Mua Ngay Mainboard Asrock Chính Hãng 100% Tại Tin Học Anh Phát

Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Mainboard Asrock

Mainboard Asrock

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Mainboard Asrock B760M-HDV/M.2 D4

Mainboard Asrock B760M-HDV/M.2 D4

Mã SP: MBAR0212
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.960.000
-9%
Mã SP: MBAR0212
2.690.000
2.690.000
[Đã bao gồm VAT]
2.960.000 VND
-9%
Mainboard Asrock B760M-HDV/M.2 D4
Giá bán: 2.690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock B760M PRO RS/D4

Mainboard Asrock B760M PRO RS/D4

Mã SP: MBAR0211
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.590.000
-9%
Mã SP: MBAR0211
3.260.000
3.260.000
[Đã bao gồm VAT]
3.590.000 VND
-9%
Mainboard Asrock B760M PRO RS/D4
Giá bán: 3.260.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock B760M PRO RS/D4 WiFi

Mainboard Asrock B760M PRO RS/D4 WiFi

Mã SP: MBAR0210
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.050.000
-9%
Mã SP: MBAR0210
3.680.000
3.680.000
[Đã bao gồm VAT]
4.050.000 VND
-9%
Mainboard Asrock B760M PRO RS/D4 WiFi
Giá bán: 3.680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock B760M STEEL LEGEND WiFi

Mainboard Asrock B760M STEEL LEGEND WiFi

Mã SP: MBAR0209
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.910.000
-9%
Mã SP: MBAR0209
4.460.000
4.460.000
[Đã bao gồm VAT]
4.910.000 VND
-9%
Mainboard Asrock B760M STEEL LEGEND WiFi
Giá bán: 4.460.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock B760M PG SONIC WiFi

Mainboard Asrock B760M PG SONIC WiFi

Mã SP: MBAR0208
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.500.000
-9%
Mã SP: MBAR0208
5.000.000
5.000.000
[Đã bao gồm VAT]
5.500.000 VND
-9%
Mainboard Asrock B760M PG SONIC WiFi
Giá bán: 5.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock B760M-ITX WiFi D4

Mainboard Asrock B760M-ITX WiFi D4

Mã SP: MBAR0207
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.370.000
-9%
Mã SP: MBAR0207
3.970.000
3.970.000
[Đã bao gồm VAT]
4.370.000 VND
-9%
Mainboard Asrock B760M-ITX WiFi D4
Giá bán: 3.970.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock Z790 PRO RS WiFi

Mainboard Asrock Z790 PRO RS WiFi

Mã SP: MBAR0206
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.040.000
-9%
Mã SP: MBAR0206
6.400.000
6.400.000
[Đã bao gồm VAT]
7.040.000 VND
-9%
Mainboard Asrock Z790 PRO RS WiFi
Giá bán: 6.400.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock Z790 LIVEMIXER

Mainboard Asrock Z790 LIVEMIXER

Mã SP: MBAR0205
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.580.000
-9%
Mã SP: MBAR0205
7.800.000
7.800.000
[Đã bao gồm VAT]
8.580.000 VND
-9%
Mainboard Asrock Z790 LIVEMIXER
Giá bán: 7.800.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock B650M PG Riptide WiFi

Mainboard Asrock B650M PG Riptide WiFi

Mã SP: MBAR0195
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.450.000
-9%
Mã SP: MBAR0195
4.950.000
4.950.000
[Đã bao gồm VAT]
5.450.000 VND
-9%
Mainboard Asrock B650M PG Riptide WiFi
Giá bán: 4.950.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock X670E Steel Legend

MainBoard Asrock X670E Steel Legend

Mã SP: MBAR0187
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.650.000
-9%
Mã SP: MBAR0187
7.860.000
7.860.000
[Đã bao gồm VAT]
8.650.000 VND
-9%
MainBoard Asrock X670E Steel Legend
Giá bán: 7.860.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock X670E Pro RS

MainBoard Asrock X670E Pro RS

Mã SP: MBAR0186
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.320.000
-9%
Mã SP: MBAR0186
7.560.000
7.560.000
[Đã bao gồm VAT]
8.320.000 VND
-9%
MainBoard Asrock X670E Pro RS
Giá bán: 7.560.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock B650E Steel Legend Wifi

MainBoard Asrock B650E Steel Legend Wifi

Mã SP: MBAR0185
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.990.000
-9%
Mã SP: MBAR0185
7.260.000
7.260.000
[Đã bao gồm VAT]
7.990.000 VND
-9%
MainBoard Asrock B650E Steel Legend Wifi
Giá bán: 7.260.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock B650M PG Riptide

MainBoard Asrock B650M PG Riptide

Mã SP: MBAR0184
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.800.000
-9%
Mã SP: MBAR0184
4.360.000
4.360.000
[Đã bao gồm VAT]
4.800.000 VND
-9%
MainBoard Asrock B650M PG Riptide
Giá bán: 4.360.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock Z790 PG Lightning/D4

MainBoard Asrock Z790 PG Lightning/D4

Mã SP: MBAR0182
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.920.000
-9%
Mã SP: MBAR0182
5.380.000
5.380.000
[Đã bao gồm VAT]
5.920.000 VND
-9%
MainBoard Asrock Z790 PG Lightning/D4
Giá bán: 5.380.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock Z790 PRO RS/D4

MainBoard Asrock Z790 PRO RS/D4

Mã SP: MBAR0181
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.080.000
-9%
Mã SP: MBAR0181
5.520.000
5.520.000
[Đã bao gồm VAT]
6.080.000 VND
-9%
MainBoard Asrock Z790 PRO RS/D4
Giá bán: 5.520.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock Z790 STEEL LEGEND WiFi

MainBoard Asrock Z790 STEEL LEGEND WiFi

Mã SP: MBAR0180
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.550.000
-9%
Mã SP: MBAR0180
7.770.000
7.770.000
[Đã bao gồm VAT]
8.550.000 VND
-9%
MainBoard Asrock Z790 STEEL LEGEND WiFi
Giá bán: 7.770.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0

MainBoard Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0

Mã SP: MBAR0178
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.150.000
-9%
Mã SP: MBAR0178
1.950.000
1.950.000
[Đã bao gồm VAT]
2.150.000 VND
-9%
MainBoard Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0
Giá bán: 1.950.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard ASROCK B660M PRO RS
img

Mainboard ASROCK B660M PRO RS

Mã SP: MBAR0160
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.300.000
-9%
Mã SP: MBAR0160
2.995.000
2.995.000
[Đã bao gồm VAT]
3.300.000 VND
-9%
Mainboard ASROCK B660M PRO RS
Giá bán: 2.995.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard ASROCK H610M-HDV/M2

Mainboard ASROCK H610M-HDV/M2

Mã SP: MBAR0151
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.460.000
-9%
Mã SP: MBAR0151
2.230.000
2.230.000
[Đã bao gồm VAT]
2.460.000 VND
-9%
Mainboard ASROCK H610M-HDV/M2
Giá bán: 2.230.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard Asrock H610M-HDV

MainBoard Asrock H610M-HDV

Mã SP: MBAR0175
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.360.000
-9%
Mã SP: MBAR0175
2.140.000
2.140.000
[Đã bao gồm VAT]
2.360.000 VND
-9%
MainBoard Asrock H610M-HDV
Giá bán: 2.140.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard ASROCK B660M STEEL LEGEND
img

Mainboard ASROCK B660M STEEL LEGEND

Mã SP: MBAR0149
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.950.000
-9%
Mã SP: MBAR0149
3.590.000
3.590.000
[Đã bao gồm VAT]
3.950.000 VND
-9%
Mainboard ASROCK B660M STEEL LEGEND
Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard ASROCK B660M PRO RS/AX
img

Mainboard ASROCK B660M PRO RS/AX

Mã SP: MBAR0148
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.760.000
-9%
Mã SP: MBAR0148
3.410.000
3.410.000
[Đã bao gồm VAT]
3.760.000 VND
-9%
Mainboard ASROCK B660M PRO RS/AX
Giá bán: 3.410.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard ASROCK H610M-HVS DDR4

MainBoard ASROCK H610M-HVS DDR4

Mã SP: MBAR0146
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.330.000
-9%
Mã SP: MBAR0146
2.110.000
2.110.000
[Đã bao gồm VAT]
2.330.000 VND
-9%
MainBoard ASROCK H610M-HVS DDR4
Giá bán: 2.110.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
MainBoard ASROCK B660M-HDV (Intel B660, Socket 1700, M-ATX, 2 khe RAM DDR4)

MainBoard ASROCK B660M-HDV (Intel B660, Socket 1700, M-ATX, 2 khe RAM DDR4)

Mã SP: MBAR0142
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.710.000
-9%
Mã SP: MBAR0142
2.460.000
2.460.000
[Đã bao gồm VAT]
2.710.000 VND
-9%
MainBoard ASROCK B660M-HDV (Intel B660, Socket 1700, M-ATX, 2 khe RAM DDR4)
Giá bán: 2.460.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock B560M Pro4

Mainboard Asrock B560M Pro4

Mã SP: MBAR0131
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.990.000
-9%
Mã SP: MBAR0131
2.710.000
2.710.000
[Đã bao gồm VAT]
2.990.000 VND
-9%
Mainboard Asrock B560M Pro4
Giá bán: 2.710.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock H510M Hvs R2.0

Mainboard Asrock H510M Hvs R2.0

Mã SP: MBAR0129
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.760.000
-9%
Mã SP: MBAR0129
1.599.000
1.599.000
[Đã bao gồm VAT]
1.760.000 VND
-9%
Mainboard Asrock H510M Hvs R2.0
Giá bán: 1.599.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock H510M Hdv M.2

Mainboard Asrock H510M Hdv M.2

Mã SP: MBAR0117
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.790.000
-9%
Mã SP: MBAR0117
1.620.000
1.620.000
[Đã bao gồm VAT]
1.790.000 VND
-9%
Mainboard Asrock H510M Hdv M.2
Giá bán: 1.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mainboard Asrock H510M Itx Ac

Mainboard Asrock H510M Itx Ac

Mã SP: MBAR0111
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.670.000
-9%
Mã SP: MBAR0111
2.420.000
2.420.000
[Đã bao gồm VAT]
2.670.000 VND
-9%
Mainboard Asrock H510M Itx Ac
Giá bán: 2.420.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Mainboard Asrock là một trong những lựa chọn hàng đầu của người dùng. Hiện tại, hãng này đang có sức tiêu thụ đúng thứ 3 trên toàn thế giới, chỉ sau Asus và Gigabyte. Để hiểu rõ hơn về chất lượng sản phẩm, hãy cùng Tin Học Anh Phát tham khảo bài viết dưới đây.

Chọn mua mainboard Asrock để phục vụ nhu cầu người dùng

Giới thiệu Mainboard Asrock

Mainboard Asrock là sản phẩm của nhà sản xuất Asrock (Asrock Incorporation) chuyên cung cấp mainboard bo mạch chủ máy tính và HTPC có trụ sở chính tại Đài Bắc (Trung Quốc). Sản phẩm luôn được người dùng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã thiết kế và giá thành. 

Công nghệ điều chỉnh hiệu năng tích hợp với tính năng ép xung mạnh mẽ giúp tối ưu công suất sử dụng máy. Đồng thời, thiết bị được bổ sung thêm chip âm thanh và card đồ họa mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Bo mạch chủ Asrock được thiết kế đẹp mắt, giá thành rẻ

Ưu điểm của sản phẩm Mainboard Asrock

Mainboard Asrock được người dùng đánh giá cao bởi những yếu tố sau:

 • Giá thành hợp lý, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng: sản phẩm thuộc phân khúc giá bình dân, phù hợp với túi tiền của đại bộ phận người dùng. 
 • Thiết kế đẹp mắt nhờ trình độ gia công tốt với hệ thống các mối hàn chân tụ gọn gàng cùng lớp giáp bảo vệ cổng giao tiếp chắc chắn. 
 • Các dòng bo mạch chủ Asrock đều được đầu tư khá công phu về nguồn điện cùng chỉ số phase tạo khả năng ép xung mạnh mẽ trong khi nguồn điện sử dụng vô cùng tiết kiệm.
 • Có sự đầu tư chỉnh chu, kỹ lưỡng về hệ thống card đồ họa, chip âm thanh mang đến trải nghiệm tối ưu của người dùng. 
 • Mặc dù thuộc phân giá rẻ nhưng Asrock khi đứng cạnh những dòng sản phẩm cao cấp không cho thấy sự chênh lệch quá lớn.

Những ưu điểm nổi bật của bo mạch chủ Asrock

Bảng giá Mainboard Asrock tham khảo

Mainboard Asrock được chia thành nhiều dòng với mức giá khác nhau:

Sản phẩm

Mức giá (VNĐ)

Bo mạch chủ Asrock mã B660M PRO RS

3.300.000 đồng

Bo mạch chủ Asrock mã B660 PRO RS 

3.570.000 đồng

Bo mạch chủ Asrock mã  B560M Pro4

2.860.000 đồng

Bo mạch chủ Asrock mã X670E Steel Legend

8.450.000 đồng

Bo mạch chủ Asrock mã Z790M PG Lighting/D4

5.010.000 đồng

Bo mạch chủ Asrock mã Z590 Taichi

11.550.000 đồng

Bo mạch chủ Asrock mã Z590 Steel Legend 6E Wifi

5.940.000 đồng

Lưu ý khi chọn mua mainboard Asrock

Khi lựa chọn mainboard Asrock, người dùng cần lưu ý một vài điều sau:

 • Chọn loại socket (ổ cắm CPU) tương thích với mainboard để đảm bảo kết nối ổn định cho thiết bị;
 • Lựa chọn mainboard dựa theo kích thước case PC và nhu cầu mong muốn của bản thân. Hiện có 3 kích thước phổ biến: ATX là kích thước lớn nhất, Micro ATX có cỡ trung bình và Mini-ITX. 
 • Bo mạch chủ được chia thành nhiều dòng với những công nghệ và giá thành khác nhau. Do vậy, trước khi tìm mua, người dùng cần cân nhắc lựa chọn sản phẩm theo khả năng tài chính của mình.

Lưu ý khi chọn mua bo mạch chủ của Asrock

Tại sao nên mua mainboard Asrock tại Tin Học Anh Phát?

Lựa chọn một thiết bị mainboard Asrock phù hợp, chất lượng tốt là điều mà bất kỳ người dùng nào cũng mong muốn. Nếu vậy, hãy đến với Tin Học Anh Phát để có được lựa chọn phù hợp cho mình. Tin Học Anh Phát cam kết:

 • 100% sản phẩm đều là hàng chính hãng, có tem nhãn chống hàng nhái, hàng giả đầy đủ;
 • Giá thành tốt nhất thị trường TP Hồ Chí Minh và toàn quốc;
 • Ưu đãi ngập tràn, đặc biệt dành cho khách mua hàng online;
 • Thanh toán nhanh chóng, hỗ trợ mua trả góp với mức phí 0%;
 • Miễn phí đổi trả 1:1 trong vòng 7 ngày nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất;
 • Hỗ trợ giao hàng toàn quốc nhanh chóng, thủ tục nhận hàng đơn giản.

Tin Học Anh Phát - địa chỉ chọn mua linh kiện điện tử đáng tin cậy

Thông tin trên đây đã mang đến cho người dùng cái nhìn tổng quan về mainboard Asrock. Nếu khách hàng cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Tin Học Anh Phát theo số hotline 090.29.28.069  hoặc website tinhocanhphat.vn để được hỗ trợ.

 

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất

mua máy tính chơi game, gia may vi tinh cu, may tinh van phong

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • Asrock (30)
Lọc sản phẩm-

Socket CPU

ChipSet

Số khe cắm RAM

Kích thước Mainboard

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng