Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

CPU - Bộ Vi Xử Lý

CPU - Bộ Vi Xử Lý

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0176
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
40.000
-25%
Mã SP: CPUI0176
30.000
30.000
[Chưa bao gồm VAT]
40.000 VND
-25%
CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
Giá bán: 30.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)

CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0202
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
50.000
-20%
Mã SP: CPUI0202
40.000
40.000
[Chưa bao gồm VAT]
50.000 VND
-20%
CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)
Giá bán: 40.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0324
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
70.000
-14%
Mã SP: CPUIC0324
60.000
60.000
[Chưa bao gồm VAT]
70.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 60.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
img

CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0130
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
120.000
-17%
Mã SP: CPUI0130
100.000
100.000
[Chưa bao gồm VAT]
120.000 VND
-17%
CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
Giá bán: 100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0180
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0180
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0174
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0174
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0127
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0127
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

Mã SP: CPUIC0124
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
290.000
-14%
Mã SP: CPUIC0124
250.000
250.000
[Chưa bao gồm VAT]
290.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)
Giá bán: 250.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Xeon E5-2640 v2 (2.00 GHz-2.50 GHz, 8 nhân, 16 luồng, LGA 2011, Cache 20MB)
350.000
-14%
Mã SP: CPUIC0343
300.000
300.000
[Chưa bao gồm VAT]
350.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Xeon E5-2640 v2 (2.00 GHz-2.50 GHz, 8 nhân, 16 luồng, LGA 2011, Cache 20MB)
Giá bán: 300.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0125
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
400.000
-15%
Mã SP: CPUIC0125
340.000
340.000
[Chưa bao gồm VAT]
400.000 VND
-15%
CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 340.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray

CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray

Mã SP: CPUIXT1256
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
450.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1256
390.000
390.000
[Chưa bao gồm VAT]
450.000 VND
-13%
CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray
Giá bán: 390.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

Mã SP: CPUIC0123
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
570.000
-14%
Mã SP: CPUIC0123
490.000
490.000
[Chưa bao gồm VAT]
570.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)
Giá bán: 490.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Xeon E5 2680v4 (2.4GHz - 3.3GHz, 14 Nhân, 28 Luồng, LGA 2011-v3)

CPU Intel Xeon E5 2680v4 (2.4GHz - 3.3GHz, 14 Nhân, 28 Luồng, LGA 2011-v3)

Mã SP: CPUI0235
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
640.000
-14%
Mã SP: CPUI0235
550.000
550.000
[Chưa bao gồm VAT]
640.000 VND
-14%
CPU Intel Xeon E5 2680v4 (2.4GHz - 3.3GHz, 14 Nhân, 28 Luồng, LGA 2011-v3)
Giá bán: 550.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0122
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
750.000
-13%
Mã SP: CPUIC0122
650.000
650.000
[Chưa bao gồm VAT]
750.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray AMD RYZEN 3 1200 (3.1 GHz-3.4 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA AM4, Cache 8MB)
img

CPU Tray AMD RYZEN 3 1200 (3.1 GHz-3.4 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA AM4, Cache 8MB)

Mã SP: CPUAC0100
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
810.000
-14%
Mã SP: CPUAC0100
700.000
700.000
[Chưa bao gồm VAT]
810.000 VND
-14%
CPU Tray AMD RYZEN 3 1200 (3.1 GHz-3.4 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA AM4, Cache 8MB)
Giá bán: 700.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0317
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.140.000
-13%
Mã SP: CPUIC0317
990.000
990.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.140.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 990.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)

CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)

Mã SP: CPUIC0153
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.270.000
-13%
Mã SP: CPUIC0153
1.100.000
1.100.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.270.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)
Giá bán: 1.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
img

CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUI0316
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.440.000
-13%
Mã SP: CPUI0316
1.250.000
1.250.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.440.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 1.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)

CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)

Mã SP: CPUIC0119
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.670.000
-13%
Mã SP: CPUIC0119
1.450.000
1.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.670.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)
Giá bán: 1.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)

CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUI0305
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.730.000
-13%
Mã SP: CPUI0305
1.500.000
1.500.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.730.000 VND
-13%
CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 1.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Xeon E5 2696 V3 (2.3-3.6 GHz, 18 nhân, 36 luồng, LGA 2011-v3)

CPU Intel Xeon E5 2696 V3 (2.3-3.6 GHz, 18 nhân, 36 luồng, LGA 2011-v3)

Mã SP: CPUI0105
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.020.000
-13%
Mã SP: CPUI0105
1.750.000
1.750.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.020.000 VND
-13%
CPU Intel Xeon E5 2696 V3 (2.3-3.6 GHz, 18 nhân, 36 luồng, LGA 2011-v3)
Giá bán: 1.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10105F Box Chính Hãng (3.70 GHz-4.40 GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200, Cache 6MB)
2.130.000
-13%
Mã SP: CPUI0355
1.850.000
1.850.000
[Đã bao gồm VAT]
2.130.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10105F Box Chính Hãng (3.70 GHz-4.40 GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200, Cache 6MB)
Giá bán: 1.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1247
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.190.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1247
1.899.000
1.899.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.190.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 1.899.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i5 12400F Tray (2.50 GHz - 4.40 GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1700)

CPU Intel Core i5 12400F Tray (2.50 GHz - 4.40 GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1248
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.300.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1248
2.000.000
2.000.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.300.000 VND
-13%
CPU Intel Core i5 12400F Tray (2.50 GHz - 4.40 GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU AMD Ryzen 3 4100 Box chính hãng (3.8GHz - 4.0GHz, 4 Cores, 8 Threads, AM4) BOX

CPU AMD Ryzen 3 4100 Box chính hãng (3.8GHz - 4.0GHz, 4 Cores, 8 Threads, AM4) BOX

Mã SP: CPUA0104
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.410.000
-13%
Mã SP: CPUA0104
2.090.000
2.090.000
[Đã bao gồm VAT]
2.410.000 VND
-13%
CPU AMD Ryzen 3 4100 Box chính hãng (3.8GHz - 4.0GHz, 4 Cores, 8 Threads, AM4) BOX
Giá bán: 2.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU AMD Ryzen 5 4500 | AM4, Upto 4.10 GHz, 6C/12T, 8MB, Box Chính Hãng

CPU AMD Ryzen 5 4500 | AM4, Upto 4.10 GHz, 6C/12T, 8MB, Box Chính Hãng

Mã SP: CPUA0088
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.480.000
-13%
Mã SP: CPUA0088
2.150.000
2.150.000
[Đã bao gồm VAT]
2.480.000 VND
-13%
CPU AMD Ryzen 5 4500 | AM4, Upto 4.10 GHz, 6C/12T, 8MB, Box Chính Hãng
Giá bán: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10100 Tray (3.6GHz turbo up to 4.3Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)

CPU Intel Core i3 10100 Tray (3.6GHz turbo up to 4.3Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUIXT1253
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.590.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1253
2.250.000
2.250.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.590.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10100 Tray (3.6GHz turbo up to 4.3Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 2.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 12100F Box Chính Hãng (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, LGA 1700)
img
2.710.000
-13%
Mã SP: CPUI0307
2.350.000
2.350.000
[Đã bao gồm VAT]
2.710.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 12100F Box Chính Hãng (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, LGA 1700)
Giá bán: 2.350.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Bạn đang muốn nâng cấp cấu hình, tốc độ xử lý cho máy tính nhưng bạn lại không biết chọn mua CPU giá rẻ ở đâu tốt nhất, cách chọn mua nào chuẩn, phù hợp với bạn? Hay đơn giản chỉ là bạn đang quan tâm về linh kiên này. Vậy hãy cùng Tin Học Anh Phát tìm hiểu về CPU máy tính ở bài viết dưới đây nhé!

Xem nhanh nội dung bài viết tại đây:

1. CPU máy tính là gì?

CPU là viết tắt của Central Processing Unit tạm dịch là Bộ xử lý trung tâm hoặc bộ vi xử lý, là mạch điện tử thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu (Input/Output) cơ bản từ mã lệnh được định sẵn trong một máy tính

Đây được xem như trung tâm điều khiển tất thảy mọi hoạt động của máy tính. Trong mỗi CPU sẽ bao gồm nhiều bóng bán dẫn rất nhỏ có nhiệm vụ điều khiển dòng điện chạy qua các mạch tích hợp.

CPU có vai trò rất quan trọng với máy tính

Bạn sẽ tìm thấy CPU nằm trên bo mạch chủ của máy tính. Bo mạch chủ của máy tính là bảng mạch chính bên trong máy tính. Nhiệm vụ chính của nó đó là gắn kết các phần cứng lại với nhau. Thường được coi là bộ não và trái tim của tất cả các hệ thống kỹ thuật số, CPU chịu trách nhiệm thực hiện tất cả công việc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà hiện nay CPU có hai loại đó là dòng cơ bản và cao cấp. Nếu ai không có tài chính thì có thể lựa chọn loại cơ bản mà vẫn đáp ứng được các nhu cầu sử dụng. Ngược lại với bản cao cấp thì phù hợp với các bạn bạn có nhu cầu cao hơn hoặc chơi game nhiều.

Mời bạn tham khảo video giới thiệu CPU máy tính là gì?, cấu tạo của CPU ở video dưới đây:

2. Cấu tạo của CPU

CPU - bộ vi xử lý được hình thành bởi hàng triệu bóng bán dẫn. Những bóng này đều được bày trí trên một bảng mạch nhỏ. CPU máy tính bao gồm 5 thành phần, trong đó vị trí trung tâm gồm có 3 bộ phận chính: CU, ALU và Registers. Cụ thể như sau

Cấu tạo của CPU gồm 5 phần

Khối điều khiển (CU - Control Unit)

Khối điều khiển (CU - Control Unit) có chức năng phiên dịch lệnh xuất phát từ chương trình và điều khiển các hoạt động xử lý. Khối điều khiển được điều tiết chính xác bởi các loại xung nhịp đồng hồ của hệ thống. Đây là thành phần cốt lõi của CPU xử lý, chúng có thành phần gồm các mạch logic kết hợp với linh kiện bán dẫn.

Khối tính toán ALU (Arithmetic Logic Unit)

Khối tính toán đóng vai trò giải phép toán số học, logic và trả kết quả về cho các bộ phận lưu trữ như thanh ghi và bộ nhớ

Các thanh ghi (Registers)

Thanh ghi là bộ nhớ tạm thời, sẽ lưu trữ những toán hạng, địa chỉ ô nhớ hoặc thông tin điều khiển. Tuy thanh ghi là bộ nhớ chứa dung lượng rất nhỏ nhưng lại cho ra tốc độ truy cập cao. 

Có nhiều loại thanh ghi trong CPU, mỗi loại sẽ mang đến chức năng riêng biệt. Trong đó, thanh ghi có vai trò quan trọng nhất là bộ đếm chương trình (PC - Program Counter).

Opcode

Opcode là nơi có chứa mã máy của CPU (không bắt buộc phải có)

Phần điều khiển

Phần điều khiển dùng để điều khiển các khối và tần số xung nhịp. Mạch xung nhịp trên đồng hồ có chức năng đồng bộ hóa hoạt động xử lý trong và ngoài CPU. Khoảng thời gian đồng bộ luôn không được phép thay đổi. Trong khi chờ hai xung người ta gọi đây là chu kỳ xung nhịp.

3. Cách hoạt động của CPU

CPU được xem như là cơ quan đầu não chỉ huy mọi hoạt động của hệ thống máy tính. Do đó quá trình nó thực hiện xử lý thông tin diễn ra vô cùng phức tạp và chuyên nghiệp. Sau đây là 3 bước CPU thực hiện quy trình của mình.

Tìm nạp

Tìm nạp là bước đầu tiên để bắt đầu chu trình làm việc của CPU. CPU bộ vi xử lý sẽ bắt đầu vận hành khi nhận được các tín hiệu của người dùng cần xử lý dữ liệu. Sau khi đã tiếp nhận được thông tin thì RAM là nơi sẽ tiếp nhận lệnh thông qua số hoặc chữ nhất định. Theo nhận định của các chuyên gia thì lệnh được thực hiện rất nhỏ so với một bộ lưu từ khổng lồ từ CPU.

Giải mã

Sau khi đã nhận được thông tin tìm và nạp từ các lệnh được giao thì bước tiếp theo CPU sẽ truyền lệnh tới mạch bộ. Tại đây các hoạt động giải mã chương trình sẽ lần lượt được tiến hành. Sau khi đã thực hiện giải lệnh xong thì bộ giải mã sẽ tiến hành bước thực thi.

Thực thi

Tất cả các lệnh đã được giải ở chu trình 2 đều được lưu giữ và thực thi lệnh tại bộ phận nằm trong CPU. Sau khi đã thực thì xong tất cả các lệnh thì chúng sẽ được CPU Register ghi nhận và phản hồi lại cho người dùng.

sơ đồ hoạt động của cpu

Sơ đồ hoạt động của CPU

Nhìn chung nhờ có quy trình xử lý khép kín của CPU đã giúp mọi thông tin được xử lý nhanh gọn và đơn giản hơn. Nhờ đó mà người dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi trong việc tìm kiếm thông tin.

4. Yếu tố lựa chọn CPU chơi game giá rẻ - chất lượng

Tốc độ xung nhịp

Tốc độ xung nhịp được đo bằng GHz. Đây là thông số giúp ta biết được tốc độ mà các chip hoạt động trong CPU. Nếu các chỉ số GHz càng cao thì đồng nghĩa với tốc độ CPU hoạt động càng mạnh. Nhìn chung các CPU ngày nay đều có được khả năng điều chỉnh phù hợp tốc độ xung nhịp với các hoạt động cụ thể. Do đó, nhìn vào CPU chúng ta sẽ biết chính xác được tốc độ tối đa và tối thiểu của xung nhịp.

Số nhân Core

Nhân hay còn được gọi là lõi của bộ xử lý. Hiện nay bộ xử lý thông thường sẽ có nhiều lõi hơn để tăng khả năng vận hành. Khối lượng các công việc cần thực hiện sẽ được phân phia đều nhau giữa các lõi. Bạn sẽ nhận thấy được hiệu suất làm việc sẽ tăng nếu chúng được sử dụng nhiều lõi để các ứng dụng được tối ưu hóa.

Số luồng Thread

Số luồng thread là luồng để xử lý các dữ liệu. Hiện nay các CPU có khả năng phân luồng giúp bộ vi xử lý có thể làm việc cùng đồng thời với 2 luồng dữ liệu. Đặc biệt khi bạn thấy CPU 4 Core 4 thread thì các thông số đó biểu thị rằng CPU đó có 4 bộ vi xử lý và có thể đồng thời xử lý 4 luồng dữ liệu cùng lúc.

Socket

Ổ cắm CPU sử dụng một loạt chân để kết nối bộ xử lý của CPU với bo mạch chủ của PC. Nếu một CPU được kết nối qua một ổ cắm CPU, nó sẽ không được hàn và do đó có thể được thay thế. Các ổ cắm CPU phổ biến hơn với máy tính chơi game để bàn hơn là trên máy tính xách tay.

Khi mua một bo mạch chủ, việc tìm kiếm bo mạch chủ tốt nhất không chỉ là đảm bảo rằng nó có các tính năng bạn muốn. Bước một là đảm bảo bo mạch chủ có đúng ổ cắm CPU (và một chipset được hỗ trợ) cho kiểu CPU của bạn.

Card đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp đề cập đến một máy tính trong đó đơn vị xử lý đồ họa (GPU) được xây dựng trên cùng một khuôn với CPU. Điều này giúp mang lại một số lợi ích cho người dùng trong quá trình sử dụng. Cụ thể nó sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và đỡ tốn kém hơn so với card chuyên dụng.

Tuy vậy bạn cũng cần lưu ý một đặc điểm đó chính là đồ họa tích hợp có chia sẻ bộ nhớ với hệ thống chính. Do vậy đôi khi bạn sẽ thấy thông báo về về điều này. Nếu máy tính của bạn có 4GB RAM và 1GB bộ nhớ đồ họa dùng chung, thì bạn chỉ có 3GB bộ nhớ khả dụng cho các tác vụ máy tính thông thường.

5. Các dòng CPU phổ biến

Dưới đây là tổng hợp một số dòng CPU cao cấp thuộc 2 nhà Intel và AMD được người dùng tin tưởng khi mua CPU máy tính

Các dòng CPU Intel nên dùng

Hãng Intel là lựa chọn tốt khi mua CPU máy tính

CPU Intel Pentium

Đây là loại chip máy tính tầm trung, chúng được thiết kế với hiệu năng ổn định cùng mức giá cạnh tranh. Loại chip này được thiết kế đặc biệt với 4 nhân, 2 lõi cùng mức xung nhịp luôn giao động trong khoảng 1.1 GHz - 3.5 GHz

CPU Intel Celeron

Đây là loại vi xử lý giá thấp, được thiết kế chủ yếu dành cho một số dòng máy tính có giá thành rẻ, thường phù hợp với dân văn phòng, người thường xuyên thực hiện các thao tác trên excel, word, email.

CPU Intel Xeon

Đây là một trong những loại chip máy tính được thiết kế với 3 dòng sản phẩm nổi bật là E3, E5 và E7. Loại vi xử lý này thường hướng đến các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp. Những người thường xuyên sử dụng các máy trạm, Server.

CPU Intel Core i

Đây là dòng sản phẩm nổi bật được nhiều người sử dụng nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bao gồm chủ yếu 4 dòng sản phẩm như Core i3, core i5, core i7, core i9. Mỗi chip máy tính này cũng được thiết kế với các ưu điểm đặc trưng riêng.

Tính tới nay, Intel Core I đã trải qua 10 thế hệ: Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Vi kiến trúc Skylake, Kabylake, Coffeelake, Coffee Lake Refresh và Comet Lake.

 

Các dòng CPU AMD nên dùng khi mua CPU máy tính

Các dòng CPU AMD nên dùng khi mua CPU máy tính

CPU AMD Ryzen phổ thông

Đây là bộ vi xử lý sử dụng hoàn toàn socket AM4 với các dòng sản phẩm chủ đạo, nổi bật như Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 và Ryzen 9

CPU AMD FX

Là dòng chip máy tính sử dụng chủ yếu socket AM, chỉ hỗ trợ cho các dòng Ram DDR3, tuy nhiên vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cũng như các nghiệp vụ văn phòng một cách mượt mà

CPU AMD Athlon

Là bộ vi xử lý giá siêu rẻ, AMD Athlon chạy tốt trên nền tảng socket AM4 tuy nhiên xét về hiệu năng của chúng lại không mạnh như Ryzen 3. Chính vì thế, Ryzen 3 là dòng chip giúp AMD đứng vững trên thị trường hiện nay.

CPU AMD Threadripper

Là bộ vi xử lý được chạy trên socket TR4 là chủ yếu, do đó, chúng phải cần đến mainboard chuyên dụng để tận dụng sức mạnh một cách tối đa.

CPU AMD Epyc

Đây chính là loại chip máy tính có chứa đến hai nền tảng socket cùng với băng thông hơn 122% góp phần mang lại hiệu suất hoạt động cao.

6. Chọn CPU Intel hay CPU AMD?

Trước đây, CPU AMD là lựa chọn tốt nhất trong phân khúc ngân sách thấp của thị trường, nhưng điều đó đã thay đổi với AMD Ryzen 3000 và AMD Ryzen 5000. Mặc dù AMD theo truyền thống là lựa chọn tốt nhất cho tài chính của bạn nhưng lần này mọi thứ đã khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là Intel đang thua AMD. Trên thực tế, Core i9-12900KS của nó thường được coi là CPU nhanh nhất tổng thể mà bạn có thể mua.

Intel và AMD

Cả Intel và AMD đều có những đặc điểm nổi bật riêng

Các chip của cả AMD hay Intel đều có giá hợp lý cho một lõi và tốc độ xung nhịp thì vô cùng tiết kiệm năng lượng. Các CPU tầm trung tốt nhất sẽ giúp bạn quay trở lại từ 200 đến 350 đô la, trong khi một CPU chơi game hàng đầu có giá khoảng 500 đô la. Nếu bạn muốn tăng tốc các tác vụ chuyên sâu như chỉnh sửa video và chuyển mã, bạn có thể chi tiêu từ 600 đô la đến gần 1000 đô la.

CPU Intel và CPU AMD có bộ vi xử lý tuyệt vời cho các tác vụ chơi game và năng suất như chỉnh sửa và chuyển mã video. Tuy nhiên, cả Intel và AMD đều không có một CPU duy nhất tốt nhất cho cả hai. Core i9-12900KS của Intel rất tuyệt vời cho năng suất và chơi game, đánh bại Ryzen 9 5950X ở cả hai danh mục, nhưng Ryzen 7 5800X3D tập trung vào chơi game của AMD nhanh hơn nhiều trong các trò chơi.

Tuy nhiên, bạn không cần phải mua những thứ tốt nhất để có được một CPU tuyệt vời cho chơi game hoặc làm việc. Ở mức khoảng 250-300 đô la, Core i5-12600K của Intel chắc chắn là CPU chơi game giá rẻ đáng mua. Nó có tốc độ nhanh trong trò chơi và năng suất, thậm chí đánh bại Ryzen 5 5600X của AMD, vốn là sản phẩm yêu thích trước đây của chúng tôi đối với tầm trung.

Intel cũng đã phát hành nhiều CPU cấp thấp trong phạm vi 100-200 đô la, chẳng hạn như Core i5-12400 và Core i3-12100. AMD cuối cùng đã cập nhật các dịch vụ ngân sách của mình vào tháng 4 với các CPU như Ryzen 5 4500 và Ryzen 5 5500, nhưng những CPU này không được đón nhận nhiều vì giá cả của chúng và cũng vì 4500 dựa trên kiến ​​trúc Zen 2 cũ hơn nhiều.

7. Địa chỉ mua CPU giá rẻ, chất lượng cao

Có thể thấy khi lựa chọn mua CPU máy tính chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo được chất lượng khi sử dụng lâu dài. Do đó mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều cửa hàng bán lẻ nhưng Tin học Anh Phát là một trong những địa điểm uy tín, chất lượng đảm bảo mà khách hàng có thể tin tưởng. Với kho hàng linh kiện CPU chơi game giá rẻ, chất lượng có cả hai loại Intel và AMD cho khách hàng lựa chọn theo mong muốn thì Tin học Anh Phát chắc chắn là cơ sở mà chúng ta không nên bỏ qua

Tin học Anh Phát - địa chỉ bán CPU giá rẻ tại TPHCM được người tiêu dùng lựa chọn hàng đầu vì nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, các chính sách bảo hành uy tín thêm vào đó là các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên lựa chọn CPU như thế nào thì hãy đến ngay Anh Phát để được tư vấn kỹ lưỡng hơn nhé.

Trên đây là bài viết Tin học Anh Phát giới thiệu đến bạn đọc CPU giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng sử dụng. Hy vọng với các thông tin đã cung cấp ở trên sẽ giúp bạn có được lựa chọn cho riêng mình. Và đừng quên ghé ngay Tin học Anh Phát để sở hữu CPU với giá thành tốt nhất nhé!

Xem thêm
Hãng sản xuất-
  • AMD (16)
  • Intel (58)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng