3 12100F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

12.880.000
-13%
Mã SP: PCGM006
11.200.000
11.200.000
[Đã bao gồm VAT]
12.880.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen H610M I3 12100F 8GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.200.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng H610M I3 12100F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng H610M I3 12100F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW02
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H610M

CPU:I3 12100F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

13.060.000
-13%
Mã SP: PCGMW02
11.350.000
11.350.000
[Đã bao gồm VAT]
13.060.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng H610M I3 12100F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.350.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)

Mã SP: PCGM039
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
13.320.000
-13%
Mã SP: PCGM039
11.580.000
11.580.000
[Đã bao gồm VAT]
13.320.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)
Giá bán: 11.580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW03
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B560M

CPU:I5 10400F

RAM:16GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

13.370.000
-13%
Mã SP: PCGMW03
11.620.000
11.620.000
[Đã bao gồm VAT]
13.370.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW05
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:1660 Super

14.890.000
-13%
Mã SP: PCGMW05
12.940.000
12.940.000
[Đã bao gồm VAT]
14.890.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 12.940.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM038
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:1660 Super

14.950.000
-13%
Mã SP: PCGM038
13.000.000
13.000.000
[Đã bao gồm VAT]
14.950.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 13.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I3 13100 8GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I3 13100 8GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM018
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H610M

CPU:I3 13100

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:1660 Super

15.000.000
-13%
Mã SP: PCGM018
13.040.000
13.040.000
[Đã bao gồm VAT]
15.000.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I3 13100 8GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 13.040.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW010
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
17.840.000
-13%
Mã SP: PCGMW010
15.510.000
15.510.000
[Đã bao gồm VAT]
17.840.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)
Giá bán: 15.510.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)

Mã SP: PCGM014
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

18.070.000
-13%
Mã SP: PCGM014
15.710.000
15.710.000
[Đã bao gồm VAT]
18.070.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)
Giá bán: 15.710.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )

Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )

Mã SP: DPCGC065.3
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 13400F

RAM:16GB

SSD:512GB

Tản Nhiệt:Trắng

PSU:700W

VGA:RTX 3060

Màn Hình:24inch

21.680.000
-13%
Mã SP: DPCGC065.3
18.850.000
18.850.000
[Đã bao gồm VAT]
21.680.000 VND
-13%
Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )
Giá bán: 18.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)

Mã SP: PCGMW06
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

22.360.000
-13%
Mã SP: PCGMW06
19.440.000
19.440.000
[Đã bao gồm VAT]
22.360.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)
Giá bán: 19.440.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)

Mã SP: PCGM015
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 13400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

24.780.000
-13%
Mã SP: PCGM015
21.540.000
21.540.000
[Đã bao gồm VAT]
24.780.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)
Giá bán: 21.540.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)

Mã SP: PCGM022
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
32.030.000
-13%
Mã SP: PCGM022
27.850.000
27.850.000
[Đã bao gồm VAT]
32.030.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)
Giá bán: 27.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)

Mã SP: PCGM016
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 13600K

RAM:16GB

SSD:1TB

PSU:750W

VGA:RTX 4060 Ti

35.910.000
-13%
Mã SP: PCGM016
31.220.000
31.220.000
[Đã bao gồm VAT]
35.910.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)
Giá bán: 31.220.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)

Mã SP: PCGM017
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 14600K

RAM:16GB

SSD:1TB

VGA:RTX 4070

42.210.000
-13%
Mã SP: PCGM017
36.700.000
36.700.000
[Đã bao gồm VAT]
42.210.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)
Giá bán: 36.700.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

Mã SP: PCGMW09
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 14600K

RAM:16GB

SSD:1TB

VGA:RTX 4070 Ti

49.520.000
-13%
Mã SP: PCGMW09
43.060.000
43.060.000
[Đã bao gồm VAT]
49.520.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)
Giá bán: 43.060.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming NOVA Đen Z790 I7 14700K 32GB RTX 4070 ( All New)

PC Gaming NOVA Đen Z790 I7 14700K 32GB RTX 4070 ( All New)

Mã SP: PCGM020
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:Z790

CPU:I7 13700k

RAM:32GB

SSD:1TB

PSU:1000W

VGA:RTX 4070 Ti

53.310.000
-13%
Mã SP: PCGM020
46.350.000
46.350.000
[Đã bao gồm VAT]
53.310.000 VND
-13%
PC Gaming NOVA Đen Z790 I7 14700K 32GB RTX 4070 ( All New)
Giá bán: 46.350.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z790 I7 14700K 16GB RTX 4070 Ti ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng Z790 I7 14700K 16GB RTX 4070 Ti ( All New)

Mã SP: PCGMW10
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:Z790

CPU:I7 13700k

RAM:32GB

SSD:1TB

PSU:1000W

VGA:RTX 4070 Ti

59.970.000
-13%
Mã SP: PCGMW10
52.140.000
52.140.000
[Đã bao gồm VAT]
59.970.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z790 I7 14700K 16GB RTX 4070 Ti ( All New)
Giá bán: 52.140.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming HI-END Trắng Zeus Trắng Z790 I9 14900K64GB RTX 4070 ( All New)

PC Gaming HI-END Trắng Zeus Trắng Z790 I9 14900K64GB RTX 4070 ( All New)

Mã SP: PCGMW007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:Z790

CPU:I9 13900k

RAM:64GB

SSD:1TB

PSU:1000W

VGA:RTX 4080

69.830.000
-13%
Mã SP: PCGMW007
60.720.000
60.720.000
[Đã bao gồm VAT]
69.830.000 VND
-13%
PC Gaming HI-END Trắng Zeus Trắng Z790 I9 14900K64GB RTX 4070 ( All New)
Giá bán: 60.720.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC HI-END Hyte Đen Z790 I9 14900K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

PC HI-END Hyte Đen Z790 I9 14900K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

Mã SP: PCGM019
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
70.170.000
-13%
Mã SP: PCGM019
61.010.000
61.010.000
[Đã bao gồm VAT]
70.170.000 VND
-13%
PC HI-END Hyte Đen Z790 I9 14900K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)
Giá bán: 61.010.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming HI-End Secret of Abyss Z790 I9 14900K64GB RTX 4090 ( All New)

PC Gaming HI-End Secret of Abyss Z790 I9 14900K64GB RTX 4090 ( All New)

Mã SP: PCGMW008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:Z790

CPU:I9 13900k

RAM:64GB

SSD:1TB

PSU:1200W

VGA:RTX 4090

114.040.000
-13%
Mã SP: PCGMW008
99.160.000
99.160.000
[Đã bao gồm VAT]
114.040.000 VND
-13%
PC Gaming HI-End Secret of Abyss Z790 I9 14900K64GB RTX 4090 ( All New)
Giá bán: 99.160.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

Máy Tính Chơi Game nào giúp các game thủ lựa chọn được loại sản phẩm ưng ý, phù hợp với nhu cầu, mục đích và sở thích, Tin học Anh Phát xin có một vài gợi ý các các loại PC gaming đã nhận được sự phản hồi tốt từ phía khách hàng về chất lượng, giá thành.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

1. Máy tính chơi game là gì? Định nghĩa về PC gaming

Máy tính chơi game hay còn gọi là PC chơi game, PC Gaming là một bộ máy tính cá nhân chuyên dụng được thiết kế để chơi trò chơi điện tử ở tiêu chuẩn cao. Do đó, dòng máy tính này thường có cấu hình cao hơn các dòng máy thông thường nhằm mục đích để phục vụ đối tượng game thủ

Bộ vi xử lý, ram được đầu tư kỹ càng hơn nên có khả năng xử lý hình ảnh nhanh nhạy, mượt mà hơn. Chúng đáp ứng được cấu hình yêu cầu của phần lớn các tựa game hiện nay trên thị trường và điều đó đòi hỏi người dùng phải liên tục cập nhật cấu hình để có thể phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng của mình.

máy tính bàn chơi game tốt nhất

PC gaming - dòng máy tính cấu hình cao chuyên dùng để chơi game

2. Máy tính chơi game - PC gaming có mấy loại?

Máy tính chơi game trên thị trường hiện nay thường có 2 loại: Dàn PC gaming trọn bộBuild PC gaming

- PC gaming trọn bộ: là máy bộ gaming đã được build linh kiện sẵn, giúp game thủ tiết kiệm được thời gian lựa chọn. Đồng thời các kiện trong bộ cũng đảm bảo độ tương thích cao hỗ trợ tối ưu cho nhau, đảm bảo đạt hiệu năng lớn nhất

máy tính chơi game khủng trọn bộ

- PC gaming build: đây là bộ máy tính để bàn chơi game do bạn tự kết hợp các linh kiện với nhau tạo thành một dàn máy tính chơi game hoàn chỉnh. Ưu điểm của phương pháp này là bạn có thể thấu hiểu từng tính năng, linh kiện của máy để build được cấu hình máy tính chơi game giá rẻ. Tuy nhiên để đạt hiệu năng tốt nhất, bạn cũng phải dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu cặn kẽ tất cả các loại linh kiện muốn sử dụng hoặc build PC dưới sự tư vấn của Tin học Anh Phát

Ngoài ra, Tin học Anh Phát còn cung cấp giải pháp tối ưu chi phí cho khách hàng. Dàn máy tính chơi game cũ được build từ các linh kiện like new như như CPU, VGA, RAM, ổ cứng, nguồn, tản nhiệt, case nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định, có các mức giá khác nhau từ 5~20 triệu. Thông thường, việc láp ráp bộ máy tính chơi game cũ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu và ngân sách của bạn.

Do đó, tùy thuộc vào ngân sách và nhu cầu sử dụng, người dùng sẽ cân nhắc kỹ càng những ưu nhược điểm của máy tính cây chơi game để lựa chọn build dàn PC gaming sao cho phù hợp.

3. Máy tính chơi game - PC Gaming lựa chọn theo các tiêu chuẩn về phần cứng

Bảng tóm tắt các tiêu chí để lựa chọn máy tính chơi game - PC Gaming

Phần cứng PC Gaming

⭕ Yêu Cầu Cấu Hình Máy Tính Chơi Game

✅CPU (Bộ vi xử lý)

CPU có tốc độ xung nhịp cao (Đối với Intel thì có các loại chip i3, i5, i7, i9. AMD có Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9)

✅Main (Bo mạch chủ)

Main phù hợp với CPU

✅RAM (bộ nhớ đệm)

Ram tối thiểu 8GB, Ram có dung lượng càng lớn chơi game càng mượt

✅VGA (Card đồ họa)

VGA phù hợp với độ phân giải của màn hình

✅HDD/SSD (Ổ cứng)

Dung lượng ổ cứng tối thiểu 200GB

✅PSU (Nguồn)

Có công suất thực từ 450W-1000W

✅Màn hình

Chọn màn hình có độ phân giải FHD, 2K, 4K, màn hình tần số quét 120hz trở lên và kích thước màn hình phù hợp với nhu cầu

✅Case (Vỏ)

Chọn case nặng, có đế cao su để chống rung.

✅Fan (Quạt Tản nhiệt)

Phù hợp kinh phí - thương hiệu uy tín, thường tản nhiệt nước được sử dụng cho PC gaming

✅ Phân Khúc

⭕ Game Thủ

✅ Mức Giá

⭕5 - 50 Triệu

1. Chú ý đến card đồ họa PC game (VGA)

mua cây máy tính chơi game cần chú ý đến VGA

NVIDIA và AMD là 2 thương hiệu card đồ hoạ được nhiều người lựa chọn sử dụng trong cây máy tính chơi game

Đây là bộ phận giúp đảm bảo hiệu suất làm việc của cây máy tính chơi game và quyết định chất lượng hình ảnh của trò chơi. Do vậy hãy đầu tư mạnh vào VGA để tận hưởng những ván game nổi tiếng hiện nay mượt mà nhất.

Một số dòng VGA nổi tiếng hiện nay có thể kể đến như GTX 1650, GTX 1650Ti, GTX2070, RTX3050 của hãng NVIDIA, đối với AMD thì có X570 đến RX 5700 XT.

Đối với những dạng màn hình ở độ phân giải FullHD thì nên sử dụng những card đồ họa ở tầm trung như RTX570, GTX 1650, GTX 1660, GTX1650Ti,... Còn ở những dạng màn hình có độ phân giải cao hơn từ 2K đến 4K nên ưu tiên lựa chọn những card đồ họa mạnh như RTX 2060, RTX 5700XT, RTX 3090,... để đảm bảo hiệu suất làm việc tốt nhất cho dàn pc chơi game khủng của bạn

2. Bộ vi xử lý (CPU)

Lựa chọn những những bộ vi xử lý có tốc độ xung nhịp cao mang đến khả năng mã hóa video, chỉnh sửa hình ảnh và chạy game 3D được hiển thị sắc và mượt. CPU có tốc độ xử lý càng nhanh thì bộ máy tính để bàn chơi game hoạt động càng nhanh. Hiện tại CPU có 2 hãng nổi tiếng cung cấp là Intel và AMD. Đối với Intel thì có các loại chip i3, i5, i7, i9. AMD có Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 với nhiều mức giá và thông số kỹ thuật khác nhau.

lựa chọn CPU cho bộ máy tính chơi game giá rẻ

Đặc biệt các dòng máy tính game thủ thường ưu tiên sử dụng chip AMD hơn so với chip Intel. Chip Intel phù hợp với các tác vụ văn phòng, thiết kế đồ họa hoặc những ứng dụng công việc hơn là gaming.

3. Bộ nhớ tạm (RAM)

RAM trong bộ máy tính để bàn chơi game

Bộ nhớ RAM 8GB là đủ để bạn có thể lướt mọi ván game, bộ nhớ dung lượng lớn sẽ tốt hơn nhưng thực tế không có game nào yêu cầu bộ nhớ máy tính chuyên chơi game cao như thế. Thông thường RAM chỉ cần khoảng 8GB là có thể sử dụng tốt và bật được nhiều tác vụ. Còn tốc độ nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào card đồ họa và CPU.

4. Ổ cứng (SSD/HDD)

Ổ cứng của máy tính chuyên chơi game cũng là phần rất quan trọng nên người dùng cần phải cẩn thận xem xét khi mua bộ pc chơi game khủng. Tất nhiên khi chơi game ai cũng muốn được trải nghiệm một cách mượt và tốc độ nhanh, thao tác thật nhạy, đặc biệt là các dòng máy tính dành cho game thủ.

Giữa SSD và HDD, việc trang bị ổ cứng tốc độ cao SSD giúp cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu, hỗ trợ tốt cho PC game. hơn hẳn. Có điều chi phí cho bộ nhớ SSD sẽ mắc hơn nhiều so với HDD.

chọn ổ HDD cho máy tính giá rẻ chơi game tốt

Do đó, bạn nên lựa chọn trang bị 1 ổ HDD có dung lượng lớn kèm 1 ổ SSD có dung lượng nhỏ. Điều này vẫn sẽ đảm bảo máy tính bàn chơi game giá rẻ của bạn có thể khởi động nhanh và lưu trữ các game có dung lượng lớn mà không phải bỏ ra 1 chi phí quá lớn.

5. Phụ kiện đi kèm máy tính chơi game

Ngoài ra, máy tính để bàn chơi game giá rẻ cần trang bị các phụ kiện đi kèm khác như tai nghe âm trường, âm hình tốt; bàn phím cơ có độ nảy và lực phản hồi cao; chuột chơi game phản hồi nhanh, cảm biến quang tốt.

6. Mainboard (Bo mạch chủ)

Khi chọn máy tính để chơi game, người dùng cần chú ý xác định rõ độ tương thích RAM ở mức nào và có thể kết nối được bao nhiêu ổ cứng cùng với nhu cầu cắm các thiết bị ngoại vi.

Mainboard của bộ pc chơi game khủng sẽ được chia ra làm 4 loại:

- Mainboard H: Mainboard H là dòng phổ thông nhất, tính năng hạn chế nên giá thành rẻ

- Mainboard B: là dòng mainboard tầm trung, đáp ứng các thể loại game ở mức cấu hình cơ bản, được tính hợp tương đối đầy đủ các tính năng

- Mainboard Z: là dòng cao cấp với hiệu năng mạnh mẽ, có hỗ trợ ép xung để sử dụng chung với các dòng CPU cao cấp có khả năng ép xung

- Mainboard X: Dòng mainboard "trên cao cấp", có thiết kế và chuẩn socket khác biệt hoàn toàn so với các dòng mainboard còn lại. Đi kèm với mainboard X là những loại CPU rất mạnh, đủ khả năng để máy bộ gaming cân hết tất cả các loại game, ở mức cao nhất

mainboard trong máy tính chơi game tốt giá rẻ

Tùy vào khả năng tài chính và nhu cầu của mỗi người mà chọn mainboard đi kèm máy tính chuyên chơi game phù hợp.

Nếu chỉ chơi các tựa game phổ thông như Dota, LOL, Crossfire,...hay nặng hơn một chút như FIFA 4, GTA ,... thì một chiếc PC Gaming có mainboard H (sử dụng chip i3 hoặc i5) hay có mainboard B (sử dụng chip i5 hoặc i7) đã phù hợp với nhu cầu của bạn

Nhưng nếu bạn muốn xây dựng một bộ máy tính dành cho game thủ có cấu hình tùy biến và có thể chơi được các tựa game yêu cầu cấu hình cao thì sẽ cần sở hữu mainboard Z (sử dụng chip i9) hoặc một chiếc PC sở hữu mainboard X.

7. Màn hình

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng máy với kích cỡ màn hình khác nhau, nhưng để trải nghiệm game tốt nhất bạn nên chọn máy có màn hình từ 24 inch trở lên. Ngoài ra người dùng cũng nên để ý đến độ phân giải máy (chế độ HD, full HD hay 4K) để phù hợp với nhu cầu sử dụng khi mua máy tính để bàn chơi game tốt giá rẻ

8. Bộ nguồn máy tính (PSU)

Cấu hình PC gaming càng cao đòi hỏi cần có bộ nguồn công suất càng lớn. Ví dụ Build PC gaming giá rẻ trang bị CPU Core I3 có:

- GVA GTX 1650 thì chủ cần bộ nguồn 450W là đủ

- Nếu lên card đồ họa cao hơn là RTX 3070 thì đòi hỏi bộ nguồn lên 650W

- Đối với VGA khủng như RTX 4900 có thể bạn phải trang bị nguồn lên đến 1000W

lựa chọn nguồn máy tính tại shop máy tính chơi game uy tín

9. Vỏ Case máy tính

Vỏ máy tính cũng là một trong những yếu tố giúp bạn lựa chọn máy bộ gaming phù hợp. Khi chọn case máy tính chơi game giá rẻ bạn nên quan tâm đến 4 yếu tố chính:

1. Phải vừa vặn với Mainboard

2. Phải có đủ cổng kết nối tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn

3. Phải đủ rộng rãi để lắp quạt tản nhiệt

4. Chất liệu Case (thép, nhôm, kính,..)

case máy tính chơi game giá rẻ

Hình ảnh  case máy tính chơi game giá rẻ VSP KA 290 - Air Pro 4 Pink tại Tin Học Anh Phát

Trên đây là các tiêu chí phổ biến anh em cần lưu ý khi build PC gaming. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với Tin Học Anh Phát để được tư vấn mua máy tính chơi game phù hợp nhất với giá tốt nhất!

4. PC Gaming: Tiêu chí lựa chọn theo cấu hình yêu cầu của game

Cấu hình máy tính chơi game tối thiểu

Tiêu chí quan trọng để có thể chọn dàn máy tính chơi game phù hợp với nhu cầu chính là dựa vào cấu hình tối thiểu của game mà bạn quan tâm. Dưới đây là cấu hình máy tính dành cho game thủ chi tiết của một số trò chơi phổ biến nhất.

>>> Video dành cho bạn: Test bộ máy tính chơi game giá rẻ 15 triệu cân hết mọi tựa game nặng

4.1. Chọn mua cây máy tính chơi game Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Theo nhà phát hành Valve, gaming PC của bạn cần đáp ứng cấu hình đề nghị như sau:

 • Hệ điều hành: Windows 10 64-bit
 • Bộ xử lý: Intel Core i5-4460 hoặc AMD FX-6300 hoặc tương đương.
 • GPU: NVIDIA GTX 1050 Ti hoặc Radeon RX 570 trở lên
 • Bộ nhớ: RAM: 8 GB
 • Đồ họa: DirectX 9.0c tương thích với 2 GB RAM hoặc AMD Radeon R9 280 hoặc NVIDIA GeForce GTX 960
 • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng.

Tuy nhiên, để có thể chơi CS:GO ở mức đồ hoạ cao nhất, bộ máy tính chơi game của bạn phải đạt ít nhất 16GB RAM và được trang bị các loại card đồ họa GTX 1650, RX 570 hoặc RX 550.

mua máy tính để bàn chơi game CS GO

Cấu hình tối thiểu của dàn máy tính chơi game giá rẻ để chơi CS Go

4.2. Game Playerunknown's Battleground (PUBG) nên chọn bộ máy tính chơi game như thế nào?

Để không bị giật, lag trong quá trình chơi, chiếc máy bộ chơi game của bạn cần đạt cấu hình tối thiểu như sau:

 • Hệ điều hành: Windows 7 64-bit, Windows 8.1, Windows 10.
 • Bộ xử lý: Intel Core i5-10400F hoặc AMD Ryzen 5 3600
  Bộ nhớ: RAM 8 GB.
 • GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB / AMD Radeon R7 370 2 GB.
 • Direct: 11.0.
 • Lưu trữ: 30GB chỗ trống khả dụng.
 • FPS của máy tính sẽ dao động từ 35-60 fps

Đề xuất dàn máy tính chơi game khủng cấu hình chơi PUBG PC mượt (max setting)

 • Hệ điều hành: Windows 7 64-bit, Windows 8.1, Windows 10
 • CPU: i9-9900K 3.6GHz, 32GB / AMD Ryzen 7 3800X
 • Bộ nhớ: RAM 32 GB
 • GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700
 • Direct: 11.0
 • Mạng: Kết nối Internet băng thông rộng
 • Lưu trữ: 50GB chỗ trống khả dụng
 • Yêu cầu được đề xuất là chạy PUBG ở tốc độ 144fps trong hầu hết các tình huống.
máy tính để bàn chơi game khủng PUBG

Cần lưu ý cấu hình tối thiểu để chơi PUBG khi mua máy tính bàn chơi game giá rẻ

4.3. Cấu hình bộ máy tính chơi game để bàn chiến Liên Minh Huyền Thoại (LOL)

Desktop chơi game của bạn có cấu hình theo các yếu tố tối thiểu như sau:

 • Hệ điều hành: Windows 10 64-bit
 • Bộ xử lý: Intel Core i5-11600K hoặc AMD Ryzen 5 5600X
 • RAM: 16 GB
 • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super hoặc AMD Radeon RX 5700 XT
 • 16 GB dung lượng ổ cứng khả dụng

Đề xuất cấu hình bộ máy tính để bàn chơi game tốt nhất

 • Hệ điều hành: Windows 10 64-bit
 • Bộ xử lý: Intel Core i9-11900K hoặc AMD Ryzen 9 5900X
 • RAM: 32 GB
 • Đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 3080 hoặc AMD Radeon RX 6900 XT
 • 16 GB dung lượng ổ cứng khả dụng
máy tính bàn chơi game tốt nhất LOL

Cấu hình tối thiểu của bộ pc gaming giá rẻ để chơi LOL

Với game thủ chuyên nghiệp luôn cần một bộ pc chơi game khủng để chơi tốt các tựa game nặng. Trên thị trường một bộ máy tính cấu hình cao thường có giá dao động từ 10 - 20 triệu đồng. Mức giá gaming pc này không phải game thủ nào cũng đủ tiền để sở hữu, giải pháp đưa ra lúc này là cần tìm một đơn vị bán máy tính để bàn chơi game khủng giá rẻ hoặc có bán trả góp là giải pháp tối ưu nhất dành cho bạn.

4.4. Cấu hình cây máy tính chơi game Valorant

Máy tính của bạn cần được trang bị cấu hình tối thiểu như sau:

 • Hệ điều hành: Windows 10 64-bit
 • Bộ xử lý: Intel Core i5-10400F hoặc AMD Ryzen 5 3600
 • RAM: 8 GB
 • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1650 hoặc AMD Radeon RX 5500 XT
 • 128 GB dung lượng ổ cứng khả dụng

Cấu hình máy tính chơi game Valorant Mượt, Max setting

 • Hệ điều hành: Windows 10 64-bit
 • Bộ xử lý: Intel Core i7-11700K hoặc AMD Ryzen 7 5800X
 • RAM: 16 GB
 • Đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 3080 hoặc AMD Radeon RX 6800 XT
 • 256 GB dung lượng ổ cứng khả dụng
shop máy tính chơi game tư vấn cấu hình Valorant mượt

Cấu hình tối thiểu để chơi game Valorant

4.5. Cấu hình bộ pc gaming chơi GTA5

Cấu hình tối thiểu

 • CPU: Intel Core i5-6600K hoặc tương đương
 • GPU: Nvidia GeForce GTX 970 hoặc AMD Radeon R9 390 hoặc tương đương
 • RAM: 8GB hoặc nhiều hơn
 • Ổ cứng: HDD 1TB hoặc SSD 256GB hoặc nhiều hơn
 • Hệ điều hành: Windows 10 64-bit
 • Card âm thanh: tùy chọn

Cấu hình máy tính để bàn chơi game tốt nhất, Max setting

 • Hệ điều hành: Windows 8.1 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 10 64 Bit, Windows 11 64bit.
 • CPU: AMD X8 FX-8350 @ 4GHz (8 CPUs), Intel Core i7-9700K hoặc tương đương
 • Dung lượng RAM: 16GB hoặc nhiều hơn
 • Card đồ họa: AMD HD 7870 2GB hoặc Nvidia GeForce RTX 3080
 • Dung lượng ổ cứng trống: 80GB lưu trữ game.
 • Pixel Shader: 4.0
mua pc chơi game giá rẻ chơi GTA 5

Cấu hình tối thiểu để chơi game GTA5

 

5. TOP 5 cấu hình bộ máy tính chơi game để bàn tốt nhất theo phân khúc giá tại Tin học Anh Phát

5.1. Mua bộ máy tính chơi game giá rẻ dưới 10 triệu

- Tên sản phẩm: Máy tính gaming giá rẻ Giả Lập Xeon X79 E5 2696 v2 12 Nhân 24 Luồng 32GB Vỏ case VSP M05GTX 1060

bộ máy tính chơi game giá rẻ

Máy tính để bàn chơi game tốt giá rẻ dưới 10 triệu tại Tin học Anh Phát

- Cấu hình bộ pc chơi game giá rẻ:

✅ Mainboard ⭐ HUANANZHI X79 4M
✅ CPU ⭐ Intel Xeon E5 2696 V2 (2.5GHz Turbo Up To 3.3GHz, 12 Nhân, 24 Luồng, LGA 2011)
✅ RAM ⭐ Samsung Desktop Ecc 32Gb 1866 Ddr3 32Gbx1
✅ Ổ Cứng ⭐ Kingston SSD NV1 250GB NVMe
✅ Case ⭐ VSP M05
✅ Nguồn Máy Tính ⭐ Jetek JETEK J650 650W (2 dây CPU)
✅ Fan ⭐ VSP V212 LED RGB
✅ Card Màn Hình ⭐ Colorful Igame Gtx 1060 6GB
✅ Tản Nhiệt Khí ⭐ Id Cooling Se-224-Xt Basic

- Chi phí để sở hữu full bộ máy tính chơi game giá rẻ này : 9.390.000 đ

5.2 Máy tính chuyên game giá rẻ chỉ từ 10 - 15 triệu

- Tên sản phẩm: Full bộ PC Gaming giá rẻ H61 I3 12100F 16GB 1660 Super Chuyên Game Esport

bộ máy tính để bàn chơi game 15 triệu

Máy tính chơi game tốt giá rẻ H61 I3 12100F 16GB

- Thông số kỹ thuật 

✅ Mainboard ⭐ASUS H610 ASUS MK
✅ CPU ⭐ Intel Core i3 12100F
✅ RAM ⭐ Desktop Gskill Aegis (F4-2800C17S-8GIS) 8GB (1x8GB) DDR4 2800Hz
✅ Ổ Cứng ⭐ Ssd VSP TECH 120Gb Sata 3 2.5 Inch (QVE)
✅ Case ⭐ VSP KA 290 Gaming
✅ Nguồn Máy Tính ⭐ Segotep 550W Q7
✅ Fan ⭐ Case VSP LED SINGLE CIRCLE
✅ Card Màn Hình ⭐ Colorful GTX 1660 SUPER NB 6G-V

- Giá: 13.270.000 đ

5.3 Mua máy tính chơi game khủng giá rẻ từ 15 - 20 triệu

- Tên sản phẩm: PC Giả Lập Xeon X99 E5 2673 V4 20 Nhân 40 Luồng 64GB Vỏ case VSP M05GTX 1070TI

máy tính giá rẻ chơi game tốt tại Tin học Anh Phát

Máy tính giá rẻ chơi game tốt Giả Lập Xeon X99 E5 2673 V4 20 Nhân 40 Luồng 64GB

- Thông số kỹ thuật của máy PC chơi game khủng:

✅ Mainboard ⭐ MainBoard X99 Huananzhi MAIN F8D Ram 4 Dual Xeon
✅ CPU ⭐ Dual CPU Intel Xeon E5 2673 V3 - SỐ LƯỢNG: 2
✅ RAM ⭐ RAM Desktop 2X16GB Kingston Ddr4 Ecc
✅ Ổ Cứng ⭐ Ổ cứng SSD 256GB Sata 3 Kingspec Sata Ne-256 M2
✅ Case ⭐ Vỏ Case Mid Tower Tower Xigmatek TRIO 3FC (|Màu Đen) EN45686
✅ Nguồn Máy Tính ⭐ Nguồn Máy Tính 650W Segotep Psu SG-750AE
✅ Fan ⭐ FAN LED Coolmoon RGB không Hub -Số lượng 3
✅ Card Màn Hình ⭐ Card màn hình GTX 1060 GIGABYTE 6Gb Ddr5 Cũ
✅ Tản nhiệt khí ⭐ COOLER MASTER CPU T400i Air Cooling Red - SỐ LƯỢNG: 2

- Giá PC: 17.910.000 đ

5.4 Mua máy PC chơi game từ 25 - 35 triệu

- Tên sản phẩm: Pc Gaming B660M I5 13600K 32GB RTX 3060 Full White

máy tính chơi game tốt giá rẻ I5 13600K 32GB

- Cấu hình chi tiết máy tính chơi game :

✅ Mainboard ⭐ Asus TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4
✅ CPU ⭐ Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
✅ RAM ⭐ Desktop Adata XPG D41 DDR4 16GB 3200 GREY RGB (AX4U320016G16A-ST41)
✅ Ổ Cứng

⭐ 1. HDD WD Blue 1TB 3.5" SATA 6Gb/s/64MB Cache/ 7200RPM (Màu xanh)

⭐ 2. SSD PNY CS2140 M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 500GB

✅ Case ⭐ VSP KA33 White
✅ Nguồn Máy Tính ⭐ Cooler Master 700W Elite V3 Đen PC700
✅ Fan ⭐ VSP V309B LED RGB-Số Lượng 3
✅ Card Màn Hình ⭐ Colorful iGame RTX 3060 Ultra W OC 12G L-V
✅ Tản nhiệt nước ⭐ Aio Id Cooling Zoomflow 360-Xt Snow

- Giá PC gaming này: 30.640.000 đ

5.5. Máy tính chơi game khủng từ 35 - 45 triệu

- Tên sản phẩm: Pc Gaming B660 I5 13600K 32GB RTX 3070Ti Full Rog Strix

mua máy tính để bàn chơi game

- Thông số kỹ thuật của chiếc máy tính để bàn chơi game tốt nhất:

✅ Mainboard ⭐ Asus ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4
✅ CPU ⭐ Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
✅ RAM ⭐ Desktop Adata XPG D41 DDR4 16GB 3200 GREY RGB (AX4U320016G16A-ST41)
✅ Ổ Cứng

⭐ 1. HDD WD Blue 1TB 3.5" SATA 6Gb/s/64MB Cache/ 7200RPM (Màu xanh)

⭐ 2. SSD PNY CS2140 M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 500GB

✅ Case ⭐ VSP E-ROG ES5 Đen
✅ Nguồn Máy Tính ⭐ Cooler Master 750W Bronze V2 80 Plus Mwe Đen V2
✅ Fan ⭐ VSP V309B LED RGB-Số Lượng 7
✅ Card Màn Hình ⭐ Asus ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING
✅ Tản nhiệt nước ⭐ Aio Id Cooling Zoomflow 360-Xt Argb

- Giá bộ máy tính bàn chơi game: 39.680.000 đ

Ngoài ra, Tin học Anh Phát còn cung cấp các cấu hình máy tính gaming giá rẻ - cao cấp từ 45 đến hơn 100 triệu đồng. Chat ngay cho chúng tôi để được tư vấn lắp đặt máy tính gaming miễn phí

6. Tại sao nên chọn mua máy tính chơi game giá rẻ tại Tin học Anh Phát

Tin học Anh Phát - shop máy tính chơi game chuyên cung cấp, mua bán các các loại máy tính bàn chơi game tốt nhất theo tiêu chuẩn 3 đúng: đúng nguồn gốc, đúng chất lượng và đúng thông số, mẫu mã.

✔ Cam kết hoàn 100% số tiền nếu cung cấp sản phẩm không đúng đơn đặt hàng.

Miễn phí giao hàng trong phạm vị nội thành với bán kính 15km;

✔ Chế độ bảo hành uy tín, chất lượng; đồng thời có dịch vụ bảo hành tận nơi linh hoạt.

✔ Chính sách chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo với hình thức khuyến mãi hấp dẫn, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của khách hàng.

✔ Ngoài ra, Tin học Anh Phát hỗ trợ bạn mua máy tính chơi game trả góp với lãi suất 0đ qua thẻ Visa Card, Master Card đơn giản, nhanh gọn không cần thực hiện thủ tục, hợp đồng hay giấy tờ chứng minh tài chính.

7. Câu hỏi thường gặp khi build dàn PC gaming

1. Các bước xây dựng máy tính bàn chơi game tốt nhất

 1. Kiểm tra các thành phần linh kiện máy tính
 2. Lắp nguồn điện.
 3. Cài đặt bo mạch chủ, CPU và RAM.
 4. Lắp tản nhiệt cho CPU.
 5. Cài đặt ổ cứng SSD hoặc ổ cứng thông thường.
 6. Cài đặt card đồ họa.
 7. Quản lý cáp kết nối.
 8. Kiểm tra và khắc phục sự cố trên máy tính chơi game của bạn.

2. Chi phí Build PC chơi game hiện tại là bao nhiêu?

Chi phí xây dựng một PC chơi game đáp ứng nhu cầu cơ bản hiện tại thường dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng tùy thuộc vào nhu cầu và linh kiện bạn chọn. Tuy nhiên, chi phí này có thể thấp hơn 10 triệu đồng nếu bạn chọn mua PC gaming cũ

3. Làm thế nào để bạn lựa chọn máy tính chơi game tốt nhất?

Một máy tính chơi game tốt nhất là máy tính phù hợp nhất dành cho bạn, dựa trên những tiêu chí sau:

 1. Ngân sách phù hợp
 2. Nhu cầu chơi game
 3. Độ tương thích của linh kiện
 4. Khả năng nâng cấp trong tương lai
Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • THAP (24)
Lọc sản phẩm-

Phân loại sản phẩm

Tình Trạng Sản Phẩm

Dòng CPU

Dung lượng Ram

Loại GPU

Tông Màu

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng