Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Màn hình LG

Màn hình LG

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Màn hình máy tính LG 20MK400H-B (19.5 inch/HD/LED/200cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 20MK400H-B (19.5 inch/HD/LED/200cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0129
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.980.000
-9%
Mã SP: MHLG0129
1.799.000
1.799.000
[Đã bao gồm VAT]
1.980.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 20MK400H-B (19.5 inch/HD/LED/200cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms)
Giá bán: 1.799.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 22MR410-B (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 22MR410-B (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0198
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.300.000
-9%
Mã SP: MHLG0198
2.089.000
2.089.000
[Đã bao gồm VAT]
2.300.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 22MR410-B (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)
Giá bán: 2.089.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 24MR400-B (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 24MR400-B (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0199
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.740.000
-9%
Mã SP: MHLG0199
2.489.000
2.489.000
[Đã bao gồm VAT]
2.740.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 24MR400-B (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)
Giá bán: 2.489.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 24MP500-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 24MP500-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0093
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.740.000
-9%
Mã SP: MHLG0093
2.489.000
2.489.000
[Đã bao gồm VAT]
2.740.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 24MP500-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 2.489.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 24GQ50F (23.8 inch/FHD/VA/165Hz/5ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 24GQ50F (23.8 inch/FHD/VA/165Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0203
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.080.000
-9%
Mã SP: MHLG0203
2.799.000
2.799.000
[Đã bao gồm VAT]
3.080.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 24GQ50F (23.8 inch/FHD/VA/165Hz/5ms)
Giá bán: 2.799.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 27MR400-B (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 27MR400-B (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0201
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.290.000
-9%
Mã SP: MHLG0201
2.989.000
2.989.000
[Đã bao gồm VAT]
3.290.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 27MR400-B (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)
Giá bán: 2.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 27MP500-B (27inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 27MP500-B (27inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0099
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.290.000
-9%
Mã SP: MHLG0099
2.989.000
2.989.000
[Đã bao gồm VAT]
3.290.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 27MP500-B (27inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 2.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 24GN65R-B (23.8 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)
img

Màn hình máy tính Gaming LG 24GN65R-B (23.8 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0188
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.930.000
-10%
Mã SP: MHLG0188
3.550.000
3.550.000
[Đã bao gồm VAT]
3.930.000 VND
-10%
Màn hình máy tính Gaming LG 24GN65R-B (23.8 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 3.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 24QP500-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 24QP500-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0134
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.500.000
-9%
Mã SP: MHLG0134
4.089.000
4.089.000
[Đã bao gồm VAT]
4.500.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 24QP500-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 4.089.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 27GN60R-B (27 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 27GN60R-B (27 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0174
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.730.000
-9%
Mã SP: MHLG0174
4.299.000
4.299.000
[Đã bao gồm VAT]
4.730.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 27GN60R-B (27 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 4.299.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 24QP550-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 24QP550-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0135
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.830.000
-9%
Mã SP: MHLG0135
4.389.000
4.389.000
[Đã bao gồm VAT]
4.830.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 24QP550-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 4.389.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 27GN65R-B (27inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 27GN65R-B (27inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0193
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.840.000
-9%
Mã SP: MHLG0193
4.399.000
4.399.000
[Đã bao gồm VAT]
4.840.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 27GN65R-B (27inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 4.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 29WQ600-W (29 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Màn hình máy tính LG 29WQ600-W (29 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Mã SP: MHLG0190
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.820.000
-9%
Mã SP: MHLG0190
5.289.000
5.289.000
[Đã bao gồm VAT]
5.820.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 29WQ600-W (29 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)
Giá bán: 5.289.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 27QN600-B (27 inch/2K/IPS/75Hz/5ms/350nits/HDMI+DP+Audio)

Màn hình máy tính LG 27QN600-B (27 inch/2K/IPS/75Hz/5ms/350nits/HDMI+DP+Audio)

Mã SP: MHLG0043
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.820.000
-9%
Mã SP: MHLG0043
5.289.000
5.289.000
[Đã bao gồm VAT]
5.820.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 27QN600-B (27 inch/2K/IPS/75Hz/5ms/350nits/HDMI+DP+Audio)
Giá bán: 5.289.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 32GN600-B (31.5inch/QHD/VA/165Hz)

Màn hình máy tính Gaming LG 32GN600-B (31.5inch/QHD/VA/165Hz)

Mã SP: MHLG0110
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.250.000
-9%
Mã SP: MHLG0110
5.679.000
5.679.000
[Đã bao gồm VAT]
6.250.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 32GN600-B (31.5inch/QHD/VA/165Hz)
Giá bán: 5.679.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 27UP600-W (27inch/UHD/IPS/60Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 27UP600-W (27inch/UHD/IPS/60Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0101
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.590.000
-9%
Mã SP: MHLG0101
5.989.000
5.989.000
[Đã bao gồm VAT]
6.590.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 27UP600-W (27inch/UHD/IPS/60Hz/5ms)
Giá bán: 5.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 27GR75Q-B  (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 27GR75Q-B (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0204
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.250.000
-9%
Mã SP: MHLG0204
6.589.000
6.589.000
[Đã bao gồm VAT]
7.250.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 27GR75Q-B (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)
Giá bán: 6.589.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 32UR500-B (31.5 inch/UHD/VA/60Hz/4ms)

Màn hình máy tính LG 32UR500-B (31.5 inch/UHD/VA/60Hz/4ms)

Mã SP: MHLG0195
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.800.000
-9%
Mã SP: MHLG0195
7.089.000
7.089.000
[Đã bao gồm VAT]
7.800.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 32UR500-B (31.5 inch/UHD/VA/60Hz/4ms)
Giá bán: 7.089.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 27UP850N-W (27inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/400nits/HDMI+DP+USBC+Audio/FreeSync)
9.120.000
-9%
Mã SP: MHLG0151
8.289.000
8.289.000
[Đã bao gồm VAT]
9.120.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 27UP850N-W (27inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/400nits/HDMI+DP+USBC+Audio/FreeSync)
Giá bán: 8.289.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 32UN880 (31.5inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/USB TypeC)

Màn hình máy tính LG 32UN880 (31.5inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/USB TypeC)

Mã SP: MHLG0157
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
13.190.000
-9%
Mã SP: MHLG0157
11.989.000
11.989.000
[Đã bao gồm VAT]
13.190.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 32UN880 (31.5inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/USB TypeC)
Giá bán: 11.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 35WN75CN-B (35 inch/WQHD/VA/100Hz/5ms/Loa/USB TypeC)

Màn hình máy tính LG 35WN75CN-B (35 inch/WQHD/VA/100Hz/5ms/Loa/USB TypeC)

Mã SP: MHLG0178
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
13.750.000
-9%
Mã SP: MHLG0178
12.499.000
12.499.000
[Đã bao gồm VAT]
13.750.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 35WN75CN-B (35 inch/WQHD/VA/100Hz/5ms/Loa/USB TypeC)
Giá bán: 12.499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 27GR93U-B (27 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 27GR93U-B (27 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0200
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
16.500.000
-9%
Mã SP: MHLG0200
14.999.000
14.999.000
[Đã bao gồm VAT]
16.500.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 27GR93U-B (27 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 14.999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG UltraGear 27GR95QE-B (27 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms)

Màn hình máy tính Gaming LG UltraGear 27GR95QE-B (27 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms)

Mã SP: MHLG0186
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
17.820.000
-9%
Mã SP: MHLG0186
16.199.000
16.199.000
[Đã bao gồm VAT]
17.820.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG UltraGear 27GR95QE-B (27 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms)
Giá bán: 16.199.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 32GR93U-B (32 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 32GR93U-B (32 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0197
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
22.110.000
-9%
Mã SP: MHLG0197
20.099.000
20.099.000
[Đã bao gồm VAT]
22.110.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 32GR93U-B (32 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 20.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 38WN95C-W (38inch/QHD+/NanoIPS/144hz/1ms/Cong/USB TypeC)

Màn hình máy tính LG 38WN95C-W (38inch/QHD+/NanoIPS/144hz/1ms/Cong/USB TypeC)

Mã SP: MHLG0196
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
29.690.000
-9%
Mã SP: MHLG0196
26.989.000
26.989.000
[Đã bao gồm VAT]
29.690.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 38WN95C-W (38inch/QHD+/NanoIPS/144hz/1ms/Cong/USB TypeC)
Giá bán: 26.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính OLED Gaming LG 45GR95QE-B (45 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms/Cong)

Màn hình máy tính OLED Gaming LG 45GR95QE-B (45 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms/Cong)

Mã SP: MHLG0187
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
36.290.000
-9%
Mã SP: MHLG0187
32.989.000
32.989.000
[Đã bao gồm VAT]
36.290.000 VND
-9%
Màn hình máy tính OLED Gaming LG 45GR95QE-B (45 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms/Cong)
Giá bán: 32.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

LG là một trong các thương hiệu điện tử nổi tiếng thế giới. Hàng năm, tập đoàn LG cho ra mắt hàng chục triệu sản phẩm với đủ các dòng từ tivi, tủ lạnh, máy tính, phụ kiện công nghệ,... Các mẫu màn hình của LG luôn được khách hàng đánh giá cao bởi chất lượng và giá thành tốt. Hãy cùng khám phá xem màn hình + thương hiệu LG có gì đặc biệt.

Xem nhanh nội dung bài viết:

1. Giới thiệu về thương hiệu LG

LG là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến từ Hàn Quốc. Hàng năm, LG đưa ra hàng chục triệu sản phẩm công nghệ điện tử dân dụng, truyền thông di động và thiết bị gia dụng. Hiện nay, các sản phẩm của LG đã có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

>>>>>Tin shock dành cho bạn: Nơi bán màn hình máy tính rẻ nhất tại TP.HCM

2. Top màn hình LG tốt nhất

2.1. Màn Hình LG 34' 34WK95U-W.ATV (5120x2160/IPS/60Hz/5ms)

- Ưu điểm: Màn hình có thiết kế đẹp, mỏng, chuyên nghiệp. Chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét
- Nhược điểm: Với một số khách hàng giá thành sản phẩm hơi cao
- Mục đích sử dụng: Sử dụng cho dân chuyên thiết kế đồ họa, gaming,...
Sự ra đời của màn hình + thương hiệu LG 34' 34WK95U-W.ATV (5120x2160/IPS/60Hz/5ms) ngay lập tức đã nhận được đông đảo sự quan tâm của khách hàng. Sản phẩm được trang bị thêm nhiều công nghệ mới, đặc biệt là tấm nền thường chỉ xuất hiện trên những chiếc TV LCD cao cấp của hãng thì giờ đây đã có mặt trong dòng sản phẩm này.
https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-lg-34-34wk95u-w.atv-5120x2160ips60hz5ms.html

2.2. Màn Hình LG 19.5" 20MK400H-B.ATV (1366x768/5ms)

- Ưu điểm: Sản phẩm có giá thành bình dân, chất lượng hình ảnh và độ sắc nét tương đối tốt
- Nhược điểm: Do sản phẩm thuộc phân khúc hàng bình dân nên không có nhiều tính năng và chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho một số đối tượng nhất định
- Mục đích sử dụng: Hoạt động bình thường
Màn hình + thương hiệu LG 19.5" 20MK400H-B.ATV (1366x768/5ms) được đánh giá là dòng sản phẩm tốt trong số các sản phẩm thuộc phân khúc giá bình dân. Sản phẩm có độ sắc nét tương đối tốt so với mức giá của mình, có thể đáp ứng được cho những đối tượng có nhu cầu sử dụng cơ bản.
https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-lg-19.5-20mk400h-b.atv-1366x7685ms.html

2.3. Màn hình máy tính 24 inch LG 24MP56HQ

- Ưu điểm: Giá cả bình dân, độ phân giải fullHD
- Nhược điểm: Các tính năng không đa dạng, chỉ có thể đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của những đối tượng nhất định
- Mục đích sử dụng: Hoạt động bình thường
Màn hình + thương hiệu máy tính LG 24 inch 24MP56HQ là một trong số các dòng sản phẩm bình dân bán chạy nhất của thương hiệu LG. Sản phẩm có thể đáp ứng tốt cho các nhu cầu sử dụng thông thường của người dùng, đặc biệt là các đối tượng nhân viên văn phòng.

https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-may-tinh-24-inch-lg-24mp56hq.html
Trên đây là một số sản phẩm màn hình của thương hiệu LG. Ngoài ra, LG vẫn còn rất nhiều các loại màn hình chất lượng khác mà các bạn có thể tìm hiểu thêm.

 

 
 
Xem thêm "
Hãng sản xuất-
  • LG (26)
Lọc sản phẩm-

Màn hình theo nhu cầu

Độ phân giải

Kích Thước

Tần số quét

Góc nhìn của màn hình

Công nghệ tấm nền của màn hình

Thời gian phản hồi của màn hình

Bề mặt của màn hình

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng