Mainboard Colorful Chính Hãng, Giá Rẻ Tại Tin Học Anh Phát

Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Mainboard Colorful

Mainboard Colorful

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Mainboard Colorful H510M-T M.2 V20

Mainboard Colorful H510M-T M.2 V20

Mã SP: MBCL0060
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.870.000
-9%
Mã SP: MBCL0060
1.700.000
1.700.000
[Đã bao gồm VAT]
1.870.000 VND
-9%
Mainboard Colorful H510M-T M.2 V20
Giá bán: 1.700.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN H510I GAMING V20

Mainboard Colorful CVN H510I GAMING V20

Mã SP: MBCL0059
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0059
324.812.000
324.812.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN H510I GAMING V20
Giá bán: 324.812.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful BATTLE-AX B560M-D PRO V20

Mainboard Colorful BATTLE-AX B560M-D PRO V20

Mã SP: MBCL0058
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0058
24.882.000
24.882.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful BATTLE-AX B560M-D PRO V20
Giá bán: 24.882.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful BATTLE-AX B560M GAMING V20

Mainboard Colorful BATTLE-AX B560M GAMING V20

Mã SP: MBCL0057
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0057
313.121.000
313.121.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful BATTLE-AX B560M GAMING V20
Giá bán: 313.121.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN B560I GAMING PRO V20

Mainboard Colorful CVN B560I GAMING PRO V20

Mã SP: MBCL0056
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0056
359.885.000
359.885.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN B560I GAMING PRO V20
Giá bán: 359.885.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN B560I GAMING FROZEN V20

Mainboard Colorful CVN B560I GAMING FROZEN V20

Mã SP: MBCL0055
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0055
36.573.000
36.573.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN B560I GAMING FROZEN V20
Giá bán: 36.573.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN B560M GAMING PRO V20

Mainboard Colorful CVN B560M GAMING PRO V20

Mã SP: MBCL0054
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0054
35.112.000
35.112.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN B560M GAMING PRO V20
Giá bán: 35.112.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN B560M GAMING FROZEN V20

Mainboard Colorful CVN B560M GAMING FROZEN V20

Mã SP: MBCL0053
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0053
389.112.000
389.112.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN B560M GAMING FROZEN V20
Giá bán: 389.112.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN B560 GAMING PRO V20

Mainboard Colorful CVN B560 GAMING PRO V20

Mã SP: MBCL0052
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0052
359.885.000
359.885.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN B560 GAMING PRO V20
Giá bán: 359.885.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Colorful CVN B660I GAMING PRO V20

MainBoard Colorful CVN B660I GAMING PRO V20

Mã SP: MBCL0051
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.880.000
-9%
Mã SP: MBCL0051
4.430.000
4.430.000
[Đã bao gồm VAT]
4.880.000 VND
-9%
MainBoard Colorful CVN B660I GAMING PRO V20
Giá bán: 4.430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Colorful CVN B660I GAMING FROZEN V20

MainBoard Colorful CVN B660I GAMING FROZEN V20

Mã SP: MBCL0050
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.150.000
-9%
Mã SP: MBCL0050
4.680.000
4.680.000
[Đã bao gồm VAT]
5.150.000 VND
-9%
MainBoard Colorful CVN B660I GAMING FROZEN V20
Giá bán: 4.680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Colorful CVN B660M GAMING PRO V20

MainBoard Colorful CVN B660M GAMING PRO V20

Mã SP: MBCL0049
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.540.000
-9%
Mã SP: MBCL0049
5.030.000
5.030.000
[Đã bao gồm VAT]
5.540.000 VND
-9%
MainBoard Colorful CVN B660M GAMING PRO V20
Giá bán: 5.030.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Colorful CVN B660M GAMING FROZEN V20

MainBoard Colorful CVN B660M GAMING FROZEN V20

Mã SP: MBCL0048
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.980.000
-9%
Mã SP: MBCL0048
5.430.000
5.430.000
[Đã bao gồm VAT]
5.980.000 VND
-9%
MainBoard Colorful CVN B660M GAMING FROZEN V20
Giá bán: 5.430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful BATTLE-AX B550M-HD PRO V14

Mainboard Colorful BATTLE-AX B550M-HD PRO V14

Mã SP: MBCL0044
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0044
261.743.000
261.743.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful BATTLE-AX B550M-HD PRO V14
Giá bán: 261.743.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN B550M GAMING PRO V14

Mainboard Colorful CVN B550M GAMING PRO V14

Mã SP: MBCL0043
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0043
320.198.000
320.198.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN B550M GAMING PRO V14
Giá bán: 320.198.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN X570M GAMING PRO V14

Mainboard Colorful CVN X570M GAMING PRO V14

Mã SP: MBCL0042
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0042
45.919.000
45.919.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN X570M GAMING PRO V14
Giá bán: 45.919.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful CVN X570M GAMING FROZEN V14

Mainboard Colorful CVN X570M GAMING FROZEN V14

Mã SP: MBCL0041
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0041
47.380.000
47.380.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful CVN X570M GAMING FROZEN V14
Giá bán: 47.380.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful H610M-D M.2 V20

Mainboard Colorful H610M-D M.2 V20

Mã SP: MBCL0030
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.090.000
-9%
Mã SP: MBCL0030
1.900.000
1.900.000
[Đã bao gồm VAT]
2.090.000 VND
-9%
Mainboard Colorful H610M-D M.2 V20
Giá bán: 1.900.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful H610M-K M.2 V20

Mainboard Colorful H610M-K M.2 V20

Mã SP: MBCL0029
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.200.000
-9%
Mã SP: MBCL0029
2.000.000
2.000.000
[Đã bao gồm VAT]
2.200.000 VND
-9%
Mainboard Colorful H610M-K M.2 V20
Giá bán: 2.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful BATTLE-AX B660M-HD DELUXE V20

Mainboard Colorful BATTLE-AX B660M-HD DELUXE V20

Mã SP: MBCL0028
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.680.000
-9%
Mã SP: MBCL0028
2.430.000
2.430.000
[Đã bao gồm VAT]
2.680.000 VND
-9%
Mainboard Colorful BATTLE-AX B660M-HD DELUXE V20
Giá bán: 2.430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Colorful B550M Cvn Gaming Frozen V14

Mainboard Colorful B550M Cvn Gaming Frozen V14

Mã SP: MBCL0024
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MBCL0024
326.043.000
326.043.000
[Đã bao gồm VAT]
Mainboard Colorful B550M Cvn Gaming Frozen V14
Giá bán: 326.043.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Dù chỉ sở hữu những tính năng thiết yếu cơ bản nhưng Mainboard Colorful với mức giá siêu cạnh tranh vẫn luôn được lòng giới công nghệ. Vậy liệu có nên đầu tư phân khúc bo mạch chủ giá rẻ này hay không? Cùng Tin Học Anh Phát khám phá kỹ hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Mainboard Colorful chính hãng, giá tốt tại Tin Học Anh Phát

Tổng quan về sản phẩm Mainboard Colorful

Mainboard Colorful là sản phẩm đến từ thương hiệu Trung Quốc được chú ý bởi phân khúc giá hấp dẫn. Cùng với đó là chính sách hậu mãi và bảo hành uy tín từ nhà phân phối chính Network Hub.

Các cổng kết nối phía sau của mainboard bo mạch chủ được đánh giá là vừa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường. Ngoài ra, do sử dụng con chip mạng Realtek nên so về độ ổn định sẽ không bằng chip Killer hay Intel.

Chính sách hậu mãi và bảo hành uy tín từ nhà phân phối chính Network Hub

Ưu điểm của sản phẩm Mainboard Colorful

Như đã đề cập ở trên, Mainboard Colorful là điển hình của phân khúc bo mạch chủ giá rẻ. Do đó, sản phẩm chỉ cung cấp đủ những tính năng cơ bản mà người dùng cần thiết và không qua nổi bật về tính năng hay thiết kế. 

Bên cạnh đó, công nghệ chuẩn mATX còn cực kỳ phù hợp với các hệ thống máy nhỏ gọn, cá nhân hay gia đình. Nếu bạn đang có ý định kinh doanh phòng net hay văn phòng quy mô nhỏ lẻ thì đây là lựa chọn đáng để cân nhắc.

Công nghệ chuẩn mATX còn cực kỳ phù hợp với các hệ thống máy cá nhân

Bảng giá sản phẩm Mainboard Colorful mới nhất 2023

Cùng Tin Học Anh Phát tổng hợp bảng giá của những sản phẩm bo mạch chủ Mainboard Colorful được yêu thích nhất đầu năm 2023 trong phần dưới đây:

Bo mạch chủ Colorful

Chi phí dự kiến (VNĐ)

Colorful Mainboard CVN B460I GAMING FROZEN V20 

2.300.000 VNĐ

Colorful Mainboard

H310M-E V21 

1.100.000 VNĐ

Colorful Mainboard H410M-T PRO V20

396.000 VNĐ

Những lưu ý khi lựa chọn sản phẩm Mainboard Colorful

Dù sở hữu mức giá bán không quá cao nhưng để tránh việc đầu tư lãng phí, bạn nên cân nhắc những lưu ý quan trọng sau khi mua Mainboard Colorful:

  • Kích thước mainboard: Hầu hết các nhà sản xuất đều đưa ra các tiêu chuẩn kích cỡ riêng cho mainboard và case nhằm tạo nên một hệ thống tương thích. Vì vậy, trước khi quyết định, bạn có thể cân nhắc yếu tố này.
  • Socket: Việc lệch thông số socket trên CPU và mainboard có thể khiến bạn không thể sử dụng được. Do vậy, bạn nên lựa chọn CPU trước rồi mới tiếp tục trang bị những yếu tố khác.
  • Địa chỉ uy tín: Với thực trạng hàng giả, hàng nhái khó kiểm soát trên thị trường như hiện nay thì bạn nên lựa chọn kỹ lưỡng một địa chỉ có chính sách bảo hành sản phẩm uy tín, rõ ràng. Để kiểm chứng, bạn có thể yêu cầu đơn vị cung cấp bằng chứng, giấy tờ nhập hàng chính hãng từ nhà sản xuất

Nên lựa chọn CPU trước rồi mới tiếp tục trang bị hệ thống bo mạch chủ

Lý do nên chọn mua Mainboard Colorful tại Tin Học Anh Phát

Tin Học Anh Phát là một trong địa chỉ phân phối Mainboard Colorful chính hãng, uy tín được giới công nghệ đánh giá cao. Chúng tôi tự tin 100% sản phẩm bày bán tại hệ thống đều có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo. 

Ngoài ra, khi trải nghiệm mua sắm tại Tin Học Anh Phát, quý khách còn có cơ hội nhận được chính sách vận chuyển, trả góp, lắp đặt, bảo dưỡng vô cùng tận tâm, nhiệt tình. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm khi mua trực tuyến tại website, khách hàng sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán để đảm bảo tính minh bạch.

Không những vậy, khi mua hàng trực tiếp tại website của Tin Học Anh Phát, quý khách còn có cơ hội nhận được hàng ngàn ưu đãi giảm giá hấp dẫn. Các chương trình khuyến mãi được chúng tôi tổ chức liên tục mỗi tuần, lễ Tết, sinh nhật…

Kiểm tra hàng trước khi thanh toán để đảm bảo tính minh bạch

Như vậy, bài viết trên Tin Học Anh Phát đã giới thiệu đến bạn thông tin chi tiết về sản phẩm Mainboard Colorful giá rẻ, chính hãng. Đừng quên liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận ưu đãi đặt hàng sớm nhất qua Email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc Hotline: 090.29.28.069.Xem thêm
Hãng sản xuất-
  • Colorful (21)
Lọc sản phẩm-

Socket CPU

ChipSet

Số khe cắm RAM

Kích thước Mainboard

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng