Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Nguồn VSP

Nguồn VSP

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Nguồn máy tính VSP ATX-650W

Nguồn máy tính VSP ATX-650W

Mã SP: PSPC024031
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
260.000
-12%
Mã SP: PSPC024031
230.000
230.000
[Đã bao gồm VAT]
260.000 VND
-12%
Nguồn máy tính VSP ATX-650W
Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP ATX-750W

Nguồn máy tính VSP ATX-750W

Mã SP: PSPC024032
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
270.000
-11%
Mã SP: PSPC024032
240.000
240.000
[Đã bao gồm VAT]
270.000 VND
-11%
Nguồn máy tính VSP ATX-750W
Giá bán: 240.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP Delta P350W

Nguồn máy tính VSP Delta P350W

Mã SP: PSPC024033
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
390.000
-10%
Mã SP: PSPC024033
350.000
350.000
[Đã bao gồm VAT]
390.000 VND
-10%
Nguồn máy tính VSP Delta P350W
Giá bán: 350.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP ET500W

Nguồn máy tính VSP ET500W

Mã SP: PSPC024030
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
520.000
-10%
Mã SP: PSPC024030
470.000
470.000
[Đã bao gồm VAT]
520.000 VND
-10%
Nguồn máy tính VSP ET500W
Giá bán: 470.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP 450W Delta P450W

Nguồn máy tính VSP 450W Delta P450W

Mã SP: PSVS030
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
530.000
-9%
Mã SP: PSVS030
480.000
480.000
[Đã bao gồm VAT]
530.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP 450W Delta P450W
Giá bán: 480.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP Delta P500W

Nguồn máy tính VSP Delta P500W

Mã SP: PSPC024038
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
550.000
-9%
Mã SP: PSPC024038
500.000
500.000
[Đã bao gồm VAT]
550.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP Delta P500W
Giá bán: 500.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP Delta P550W

Nguồn máy tính VSP Delta P550W

Mã SP: PSVS029
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
720.000
-10%
Mã SP: PSVS029
650.000
650.000
[Đã bao gồm VAT]
720.000 VND
-10%
Nguồn máy tính VSP Delta P550W
Giá bán: 650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP V600P Đen

Nguồn máy tính VSP V600P Đen

Mã SP: PSPC024020
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
820.000
-10%
Mã SP: PSPC024020
740.000
740.000
[Đã bao gồm VAT]
820.000 VND
-10%
Nguồn máy tính VSP V600P Đen
Giá bán: 740.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP V650P-V2

Nguồn máy tính VSP V650P-V2

Mã SP: PSPC024019
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
840.000
-10%
Mã SP: PSPC024019
760.000
760.000
[Đã bao gồm VAT]
840.000 VND
-10%
Nguồn máy tính VSP V650P-V2
Giá bán: 760.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP V600P Trắng

Nguồn máy tính VSP V600P Trắng

Mã SP: PSPC024021
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
840.000
-10%
Mã SP: PSPC024021
760.000
760.000
[Đã bao gồm VAT]
840.000 VND
-10%
Nguồn máy tính VSP V600P Trắng
Giá bán: 760.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP Delta P600W

Nguồn máy tính VSP Delta P600W

Mã SP: PSPC024034
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
850.000
-9%
Mã SP: PSPC024034
770.000
770.000
[Đã bao gồm VAT]
850.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP Delta P600W
Giá bán: 770.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP V650P-V3

Nguồn máy tính VSP V650P-V3

Mã SP: PSPC024017
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
860.000
-9%
Mã SP: PSPC024017
780.000
780.000
[Đã bao gồm VAT]
860.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP V650P-V3
Giá bán: 780.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP Delta P700W

Nguồn máy tính VSP Delta P700W

Mã SP: PSPC024035
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
950.000
-9%
Mã SP: PSPC024035
860.000
860.000
[Đã bao gồm VAT]
950.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP Delta P700W
Giá bán: 860.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP AK600

Nguồn máy tính VSP AK600

Mã SP: PSPC024028
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
990.000
-9%
Mã SP: PSPC024028
900.000
900.000
[Đã bao gồm VAT]
990.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP AK600
Giá bán: 900.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP AK700

Nguồn máy tính VSP AK700

Mã SP: PSPC024029
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.060.000
-9%
Mã SP: PSPC024029
960.000
960.000
[Đã bao gồm VAT]
1.060.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP AK700
Giá bán: 960.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP TPS650

Nguồn máy tính VSP TPS650

Mã SP: PSPC024018
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.100.000
-9%
Mã SP: PSPC024018
1.000.000
1.000.000
[Đã bao gồm VAT]
1.100.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP TPS650
Giá bán: 1.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP VGP550BRN

Nguồn máy tính VSP VGP550BRN

Mã SP: PSPC024026
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.250.000
-10%
Mã SP: PSPC024026
1.130.000
1.130.000
[Đã bao gồm VAT]
1.250.000 VND
-10%
Nguồn máy tính VSP VGP550BRN
Giá bán: 1.130.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP TPS750

Nguồn máy tính VSP TPS750

Mã SP: PSPC024022
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.320.000
-9%
Mã SP: PSPC024022
1.200.000
1.200.000
[Đã bao gồm VAT]
1.320.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP TPS750
Giá bán: 1.200.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP VGP650BRN

Nguồn máy tính VSP VGP650BRN

Mã SP: PSPC024027
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.520.000
-9%
Mã SP: PSPC024027
1.380.000
1.380.000
[Đã bao gồm VAT]
1.520.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP VGP650BRN
Giá bán: 1.380.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP VGP750BRN

Nguồn máy tính VSP VGP750BRN

Mã SP: PSPC024025
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.750.000
-9%
Mã SP: PSPC024025
1.590.000
1.590.000
[Đã bao gồm VAT]
1.750.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP VGP750BRN
Giá bán: 1.590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP TEREX VXP850TGD

Nguồn máy tính VSP TEREX VXP850TGD

Mã SP: PSPC024023
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.270.000
-9%
Mã SP: PSPC024023
2.970.000
2.970.000
[Đã bao gồm VAT]
3.270.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP TEREX VXP850TGD
Giá bán: 2.970.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính VSP TEREX VXP1000TGD

Nguồn máy tính VSP TEREX VXP1000TGD

Mã SP: PSPC024024
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.000.000
-9%
Mã SP: PSPC024024
3.630.000
3.630.000
[Đã bao gồm VAT]
4.000.000 VND
-9%
Nguồn máy tính VSP TEREX VXP1000TGD
Giá bán: 3.630.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng

Nguồn VSP với tính năng ổn định, hiệu năng bền bỉ giúp sản phẩm luôn nhận được đánh giá cao từ người sử dụng. Vậy có những lưu ý quan trọng nào khi mua chiếc PSU này và mức giá ra sao? Cùng Tin Học Anh Phát tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây.

Mua nguồn VSP giá rẻ, chính hãng tại Tin Học Anh Phát

Tổng quan về sản phẩm nguồn VSP

Nguồn VSP là thương hiệu chuyên sản xuất, nhập khẩu và cung ứng phụ kiện, linh kiện có tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh PSU nguồn máy tính, hãng còn được giới công nghệ đánh giá bởi các sản phẩm main, case và nguồn máy tính. 

Thương hiệu chuyên sản xuất, nhập khẩu và cung ứng phụ kiện, linh kiện

Các sản phẩm nguồn đến từ VSP không chỉ được người dùng ưa chuộng bởi mức giá tầm trung, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng máy cốt lõi của người dùng phổ thông. Sản phẩm còn mang tới giải pháp tiết kiệm năng lượng tuyệt vời. Đây xứng đáng là lựa chọn an toàn, uy tín mà bạn nên cân nhắc.

Ưu điểm của sản phẩm nguồn VSP

Dựa trên kinh nghiệm phân phối các sản phẩm nguồn máy tính cho các hãng công nghệ nổi tiếng trong nhiều năm qua, Tin Học Anh Phát đúc kết được một số ưu điểm của dòng nguồn VPS gồm:

 • Sở hữu độ tin cậy và hiệu suất ổn định: Toàn bộ sản phẩm nguồn máy tính VSP đều được trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn.
 • Đạt chứng nhận về hiệu suất hoạt động và độ ồn dành cho các sản phẩm nguồn máy tính đến từ Clearesult.
 • Thiết kế mạch DC-to-DC mang tới hoạt động mạnh mẽ và hạn chế tối đa rủi ro đến phần cứng của máy tính.
 • Hầu hết các dòng nguồn máy tính VSP đều được trang bị 2 đầu cấp nguồn 8 pin cho CPU. Việc này giúp quá trình tương thích với các CPU cao cấp và lắp ráp cấp nguồn cho các hệ thống bo mạch chủ có đầu nối nguồn CPU kép trở nên dễ dàng hơn.

Toàn bộ nguồn máy tính VSP đều được trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng

Bảng giá nguồn VSP mới nhất 2023

Cập nhật ngay bảng giá nguồn VSP mới nhất 2023 được Tin Học Anh Phát cập nhật theo tình hình thị trường dưới đây:

Nguồn máy tính VSP

Chi phí dự kiến

Nguồn máy tính VSP dòng GX750 750W 80 PLUS GOLD

900.000 VNĐ

Nguồn máy tính VSP dòng SR 600W FAN LED RGB

600.000 VNĐ

Nguồn máy tính VSP dòng ES650W eSPORT Gaming 650W Led RGB

800.000 VNĐ

Nguồn máy tính VSP dòng 750W

200.000 VNĐ

Nguồn máy tính VSP dòng Green Power 500 Plus 500W gồm dây nguồn

450.000 VNĐ

Những lưu ý quan trọng khi mua nguồn VSP

Để tránh mua nhầm nguồn VSP không tương thích với máy tính, bạn nên lưu ý một số điểm quan trọng sau:

 • Công suất tiêu thụ: Máy tính hoạt động với hiệu suất mạnh mẽ nhất vào khoảng 40% đến 50% công suất định mức của PSU. Vì vậy, bạn cần xác định chính xác thiết bị của mình cần tiêu thụ tối thiểu bao nhiêu Watts.
 • Chứng nhận 80 PLUS Gold: Chỉ số cung cấp điện năng càng cao sẽ giúp bạn tiết kiệm phí hao tổn càng tốt về lâu dài.

Chỉ số cung cấp điện năng càng cao sẽ giúp bạn tiết kiệm phí hao tổn càng tốt

Lý do nên mua nguồn VSP tại Tin Học Anh Phát 

Với những lý do dưới đây, Tin Học Anh Phát chắc chắn là điểm đến tin cậy để bạn sắm nguồn VSP chính hãng, giá tốt nhất.

 • Cam kết mang đến cho khách hàng những lựa chọn sản phẩm nguồn máy tính VSP và linh kiện chính hãng 100%
 • Hàng ngàn ưu đãi về giá dành riêng cho khách hàng khi mua trực tiếp tại hệ thống và website của Tin Học Anh Phát
 • Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình giúp bạn chọn được chiếc PSU phù hợp với nhu cầu sử dụng và mức tài chính.
 • Quy trình cung ứng sản phẩm nhanh chóng, tối giản và cực kỳ chuyên nghiệp

Lý do nên mua nguồn máy tính VSP tại Tin Học Anh Phát 

Trên đây là tổng hợp các thông tin chi tiết về sản phẩm nguồn VSP chính hãng, giá tốt do Tin Học Anh Phát cung cấp. Nếu bạn quan tâm hay còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ qua Hotline: 090.29.28.069 hoặc website: tinhocanhphat.vn để được hỗ trợ. 

 

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • VSP (22)
Lọc sản phẩm-

Công suất

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng