Mua PC dựng phim, editor chính hãng tại Tin Học Anh Phát

Kết quả phù hợp với từ khóa

Mua hàng Online

090.29.28.069

0

PC Dựng Phim, Editor

PC Dựng Phim, Editor

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
 • PC Thiết Kế Đồ Họa B660M I5 12600K 32GB RTX 2060
  Giá bán: 25.170.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa B660M I5 12400F 32GB GTX 1660
  Giá bán: 17.770.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa B660M I5 12400F 32GB RTX 2060
  Giá bán: 18.980.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa B660M I5 12400F 32GB RTX 3060
  Giá bán: 22.570.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa B660M I5 12600K 32GB RTX 3060
  Giá bán: 31.240.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa z790 I7 13700K 32GB RTX 3060
  Giá bán: 36.170.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa z790 I7 13700K 32GB RTX 4070 ti
  Giá bán: 60.250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa z790 I9 13900K 64GB RTX 3060
  Giá bán: 44.730.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa z790 I9 13900K 64GB RTX 3070Ti
  Giá bán: 65.620.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa z790 I9 13900K 64GB RTX 4070 ti
  Giá bán: 86.910.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 • PC Thiết Kế Đồ Họa z790 I9 13900K 64GB RTX 4080
  Giá bán: 99.940.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính Sách Bảo hành Vô Địch: 36 Tháng Bảo Hành Siêu Nhanh 1 Đổi 1 Trong Vòng 6 Tháng Đối Với các linh kiện Build Máy
  Kho hàng: in stock
  Mô tả tóm tắt:
  Đối Tượng Sử DụngPhần Mềm Sử DụngCấp Độ Sử Dụng
  Nhiếp Ảnh Gia, Nhà Thiết Kế Poster , Designer 2DPhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightrom, Adobe Indesign, CorelDraw- Với Lĩnh Vực Thiết Kế Poster , Chỉnh Sửa Ảnh :Trung Cấp, Đạt cấu hình đề xuất của phần mềm Photoshop, Đáp ứng màn hình 4K
  Lưu ý: Ngoại Hình Và Các Linh Kiện Lắp Ráp Máy Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

PC dựng phim, editor thường phải lưu trữ nhiều tệp thông tin dung lượng lớn và xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc. Vậy nên, thiết bị cần cấu hình đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu công việc, đảm bảo không giật lag. Hãy cùng Tin Học Anh Phát tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm trong bài viết này.

 

PC dựng phim, editor dành cho người thiết kế chuyên nghiệp

Giới thiệu PC dựng phim, editor

PC dựng phim, editor cần đáp ứng được yêu cầu cao về cấu hình nhằm phục vụ quá trình xử lý thông tin của hệ thống. Bởi lẽ, quy trình dựng phim, editor không chỉ dừng lại ở việc cắt, ghép ảnh mà còn phải thêm hiệu ứng... mới cho ra sản phẩm hoàn hảo. 

Các ứng dụng chuyên sử dụng edit video có chức năng điều chỉnh bố cục, ánh sáng, xây dựng hình ảnh trực quan, thống nhất. Từ đó, đảm bảo các tiêu chí cơ bản trước khi đăng lên web.

 

PC quay dựng video cần có cấu hình cao để đáp ứng yêu cầu công việc

Công nghệ nổi bật của bộ PC dựng phim, editor

PC dựng phim, editor sở hữu những đặc điểm công nghệ nổi trội sau:

 • CPU đa nhân, đa luồng hỗ trợ máy chạy mượt, hạn chế giật lag. Xung nhịp đạt trên 3.0GHz.
 • RAM có bộ nhớ tối thiểu là 16GB, RAM càng cao thì tốc độ xử lý của PC khi xây dựng, chỉnh sửa video càng mượt. Thao tác ứng dụng, bổ sung hiệu ứng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
 • VGA card rời nhân CUDA có khả năng hoạt động độc lập, xử lý được các ứng dụng nặng và không làm ảnh hưởng đến hiệu năng của máy.
 •  Ổ cứng SSD với dung lượng lưu trữ đạt từ 256GB trở lên, đảm bảo đủ bộ nhớ cho các tệp nguồn sản phẩm đầu ra.

 

Ứng dụng công nghệ cao vào bộ PC dựng phim, editor

Bảng giá PC dựng phim, editor tại Tin Học Anh Phát

Hiện tại, PC dựng phim, editor mang đến cho người dùng khá nhiều lựa chọn. Dưới đây là thông tin sản phẩm và bảng giá để bạn tham khảo:

Sản phẩm

Mức giá (VNĐ)

PC đồ họa mã B660M I5 13600K 16GB RTX 3060

23.120.000 đồng

PC đồ họa mã I5 12600K 32GB GTX 1650 vỏ

22.960.000 đồng

PC đồ họa mã I5 12600K 32GB GTX 1660 vỏ

24.280.000 đồng

PC đồ họa mã I5 12600K 32GB RTX 2060 vỏ

26.420.000 đồng

PC đồ họa mã I7 12700K 32GB RTX 3060 vỏ case

33.900.000 đồng

PC đồ họa mã I5 12400F 32GB GTX 1650 vỏ case

18.480.000 đồng

PC đồ họa mã I5 12400F 32GB RTX 2060 vỏ case

19.740.000 đồng

Những sản phẩm PC dựng phim, editor nổi bật hiện nay

PC dựng phim, editor đang là sự quan tâm hàng đầu của nhiều nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Một vài sản phẩm PC đồ họa được nhiều người dùng tin tưởng sử dụng:

 • PC Đồ Họa Intel mã I5 12400 16GB HDD 1T SSD 240GB GTX 1650 chạy tốt phần mềm photoshop, lightroom, Autocad, 3Dsmax. Hệ thống CPU 6 nhân 12 luồng hỗ trợ review video, mô hình khối tối ưu. VGA 8GB phù hợp với việc thiết kế, quay dựng sản phẩm.
 • PC Đồ Họa Intel mã Z690M I5 12600k 32GB HDD 2T SSD 500GB RTX 3080 hỗ trợ cho người thiết kế 3D, animation trung cấp và sản xuất hậu kỳ trung cấp. Sản phẩm phù hợp với các kỹ thuật CAD chuyên nghiệp như PC AutoCad, Modeling & Design,...

Case máy tính phù hợp với mục đích quay dựng phim

Tại sao nên chọn mua PC dựng phim, editor tại Tin Học Anh Phát?

Bạn là nhà sáng tạo nội dung, quay dựng video chuyên nghiệp? Bạn muốn tìm mua PC dựng phim, editor chất lượng, chính hãng, giá rẻ? Tin Học Anh Phát chính là địa chỉ mua hàng đáng tin cậy mà bạn đang tìm kiếm:

 • Tư vấn sản phẩm giá tốt, phù hợp với nhu cầu người sử dụng;
 • Cách thức mua hàng, thanh toán vô cùng nhanh chóng, đơn giản;
 • Chế độ bảo hành lên đến 36 tháng, miễn phí 1 đổi 1 với sản phẩm lỗi trong thời hạn 7 ngày sau khi mua hàng;
 • Hỗ trợ lắp đặt và giao hàng miễn phí tại khu vực TP Hồ Chí Minh. Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc với mức giá cực ưu đãi.


Tin học Anh Phát - địa chỉ cung cấp PC chất lượng

Thông tin về PC dựng phim, editor đã được Tin Học Anh Phát gửi đến quý khách hàng. Hàng trăm ưu đãi lớn đang chờ đợi người mua hàng may mắn. Liên hệ ngay số hotline: 090.29.28.069 hoặc website tinhocanhphat.vn để được hỗ trợ.

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • thap
Lọc sản phẩm-

Dung lượng VGA

Loại GPU

Dòng CPU

Dung lượng Ram

HDD

SSD

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng
Noel
G

Bấm để chat zalo ngay