Pc gaming Intel cũ

Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay
Chat trên Zalo

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Pc gaming Intel cũ

Pc gaming Intel cũ

PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1050Ti Vga Like new

PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1050Ti Vga Like new

Mã SP: PCGC055.1
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC055.1
7.420.000
7.420.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1050Ti Vga Like new
Giá bán: 7.420.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new

PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new

Mã SP: PCGC071
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC071
37.829.000
37.829.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new
Giá bán: 37.829.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like new

Mã SP: PCGC066.1
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC066.1
30.014.000
30.014.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like new
Giá bán: 30.014.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B660M I5 12400F 16GB 1660 Super Vga Like new

PC Gaming B660M I5 12400F 16GB 1660 Super Vga Like new

Mã SP: PCGC069
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC069
13.258.000
13.258.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B660M I5 12400F 16GB 1660 Super Vga Like new
Giá bán: 13.258.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Bể Cá Black B660 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like new

PC Gaming Bể Cá Black B660 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like new

Mã SP: PCGC068
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC068
33.894.000
33.894.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Bể Cá Black B660 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like new
Giá bán: 33.894.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming H610M I3 12100F 16GB RTX 2060 Vga Like new

PC Gaming H610M I3 12100F 16GB RTX 2060 Vga Like new

Mã SP: PCGC045
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC045
12.221.000
12.221.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming H610M I3 12100F 16GB RTX 2060 Vga Like new
Giá bán: 12.221.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming H610M I3 12100F 16GB 1660 Super Vga Like new

PC Gaming H610M I3 12100F 16GB 1660 Super Vga Like new

Mã SP: PCGC044
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC044
11.278.000
11.278.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming H610M I3 12100F 16GB 1660 Super Vga Like new
Giá bán: 11.278.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B660M I5 12400F 16GB RTX 3060 Vga Like new

PC Gaming B660M I5 12400F 16GB RTX 3060 Vga Like new

Mã SP: PCGC067
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC067
16.988.000
16.988.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B660M I5 12400F 16GB RTX 3060 Vga Like new
Giá bán: 16.988.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B660M I5 12600K 16GB RTX 3060 Vga Like new

PC Gaming B660M I5 12600K 16GB RTX 3060 Vga Like new

Mã SP: PCGC066
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC066
19.715.000
19.715.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B660M I5 12600K 16GB RTX 3060 Vga Like new
Giá bán: 19.715.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B660M I5 12600K 16GB RTX 3070 Vga Like new

PC Gaming B660M I5 12600K 16GB RTX 3070 Vga Like new

Mã SP: PCGC065
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC065
22.398.000
22.398.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B660M I5 12600K 16GB RTX 3070 Vga Like new
Giá bán: 22.398.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B660M I5 12400F 16GB RTX 2060 Vga Like new

PC Gaming B660M I5 12400F 16GB RTX 2060 Vga Like new

Mã SP: PCGC064
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC064
15.104.000
15.104.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B660M I5 12400F 16GB RTX 2060 Vga Like new
Giá bán: 15.104.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B560M I5 10400F 16GB RTX 2060 Vga Like new

PC Gaming B560M I5 10400F 16GB RTX 2060 Vga Like new

Mã SP: PCGC059
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC059
12.588.000
12.588.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B560M I5 10400F 16GB RTX 2060 Vga Like new
Giá bán: 12.588.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B560M I5 10400F 16GB 1660 Super Vga Like new

PC Gaming B560M I5 10400F 16GB 1660 Super Vga Like new

Mã SP: PCGC057
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC057
12.058.000
12.058.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B560M I5 10400F 16GB 1660 Super Vga Like new
Giá bán: 12.058.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming H510M I3 10105F 8GB 1660 Super Vga Like new

PC Gaming H510M I3 10105F 8GB 1660 Super Vga Like new

Mã SP: PCGC056
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC056
9.059.000
9.059.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming H510M I3 10105F 8GB 1660 Super Vga Like new
Giá bán: 9.059.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1650 Vga Like new

PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1650 Vga Like new

Mã SP: PCGC055
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC055
8.359.000
8.359.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1650 Vga Like new
Giá bán: 8.359.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Cũ H310 I3 9100F 8GB 750Ti

PC Gaming Cũ H310 I3 9100F 8GB 750Ti

Mã SP: PCGC006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC006
5.831.000
5.831.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Cũ H310 I3 9100F 8GB 750Ti
Giá bán: 5.831.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Hãng sản xuất-
  • THAP (16)
Lọc sản phẩm-

Dung lượng VGA

Loại GPU

Dòng CPU

Dung lượng Ram

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng