Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

BÀN PHÍM CƠ

BÀN PHÍM CƠ

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Bàn Phím Chơi Game Motospeed K808L

Bàn Phím Chơi Game Motospeed K808L

Mã SP: MBASB625
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB625
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Chơi Game Motospeed K808L
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Cơ Fuhlen G900S Rgb

Bàn Phím Cơ Fuhlen G900S Rgb

Mã SP: MBASB657
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB657
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Fuhlen G900S Rgb
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Cơ Huntsman (Rz03-02520100-R3M1) (Full Size|Razer Opto|Rgb) (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Cơ Huntsman (Rz03-02520100-R3M1) (Full Size|Razer Opto|Rgb) (Cái)

Mã SP: KBRZ0013
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBRZ0013
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Cơ Huntsman (Rz03-02520100-R3M1) (Full Size|Razer Opto|Rgb) (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Razer Black Window Elite

Bàn Phím Razer Black Window Elite

Mã SP: BLACKWD
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: BLACKWD
Liên hệ
Liên hệ
Bàn Phím Razer Black Window Elite
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex Pro (Full Size|Omnipoint Switch) (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex Pro (Full Size|Omnipoint Switch) (Cái)

Mã SP: KBST0006
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBST0006
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex Pro (Full Size|Omnipoint Switch) (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex M750 Tkl Pubg Edition (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex M750 Tkl Pubg Edition (Cái)

Mã SP: KBST0004
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBST0004
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex M750 Tkl Pubg Edition (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Cơ Gaming DAREUEk87(cũ)

Bàn Phím Cơ Gaming DAREUEk87(cũ)

Mã SP: KBDA0017
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
345.000
-100%
Mã SP: KBDA0017
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
345.000 VND
-100%
Bàn Phím Cơ Gaming DAREUEk87(cũ)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Cơ Gaming DAREU Ek169 Black (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming DAREU Ek169 Black (Cái)

Mã SP: KBDA0034
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBDA0034
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming DAREU Ek169 Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím + Chuột Logitech Mk270R

Bàn Phím + Chuột Logitech Mk270R

Mã SP:
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP:
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Bàn Phím + Chuột Logitech Mk270R
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Logitech K375S

Bàn Phím Logitech K375S

Mã SP:
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP:
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Bàn Phím Logitech K375S
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Keyboard Gs700 Orange Rgb Blacklight (CÁI)

Keyboard Gs700 Orange Rgb Blacklight (CÁI)

Mã SP: KEYBOARD GS700 ORANGE RGB BLACKLIGHT
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KEYBOARD GS700 ORANGE RGB BLACKLIGHT
Liên hệ
Liên hệ
Keyboard Gs700 Orange Rgb Blacklight (CÁI)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Game Motospeed K97

Bàn Phím Game Motospeed K97

Mã SP: MBASB649
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB649
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Game Motospeed K97
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Game Motospeed K87 Rainbow

Bàn Phím Game Motospeed K87 Rainbow

Mã SP: MBASB644
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB644
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Game Motospeed K87 Rainbow
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Game Motospeed K800L

Bàn Phím Game Motospeed K800L

Mã SP: MBASB627
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB627
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Game Motospeed K800L
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Huntsman Elite Clicky 2019 (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Huntsman Elite Clicky 2019 (Cái)

Mã SP: KBRZ0023
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBRZ0023
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Huntsman Elite Clicky 2019 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Game Motospeed K91

Bàn Phím Game Motospeed K91

Mã SP: MBASB623
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB623
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Game Motospeed K91
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Game Motospeed K90L

Bàn Phím Game Motospeed K90L

Mã SP: MBASB621
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB621
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Game Motospeed K90L
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Game Motospeed K60L

Bàn Phím Game Motospeed K60L

Mã SP: MBASB619
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB619
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Game Motospeed K60L
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Keyboard & Mouse Motospeed G7000

Keyboard & Mouse Motospeed G7000

Mã SP: MBASB618
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB618
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Keyboard & Mouse Motospeed G7000
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Cơ Gaming ASUSRog Strix Flare (Fullsize| Mx Blue) (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming ASUSRog Strix Flare (Fullsize| Mx Blue) (Cái)

Mã SP: KBAS0003
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBAS0003
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming ASUSRog Strix Flare (Fullsize| Mx Blue) (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Game Tt Esports Meka Pro

Bàn Phím Game Tt Esports Meka Pro

Mã SP: MBASB656
Bảo hành: 24 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB656
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Game Tt Esports Meka Pro
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Combo Bàn Phím Chuột Có Dây R8 1906 (Đen)

Combo Bàn Phím Chuột Có Dây R8 1906 (Đen)

Mã SP: MBASB538
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB538
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Combo Bàn Phím Chuột Có Dây R8 1906 (Đen)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Cơ Gaming Boston Phím Chuột 837 Led (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming Boston Phím Chuột 837 Led (Cái)

Mã SP: KBBO0001
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBBO0001
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming Boston Phím Chuột 837 Led (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Keyboard & Mouse R8 1910

Keyboard & Mouse R8 1910

Mã SP: MBASB617
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB617
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Keyboard & Mouse R8 1910
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Tt Esports Amaru Kb-Amr009Usd

Bàn Phím Tt Esports Amaru Kb-Amr009Usd

Mã SP: MBASB090
Bảo hành: <p>24 Th&aacute;ng</p>
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB090
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Tt Esports Amaru Kb-Amr009Usd
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: <p>24 Th&aacute;ng</p>
Kho hàng: Liên hệ
Bàn phím AKKO 3108 V2 World Tour Tokyo (AKKO Pink Switch v2)

Bàn phím AKKO 3108 V2 World Tour Tokyo (AKKO Pink Switch v2)

Mã SP: KBAK0001
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBAK0001
Liên hệ
Liên hệ
Bàn phím AKKO 3108 V2 World Tour Tokyo (AKKO Pink Switch v2)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Phím E Dra Ek 3104

Phím E Dra Ek 3104

Mã SP: EK3104
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
287.500
-100%
Mã SP: EK3104
Liên hệ
Liên hệ
287.500 VND
-100%
Phím E Dra Ek 3104
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Cơ BJX KM9 Pink

Bàn Phím Cơ BJX KM9 Pink

Mã SP: SP005658
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
728.333
-100%
Mã SP: SP005658
Liên hệ
Liên hệ
728.333 VND
-100%
Bàn Phím Cơ BJX KM9 Pink
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng

Việc lựa chọn bàn phím gaming có rất nhiều cách, hãy cùng Tin học Anh Phát tham khảo một số nguyên tắc lựa chọn cơ bản và các thông tin về bàn phím cơ để giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng.

Xem thêm video giới thiệu Top 5 bàn phím chơi game giá rẻ tốt nhất ở dưới đây:

Xem nhanh nội dung bài viết tại đây:

1. Bàn phím cơ là gì?

Bàn phím cơ là một phiên bản bàn phím cao cấp sử dụng Switch Tech riêng biệt cho từng phím bấm, hội tụ đầy đủ các yếu tố như: độ nảy, êm ái và bền bỉ với thời gian. Nếu bạn thực sự trải nghiệm trên bàn phím cơ bạn sẽ không còn “tương tư” đến bàn phím thường nữa đâu. Một trong những tính năng nổi bật của loại bàn phím này chính là tính năng nhấn phím xuống một nửa thay bằng gõ chạm đáy phím.

Vì những tính năng trên thì đây được coi là mẫu bàn phím chất lượng cao, đi kèm với mức giá gấp 5 lần bàn phím thường.

 ban phim co gia re

Tìm hiểu bàn phím cơ là gì?

2. Các loại Switch trên bàn phím cơ chơi game

Nhắc đến bàn phím cơ chúng ta không thể quên các loại switch hay thường gọi là công nghệ switch. Cherry chính là lá cờ đầu trong việc chế tạo sản xuất công tắc phím và hiện đang cho ra đời 4 loại switch chính là Blue, Brown, Black, Red. Red và Brown thuộc dạng hiền hòa và êm ái với lực nhấn tối thiểu chính là 45g, trong khi Blue ồn ào hơn khi đòi hỏi lực nhấn 50g trở lên. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về các loại switch trên bàn phím game thủ này nhé.

Red switch:

 • Lực ấn: 45g
 • Hành trình trơn, không có tactile, không clickly
 • Khách hàng sử dụng nhận xét rằng loại này phù hợp chơi game hơn, gõ văn bản sẽ không “feel”
 • Những bàn phím sử dụng red switch: Ducky One, CM Masterkey Pro L …

Clear Switch - Brown Switch:

 • Lực ấn: 45g (Brown - 65g (Clear)
 • Giữa hành trình ấn phím có tactile, không phát ra tiếng clicky khi sử dụng.
 • Hài hòa giữa typing và chiến game.

Blue switch:

 • Lực ấn: 50g
 • Giữa hành trình có tactile, có phát ra tiếng clicky khi sử dụng
 • Nghiêng về typing hơn, nhưng cũng không ít game thủ sử dụng bàn phím có blue switch vì có cả tactile và clicky, cảm giác bàn phím gaming rõ ràng hơn.
 • Các bàn phím sử dụng blue switch: Corsair Strafe, G-Skill KM780R, Ttesport Poseidon ZX …

Black Switch:

 • Lực ấn: 60g
 • Hành trình trơn, không có khấc tactile, không âm thanh clicky
 • Giống Red switch nhưng lực ấn nặng hơn, dành cho game thủ chuyên nghiệp nhiều hơn.
 • Các bàn phím sử dụng black switch: Leopold FC660M

Silent Switch:

 • Lực ấn: 45g
 • Hành trình trơn, không có tactile tương tự như Red Switch nhưng âm thanh dội lên lớn hơn.
 • Switch này thì theo mình thấy phù hợp với các bạn thích spam phím nhiều như Red nhưng không để lại tiếng động dù là nhỏ nhất – như kiểu sát thủ trong game hay “anh hùng bàn phím” gõ phím để lại comment và rời đi lặng lẽ.

>> Có thể bạn quan tâm: Chuột chơi game giá rẻ

3. Tính năng nổi bật của bàn phím cơ game thủ 

 • Bàn phím cơ chơi game giá rẻ có tính năng bền bỉ vượt trội bởi nó sử dụng các switch cơ học có tác dụng bền hơn cao su thường thấy. Hơn nữa, tuổi thọ trung bình của các switch là 30-50 triệu lần nhấn còn rubber dome thông thường là 1-5 triệu lần nhấn.
 • Lực nhấn của bàn phím cơ giá rẻ khác biệt hơn so với lực nhấn của các bàn phím thông thường. Lực nhấn này không tăng theo thời gian sử dụng và bạn có thể lựa chọn loại bàn phím có lực nhấn thực sự phù hợp với nhu cầu của mình.
 • Tăng tốc độ gõ bàn phím vì độ nảy cao và mang đến cảm giác thực sự thoải mái cho người sử dụng.
 • Giảm chấn thương tay trong quá trình làm việc vì áp lực lên cổ tay và ngón tay không lớn. Tuy nhiên, nếu làm việc suốt nhiều giờ liền chúng có thể gây ra những cơn đau dai dẳng.
 • Anti – ghosting và NKRO: chúng ta có thể nhấn 104 phím cùng lúc và mỗi phím đều có thể nhận ra.
 • Thiết kế, đèn nền dễ dàng tùy biến và phù hợp với các tone màu khác nhau khi một số hãng sẽ trang bị hệ thống đèn nền RBG lên đến 16,8 triệu màu.
 • Thú chơi “keycap” khi bạn có thể thỏa mãn custom bàn phím của mình với nhiều hình thức khác nhau. Độc lạ chỉ dành riêng cho bạn.

>>> Bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm máy tính giá tốt tại Tin học Anh Phát

4. Cách lựa chọn bàn phím cơ chơi game

4.1. Lựa chọn switch

Như đã đề cập bên trên, Black Switch dành cho những người tay to, chắc khỏe nên khi bạn chơi các game phải thao tác phím nhiều sẽ gây mỏi, nhưng đổi lại loại này khá “im hơi lặng tiếng” khi sử dụng. Blue và Brown thì thích hợp đánh máy hơn là sử dụng chơi game.

Duy nhất chỉ có Red Switch là phù hợp vì lực nhấn ít chỉ 45g, cũng không có tiếng click hay tactile nên bạn có thể thoải mái múa phím giết boss mà không sợ ồn hay việc chơi lâu gây mỏi mệt.

 bàn phím cơ

Bàn phím Black switch

4.2. Lựa chọn thương hiệu

Để lựa chọn theo cách này, bạn cần biết một số thông tin về các thương hiệu, vì mỗi hãng đều có những sản phẩm thiết kế có những đặc tính riêng. Nếu bạn không muốn đầu tư quá nhiều về bàn phím thì hãng bàn phím giá rẻ Fuhlen sẽ là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt độ bền cũng như ý nghĩa bảo vệ môi trường của Fuhlen cũng là điều sẽ thuyết phục bạn đấy.

Thương hiệu Dareu thì không được chú ý lắm, nhưng đây là thương hiệu với giá cả bình dân tuy nhiên chất lượng của hãng này cũng được các reviewer đánh giá là ổn định với giá thành bỏ ra.

Razer và Logitech là 2 thương hiệu mà chúng tôi nghĩ bạn nên lựa chọn khi thực sự sản phẩm mà hai thương hiệu này cung cấp rất tốt, tuy nhiên bạn cũng đừng lo lắng về giá thành khi “đắt xắt ra miếng” đấy, hai thương hiệu này cũng là được đánh giá cao về vấn đề luôn luôn lắng nghe khách hàng của mình để cải thiện sản phẩm.

4.3. Lựa chọn theo dạng bàn phím

Bàn phím cơ hay bàn phím thường, bàn phím có led và không led, tùy vào điều kiện, bạn cần cân nhắc để lựa chọn phù hợp.. Nếu thực sự đầu tư cho chặng đường dài, Tin Học Anh Phát tin rằng một chiếc bàn phím game thủ có led RBG là một lựa chọn “lung linh”.

4.4. Lựa chọn theo những tính năng khác

Một số tính năng tiện dụng như điều khiển multimedia, khóa windows khi chơi game..., bàn phím fullsize (gồm 104 phím bấm), bàn phím mini siêu nhỏ gọn... Các bàn phím cơ hiện nay được hỗ trợ chuẩn kết nối USB 2.0 hoặc bàn phím bluetooth tương thích với tất cả thiết bị PC hay Laptop hiện hành các tính năng thêm như hiển thị đèn màu, đèn nền, tính năng chống nước, bộ điều khiển riêng cho bàn phím – Control Keyboard.

>> Xem thêm: Tai nghe chơi game chất lượng tốt nhất tại Tin Học Anh Phát

5. Top 5 bàn phím cơ giá rẻ chơi game “đỉnh” nhất tại Tin Học Anh Phát

5.1 Bàn phím chơi game MSI Vigor GK80 Red

Thông số
Brand MSI Gaming
Type Bàn phím Cơ có dây
Standard USB
Color Đen
Led RGB 16.8 triệu màu
Cable Liền phím
Switch Cherry MX Red
Force 45g
Demand Gõ văn bản mượt mà và chơi game
Sound Ít ồn nhất trong các switch Blue Brown Red
Keycap ABS
Accessories Hộp, sách hướng dẫn, kê tay, keycap

bàn phím cơ chơi game giá rẻ

Bàn phím cơ MSI Vigor GK80 Red

Đặc điểm nổi bật:

 • Sử dụng switch Cherry MX Red danh tiếng cùng body nhôm siêu nhẹ.
 • Hỗ trợ đèn RGB đầy đủ với hiệu ứng và tốc độ điều khiển qua Mystic Light software.
 • Tùy chỉnh được hiệu năng qua MSI Gaming Center.
 • Hỗ trợ tối đa cho gaming bằng tính năng N-Key Rollover và khóa phím Windows.
 • Tích hợp các nút đa phương tiện.
 • Dây cáp bọc lưới và được mạ vàng.

Đánh giá:

Bàn phím được thiết kế với đủ 104 phím sử dụng Switch Cherry MX Red nhô cao và tách biệt với plate. Thiết kế này giúp bạn tiết kiệm được thời gian lau chùi nhưng khả năng nước vào bàn phím khá cao.

Kèm theo đó là một bàn kê tay được thiết kế khá nặng giúp giữ vị trí bàn phím tốt hơn. Mặt trên và dưới của kê tay này cũng trang bị cao su chống trượt nên bạn sẽ yên tâm khi sử dụng dù là ở bề mặt trơn trượt nhất. Song song đó bạn còn được tặng kèm bộ keycap đặc biệt dành cho game thủ với thiết kế đặc biệt.

Trong quá trình sử dụng MSI Vigor GK80 chúng tôi cảm nhận được một chút rắc rối với cổ tay bên phải khi “độ với” hơi quá do vướng bàn phím số. Nhưng vấn đề đó cũng dễ dàng giải quyết khi thay đổi vị trí bàn phím.

Xét về mức độ ồn ào thì GK80 được đánh giá là ồn. Nếu bạn không sử dụng trong phòng riêng thì việc ảnh hưởng đến người khác là điều tất yếu.

Vấn đề khác là việc thiết kế các nút Media hơi khuất sau bàn phím nên trong quá trình chơi game bạn muốn tăng âm lượng bạn sẽ phải mất 1 khoảng thời gian nhất định, nhưng vấn đề cũng không quá ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

 

5.2 Bàn phím cơ Fuhlen G900S RGB

Thông số
Brand Fuhlen
Type Bàn phím Cơ có dây
Standard USB
Color Đen
Led RGB 16.8 triệu màu
Cable Liền phím
Switch Cherry RGB MX
Force 50 g
Demand Gõ văn bản mượt mà và chơi game tốt
Sound Rất ồn
Keycap PBT
Accessories Hộp, sách hướng dẫn, kê tay

bàn phím cơ rẻ nhất

Bàn phím cơ Fuhlen G900S RGB

Đặc điểm nổi bật:

 • Sử dụng switch Cherry MX Red danh tiếng cùng body nhôm siêu nhẹ.
 • Phiên bản led RGB 16,8 triệu màu điều chỉnh bằng phần mềm hoặc tổ hợp phím Fn
 • Dây cáp bọc dù chống nhiễu và cổng USB mạ vàng.
 • Công nghệ phím đúc 2 màu nhựa PBT cho độ bền cao.

Đánh giá:

Bàn phím được thiết kế 108 phím cơ được bọc nhựa FBT tạo sự cứng cáp và độ bền tuyệt đối. Tích hợp Cherry Switches gồm Blue, Red và Brown switch với vòng đời rất cao lên đến 55 triệu lần nhấn.

GS9000 cũng được thiết kế kèm theo bàn kê tay chắc chắn để các game thủ thoải mái chiến đấu mà không bị  mỏi cổ tay, thiết kế tháo lắp dễ dàng khi sử dụng nam châm để gắn kết, bề mặt được dán 1 lớp cao su thiên nhiên cao cấp , bám tay rất tốt, chống trơn và cũng dễ dàng vệ sinh.

Hiệu ứng LED của Fuhlen G9000 RBG bạn có thể thoải mái chỉnh nhanh bằng tổ hợp phím Fn + phím số. Nếu muốn các màu độc đáo hơn bạn có thể sử dụng phần mềm, công nghệ không hề thua kém các loại bàn phím cơ đắt tiền khác.

Ngoài khoản đèn chớp chớp vui mắt thì Fuhlen G900S RGB 'bê' nguyên thiết kế của mẫu G900S cũ trước đây với điểm nhấn là build vô cùng chắc chắn! Chỉ cần chạm tay vào là bạn sẽ thấy thích bởi build cực dày dặn của bàn phím, phải nói là vô cùng vững vàng, không tạo ra tiếng ọp ẹp một chút nào.

Kết hợp với đó là loại switch chất lượng cao đến từ Cherry, do vậy mà G900S RGB đem lại cảm giác sử dụng phải nói là không chê vào đâu được. Gõ rất thích, đầm và nảy đểu, phím dài xuống cũng rất đều, nhìn chung là không có điểm gì phải phàn nàn ngoại trừ việc bàn phím khá ồn khi sử dụng.

5.3 Bàn phím gaming Corsair K63 MX Red

Thông Số
Brand Corsair
Type Bàn phím Cơ có dây
Standard USB
Color Đen
Led Đỏ
Cable Liền phím
Switch Cherry Red
Force 45g
Demand Gõ văn bản và chơi game
Sound Ít ồn nhất trong 3 switch Red Blue Brown
Keycap ABS
Accessories Hộp, sách hướng dẫn, keypuller, kê tay

ban phim choi game

Bàn phím cơ Corsair K63 MX Red

Đặc điểm nổi bật:

 • 100% CHERRY MX Red keyswitches
 • Đèn nền LED màu đỏ per-key và keycaps phông chữ lớn
 • Thiết kế tenkeyless nhỏ gọn
 • Điều khiển âm lượng và đa phương tiện chuyên dụng tích hợp
 • Hỗ trợ CUE
 • Chế độ khóa phím Windows hỗ trợ game thủ

Đánh giá:

Về cơ bản, K63 là một chiếc bàn phím game thủ layout tenkeyless, không có phần numpad (phím số phụ). Thực tế mà nói thì thiết kế Tenkeyless là layout phù hợp với game thủ nhất khi không phải ai cũng cần tới một hệ thống numpad đầy đủ 104 key. Với thiết kế layout 87 phím bạn sẽ có đủ không gian cho một tấm lót chuột lớn, thoải mái di chuột khắp nơi.

K63 dù có thiết kế khá ngầu với hàng loạt cụm nút Multimedia và kết hợp hẳn hai nút tùy chỉnh độ sáng của đèn LED nền và nút khóa Windows, tuy vậy kích thước của nó vẫn rất gọn gàng chứ không hề cồng kềnh làm bàn phím TKL có thiết kế ngầu, góc cạnh cho gamer, đặc biệt là thành Spacebar cách điệu với bề mặt sần nhám giống như thép dập nổi.

Mặt sau của K63 chứa đựng nhiều bất ngờ. Chúng có bốn miếng đệm chống trượt và hai chân riser giúp bàn phím vững vàng, hạn chế di chuyển, cùng với một số thông tin và cảnh báo.

5.4 Bàn phím game thủ Razer Huntsman

Thông Số
Brand Razer
Type Bàn phím Cơ có dây
Standard USB
Color Đen
Led 6.8 triệu màu. Chức năng sáng underglow phần viền bàn phím
Cable Bọc dù
Switch Razer Opto
Force 45g
Demand Gõ văn bản và chơi game
Sound Không ồn, tiếng clicky vui tai
Keycap ABS
Accessories Hộp, sách hướng dẫn, keypuller

bàn phím chơi game giá rẻ

Bàn phím cơ Razer Huntsman

Đặc điểm nổi bật:

 • Switch thế hệ mới đến từ Razer
 • Tùy chọn hiệu ứng ánh sáng mạnh mẽ với phần mềm riêng biệt
 • Hiệu suất tuyệt vời
 • Thiết kế thông minh, ấn tượng

Đánh giá:

Vẫn giữ thiết kế 104 full size và áp dụng công nghệ AntiGhosting nhằm hỗ trợ 10 phím nhấn cùng lúc nhằm tập trung vào hiệu năng chơi game vượt trội. Huntsman được thiết kế với tấm nhôm matte chắc chắn và tạo cảm giác mát mẻ, tránh nhiệt tích tụ cùng với tông màu đen đặc trưng gamer làm nổi bật màu sắc của hệ thống đèn LED.

Trang bị công nghệ Switch nhà trồng “Razer™ Opto-Mechanical Switch” mang đến cho các game thủ bộ switch có tốc độ nhanh chóng 1,5mm và lực nhấn nhẹ chỉ là 45g, cùng với khả năng tạo ra tiếng clicky vui tai. Kèm theo đó là công nghệ ánh sáng độc quyền Razer Chroma™ với khả năng hiển thị 16,8 triệu màu sắc và người dùng có thể tối ưu hoá các cài đặt ánh sáng, điều chỉnh lại các hotkey qua phần mềm Razer Synapse 3.

Đây là một bàn phím cơ gaming rất tốt khi được tích hợp nhiều công nghệ nhưng điều khiến các game thủ “lăn tăn” là về giá thành của Huntsman khá cao đối với đại đa số người Việt.

5.5 Bàn phím cơ Steelseries Apex M750

Thông số
Brand Steelseries
Type Bàn phím Cơ có dây
Standard USB
Color Ghi
Led 16,8 triệu màu
Cable Liền
Switch Steelseries QX2
Force 45 g
Demand Chơi game, gõ văn bản
Sound Trung bình
Keycap ABS
Accessories Hộp, sách hướng dẫn,

bàn phím gaming

Bàn phím cơ Steelseries Apex M750

Đặc điểm nổi bật:

 • Đúc kết bằng hợp kim sản xuất máy bay
 • Sử dụng QX2 Switch độc quyền
 • Công nghệ RBG Prism Sync RBG giúp chạy RBG cho các sản phẩm đến từ Stealseries

Đánh giá:

Sử dụng hợp kim nhôm 5000 Series, build của Apex M750 rất đơn giản như cực kỳ chắc chắn. Kèm theo đó là thiết kế matte màu đen tuyệt đẹp.

Công nghệ Switch của SteelSeries hoạt động mượt mà, với lực ấn chỉ 45g và hành trình phím là 2mm giúp bạn đạt được tốc độ khá nhanh. Tuổi thọ của phím cũng ở mức cao với 50 triệu lần nhấn

Đồng bộ hóa hiệu ứng ánh sáng đa màu sắc giữa tất cả các thiết bị được kết nối SteelSeries Prism. Các hiệu ứng này sẽ được đồng bộ vì vậy bạn có thể set up được không gian gaming tuyệt vời của mình chỉ với một cú click.

6. Tại sao nên lựa chọn bàn phím cơ chơi game tại Tin học Anh Phát?

Tin học Anh Phát chuyên cung cấp các mặt hàng bàn phím chơi game giá rẻ theo tiêu chuẩn 3 đúng: đúng nguồn gốc, đúng chất lượng và đúng thông số, mẫu mã. Cam kết hoàn 100% số tiền nếu cung cấp sản phẩm không đúng đơn đặt hàng.

Miễn phí giao hàng trong phạm vị nội thành với bán kính 15km

Chế độ bảo hành uy tín, chất lượng

Chính sách chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo với những hình thức khuyến mãi hấp dẫn, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của khách hàng.

Ngoài ra, Tin học Anh Phát hỗ trợ bạn mua hàng trả góp với lãi suất 0đ qua thẻ Visa Card, Master Card đơn giản, nhanh gọn không cần thực hiện thủ tục, hợp đồng hay giấy tờ chứng minh tài chính.

Bạn hãy truy cập vào trang web của Tin học Anh Phát để tham khảo các loại bàn phím cơ rẻ nhất ngay hôm nay nào.

 
Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • Akko (1)
 • Aorus (1)
 • Bosston (1)
 • Cooler Master (7)
 • Corsair (9)
 • Dareu (4)
 • E-Dra (1)
 • Fuhlen (5)
 • Logitech (2)
 • Motospeed (9)
 • MSI (1)
 • Razer (8)
 • SoleSeat (1)
 • Steelseries (2)
 • Tt eSports (2)
Lọc sản phẩm-

Đèn

Kê tay của bàn phím

Màu sắc

Kích thước của bàn phím

Chuẩn giao tiếp

Loại Switch

Khoảng giá

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng