Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

CPU Intel

CPU Intel

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0176
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
40.000
-25%
Mã SP: CPUI0176
30.000
30.000
[Chưa bao gồm VAT]
40.000 VND
-25%
CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
Giá bán: 30.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)

CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0202
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
50.000
-20%
Mã SP: CPUI0202
40.000
40.000
[Chưa bao gồm VAT]
50.000 VND
-20%
CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)
Giá bán: 40.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0324
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
70.000
-14%
Mã SP: CPUIC0324
60.000
60.000
[Chưa bao gồm VAT]
70.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 60.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
img

CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0130
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
120.000
-17%
Mã SP: CPUI0130
100.000
100.000
[Chưa bao gồm VAT]
120.000 VND
-17%
CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
Giá bán: 100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0180
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0180
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0174
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0174
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0127
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0127
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

Mã SP: CPUIC0124
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
290.000
-14%
Mã SP: CPUIC0124
250.000
250.000
[Chưa bao gồm VAT]
290.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)
Giá bán: 250.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Xeon E5-2640 v2 (2.00 GHz-2.50 GHz, 8 nhân, 16 luồng, LGA 2011, Cache 20MB)
350.000
-14%
Mã SP: CPUIC0343
300.000
300.000
[Chưa bao gồm VAT]
350.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Xeon E5-2640 v2 (2.00 GHz-2.50 GHz, 8 nhân, 16 luồng, LGA 2011, Cache 20MB)
Giá bán: 300.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0125
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
400.000
-15%
Mã SP: CPUIC0125
340.000
340.000
[Chưa bao gồm VAT]
400.000 VND
-15%
CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 340.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Xeon E5 2670V2

CPU Tray Intel Xeon E5 2670V2

Mã SP: CPUIC0340
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
410.000
-15%
Mã SP: CPUIC0340
350.000
350.000
[Chưa bao gồm VAT]
410.000 VND
-15%
CPU Tray Intel Xeon E5 2670V2
Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray

CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray

Mã SP: CPUIXT1256
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
450.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1256
390.000
390.000
[Chưa bao gồm VAT]
450.000 VND
-13%
CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray
Giá bán: 390.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

Mã SP: CPUIC0123
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
570.000
-14%
Mã SP: CPUIC0123
490.000
490.000
[Chưa bao gồm VAT]
570.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)
Giá bán: 490.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Xeon E5 2680v4 (2.4GHz - 3.3GHz, 14 Nhân, 28 Luồng, LGA 2011-v3)

CPU Intel Xeon E5 2680v4 (2.4GHz - 3.3GHz, 14 Nhân, 28 Luồng, LGA 2011-v3)

Mã SP: CPUI0235
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
640.000
-14%
Mã SP: CPUI0235
550.000
550.000
[Chưa bao gồm VAT]
640.000 VND
-14%
CPU Intel Xeon E5 2680v4 (2.4GHz - 3.3GHz, 14 Nhân, 28 Luồng, LGA 2011-v3)
Giá bán: 550.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0122
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
750.000
-13%
Mã SP: CPUIC0122
650.000
650.000
[Chưa bao gồm VAT]
750.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0317
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.140.000
-13%
Mã SP: CPUIC0317
990.000
990.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.140.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 990.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)

CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)

Mã SP: CPUIC0153
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.270.000
-13%
Mã SP: CPUIC0153
1.100.000
1.100.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.270.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)
Giá bán: 1.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)

CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)

Mã SP: CPUIC0119
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.670.000
-13%
Mã SP: CPUIC0119
1.450.000
1.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.670.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)
Giá bán: 1.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10100F Tray

CPU Intel Core i3 10100F Tray

Mã SP: CPUIXT1257
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.670.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1257
1.450.000
1.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.670.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10100F Tray
Giá bán: 1.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
img

CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUI0316
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.710.000
-13%
Mã SP: CPUI0316
1.480.000
1.480.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.710.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 1.480.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Xeon E5 2696 V3 (2.3-3.6 GHz, 18 nhân, 36 luồng, LGA 2011-v3)

CPU Intel Xeon E5 2696 V3 (2.3-3.6 GHz, 18 nhân, 36 luồng, LGA 2011-v3)

Mã SP: CPUI0105
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.020.000
-13%
Mã SP: CPUI0105
1.750.000
1.750.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.020.000 VND
-13%
CPU Intel Xeon E5 2696 V3 (2.3-3.6 GHz, 18 nhân, 36 luồng, LGA 2011-v3)
Giá bán: 1.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10105F Box Chính Hãng (3.70 GHz-4.40 GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200, Cache 6MB)
2.130.000
-13%
Mã SP: CPUI0355
1.850.000
1.850.000
[Đã bao gồm VAT]
2.130.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10105F Box Chính Hãng (3.70 GHz-4.40 GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200, Cache 6MB)
Giá bán: 1.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1247
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.190.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1247
1.899.000
1.899.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.190.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 1.899.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)

CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUI0305
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.410.000
-13%
Mã SP: CPUI0305
2.090.000
2.090.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.410.000 VND
-13%
CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 2.090.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1252
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.680.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1252
2.330.000
2.330.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.680.000 VND
-13%
Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.330.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3-10105 Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200
2.710.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1263
2.350.000
2.350.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.710.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3-10105 Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200
Giá bán: 2.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 12100F Box Chính Hãng (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, LGA 1700)
img
2.750.000
-13%
Mã SP: CPUI0307
2.390.000
2.390.000
[Đã bao gồm VAT]
2.750.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 12100F Box Chính Hãng (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, LGA 1700)
Giá bán: 2.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel i3-13100F Box công ty (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)

CPU Intel i3-13100F Box công ty (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUI0388
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.870.000
-13%
Mã SP: CPUI0388
2.490.000
2.490.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.870.000 VND
-13%
CPU Intel i3-13100F Box công ty (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.490.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

CPU Intel là bộ vi xử lý Intel cao cấp dành cho những người dùng chuyên nghiệp. Cấu tạo sản phẩm mang đến tốc độ truy cập nhanh hơn cùng với mức tiêu thụ điện năng tối ưu. Dưới đây là một vài thông tin sản phẩm mà Tin Học Anh Phát muốn mang đến cho người dùng, mời bạn đọc cùng theo dõi ngay.

Intel là thương hiệu CPU nổi tiếng trên thế giới

Giới thiệu tổng quan về CPU Intel 

CPU Intellinh kiện máy tính do hãng Intel (Integrated Electronics) thiết kế, sản xuất và phân phối ra thị trường. Sản phẩm hiện được xem là thương hiệu chip lớn nhất thế giới, được người dùng tin tưởng sử dụng. 

Dòng chip được chia thành một số dòng như:

 • Intel Pentium: hiệu năng ổn định với mức giá bình dân;
 • Intel Celeron: bộ xử lý cơ bản được sử dụng trên các dòng máy tính giá rẻ;
 • Intel core 2 duo: sử dụng vi kiến trúc core, ứng dụng nhiều trong doanh nghiệp, gia đình, game thủ;
 • Intel Core I: dòng vi xử lý phổ biến với 4 dòng sản phẩm: Core I3 - I5 - I7 - I9. Sản phẩm phù hợp với nhân viên văn phòng, game thủ, streamer…
 • Intel Xeon: dùng trong các máy trạm quản lý hoặc cá nhân cần sử dụng hiệu năng ổn định.

Thoải mái lựa chọn chip Intel theo nhu cầu sử dụng

Ưu điểm nổi trội của sản phẩm CPU Intel

CPU Intel mang đến nhiều ưu điểm cho người dùng:

 • Sản phẩm có độ ép xung mạnh nhưng vẫn đảm bảo sản sinh ít nhiệt lượng, giúp máy ít bị nóng. Vậy nên sản phẩm ít tiêu tốn điện năng.
 • Chip tối ưu hiệu năng khi chơi game nặng nhờ hiệu suất xử lý tối ưu, khả năng kết hợp tốt với nhiều card đồ họa rời.
 • Dễ dàng nâng cấp máy khi thiết bị gặp lỗi xung đột phần mềm.

Ưu điểm của mẫu chip Intel

Bảng giá CPU Intel

CPU Intel mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn về dòng và mức giá:

Sản phẩm

Mức giá (VNĐ)

Intel mã I5-13400 box (4.60GHz, 10 nhân 16 luồng, LGA 1700)

6.240.000 đồng

Intel mã I9-13900 box (5.50GHz, 24 nhân 32 luồng, LGA 1700)

15.710.000 đồng

Intel mã I7-13700 box (5.50GHz, 16 nhân 24 luồng, LGA 1700)

9.780.000 đồng

Intel mã core I3 12100 tray (3.3GHz turbo up to 4.3Ghz 4 nhân 8 luồng, LGA 1700)

3.350.000 đồng

Intel Xeon mã E5 2670V2 (2.5GHz - 3.3GHz có 10 nhân 20 luồng, LGA 2011)

900.000 đồng

Một số sản phẩm CPU Intel nổi bật nhất hiện nay

Để người dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn, dưới đây là một số dòng CPU Intel nổi bật.

Intel mã Core I7 12700K

Intel Core I7 12700K có những đặc điểm:

 • Bộ xử lý 8 nhân hiệu năng cao ứng dụng công nghệ Hyper Threading kết hợp với 4 nhân đơn tiết kiệm điện. 
 • Xung nhịp cơ bản 1.2GHz và 20 luồng giúp nâng cao hiệu năng sản phẩm;
 • Bộ nhớ đệm 25MB giúp thiết bị hoạt động với hiệu năng tối ưu.

Mẫu Intel mã Core I7 12700K 12 nhân 20 luồng

CPU Intel Core i3 10100 Tray 

Sản phẩm có mức xung ổn định cùng hệ 4 nhân 8 luồng giúp thiết bị hoạt động cực tốt:

 • Công nghệ siêu phân luồng vượt trội hơn so với các thế hệ cũ;
 • I3 10100 thích ứng tốt với nhiều tựa game yêu cầu cấu hình cao: Apex Legend, Dota 2;
 • Xung nhịp đạt 3.6GHz Turbo 4.3GHz hỗ trợ chạy tốt nhiều chương trình cấu hình cao;
 • Giá thành rẻ, phù hợp với những bo mạch chủ cơ bản như H410, H460 giúp đảm bảo hiệu năng sử dụng cao nhất.

Mẫu CPU Intel Core i3 10100 Tray 4 nhân 8 luồng

Tại sao nên chọn CPU Intel tại Tin Học Anh Phát?

Có quá nhiều lựa chọn về CPU Intel dành cho người dùng. Hãy nhanh tay ghé đến cửa hàng online/offline của Tin Học Anh Phát để mua ngay sản phẩm để được:

 • Hưởng nhiều phần quà hấp dẫn, giá trị cao;
 • Cam kết 100% sản phẩm là hàng chính hãng, giá tốt;
 • Bảo hành lên đến 36 tháng cho mọi dòng sản phẩm;
 • Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt tại TP Hồ Chí Minh hoàn toàn miễn phí;
 • Bảo trì trọn đời với mức phí cực hời;
 • Ưu đãi lớn hơn khi mua hàng trên hệ thống cửa hàng online.

Trên đây là thông tin đầy đủ, chi tiết về CPU Intel mà người dùng nên biết. Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, vui lòng liên hệ Tin Học Anh Phát theo địa chỉ website: tinhocanhphat.vn hoặc hotline: 090.29.28.069 để được hỗ trợ.Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • Intel (60)
Lọc sản phẩm-

Socket CPU

Đời CPU

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng