Mua card màn hình - VGA ASUS chính hãng tại Tin Học Anh Phát

Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

VGA ASUS

VGA ASUS

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Card màn hình Asus DUAL-RX7600-O8G

Card màn hình Asus DUAL-RX7600-O8G

Mã SP: VGAS0540
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
9.850.000
-9%
Mã SP: VGAS0540
8.950.000
8.950.000
[Đã bao gồm VAT]
9.850.000 VND
-9%
Card màn hình Asus DUAL-RX7600-O8G
Giá bán: 8.950.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus ROG-STRIX-RX7600-O8G-GAMING

Card màn hình Asus ROG-STRIX-RX7600-O8G-GAMING

Mã SP: VGAS0539
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
10.950.000
-9%
Mã SP: VGAS0539
9.950.000
9.950.000
[Đã bao gồm VAT]
10.950.000 VND
-9%
Card màn hình Asus ROG-STRIX-RX7600-O8G-GAMING
Giá bán: 9.950.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus DUAL-RTX4070-12G-WHITE

Card màn hình Asus DUAL-RTX4070-12G-WHITE

Mã SP: VGAS0536
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
18.800.000
-9%
Mã SP: VGAS0536
17.090.000
17.090.000
[Đã bao gồm VAT]
18.800.000 VND
-9%
Card màn hình Asus DUAL-RTX4070-12G-WHITE
Giá bán: 17.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus ROG-STRIX-RTX4070-12G-GAMING

Card màn hình Asus ROG-STRIX-RTX4070-12G-GAMING

Mã SP: VGAS0535
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
23.530.000
-9%
Mã SP: VGAS0535
21.390.000
21.390.000
[Đã bao gồm VAT]
23.530.000 VND
-9%
Card màn hình Asus ROG-STRIX-RTX4070-12G-GAMING
Giá bán: 21.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus ROG-STRIX-RTX4070-O12G-GAMING

Card màn hình Asus ROG-STRIX-RTX4070-O12G-GAMING

Mã SP: VGAS0534
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
23.970.000
-9%
Mã SP: VGAS0534
21.790.000
21.790.000
[Đã bao gồm VAT]
23.970.000 VND
-9%
Card màn hình Asus ROG-STRIX-RTX4070-O12G-GAMING
Giá bán: 21.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus PROART-RTX4070TI-12G

Card màn hình Asus PROART-RTX4070TI-12G

Mã SP: VGAS0533
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
25.730.000
-9%
Mã SP: VGAS0533
23.390.000
23.390.000
[Đã bao gồm VAT]
25.730.000 VND
-9%
Card màn hình Asus PROART-RTX4070TI-12G
Giá bán: 23.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus PROART-RTX4070TI-O12G

Card màn hình Asus PROART-RTX4070TI-O12G

Mã SP: VGAS0532
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
26.170.000
-9%
Mã SP: VGAS0532
23.790.000
23.790.000
[Đã bao gồm VAT]
26.170.000 VND
-9%
Card màn hình Asus PROART-RTX4070TI-O12G
Giá bán: 23.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus PROART-RTX4080-16G

Card màn hình Asus PROART-RTX4080-16G

Mã SP: VGAS0531
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
38.710.000
-9%
Mã SP: VGAS0531
35.190.000
35.190.000
[Đã bao gồm VAT]
38.710.000 VND
-9%
Card màn hình Asus PROART-RTX4080-16G
Giá bán: 35.190.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus PROART-RTX4080-O16G

Card màn hình Asus PROART-RTX4080-O16G

Mã SP: VGAS0530
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
38.930.000
-9%
Mã SP: VGAS0530
35.390.000
35.390.000
[Đã bao gồm VAT]
38.930.000 VND
-9%
Card màn hình Asus PROART-RTX4080-O16G
Giá bán: 35.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus ROG-STRIX-LC-RTX4090-24G-GAMING

Card màn hình Asus ROG-STRIX-LC-RTX4090-24G-GAMING

Mã SP: VGAS0529
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
61.920.000
-9%
Mã SP: VGAS0529
56.290.000
56.290.000
[Đã bao gồm VAT]
61.920.000 VND
-9%
Card màn hình Asus ROG-STRIX-LC-RTX4090-24G-GAMING
Giá bán: 56.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus ROG-STRIX-LC-RTX4090-O24G-GAMING

Card màn hình Asus ROG-STRIX-LC-RTX4090-O24G-GAMING

Mã SP: VGAS0528
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
62.140.000
-9%
Mã SP: VGAS0528
56.490.000
56.490.000
[Đã bao gồm VAT]
62.140.000 VND
-9%
Card màn hình Asus ROG-STRIX-LC-RTX4090-O24G-GAMING
Giá bán: 56.490.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình ASUS TUF-RTX4070-12G-GAMING

Card màn hình ASUS TUF-RTX4070-12G-GAMING

Mã SP: VGAS0510
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
21.620.000
-9%
Mã SP: VGAS0510
19.650.000
19.650.000
[Đã bao gồm VAT]
21.620.000 VND
-9%
Card màn hình ASUS TUF-RTX4070-12G-GAMING
Giá bán: 19.650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình ASUS TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING

Card màn hình ASUS TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING

Mã SP: VGAS0512
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
14.630.000
-9%
Mã SP: VGAS0512
13.299.000
13.299.000
[Đã bao gồm VAT]
14.630.000 VND
-9%
Card màn hình ASUS TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING
Giá bán: 13.299.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình ASUS RTX4080-O16G-NOCTUA

Card màn hình ASUS RTX4080-O16G-NOCTUA

Mã SP: VGAS0509
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
44.610.000
-9%
Mã SP: VGAS0509
40.550.000
40.550.000
[Đã bao gồm VAT]
44.610.000 VND
-9%
Card màn hình ASUS RTX4080-O16G-NOCTUA
Giá bán: 40.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình ASUS DUAL-RTX4070-O12G-WHITE

Card màn hình ASUS DUAL-RTX4070-O12G-WHITE

Mã SP: VGAS0511
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
19.020.000
-9%
Mã SP: VGAS0511
17.290.000
17.290.000
[Đã bao gồm VAT]
19.020.000 VND
-9%
Card màn hình ASUS DUAL-RTX4070-O12G-WHITE
Giá bán: 17.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G

Card màn hình ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G

Mã SP: VGAS0515
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
12.650.000
-9%
Mã SP: VGAS0515
11.499.000
11.499.000
[Đã bao gồm VAT]
12.650.000 VND
-9%
Card màn hình ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G
Giá bán: 11.499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2

Card màn hình ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2

Mã SP: VGAS0522
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.810.000
-9%
Mã SP: VGAS0522
6.190.000
6.190.000
[Đã bao gồm VAT]
6.810.000 VND
-9%
Card màn hình ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2
Giá bán: 6.190.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình ASUS DUAL-GTX1650-O4GD6-P-V2

Card màn hình ASUS DUAL-GTX1650-O4GD6-P-V2

Mã SP: VGAS0523
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.170.000
-9%
Mã SP: VGAS0523
3.790.000
3.790.000
[Đã bao gồm VAT]
4.170.000 VND
-9%
Card màn hình ASUS DUAL-GTX1650-O4GD6-P-V2
Giá bán: 3.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình ASUS DUAL-GTX1650-4GD6-P-V2

Card màn hình ASUS DUAL-GTX1650-4GD6-P-V2

Mã SP: VGAS0524
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.120.000
-9%
Mã SP: VGAS0524
3.740.000
3.740.000
[Đã bao gồm VAT]
4.120.000 VND
-9%
Card màn hình ASUS DUAL-GTX1650-4GD6-P-V2
Giá bán: 3.740.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Asus TUF-RTX4070-O12G-GAMING

Card Màn Hình Asus TUF-RTX4070-O12G-GAMING

Mã SP: VGAS0508
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
21.770.000
-9%
Mã SP: VGAS0508
19.790.000
19.790.000
[Đã bao gồm VAT]
21.770.000 VND
-9%
Card Màn Hình Asus TUF-RTX4070-O12G-GAMING
Giá bán: 19.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Asus DUAL-RTX4070-O12G

Card Màn Hình Asus DUAL-RTX4070-O12G

Mã SP: VGAS0507
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
18.470.000
-9%
Mã SP: VGAS0507
16.790.000
16.790.000
[Đã bao gồm VAT]
18.470.000 VND
-9%
Card Màn Hình Asus DUAL-RTX4070-O12G
Giá bán: 16.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Asus DUAL-RTX4070-12G

Card Màn Hình Asus DUAL-RTX4070-12G

Mã SP: VGAS0506
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
18.210.000
-9%
Mã SP: VGAS0506
16.550.000
16.550.000
[Đã bao gồm VAT]
18.210.000 VND
-9%
Card Màn Hình Asus DUAL-RTX4070-12G
Giá bán: 16.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card Màn Hình Asus DUAL-RTX3050-8G-V2

Card Màn Hình Asus DUAL-RTX3050-8G-V2

Mã SP: VGAS0505
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.590.000
-9%
Mã SP: VGAS0505
5.990.000
5.990.000
[Đã bao gồm VAT]
6.590.000 VND
-9%
Card Màn Hình Asus DUAL-RTX3050-8G-V2
Giá bán: 5.990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus TUF-RX7900XT-20G-GAMING

Card màn hình Asus TUF-RX7900XT-20G-GAMING

Mã SP: VGAS0503
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
30.690.000
-9%
Mã SP: VGAS0503
27.900.000
27.900.000
[Đã bao gồm VAT]
30.690.000 VND
-9%
Card màn hình Asus TUF-RX7900XT-20G-GAMING
Giá bán: 27.900.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus TUF-RX7900XTX-24G-GAMING

Card màn hình Asus TUF-RX7900XTX-24G-GAMING

Mã SP: VGAS0502
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
33.990.000
-9%
Mã SP: VGAS0502
30.900.000
30.900.000
[Đã bao gồm VAT]
33.990.000 VND
-9%
Card màn hình Asus TUF-RX7900XTX-24G-GAMING
Giá bán: 30.900.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus TUF-RX7900XT-O20G-GAMING

Card màn hình Asus TUF-RX7900XT-O20G-GAMING

Mã SP: VGAS0501
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
36.290.000
-9%
Mã SP: VGAS0501
32.990.000
32.990.000
[Đã bao gồm VAT]
36.290.000 VND
-9%
Card màn hình Asus TUF-RX7900XT-O20G-GAMING
Giá bán: 32.990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING

Card màn hình Asus TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING

Mã SP: VGAS0500
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
38.490.000
-9%
Mã SP: VGAS0500
34.990.000
34.990.000
[Đã bao gồm VAT]
38.490.000 VND
-9%
Card màn hình Asus TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING
Giá bán: 34.990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Card màn hình Asus TUF-GTX1650-4GD6-P-V2-GAMING

Card màn hình Asus TUF-GTX1650-4GD6-P-V2-GAMING

Mã SP: VGAS0495
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.280.000
-9%
Mã SP: VGAS0495
3.890.000
3.890.000
[Đã bao gồm VAT]
4.280.000 VND
-9%
Card màn hình Asus TUF-GTX1650-4GD6-P-V2-GAMING
Giá bán: 3.890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

VGA ASUS là một chiếc card màn hình có chất lượng cao, bền bỉ, hiệu năng ổn định theo thời gian. ASUS đã tung ra thị trường rất nhiều các dòng card từ giá rẻ, trung bình đến cao cấp. Vậy các bạn đã biết các dòng card ASUS nào tốt nhất hiện nay và giá của nó là bao nhiêu? Hãy cùng theo chân Tin Học Anh Phát khám phá các thông tin này ngay sau đây. 

VGA ASUS đến từ thương hiệu ASUS nổi tiếng quốc tế

Một số ưu điểm nổi trội của VGA ASUS

VGA ASUS sở hữu rất nhiều ưu điểm có thể kể đến như:

Mẫu mã đa dạng

Rất đa dạng về mặt mẫu mã, vẻ ngoài thiết kế đẹp hợp thị hiếu của rất nhiều khách hàng. Dù là card máy tính giá rẻ hay card máy tính cao cấp thì ASUS luôn ghi điểm trong lòng người dùng về độ mỏng đẹp, độc đáo và thời thượng.

Chất lượng đảm bảo

Card máy tính nhìn chung đều bền và ít xảy ra lỗi. Đặc biệt, khi dùng VGA của thương hiệu ASUS người dùng không cần quá lo lắng thì độ bền của sản phẩm đã được rất nhiều khách hàng trước đó đánh giá cao.

Giá cả thuộc nhiều phân khúc

Card máy tính ASUS thường có giá cao hơn các sản phẩm đến từ thương hiệu khác cùng phân khúc nhưng hoàn toàn tương xứng với chất lượng. VGA ASUS có giá dao động từ vài triệu trở lên nên người dùng hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một chiếc card bền, đẹp.

Điểm qua một số ưu điểm của VGA ASUS

Bảng giá tham khảo một số dòng VGA ASUS phổ biến hiện nay

Tên VGA ASUS

Giá tham khảo (VNĐ)

Card màn hình máy tính ASUS Gaming Rog G751Jl

1.000.000 đ

Card màn hình máy tính ASUS Gaming GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 (TUF-GTX1650-4GD6-GAMING)

4.099.000 đ

Card màn hình máy tính ASUS ROG STRIX GTX 1080TI – O11G – Gaming

34.390.000 đ

Card màn hình máy tính ASUS TUF RTX 4090 24G GAMING

46.900.000 đ

Bảng giá tham khảo các dòng VGA ASUS phổ biến hiện nay

Giới thiệu các dòng VGA ASUS nổi trội

Dưới đây là top 4 VGA ASUS chất lượng nhất hiện nay các bạn có thể tham khảo trước khi mua:

  • VGA card ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO OC 12GB GDDR6: Dòng card màn hình chuyên dùng cho gaming, mang đến những hình ảnh sắc nét, chân thật bậc nhất hiện tại.
  • VGA card ASUS ROG-STRIX-RTX 3050-8G-GAMING: Chiếc card này được nhiều khách hàng lựa chọn vì so với tính năng và những ưu điểm VGA mang lại thì giá cả của thiết bị đang rất ưu đãi.
  • VGA card ASUS KO-RTX 3060-12G-V2-GAMING: Sở hữu nhiều ưu điểm độc về về thiết kế, hiệu năng tốt, đảm bảo mang đến trải nghiệm ấn tượng khi khách hàng dùng để chơi game hoặc thiết kế 3D, animation…
  • VGA card ASUS RTX 3070-O8G-NOCTUA: Là sản phẩm có kích thước dày nhất trên thị trường. VGA là sự kết hợp giữa thương hiệu ASUS cùng hai quạt Noctua hiệu năng cao NF-A12. 

Giới thiệu các dòng VGA ASUS nên mua hiện tại

Lý do nên chọn mua VGA ASUS tại Tin Học Anh Phát 

Khách hàng có nhu cầu đặt mua một chiếc VGA ASUS có thể ưu tiên lựa chọn Tin Học Anh Phát vì:

  • Là đơn vị có uy tín trên thị trường, mạng lưới bán hàng trải rộng toàn TP.HCM.
  • Miễn phí 100% phí giao hàng và lắp đặt tại nhà đối với các quận nội thành. Khách hàng các tỉnh thành khác được xác đơn hàng và giao trong tối đa 48H tiếp theo. Đơn vị có hỗ trợ phí giao hàng cho các đơn hàng đạt giá trị tối thiểu.
  • Thực hiện đầy đủ thời gian bảo hành áp dụng đối với các linh kiện cũ hoặc linh kiện mới cụ thể.
  • Cam kết hàng chính hãng, khách hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu khách hàng phát hiện ra lỗi cần báo ngay với nhân viên để được giải quyết.

Mua VGA ASUS chính hãng, giá rẻ

Hi vọng thông qua bài viết giới thiệu về các dòng VGA ASUS nổi trội cùng giá bán tham khảo, các bạn đã có thêm các thông tin hữu ích giúp quá trình mua sản phẩm được dễ dàng hơn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ với Tin Học Anh Phát qua Email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc Hotline: 090.29.28.069 để được hỗ trợ nhé! 
Xem thêm
Hãng sản xuất-
  • Asus (67)
Lọc sản phẩm-

Dung lượng VGA

Chủng loại VGA

Loại GPU

Kiểu bộ nhớ

Giao diện bộ nhớ

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng