Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Nguồn Jetek

Nguồn Jetek

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Nguồn Máy TÍnh Jetek 350Elite V2 350w
img

Nguồn Máy TÍnh Jetek 350Elite V2 350w

Mã SP: PAJE0039
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
500.000
-10%
Mã SP: PAJE0039
450.000
450.000
[Đã bao gồm VAT]
500.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek 350Elite V2 350w
Giá bán: 450.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy Tính JETEK G320 320w cũ
img

Nguồn Máy Tính JETEK G320 320w cũ

Mã SP: PAJE0036
Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
170.000
-12%
Mã SP: PAJE0036
150.000
150.000
[Chưa bao gồm VAT]
170.000 VND
-12%
Nguồn Máy Tính JETEK G320 320w cũ
Giá bán: 150.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguôn Máy Tính Jetek SWAT 650/ 650W (2 Dây CPU)

Nguôn Máy Tính Jetek SWAT 650/ 650W (2 Dây CPU)

Mã SP: PAJE0033
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.710.000
-9%
Mã SP: PAJE0033
1.550.000
1.550.000
[Đã bao gồm VAT]
1.710.000 VND
-9%
Nguôn Máy Tính Jetek SWAT 650/ 650W (2 Dây CPU)
Giá bán: 1.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK FLEX 1U 250W

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK FLEX 1U 250W

Mã SP: PAJE0032
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
470.000
-11%
Mã SP: PAJE0032
420.000
420.000
[Đã bao gồm VAT]
470.000 VND
-11%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK FLEX 1U 250W
Giá bán: 420.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek 550Elite/550W

Nguồn Máy TÍnh Jetek 550Elite/550W

Mã SP: PAJE0031
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
740.000
-9%
Mã SP: PAJE0031
670.000
670.000
[Đã bao gồm VAT]
740.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek 550Elite/550W
Giá bán: 670.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek 500Elite/500W

Nguồn Máy TÍnh Jetek 500Elite/500W

Mã SP: PAJE0030
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
700.000
-10%
Mã SP: PAJE0030
630.000
630.000
[Đã bao gồm VAT]
700.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek 500Elite/500W
Giá bán: 630.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek 450Elite/450W

Nguồn Máy TÍnh Jetek 450Elite/450W

Mã SP: PAJE0029
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
600.000
-10%
Mã SP: PAJE0029
540.000
540.000
[Đã bao gồm VAT]
600.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek 450Elite/450W
Giá bán: 540.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek 400Elite/400W

Nguồn Máy TÍnh Jetek 400Elite/400W

Mã SP: PAJE0028
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
530.000
-9%
Mã SP: PAJE0028
480.000
480.000
[Đã bao gồm VAT]
530.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek 400Elite/400W
Giá bán: 480.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek 350Elite/350W

Nguồn Máy TÍnh Jetek 350Elite/350W

Mã SP: PAJE0027
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
480.000
-10%
Mã SP: PAJE0027
430.000
430.000
[Đã bao gồm VAT]
480.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek 350Elite/350W
Giá bán: 430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J650 650W (2 dây CPU)

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J650 650W (2 dây CPU)

Mã SP: PAJE0026
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.140.000
-10%
Mã SP: PAJE0026
1.030.000
1.030.000
[Đã bao gồm VAT]
1.140.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J650 650W (2 dây CPU)
Giá bán: 1.030.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J600 - 600W

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J600 - 600W

Mã SP: PAJE0025
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.020.000
-10%
Mã SP: PAJE0025
920.000
920.000
[Đã bao gồm VAT]
1.020.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J600 - 600W
Giá bán: 920.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J550 - 550W

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J550 - 550W

Mã SP: PAJE0024
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
920.000
-10%
Mã SP: PAJE0024
830.000
830.000
[Đã bao gồm VAT]
920.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J550 - 550W
Giá bán: 830.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J500 - 500W

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J500 - 500W

Mã SP: PAJE0023
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
850.000
-9%
Mã SP: PAJE0023
770.000
770.000
[Đã bao gồm VAT]
850.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J500 - 500W
Giá bán: 770.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J450 - 450W

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J450 - 450W

Mã SP: PAJE0022
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
720.000
-10%
Mã SP: PAJE0022
650.000
650.000
[Đã bao gồm VAT]
720.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J450 - 450W
Giá bán: 650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J300 - 300W

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J300 - 300W

Mã SP: PAJE0021
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
490.000
-10%
Mã SP: PAJE0021
440.000
440.000
[Đã bao gồm VAT]
490.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK J300 - 300W
Giá bán: 440.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK M600 V2

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK M600 V2

Mã SP: PAJE0020
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.120.000
-10%
Mã SP: PAJE0020
1.010.000
1.010.000
[Đã bao gồm VAT]
1.120.000 VND
-10%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK M600 V2
Giá bán: 1.010.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK M500 V2

Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK M500 V2

Mã SP: PAJE0019
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
990.000
-9%
Mã SP: PAJE0019
900.000
900.000
[Đã bao gồm VAT]
990.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek JETEK M500 V2
Giá bán: 900.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 750 /750W (2 Dây CPU)
img

Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 750 /750W (2 Dây CPU)

Mã SP: PAJE0018
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.960.000
-9%
Mã SP: PAJE0018
1.780.000
1.780.000
[Đã bao gồm VAT]
1.960.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 750 /750W (2 Dây CPU)
Giá bán: 1.780.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 700 /700W (2 Dây CPU)
img

Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 700 /700W (2 Dây CPU)

Mã SP: PAJE0017
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.420.000
-9%
Mã SP: PAJE0017
1.290.000
1.290.000
[Đã bao gồm VAT]
1.420.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 700 /700W (2 Dây CPU)
Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 550 550W

Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 550 550W

Mã SP: PAJE0016
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.200.000
-9%
Mã SP: PAJE0016
1.090.000
1.090.000
[Đã bao gồm VAT]
1.200.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek SWAT 550 550W
Giá bán: 1.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek Nguồn Rhino RM850 - 80 Plus Gold

Nguồn Máy TÍnh Jetek Nguồn Rhino RM850 - 80 Plus Gold

Mã SP: PAJE0015
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.970.000
-9%
Mã SP: PAJE0015
2.700.000
2.700.000
[Đã bao gồm VAT]
2.970.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek Nguồn Rhino RM850 - 80 Plus Gold
Giá bán: 2.700.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy TÍnh Jetek Nguồn Rhino RM750/750W (2 Dây CPU) - 80 Plus Gold

Nguồn Máy TÍnh Jetek Nguồn Rhino RM750/750W (2 Dây CPU) - 80 Plus Gold

Mã SP: PAJE0014
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.220.000
-9%
Mã SP: PAJE0014
2.010.000
2.010.000
[Đã bao gồm VAT]
2.220.000 VND
-9%
Nguồn Máy TÍnh Jetek Nguồn Rhino RM750/750W (2 Dây CPU) - 80 Plus Gold
Giá bán: 2.010.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy Tính Jetek J650 650W 80 Plus

Nguồn Máy Tính Jetek J650 650W 80 Plus

Mã SP: PAJE0013
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.840.000
-9%
Mã SP: PAJE0013
1.670.000
1.670.000
[Đã bao gồm VAT]
1.840.000 VND
-9%
Nguồn Máy Tính Jetek J650 650W 80 Plus
Giá bán: 1.670.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn Máy Tính Jetek 750W Bronze 80 Plus Swat Đen SAT 750

Nguồn Máy Tính Jetek 750W Bronze 80 Plus Swat Đen SAT 750

Mã SP: PAJE0012
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.960.000
-9%
Mã SP: PAJE0012
1.780.000
1.780.000
[Đã bao gồm VAT]
1.960.000 VND
-9%
Nguồn Máy Tính Jetek 750W Bronze 80 Plus Swat Đen SAT 750
Giá bán: 1.780.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Jetek được đánh giá cao nhờ tính hoạt động ổn định, được cải tiến nhiều tính năng hấp dẫn. Bộ nguồn sẽ cung cấp đầy đủ điện năng cho thiết bị giúp PC hoạt động bền bỉ. Dưới đây là một vài thông tin về sản phẩm được Tin Học Anh Phát cập nhật.

Nguồn máy tính Jetek là sản phẩm mang thương hiệu Việt

Giới thiệu nguồn Jetek

Nguồn Jetek là sản phẩm của hãng Huetronics, được thành lập vào năm 1989 tại Việt Nam. Cho đến nay, đây là thương hiệu duy nhất do chính Việt Nam sản xuất trên thị trường nguồn PSU nguồn máy tính. So với mặt bằng chung của thị trường, thiết bị có mức giá rẻ, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng.

Mẫu nguồn Jetek là sản phẩm của hãng Huetronics 

Ưu điểm khi sử dụng nguồn Jetek

Nguồn Jetek tuy không được nhiều người biết đến nhưng vẫn sở hữu nhiều ưu điểm tuyệt vời:

 • Thiết kế đơn giản, tạo nhiều khoảng trống giúp linh kiện được làm mát hiệu quả, nâng cao tuổi thọ sản phẩm;
 • Phần lưới dạng tổ ong giúp thoát nhiệt nhiệt hiệu quả;
 • Quạt làm mát tự điều chỉnh nhiệt độ theo PC và hạn chế tiếng ồn cho toàn bộ hệ thống;
 • Cấu hình nguồn hoạt động mạnh mẽ với nhiều mức công suất, kết hợp nhiều tính năng mới;
 • Bộ nguồn đạt chuẩn 80 Plus Gold đảm bảo hiệu suất tối ưu đạt trên 90%, thích ứng tốt với nhiều công việc như render, thiết kế đồ họa, gaming… 

Những ưu điểm của bộ PSU Jetek

Bảng giá nguồn Jetek

Nguồn Jetek mang đến nhiều lựa chọn về giá thành cho người dùng:

Sản phẩm 

Mức giá

Nguồn máy tính Jetek mã SWAT 650/650W (2 dây CPU)

1.620.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã JETEK FLEX 1U 250W

440.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã 550Elite/550W

700.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã 500Elite/500W

660.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã JETEK J650 650W (2 dây CPU)

1.080.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã 350Elite/350W

450.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã 450Elite/350W

570.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã J600 - 600W

960.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã J550 - 550W

870.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek mã J650 650W 80 plus

1.740.000 đồng

Nguồn máy tính Jetek 750W mã Bronze 80 plus Swat đen SAT

1.860.000 đồng

Lưu ý khi chọn mua nguồn Jetek

Để chọn mua nguồn Jetek chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, người dùng cần lưu ý một vài điều sau:

 • Lựa chọn công suất phù hợp với dàn PC. Đối với dàn máy tầm trung, người dùng nên lựa chọn công suất nguồn ở mức 600W, 650W.
 • Cần kiểm tra công suất của bộ nguồn thật kỹ trước khi mua. Bởi vì, các thông số dán trên bộ nguồn chưa chắc đã phản ánh đúng thực tế sản phẩm.
 • Nên tham khảo thêm các thông tin về PSU từ các chuyên gia review uy tín để có lựa chọn phù hợp.
 • Lựa chọn sản phẩm PSU được trang bị nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng và đảm bảo tính thẩm mỹ.  
 • Nên liên hệ mua sản phẩm tại những địa chỉ uy tín để được đảm bảo về chất lượng, giá thành. 

Lưu ý khi chọn mua PSU Jetek

Tại sao nên mua nguồn Jetek tại Tin Học Anh Phát?

Nếu bạn đang có ý định tìm mua nguồn Jetek, hãy liên hệ ngay với Tin Học Anh Phát để được hỗ trợ. Tại đây, khách hàng được hưởng nhiều chính sách hậu mãi, dịch vụ tốt nhất. Đồng thời, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nhờ đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm. Quy trình tuyển chọn, kiểm duyệt nguồn hàng uy tín. Đây cũng chính là tiền đề để suốt hơn 6 năm qua, Tin Học Anh Phát luôn là địa chỉ mua sắm PC, máy tính chất lượng được nhiều người tin tưởng lựa chọn.

Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn khi mua sắm tại hệ thống. Chế độ bảo hành 36 tháng, bảo trì trọn đời với mức phí ưu đãi. Khách hàng được đội ngũ nhân viên hỗ trợ giao hàng tận nơi tại khu vực TP Hồ Chí Minh.

Tin Học Anh Phát - địa chỉ mua sắm linh kiện điện tử đáng tin cậy

Với những ưu thế mà nguồn Jetek được cung ứng tại Tin Học Anh Phát mang lại, khách hàng chắc chắn sẽ luôn tin tưởng và lựa chọn. Nếu khách hàng cần tư vấn chọn mua sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline: 090.29.28.069 để được hỗ trợ.

 

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • Jetek (24)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng