Sở Hữu Ổ Cứng Ssd Kingston Chính Hãng Tại Tin Học Anh Phát

Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

SSD Kingston

SSD Kingston

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Ổ cứng SSD Kingston 2TB – 7,300/7,000MB/s/2.0PBW

Ổ cứng SSD Kingston 2TB – 7,300/7,000MB/s/2.0PBW

Mã SP: SDKT0101
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.320.000
-9%
Mã SP: SDKT0101
6.650.000
6.650.000
[Đã bao gồm VAT]
7.320.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston 2TB – 7,300/7,000MB/s/2.0PBW
Giá bán: 6.650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston 1TB – 7,300/6,000MB/s/1.0PBW

Ổ cứng SSD Kingston 1TB – 7,300/6,000MB/s/1.0PBW

Mã SP: SDKT0100
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.920.000
-9%
Mã SP: SDKT0100
3.560.000
3.560.000
[Đã bao gồm VAT]
3.920.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston 1TB – 7,300/6,000MB/s/1.0PBW
Giá bán: 3.560.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston 500GB – 7,300/3,900MB/s/500TBW

Ổ cứng SSD Kingston 500GB – 7,300/3,900MB/s/500TBW

Mã SP: SDKT0099
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.610.000
-9%
Mã SP: SDKT0099
2.370.000
2.370.000
[Đã bao gồm VAT]
2.610.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston 500GB – 7,300/3,900MB/s/500TBW
Giá bán: 2.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston 2000GB / M.2 2280 / 3500/2800MB/s

Ổ cứng SSD Kingston 2000GB / M.2 2280 / 3500/2800MB/s

Mã SP: SDKT0098
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.710.000
-9%
Mã SP: SDKT0098
3.370.000
3.370.000
[Đã bao gồm VAT]
3.710.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston 2000GB / M.2 2280 / 3500/2800MB/s
Giá bán: 3.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston 1000GB / M.2 2280 / 3500/2100MB/s

Ổ cứng SSD Kingston 1000GB / M.2 2280 / 3500/2100MB/s

Mã SP: SDKT0097
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.730.000
-9%
Mã SP: SDKT0097
1.570.000
1.570.000
[Đã bao gồm VAT]
1.730.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston 1000GB / M.2 2280 / 3500/2100MB/s
Giá bán: 1.570.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston 500GB / M.2 2280 / 3500/2100MB/s

Ổ cứng SSD Kingston 500GB / M.2 2280 / 3500/2100MB/s

Mã SP: SDKT0096
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.030.000
-10%
Mã SP: SDKT0096
930.000
930.000
[Đã bao gồm VAT]
1.030.000 VND
-10%
Ổ cứng SSD Kingston 500GB / M.2 2280 / 3500/2100MB/s
Giá bán: 930.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston 250GB / M.2 2280 / 3000/1300MB/s

Ổ cứng SSD Kingston 250GB / M.2 2280 / 3000/1300MB/s

Mã SP: SDKT0095
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
760.000
-9%
Mã SP: SDKT0095
690.000
690.000
[Đã bao gồm VAT]
760.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston 250GB / M.2 2280 / 3000/1300MB/s
Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston NV2 500GB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 (SNV2S/500G)
img

Ổ cứng SSD Kingston NV2 500GB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 (SNV2S/500G)

Mã SP: SDKT0092
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
940.000
-10%
Mã SP: SDKT0092
850.000
850.000
[Đã bao gồm VAT]
940.000 VND
-10%
Ổ cứng SSD Kingston NV2 500GB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 (SNV2S/500G)
Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/1TB

Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/1TB

Mã SP: SDKT0090
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.330.000
-9%
Mã SP: SDKT0090
3.020.000
3.020.000
[Đã bao gồm VAT]
3.330.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/1TB
Giá bán: 3.020.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/512GB

Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/512GB

Mã SP: SDKT0089
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.960.000
-9%
Mã SP: SDKT0089
1.780.000
1.780.000
[Đã bao gồm VAT]
1.960.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/512GB
Giá bán: 1.780.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/256GB

Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/256GB

Mã SP: SDKT0088
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.070.000
-9%
Mã SP: SDKT0088
970.000
970.000
[Đã bao gồm VAT]
1.070.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/256GB
Giá bán: 970.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/2000G

Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/2000G

Mã SP: SDKT0087
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.660.000
-9%
Mã SP: SDKT0087
6.050.000
6.050.000
[Đã bao gồm VAT]
6.660.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/2000G
Giá bán: 6.050.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/1000G

Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/1000G

Mã SP: SDKT0086
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.520.000
-9%
Mã SP: SDKT0086
3.200.000
3.200.000
[Đã bao gồm VAT]
3.520.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/1000G
Giá bán: 3.200.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/500G

Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/500G

Mã SP: SDKT0085
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.280.000
-9%
Mã SP: SDKT0085
2.070.000
2.070.000
[Đã bao gồm VAT]
2.280.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SXS2000/500G
Giá bán: 2.070.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SFYRD/4000G

Ổ cứng SSD Kingston SFYRD/4000G

Mã SP: SDKT0084
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
15.420.000
-9%
Mã SP: SDKT0084
14.010.000
14.010.000
[Đã bao gồm VAT]
15.420.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SFYRD/4000G
Giá bán: 14.010.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SFYRD/2000G

Ổ cứng SSD Kingston SFYRD/2000G

Mã SP: SDKT0083
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.140.000
-9%
Mã SP: SDKT0083
5.580.000
5.580.000
[Đã bao gồm VAT]
6.140.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SFYRD/2000G
Giá bán: 5.580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SFYRS/1000G

Ổ cứng SSD Kingston SFYRS/1000G

Mã SP: SDKT0082
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.140.000
-9%
Mã SP: SDKT0082
2.850.000
2.850.000
[Đã bao gồm VAT]
3.140.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SFYRS/1000G
Giá bán: 2.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SFYRS/500G

Ổ cứng SSD Kingston SFYRS/500G

Mã SP: SDKT0081
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.130.000
-9%
Mã SP: SDKT0081
1.930.000
1.930.000
[Đã bao gồm VAT]
2.130.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SFYRS/500G
Giá bán: 1.930.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SKC3000D/4096G

Ổ cứng SSD Kingston SKC3000D/4096G

Mã SP: SDKT0080
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
14.370.000
-9%
Mã SP: SDKT0080
13.060.000
13.060.000
[Đã bao gồm VAT]
14.370.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SKC3000D/4096G
Giá bán: 13.060.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SKC3000D/2048G

Ổ cứng SSD Kingston SKC3000D/2048G

Mã SP: SDKT0079
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.500.000
-9%
Mã SP: SDKT0079
5.000.000
5.000.000
[Đã bao gồm VAT]
5.500.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SKC3000D/2048G
Giá bán: 5.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SKC3000S/1024G

Ổ cứng SSD Kingston SKC3000S/1024G

Mã SP: SDKT0078
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.670.000
-9%
Mã SP: SDKT0078
2.420.000
2.420.000
[Đã bao gồm VAT]
2.670.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SKC3000S/1024G
Giá bán: 2.420.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ cứng SSD Kingston SKC3000S/512G

Ổ cứng SSD Kingston SKC3000S/512G

Mã SP: SDKT0077
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.860.000
-9%
Mã SP: SDKT0077
1.690.000
1.690.000
[Đã bao gồm VAT]
1.860.000 VND
-9%
Ổ cứng SSD Kingston SKC3000S/512G
Giá bán: 1.690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ Cứng Ssd Kingston 1024Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC6001024G)

Ổ Cứng Ssd Kingston 1024Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC6001024G)

Mã SP: SDKT0022
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.830.000
-9%
Mã SP: SDKT0022
2.570.000
2.570.000
[Đã bao gồm VAT]
2.830.000 VND
-9%
Ổ Cứng Ssd Kingston 1024Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC6001024G)
Giá bán: 2.570.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ Cứng Ssd Kingston 512Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC600512G)

Ổ Cứng Ssd Kingston 512Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC600512G)

Mã SP: SDKT0021
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.730.000
-9%
Mã SP: SDKT0021
1.570.000
1.570.000
[Đã bao gồm VAT]
1.730.000 VND
-9%
Ổ Cứng Ssd Kingston 512Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC600512G)
Giá bán: 1.570.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ Cứng Ssd Kingston 256Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC600256G)

Ổ Cứng Ssd Kingston 256Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC600256G)

Mã SP: SDKT0020
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
850.000
-9%
Mã SP: SDKT0020
770.000
770.000
[Đã bao gồm VAT]
850.000 VND
-9%
Ổ Cứng Ssd Kingston 256Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC600256G)
Giá bán: 770.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ Cứng Ssd Kingston 960Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37960G)

Ổ Cứng Ssd Kingston 960Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37960G)

Mã SP: SDKT0015
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.760.000
-9%
Mã SP: SDKT0015
1.600.000
1.600.000
[Đã bao gồm VAT]
1.760.000 VND
-9%
Ổ Cứng Ssd Kingston 960Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37960G)
Giá bán: 1.600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ Cứng Ssd Kingston 480Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37480G)

Ổ Cứng Ssd Kingston 480Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37480G)

Mã SP: SDKT0014
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
850.000
-9%
Mã SP: SDKT0014
770.000
770.000
[Đã bao gồm VAT]
850.000 VND
-9%
Ổ Cứng Ssd Kingston 480Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37480G)
Giá bán: 770.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ổ Cứng Ssd Kingston 240Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37240G)

Ổ Cứng Ssd Kingston 240Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37240G)

Mã SP: SDKT0013
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
530.000
-9%
Mã SP: SDKT0013
480.000
480.000
[Đã bao gồm VAT]
530.000 VND
-9%
Ổ Cứng Ssd Kingston 240Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37240G)
Giá bán: 480.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

SSD Kingston là giải pháp hiệu quả để tăng tốc cho laptop, PC. Việc nâng cấp lên SSD thay vì sử dụng HDD là xu hướng đang được người dùng lựa chọn. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Tin Học Anh Phát nhé.

Ổ cứng SSD Kingston đang được người dùng lựa chọn

Giới thiệu về dòng ổ cứng SSD Kingston

Nhắc đến Kingston, người ta nhớ đến các thiết bị lưu trữ dữ liệu nhỏ gọn như thẻ nhớ, USB, đặc biệt là RAM thì không hãng nào sánh kịp về mức độ phổ biến. Đối với ổ cứng SSD Kingston, đây là thế mạnh lâu nay của dòng sản phẩm này với các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và dung lượng lưu trữ. 

Với tốc độ lên đến 500MB/giây, ổ cứng thể rắn SSD Kingston mang lại tốc độ dữ liệu cực cao và tối đa hóa hiệu suất máy tính của bạn. Nâng cấp ổ cứng SSD Kingston sẽ cải thiện đáng kể tốc độ máy tính của bạn, giúp giảm thiểu độ trễ thấp để có một trải nghiệm người dùng tuyệt vời.

SSD Kingston mang lại tốc độ dữ liệu cực cao

Lợi ích khi sở hữu dòng ổ cứng SSD Kingston

Dưới đây là những lợi ích cho người sử dụng mà sản phẩm ổ cứng SSD Kingston mang lại:

 • Tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng: ổ cứng được trang bị chip 4 kênh giúp cải thiện tốc độ truy xuất và rút ngắn đáng kể thời gian khởi động, cùng với tốc độ đọc/ghi tối thiểu 500MB/s.
 • Độ bền cao: SSD Kingston có độ bền khá cao cùng với khả năng chống sốc, chống rung cực tốt nên bạn có thể yên tâm sử dụng lâu dài.
 • Giá thành tầm trung: Giá ổ cứng SSD không hề cao so với các dòng ổ cứng SSD cao cấp của các hãng khác, bạn chỉ cần bỏ ra trên dưới 500k là có ngay một ổ cứng SSD Kingston 128GB cực chất.
 • Độ tương thích cao: SSD Kingston được sản xuất dựa trên nhiều chuẩn kết nối như: 2.5 inch, M.2 2280 SATA III, M.2 2280 NVMe nên có khả năng tương thích cao với hầu hết các loại laptop và PC.

SSD Kingston có độ bền khá cao

Bảng giá của SSD Kingston nổi bật tại Tin Học Anh Phát

Nếu bạn cần tìm một chiếc ổ cứng SSD Kingston nhưng không nắm rõ giá thành, bạn có thể tham khảo bảng giá dưới đây của Tin học Anh Phát nhé:

STT

Tên sản phẩm

Giá thành (VNĐ)

1

Ổ cứng SSD Kingston DTMAX/1TB

3.420.000 ₫

2

Ổ Cứng Ssd Kingston 120Gb Sata 3 2.5 Inch(SA400S37120G)

610.000 ₫

3

Ổ Cứng Ssd Kingston 512Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC600512G)

2.100.000 ₫

4

Ổ Cứng Ssd Kingston 1024Gb Sata 3 2.5 Inch(SKC6001024G)

3.720.000 ₫

5

Ổ cứng SSD Kingston SA400M8/240G

780.000 ₫

6

Ổ cứng SSD Kingston SNVS/500G

1.260.000 đ

Các dòng sản phẩm nổi trội của SSD Kingston

Là một thương hiệu nổi tiếng, SSD Kingston có những phần khác nhau và phù hợp với nhu cầu giải trí và làm việc. Dưới đây là tổng hợp các dòng sản phẩm nổi trội của SSD Kingston bạn có thể tham khảo.

Ổ cứng SSD Kingston KC600 (2.5″ và M.2, Dung lượng từ 256GB – 2TB)

Đó là một ổ SSD dung lượng đầy đủ được thiết kế để mang lại hiệu suất cực cao và được tối ưu hóa để đáp ứng hệ thống hiệu quả với thời gian khởi động và truyền dữ liệu đáng kinh ngạc. Sử dụng công nghệ 3D TLC NAND, nó cho phép tốc độ đọc/ghi lên đến 550/520MB/s.  

Ổ cứng SSD Kingston KC600

Ổ cứng SSD Kingston SSD PCIe NVMe A2000 (M2, 250GB – 1TB)

A2000 là một giải pháp hợp lý với tốc độ đọc/ghi ấn tượng lên tới 2200/2000MB/giây để tải xuống dữ liệu nhanh hơn. Ổ cứng SSD SA2000 được thiết kế cho người dùng phổ thông, nhà xây dựng hệ thống được nhắm mục tiêu, người nâng cấp máy tính,…. 

Tin Học Anh Phát - Địa chỉ uy tín cung cấp dòng SSD Kingston chất lượng

Tin Học Anh Phát - Địa chỉ uy tín cung cấp các sản phẩm linh kiện PC và laptop, đặc biệt là ổ cứng SSD Kingston chính hãng 100%, đảm bảo chất lượng cao. Dưới đây là một lý do mà khách hàng nên chọn mua sản phẩm tại Tin Học Anh Phát:

 • Có thể mua hàng trực tuyến và được hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Mua sản phẩm với giá cực rẻ cùng với chiết khấu khủng.
 • Địa chỉ uy tín, cam kết sản phẩm có rõ nguồn gốc xuất xứ
 • Phương thức đổi trả đơn giản.
 • Bảo hành dài hạn đối với một số sản phẩm.
 • Đội ngũ hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp 24/7.

Mua ổ cứng SSD Kingston tại Tin Học Anh Phát

Nếu bạn đang cần nâng cấp máy tính để cải thiện hiệu suất thì đừng bỏ qua SSD Kingston. Hiện sản phẩm được bán tại Tin Học Anh Phát, bạn có thể truy cập tại đây để được mua hàng và sử dụng dịch vụ với mức giá tốt nhất. Hãy liên hệ với Tin Học Anh Phát để nhận được tư vấn chi tiết qua Hotline: 090.29.28.069.

 

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • Kingston (29)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng