Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

VGA GIGABYTE

VGA GIGABYTE

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Card Màn Hình Gigabyte Gtx 750 Ti 2Gb Cũ
img

Card Màn Hình Gigabyte Gtx 750 Ti 2Gb Cũ

Mã SP: VGGIC0102
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.270.000
-13%
Mã SP: VGGIC0102
1.099.000
1.099.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.270.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte Gtx 750 Ti 2Gb Cũ
Giá bán: 1.099.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte Gtx 1050 Oc Cũ

Card Màn Hình Gigabyte Gtx 1050 Oc Cũ

Mã SP: VGGIC0166
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.670.000
-13%
Mã SP: VGGIC0166
1.449.000
1.449.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.670.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte Gtx 1050 Oc Cũ
Giá bán: 1.449.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Cũ Gigabyte Gtx 1050 Ti 4GB

Card Màn Hình Cũ Gigabyte Gtx 1050 Ti 4GB

Mã SP: VGGIC00404
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.250.000
-13%
Mã SP: VGGIC00404
1.949.000
1.949.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.250.000 VND
-13%
Card Màn Hình Cũ Gigabyte Gtx 1050 Ti 4GB
Giá bán: 1.949.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte Gt 1030 Oc 2GB

Card Màn Hình Gigabyte Gt 1030 Oc 2GB

Mã SP: VGGI0284
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.500.000
-13%
Mã SP: VGGI0284
2.169.000
2.169.000
[Đã bao gồm VAT]
2.500.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte Gt 1030 Oc 2GB
Giá bán: 2.169.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE GTX 1660 Super OC-6G Cũ
img

Card màn hình GIGABYTE GTX 1660 Super OC-6G Cũ

Mã SP: VGGIC0367
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.030.000
-13%
Mã SP: VGGIC0367
3.499.000
3.499.000
[Chưa bao gồm VAT]
4.030.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE GTX 1660 Super OC-6G Cũ
Giá bán: 3.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G

Card màn hình Gigabyte GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G

Mã SP: VGGI0364
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.560.000
-13%
Mã SP: VGGI0364
3.959.000
3.959.000
[Đã bao gồm VAT]
4.560.000 VND
-13%
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G
Giá bán: 3.959.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte Rtx 2060 Windforce Oc Cũ

Card Màn Hình Gigabyte Rtx 2060 Windforce Oc Cũ

Mã SP: VGGIC0089
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.950.000
-13%
Mã SP: VGGIC0089
4.299.000
4.299.000
[Chưa bao gồm VAT]
4.950.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte Rtx 2060 Windforce Oc Cũ
Giá bán: 4.299.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Cũ Gigabyte 2060 Super 8GB Windforce OC 2 Fan

Card Màn Hình Cũ Gigabyte 2060 Super 8GB Windforce OC 2 Fan

Mã SP: VGGIC0399
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.520.000
-13%
Mã SP: VGGIC0399
4.799.000
4.799.000
[Chưa bao gồm VAT]
5.520.000 VND
-13%
Card Màn Hình Cũ Gigabyte 2060 Super 8GB Windforce OC 2 Fan
Giá bán: 4.799.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE GTX 1660 Super OC-6G (6GB GDDR6, 192-bit, HDMI+DP, 1x8-pin)

Card màn hình GIGABYTE GTX 1660 Super OC-6G (6GB GDDR6, 192-bit, HDMI+DP, 1x8-pin)

Mã SP: VGGI0034
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.980.000
-13%
Mã SP: VGGI0034
5.199.000
5.199.000
[Đã bao gồm VAT]
5.980.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE GTX 1660 Super OC-6G (6GB GDDR6, 192-bit, HDMI+DP, 1x8-pin)
Giá bán: 5.199.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE Aorus Gtx 1080 Ti Cũ
img

Card màn hình GIGABYTE Aorus Gtx 1080 Ti Cũ

Mã SP: VGGIC0346
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.100.000
-13%
Mã SP: VGGIC0346
5.299.000
5.299.000
[Chưa bao gồm VAT]
6.100.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE Aorus Gtx 1080 Ti Cũ
Giá bán: 5.299.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8GB

Card màn hình Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8GB

Mã SP: VGPC024011
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.440.000
-13%
Mã SP: VGPC024011
5.599.000
5.599.000
[Đã bao gồm VAT]
6.440.000 VND
-13%
Card màn hình Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8GB
Giá bán: 5.599.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte Rtx 3060 Vision Oc 12GB Cũ

Card Màn Hình Gigabyte Rtx 3060 Vision Oc 12GB Cũ

Mã SP: VGGIC0371
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.280.000
-13%
Mã SP: VGGIC0371
7.199.000
7.199.000
[Chưa bao gồm VAT]
8.280.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte Rtx 3060 Vision Oc 12GB Cũ
Giá bán: 7.199.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 8G

Card màn hình Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 8G

Mã SP: VGGI0430
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.580.000
-13%
Mã SP: VGGI0430
7.459.000
7.459.000
[Đã bao gồm VAT]
8.580.000 VND
-13%
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 8G
Giá bán: 7.459.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE RTX 3070 gaming oc cũ

Card màn hình GIGABYTE RTX 3070 gaming oc cũ

Mã SP: VGGIC0352
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.630.000
-13%
Mã SP: VGGIC0352
7.499.000
7.499.000
[Chưa bao gồm VAT]
8.630.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE RTX 3070 gaming oc cũ
Giá bán: 7.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte RTX 3060 WINDFORCE OC 12G

Card Màn Hình Gigabyte RTX 3060 WINDFORCE OC 12G

Mã SP: VGGI0447
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
9.320.000
-13%
Mã SP: VGGI0447
8.099.000
8.099.000
[Đã bao gồm VAT]
9.320.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte RTX 3060 WINDFORCE OC 12G
Giá bán: 8.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte Aorus Rtx 3070 Master 8GB(cũ)

Card Màn Hình Gigabyte Aorus Rtx 3070 Master 8GB(cũ)

Mã SP: VGGIC0360
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
9.780.000
-13%
Mã SP: VGGIC0360
8.499.000
8.499.000
[Chưa bao gồm VAT]
9.780.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte Aorus Rtx 3070 Master 8GB(cũ)
Giá bán: 8.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 12GD-V2

Card màn hình Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 12GD-V2

Mã SP: VGGI0455
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
9.890.000
-13%
Mã SP: VGGI0455
8.599.000
8.599.000
[Đã bao gồm VAT]
9.890.000 VND
-13%
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 12GD-V2
Giá bán: 8.599.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE RTX 3070 ti gaming oc cũ

Card màn hình GIGABYTE RTX 3070 ti gaming oc cũ

Mã SP: VGGIC0353
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
10.240.000
-13%
Mã SP: VGGIC0353
8.899.000
8.899.000
[Chưa bao gồm VAT]
10.240.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE RTX 3070 ti gaming oc cũ
Giá bán: 8.899.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 WINDFORCE OC 8G

Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 WINDFORCE OC 8G

Mã SP: VGGI0448
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
10.240.000
-13%
Mã SP: VGGI0448
8.899.000
8.899.000
[Đã bao gồm VAT]
10.240.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 WINDFORCE OC 8G
Giá bán: 8.899.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8G

Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8G

Mã SP: VGGI0450
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
11.620.000
-13%
Mã SP: VGGI0450
10.099.000
10.099.000
[Đã bao gồm VAT]
11.620.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8G
Giá bán: 10.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 AERO OC 8G

Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 AERO OC 8G

Mã SP: VGGI0451
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
11.960.000
-13%
Mã SP: VGGI0451
10.399.000
10.399.000
[Đã bao gồm VAT]
11.960.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 AERO OC 8G
Giá bán: 10.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 gaming oc 10G cũ

Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 gaming oc 10G cũ

Mã SP: VGGIC0354
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
12.080.000
-13%
Mã SP: VGGIC0354
10.499.000
10.499.000
[Chưa bao gồm VAT]
12.080.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 gaming oc 10G cũ
Giá bán: 10.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte RTX 3070 Ti Aorus Master cũ

Card Màn Hình Gigabyte RTX 3070 Ti Aorus Master cũ

Mã SP: VGGI0445
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
12.080.000
-13%
Mã SP: VGGI0445
10.499.000
10.499.000
[Chưa bao gồm VAT]
12.080.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte RTX 3070 Ti Aorus Master cũ
Giá bán: 10.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 vision 10GB Cũ

Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 vision 10GB Cũ

Mã SP: VGGIC0390
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
13.690.000
-13%
Mã SP: VGGIC0390
11.899.000
11.899.000
[Chưa bao gồm VAT]
13.690.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 vision 10GB Cũ
Giá bán: 11.899.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Gigabyte AORUS RTX 4060 Ti ELITE 8G

Card màn hình Gigabyte AORUS RTX 4060 Ti ELITE 8G

Mã SP: VGGI0437
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
15.530.000
-13%
Mã SP: VGGI0437
13.499.000
13.499.000
[Đã bao gồm VAT]
15.530.000 VND
-13%
Card màn hình Gigabyte AORUS RTX 4060 Ti ELITE 8G
Giá bán: 13.499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 gaming oc 12G cũ

Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 gaming oc 12G cũ

Mã SP: VGGIC0375
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
15.530.000
-13%
Mã SP: VGGIC0375
13.499.000
13.499.000
[Chưa bao gồm VAT]
15.530.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 gaming oc 12G cũ
Giá bán: 13.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 Ti gaming oc 12G cũ

Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 Ti gaming oc 12G cũ

Mã SP: VGGIC0376
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
16.680.000
-13%
Mã SP: VGGIC0376
14.499.000
14.499.000
[Chưa bao gồm VAT]
16.680.000 VND
-13%
Card màn hình GIGABYTE RTX 3080 Ti gaming oc 12G cũ
Giá bán: 14.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 Ti GAMING OC 16G

Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 Ti GAMING OC 16G

Mã SP: VGGI0453
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
17.250.000
-13%
Mã SP: VGGI0453
14.999.000
14.999.000
[Đã bao gồm VAT]
17.250.000 VND
-13%
Card Màn Hình Gigabyte RTX 4060 Ti GAMING OC 16G
Giá bán: 14.999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

 

VGA Gigabyte là một loại card màn hình đến từ Đài Loan - thương hiệu có kinh nghiệm hơn 35 năm sản xuất bo mạch chủ và card màn hình. Đây sẽ là một sản phẩm đáp ứng được rất nhiều đối tượng khách hàng vì card có đa dạng mẫu mã, hiệu suất cao và có thể làm việc lâu dài. Vậy có những dòng card màn hình Gigabyte nào tốt nhất hiện nay, hãy cùng Tin Học Anh Phát tìm hiểu ngay nhé!

Mua VGA Gigabyte chính hãng, chất lượng

Một số ưu điểm nổi trội của VGA Gigabyte

Card màn hình VGA Gigabyte được thị trường ưu ái nhờ sở hữu rất nhiều những ưu điểm nổi bật. Dưới đây là một số lợi ích khách hàng có thể đạt được nếu lựa chọn loại card này:

Người dùng có đa dạng sự lựa chọn

Có rất nhiều dòng sản phẩm Gigabyte đa dạng trên thị trường. Nhờ điều này, các bạn có thể cân nhắc lựa chọn loại VGA phù hợp dựa trên tiêu chí giá cả, chất lượng, mẫu mã. Đồng thời người dùng cũng có thêm cơ hội được lựa chọn các thành phần đi kèm theo nhu cầu. 

Giá cả phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng

Tất cả các sản phẩm đều được tập trung phát triển, nâng cấp công nghệ, chất lượng nhưng vẫn đảm bảo tối ưu các chi phí sản xuất để sản xuất có mức giá tiết kiệm nhất. Ưu điểm này rất phù hợp với thị trường Việt Nam - vốn  là đất nước có chủ yếu là khách hàng có mức thu nhập trung bình. 

VGA Gigabyte có tuổi thọ lâu dài

Với một chiếc card màn hình có thể sử dụng tốt trong thời gian dài sẽ giúp việc sử dụng của khách hàng luôn trơn tru, không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, việc không cần mang đi sửa chữa, bảo trì, bảo hành cũng là một cách tiết kiệm chi phí rất tốt.

VGA Gigabyte - sản phẩm có nhiều ưu điểm

Bảng giá tham khảo một số dòng VGA Gigabyte phổ biến hiện nay

Tên loại VGA Gigabyte

Giá tham khảo (VNĐ) 

Card màn hình Gigabyte N710D5-1GL (NVIDIA Geforce/ 1Gb/ DDR5/ 64Bit)

1.399.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte RTX 2060 Super 8GB - D5 - 256 Bit

2.950.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte GTX 1660 6GB (GDDR5 OC)

2.890.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC 2G – Like new

2.250.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING 8G (rev. 2.0) (GV-N306TGAMING OC-8GD)

10.690.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12GD-V2 (GV-N3060 AORUS E-12GD) (rev2.0) (RGB/GDDR6/192Bit/)

10.990.000 VNĐ

Giá bán VGA Gigabyte trải đều trên nhiều phân khúc

Những điểm cần lưu ý khi mua VGA Gigabyte

Để mua được một chiếc VGA Gigabyte các bạn cần lưu ý 3 yếu tố cơ bản nhất sau đây:

  • Bộ nhớ VGA: Cần chọn sản phẩm có bộ nhớ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ví dụ như VGA dùng để chơi game đồ họa thì cần tới chiếc VGA có bộ nhớ nhanh hơn cũng như bộ điểm khung hình lớn hơn. Còn nếu chỉ dùng để thực hiện các tác vụ cơ bản (xem video, chỉnh sửa tài liệu, gõ văn bản…) thì có thể lựa chọn những loại VGA tầm trung.
  • Tốc độ: VGA có cấu hình càng cao thì tốc độ càng nhanh, khả năng liên kết hình ảnh cũng tốt hơn.
  • Kích thước: Kích thước của VGA ngày càng được cải thiện để đảm bảo tiết kiệm tối đa không gian trong máy tính.

Lưu ý một số điểm khi mua VGA Gigabyte 

Lý do nên chọn mua VGA Gigabyte tại Tin Học Anh Phát 

Tin Học Anh Phát là một trong những đơn vị bán các loại VGA Gigabyte uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Đến với cửa hàng khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi sau:

  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhập hàng chính hãng, có giấy tờ đầy đủ.
  • Đa dạng các mẫu card màn hình, cửa hàng cập nhật thường xuyên và nhanh chóng các mẫu mới nhất.
  • Giá cả công bố công khai, giá tốt cạnh tranh nhất thị trường.
  • Bảo hành đầy đủ 36 tháng đối với linh kiện mới và 6 tháng đối với linh kiện cũ.

Mua VGA Gigabyte giá rẻ tại Tin Học Anh Phát

Mua VGA Gigabyte ngay hôm nay để không bỏ lỡ những phần quà hấp dẫn từ Tin Học Anh Phát đến với những khách hàng đặt mua nhanh nhất. Nếu các bạn có những thắc mắc cần tư vấn, giải đáp hãy liên hệ với cửa hàng qua Email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc Hotline: 090.29.28.069 để được hỗ trợ 24/7.

 

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất

bộ pc chơi game khủng, pc giá rẻ, pc văn phòng

Xem thêm
Hãng sản xuất-
  • Gigabyte (43)
Lọc sản phẩm-

Dung lượng VGA

Chủng loại VGA

Loại GPU

Kiểu bộ nhớ

Giao diện bộ nhớ

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng