Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

PC Xeon

PC Xeon

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
 PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti

Mã SP: PCXD001
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X79

CPU:XEON 2670V2

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1050Ti

7.010.000
-13%
Mã SP: PCXD001
6.090.000
6.090.000
[Đã bao gồm VAT]
7.010.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti
Giá bán: 6.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD003
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2676V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

8.640.000
-13%
Mã SP: PCXD003
7.510.000
7.510.000
[Đã bao gồm VAT]
8.640.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.510.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD004
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680 v3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

8.800.000
-13%
Mã SP: PCXD004
7.650.000
7.650.000
[Đã bao gồm VAT]
8.800.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070

Mã SP: PCXD005
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2676V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

8.810.000
-13%
Mã SP: PCXD005
7.660.000
7.660.000
[Đã bao gồm VAT]
8.810.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070
Giá bán: 7.660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD002
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696 V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

9.160.000
-13%
Mã SP: PCXD002
7.960.000
7.960.000
[Đã bao gồm VAT]
9.160.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.960.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060

Mã SP: PCXD010
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680 v3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

9.920.000
-13%
Mã SP: PCXD010
8.620.000
8.620.000
[Đã bao gồm VAT]
9.920.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060
Giá bán: 8.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

11.420.000
-13%
Mã SP: PCXD006
9.930.000
9.930.000
[Đã bao gồm VAT]
11.420.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070
Giá bán: 9.930.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696 V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

12.410.000
-13%
Mã SP: PCXD007
10.790.000
10.790.000
[Đã bao gồm VAT]
12.410.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 10.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA003
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2676V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

13.910.000
-13%
Mã SP: PCXDA003
12.090.000
12.090.000
[Đã bao gồm VAT]
13.910.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA005
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2676V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

13.910.000
-13%
Mã SP: PCXDA005
12.090.000
12.090.000
[Đã bao gồm VAT]
13.910.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA004
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680 v3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

14.020.000
-13%
Mã SP: PCXDA004
12.190.000
12.190.000
[Đã bao gồm VAT]
14.020.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.190.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

16.080.000
-13%
Mã SP: PCXD008
13.980.000
13.980.000
[Đã bao gồm VAT]
16.080.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070
Giá bán: 13.980.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080

Mã SP: PCXDA006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1080

16.530.000
-13%
Mã SP: PCXDA006
14.370.000
14.370.000
[Đã bao gồm VAT]
16.530.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080
Giá bán: 14.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080

Mã SP: PCXD009
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1080

17.120.000
-13%
Mã SP: PCXD009
14.880.000
14.880.000
[Đã bao gồm VAT]
17.120.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080
Giá bán: 14.880.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

17.680.000
-13%
Mã SP: PCXDA008
15.370.000
15.370.000
[Đã bao gồm VAT]
17.680.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 15.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2696 V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

19.660.000
-13%
Mã SP: PCXDA007
17.090.000
17.090.000
[Đã bao gồm VAT]
19.660.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 17.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA009
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

26.900.000
-13%
Mã SP: PCXDA009
23.390.000
23.390.000
[Đã bao gồm VAT]
26.900.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 23.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

PC Gaming Xeon, giả lập là sản phẩm đến từ hãng Intel với nhiều tính năng nổi bật. Sản phẩm khá phù hợp với những doanh nghiệp có khối lượng công việc lớn cần xử lý. Để hiểu rõ hơn thông tin sản phẩm, lợi ích và giá thành các dòng máy hãy tham khảo bài viết của Tin học Anh Phát dưới đây.

PC Gaming Xeon, giả lập - sản phẩm chuyên dùng cho doanh nghiệp, game thủ

Giới thiệu về PC Gaming Xeon, giả lập

PC Gaming Xeon, giả lập được giới thiệu lần đầu vào tháng 6/1998 bởi nhà sản xuất Intel. Sản phẩm là dòng chip chuyên dụng cho các máy chủ server hay máy trạm workstation nên hiệu năng làm việc vô cùng lớn.

Xeon hỗ trợ tính toán và xử lý mượt mà lượng dữ liệu khổng lồ mỗi ngày. Đồng thời, giúp thiết bị thực hiện các tác vụ chuyên biệt như đồ họa, lập trình nhờ hệ thống lõi nhiều cùng một số công nghệ bổ trợ.  

 >>> Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các sản phẩm PC gaming cấu hình cao giá tốt tại Tin học Anh Phát

Tổng quan về PC Gaming Xeon, giả lập

Lợi ích khi sử dụng PC Gaming Xeon, giả lập

PC Xeon, giả lập mang đến khá nhiều tiện ích cho người sử dụng. Cụ thể:

Intel Xeon có tính ứng dụng cao

Intel Xeon là sản phẩm PC hướng đến nhóm người dùng phải thực hiện khối lượng công việc lớn như phân tích dữ liệu, chạy máy ảo, các tác vụ thiết kế chuyên dụng như thiết kế 3D, kiến trúc, xuất video 4k và một số ứng dụng xử lý dữ liệu khác.

Bộ nhớ đệm lớn

Bộ nhớ đệm của PC Gaming Xeon, giả lập lớn từ 30 - 60MB, cao hơn 4 - 6 lần Core i7. Nhờ vậy mà CPU của bạn sẽ hoạt động vô cùng mượt mà, thoải mái. Người dùng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ hành động, trạng thái nào trên các ứng dụng.

Ngoài ra, bộ nhớ đệm khủng cũng giúp Xeon chạy mượt trên các tác vụ đa nhiệm liên quan đến xử lý thông tin, truyền tải dữ liệu. Máy chủ, máy trạm phát không còn lo lắng về tình trạng gián đoạn hay mất truyền tải thông tin. Nhờ vậy mà hiệu năng làm việc được cải thiện rõ rệt.

Hỗ trợ ECC RAM

PC Gaming Xeon, giả lập có hỗ trợ ECC RAM. Đây là chip hỗ trợ phát hiện và sửa chữa lỗi dữ liệu nhằm đảm bảo máy hoạt động ổn định trong thời gian dài. Các lỗi hệ thống, lỗi phần mềm được giảm thiểu đáng kể giúp hiệu suất hoạt động của thiết bị tốt hơn.

 

PC Gaming Xeon, giả lập mang đến nhiều lợi ích cho người dùng

CPU nhiều lõi

Máy tính dành cho game thủ luôn yêu cầu máy tính, laptop có càng nhiều lõi càng tốt, tối thiểu là 4 - 6 nhân. Tuy nhiên, đối với PC Gaming Xeon, giả lập thì vấn đề này không còn là nỗi lo. Bởi lẽ, phiên bản thấp nhất của Xeon cũng đã có tới 10 nhân. Từ đó, hoạt động của thiết bị diễn ra bền bỉ, an toàn và ổn định.

Ngoài ra, ở một số dòng thiết bị mới ra mắt sau này, cấu hình đã được thay đổi  với số nhân đạt đến 56 nhân và 112 luồng. Nhờ đó, bạn có thể chạy mượt tất cả các tác vụ liên tục mà không lo ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị.

PC Gaming Xeon, giả lập tích hợp card đồ họa

Phần lớn các CPU Intel Xeon đều chưa được trang bị card đồ họa tích hợp. Hiện chỉ có dòng Xeon E3 đã được tích hợp tác vụ này, do đó, người dùng không cần sự hỗ trợ của thiết bị khác khi muốn xuất ảnh hay thiết kế, biên tập video.

Bảng giá PC Gaming Xeon, giả lập chi tiết

Thông tin về giá PC Gaming Xeon, giả lập được cập nhật mới nhất như sau:

Sản phẩm 

Giá bán (VNĐ)

PC giả lập X99 E5 2680 v3 gồm có 12 nhân 24 luồng 64Gb GTX

13.200.000 VNĐ

PC treo game giả lập X99 E5 2696 v4 gồm 44 nhân và 88 luồng

30.320.000 VNĐ

PC treo game giả lập X99 E5 2696 v3 gồm 36 nhân và 72 luồng

28.420.000 VNĐ

PC treo game giả lập X99 E5 2678 v3 gồm 24 nhân và 48 luồng

16.820.000 VNĐ

PC treo game giả lập X79 E5 2696 v2 gồm 24 nhân và 48 luồng

15.320.000 VNĐ

PC treo game giả lập X99 E5 2696 v4 gồm 22 nhân và 44 luồng với 64GB GTX

18.710.000 VNĐ

PC treo game giả lập X99 E5 2673 v4 gồm 20 nhân và 40 luồng với 64GB GTX

17.070.000 VNĐ

PC treo game giả lập X99 E5 2696 v3 gồm 18 nhân và 36 luồng 64GB GTX

16.970.000 VNĐ

 

Bảng giá PC Gaming Xeon, giả lập

Các dòng sản phẩm PC Gaming Xeon, giả lập hiện nay

Hiện tại, PC Gaming Xeon, giả lập có 2 dòng chip chính là:

 • Chip Intel Xeon E3 với cấu tạo 2 - 4 lõi, 3.4 - 4GHz, tốc độ xử lý 1 - 3.6GHz, bộ nhớ đệm đạt 8MB Intel Smart.
 • Chip Intel Xeon E5 với cấu tạo 4 - 8 lõi, 2.1 - 3.9GHz, tốc độ xử lý 1.8 - 3.6GHz, bộ nhớ đệm đạt 20MB Intel Smart. Đây là dòng chip Xeon mới nhất, được nhiều doanh nghiệp sử dụng rộng rãi.

Tại sao nên mua PC Gaming Xeon, giả lập tại Tin học Anh Phát

Tin học Anh Phát hiện là địa chủ cung cấp PC Gaming Xeon, giả lập uy tín, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam:

 • Cam kết 100% sản phẩm là hàng chính hãng;
 • Giá phân phối tốt nhất thị trường;
 • Khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi khi mua hàng trực tuyến tại hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với cửa hàng;
 • Chính sách bảo hành cực tốt, hỗ trợ đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi đến từ nhà sản xuất.

Trên đây là thông tin liên quan đến PC Gaming Xeon, giả lậpTin học Anh Phát muốn giới thiệu đến quý khách hàng. Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm vui lòng liên hệ website tinhocanhphat.vn hoặc số hotline: 090.29.28.069 để được hỗ trợ.

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • THAP (17)
Lọc sản phẩm-

Phân loại sản phẩm

Tình Trạng Sản Phẩm

Loại GPU

Dòng CPU

Dung lượng Ram

Tông Màu

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng