Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Màn hình Viewsonic

Màn hình Viewsonic

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Màn hình máy tính Viewsonic VA1903-H-2 (18.5 inch/HD/TN/60Hz/5ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA1903-H-2 (18.5 inch/HD/TN/60Hz/5ms)

Mã SP: MHVN0186
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.540.000
-9%
Mã SP: MHVN0186
1.399.000
1.399.000
[Đã bao gồm VAT]
1.540.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA1903-H-2 (18.5 inch/HD/TN/60Hz/5ms)
Giá bán: 1.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2201-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2201-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)

Mã SP: MHVN0185
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.840.000
-9%
Mã SP: MHVN0185
1.669.000
1.669.000
[Đã bao gồm VAT]
1.840.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2201-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)
Giá bán: 1.669.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2215-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2215-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0181
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.870.000
-9%
Mã SP: MHVN0181
1.699.000
1.699.000
[Đã bao gồm VAT]
1.870.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2215-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)
Giá bán: 1.699.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA220-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA220-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)

Mã SP: MHPC024021
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.870.000
-9%
Mã SP: MHPC024021
1.699.000
1.699.000
[Đã bao gồm VAT]
1.870.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA220-H (21.5 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)
Giá bán: 1.699.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2209-H (21.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2209-H (21.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0183
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.200.000
-9%
Mã SP: MHVN0183
1.999.000
1.999.000
[Đã bao gồm VAT]
2.200.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2209-H (21.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 1.999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2432-H (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2432-H (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0180
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.520.000
-9%
Mã SP: MHVN0180
2.289.000
2.289.000
[Đã bao gồm VAT]
2.520.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2432-H (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 2.289.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2436-H (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2436-H (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0184
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.630.000
-9%
Mã SP: MHVN0184
2.389.000
2.389.000
[Đã bao gồm VAT]
2.630.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2436-H (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 2.389.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2406-MH (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2406-MH (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Mã SP: MHPC024022
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.640.000
-9%
Mã SP: MHPC024022
2.399.000
2.399.000
[Đã bao gồm VAT]
2.640.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2406-MH (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)
Giá bán: 2.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2436-H-P-N (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Pink)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2436-H-P-N (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Pink)

Mã SP: MHVN0179
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.700.000
-9%
Mã SP: MHVN0179
2.449.000
2.449.000
[Đã bao gồm VAT]
2.700.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2436-H-P-N (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Pink)
Giá bán: 2.449.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2432-H-W (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2432-H-W (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0174
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.700.000
-9%
Mã SP: MHVN0174
2.449.000
2.449.000
[Đã bao gồm VAT]
2.700.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2432-H-W (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 2.449.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2476-SH (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz/4ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2476-SH (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz/4ms)

Mã SP: MHVN0044
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.750.000
-9%
Mã SP: MHVN0044
2.499.000
2.499.000
[Đã bao gồm VAT]
2.750.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2476-SH (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz/4ms)
Giá bán: 2.499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2736-H (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2736-H (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0173
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.070.000
-9%
Mã SP: MHVN0173
2.789.000
2.789.000
[Đã bao gồm VAT]
3.070.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2736-H (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 2.789.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA2732-H (27 inch/FHD/IPS/100Hz/4ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VA2732-H (27 inch/FHD/IPS/100Hz/4ms)

Mã SP: MHPC024020
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.080.000
-9%
Mã SP: MHPC024020
2.799.000
2.799.000
[Đã bao gồm VAT]
3.080.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA2732-H (27 inch/FHD/IPS/100Hz/4ms)
Giá bán: 2.799.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2479-HD-PRO (23.8 inch/FHD/IPS/165Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2479-HD-PRO (23.8 inch/FHD/IPS/165Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0187
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.290.000
-9%
Mã SP: MHVN0187
2.989.000
2.989.000
[Đã bao gồm VAT]
3.290.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2479-HD-PRO (23.8 inch/FHD/IPS/165Hz/1ms)
Giá bán: 2.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2428 (23.8 inch/FHD/Fast IPS/180Hz/0.5ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2428 (23.8 inch/FHD/Fast IPS/180Hz/0.5ms)

Mã SP: MHVN0165
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.510.000
-9%
Mã SP: MHVN0165
3.189.000
3.189.000
[Đã bao gồm VAT]
3.510.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2428 (23.8 inch/FHD/Fast IPS/180Hz/0.5ms)
Giá bán: 3.189.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính di động Viewsonic VA1655 (15.6inch/FHD/IPS/60Hz/5ms/250nits/HDMImini+USBC+Audio+Joykey)
3.730.000
-9%
Mã SP: MHPC024028
3.390.000
3.390.000
[Đã bao gồm VAT]
3.730.000 VND
-9%
Màn hình máy tính di động Viewsonic VA1655 (15.6inch/FHD/IPS/60Hz/5ms/250nits/HDMImini+USBC+Audio+Joykey)
Giá bán: 3.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2718-P-MHD ( 27inch/FHD/VA/165Hz/1ms/250nits/HDMI+DP/Loa)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2718-P-MHD ( 27inch/FHD/VA/165Hz/1ms/250nits/HDMI+DP/Loa)

Mã SP: MHVN0199
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.180.000
-9%
Mã SP: MHVN0199
3.799.000
3.799.000
[Đã bao gồm VAT]
4.180.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2718-P-MHD ( 27inch/FHD/VA/165Hz/1ms/250nits/HDMI+DP/Loa)
Giá bán: 3.799.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2779-HD-PRO (27 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2779-HD-PRO (27 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0182
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.290.000
-9%
Mã SP: MHVN0182
3.899.000
3.899.000
[Đã bao gồm VAT]
4.290.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2779-HD-PRO (27 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms)
Giá bán: 3.899.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2718-PC-MHD (27 inch/FHD/VA/180Hz/1ms/Cong)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2718-PC-MHD (27 inch/FHD/VA/180Hz/1ms/Cong)

Mã SP: MHPC024024
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.350.000
-9%
Mã SP: MHPC024024
3.949.000
3.949.000
[Đã bao gồm VAT]
4.350.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2718-PC-MHD (27 inch/FHD/VA/180Hz/1ms/Cong)
Giá bán: 3.949.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VA3209-MH (32 inch/FHD/IPS/75Hz/4ms/250 nits/HDMI+VGA/Loa)

Màn hình máy tính Viewsonic VA3209-MH (32 inch/FHD/IPS/75Hz/4ms/250 nits/HDMI+VGA/Loa)

Mã SP: MHPC024026
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.400.000
-9%
Mã SP: MHPC024026
3.999.000
3.999.000
[Đã bao gồm VAT]
4.400.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VA3209-MH (32 inch/FHD/IPS/75Hz/4ms/250 nits/HDMI+VGA/Loa)
Giá bán: 3.999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2480-2K-SHD ( 23.8inch/QHD/IPS/75Hz/4ms/250nits/HDMI+DP)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2480-2K-SHD ( 23.8inch/QHD/IPS/75Hz/4ms/250nits/HDMI+DP)

Mã SP: MHVN0093
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.730.000
-9%
Mã SP: MHVN0093
4.299.000
4.299.000
[Đã bao gồm VAT]
4.730.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2480-2K-SHD ( 23.8inch/QHD/IPS/75Hz/4ms/250nits/HDMI+DP)
Giá bán: 4.299.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2728 (27 inch/FHD/Fast IPS/180Hz/0.5ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2728 (27 inch/FHD/Fast IPS/180Hz/0.5ms)

Mã SP: MHVN0166
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.840.000
-9%
Mã SP: MHVN0166
4.399.000
4.399.000
[Đã bao gồm VAT]
4.840.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2728 (27 inch/FHD/Fast IPS/180Hz/0.5ms)
Giá bán: 4.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX3276-MHD-3 (31.5 inch/FHD/IPS/75hz/4ms/250 nits/HDMI+DP+VGA+Audio)
5.060.000
-9%
Mã SP: MHVN0195
4.599.000
4.599.000
[Đã bao gồm VAT]
5.060.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX3276-MHD-3 (31.5 inch/FHD/IPS/75hz/4ms/250 nits/HDMI+DP+VGA+Audio)
Giá bán: 4.599.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VP2456 (23.8 inch/FHD/IPS/60Hz/5ms/Loa)

Màn hình máy tính Viewsonic VP2456 (23.8 inch/FHD/IPS/60Hz/5ms/Loa)

Mã SP: MHVN0191
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.160.000
-9%
Mã SP: MHVN0191
4.689.000
4.689.000
[Đã bao gồm VAT]
5.160.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VP2456 (23.8 inch/FHD/IPS/60Hz/5ms/Loa)
Giá bán: 4.689.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2468-PC-MHD (23.6 inch/FHD/VA/165Hz/1ms/Cong/Loa)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2468-PC-MHD (23.6 inch/FHD/VA/165Hz/1ms/Cong/Loa)

Mã SP: MHVN0099
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.280.000
-9%
Mã SP: MHVN0099
4.799.000
4.799.000
[Đã bao gồm VAT]
5.280.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2468-PC-MHD (23.6 inch/FHD/VA/165Hz/1ms/Cong/Loa)
Giá bán: 4.799.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2780-2K-SHDJ (27inch/QHD/IPS/75Hz/4ms/250nits/HDMI+DP+Audio)
5.720.000
-9%
Mã SP: MHVN0176
5.199.000
5.199.000
[Đã bao gồm VAT]
5.720.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2780-2K-SHDJ (27inch/QHD/IPS/75Hz/4ms/250nits/HDMI+DP+Audio)
Giá bán: 5.199.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX2758A-2K-PRO-2 (27 inch/QHD/IPS/170Hz/1ms)

Màn hình máy tính Viewsonic VX2758A-2K-PRO-2 (27 inch/QHD/IPS/170Hz/1ms)

Mã SP: MHVN0188
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.260.000
-9%
Mã SP: MHVN0188
5.689.000
5.689.000
[Đã bao gồm VAT]
6.260.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX2758A-2K-PRO-2 (27 inch/QHD/IPS/170Hz/1ms)
Giá bán: 5.689.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Viewsonic VX3219-PC-MHD ( 31.5 inch/FHD/VA/240Hz/1ms/300nits/HDMI+DP+Audio/Cong)
6.270.000
-9%
Mã SP: MHVN0196
5.699.000
5.699.000
[Đã bao gồm VAT]
6.270.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Viewsonic VX3219-PC-MHD ( 31.5 inch/FHD/VA/240Hz/1ms/300nits/HDMI+DP+Audio/Cong)
Giá bán: 5.699.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Màn hình + thương hiệu Viewsonic từ lâu đã được người dùng đánh giá cao về chất lượng. Các sản phẩm của thương hiệu này đã hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong cuộc sống lẫn ngành giáo dục.

1. Giới thiệu về thương hiệu Viewsonic

Viewsonic là một thương hiệu điện tử nổi tiếng toàn cầu. Công ty điện tử đa quốc gia Viewsonic Corporation là công ty điện tử đa quốc gia của Đài Loan và Mỹ. Các sản phẩm được công ty sản xuất rất đa dạng, bao gồm: màn hình tinh thể lỏng, máy chiếu, bảng trắng kỹ thuật số,...

>>>>>Hãy xem nhanh: Những mẫu màn hình monitor chất lượng dành cho mọi người

Xem review thực tế về màn hình Viewsonic IPS:

2. Top màn hình Viewsonic tốt nhất

2.1. Màn Hình ViewSonic 24" VG2448 (1920x1080/IPS/5ms)

 • Ưu điểm: Giá thành hợp lý, thiết kế tinh tế, được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, chất lượng hiển thị sắc nét
 • Nhược điểm: Nhìn lâu có thể gây mỏi mắt
 • Mục đích sử dụng: Thông thường, giáo dục, thuyết trình
 • Màn hình + thương hiệu ViewSonic 24" VG2448 có thiết kế đẹp với phần viền mỏng, tạo cảm giác mềm mại, tinh tế. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng có hiệu suất làm việc cao, chất lượng ảnh hiển thị sắc nét, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng.

màn hình viewsonic

Link sản phẩm: https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-viewsonic-24-vg2448-1920x1080ips5ms.html

2.2. Màn Hình cong ViewSonic 24" VX2458-C-MHD (1920x1080/VA/1ms/FreeSync)

 • Ưu điểm: Thiết kế tinh tế, chất lượng hiển thị sắc nét, không gây lóa mắt
 • Nhược điểm: Sử dụng lâu vẫn có thể gây mỏi mắt
 • Mục đích sử dụng: Thông thường, giáo dục, thuyết trình, xem phim, chơi game, đồ họa
  ViewSonic 24" VX2458-C-MHD là loại màn hình cong đang rất được ưa chuộng hiện nay. Với thiết kế cong 1800R và độ phủ màu NTSC 85%, VX2458-C-MHD giúp người sử dụng thoải mái chơi game, xem phim, làm việc. Màn hình hoạt động mượt mà, màu ảnh sắc nét, trung thực và bảo vệ đôi mắt người dùng.

màn hình viewsonic cong

Link sản phẩm: https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-cong-viewsonic-24-vx2458-c-mhd-1920x1080va1msfreesync.html

2.3. Màn Hình ViewSonic 32" VX3211-4K-MHD (3840x2160/VA/3ms/FreeSync)

 • Ưu điểm: Màn hình lớn, thiết kế tinh tế, chất lượng ảnh siêu sắc nét, mượt mà, góc nhìn rộng
 • Nhược điểm: Nhìn lâu vẫn gây mỏi mắt
 • Mục đích sử dụng: Thông thường, giáo dục, thuyết trình, xem phim, chơi game, đồ họa
  VX3211-4K-MHD là màn hình của hãng Viewsonic được bán với giá 11 triệu đồng. Màn hình + thương hiệu này rất được lòng các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng màn hình lớn để chơi game, giải trí, đồ họa hoặc sử dụng cho mục đích giáo dục. Với thiết kế tinh tế, sang trọng, độ sắc nét cao, màn hình mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất!

màn hình viewsonic 32inch

Link sản phẩm: https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-viewsonic-32-vx3211-4k-mhd-3840x2160va3msfreesync.html

Trên đây là một số thông tin về màn hình + thương hiệu Viewsonic. Ngoài 3 mẫu màn hình trên thì Viewsonic còn cho ra đời nhiều loại màn hình chất lượng khác để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Tìm hiểu thêm về: Màn hình View sonic LED chính hãng

 

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • Viewsonic (38)
Lọc sản phẩm-

Màn hình theo nhu cầu

Độ phân giải

Kích Thước

Tần số quét

Góc nhìn của màn hình

Công nghệ tấm nền của màn hình

Thời gian phản hồi của màn hình

Bề mặt của màn hình

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng