Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Ghế Chơi Game

Ghế Chơi Game

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)

Mã SP: GGE-0012
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0012
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0015
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0015
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)

Mã SP: GGE-0018
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0018
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0017
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0017
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0016
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0016
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC912 - Real Leather Black (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC912 - Real Leather Black (Cái)

Mã SP: GGWA0024
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0024
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC912 - Real Leather Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC309 - Real Leather Black (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC309 - Real Leather Black (Cái)

Mã SP: GGWA0022
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0022
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC309 - Real Leather Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC306 - Black|Velvet (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC306 - Black|Velvet (Cái)

Mã SP: GGWA0020
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0020
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC306 - Black|Velvet (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Pink (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Pink (Cái)

Mã SP: GGWA0019
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0019
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Pink (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Crusader Series - WGC101 - Black|Red|White (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Crusader Series - WGC101 - Black|Red|White (Cái)

Mã SP: GGWA0017
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0017
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Crusader Series - WGC101 - Black|Red|White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR Ghế Gaming Chair - Crusader Series - WGC102 - Black/Red/White (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR Ghế Gaming Chair - Crusader Series - WGC102 - Black/Red/White (Cái)

Mã SP: GGWA0016
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0016
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR Ghế Gaming Chair - Crusader Series - WGC102 - Black/Red/White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Black|Red|White

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Black|Red|White

Mã SP: GGWA0018
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.645.000
-100%
Mã SP: GGWA0018
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
2.645.000 VND
-100%
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Black|Red|White
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Archer Series - WGC403 - Black|Velvet (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Archer Series - WGC403 - Black|Velvet (Cái)

Mã SP: GGWA0025
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0025
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Archer Series - WGC403 - Black|Velvet (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)

Mã SP: GGE-0013
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0013
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)

Mã SP: GGE-0014
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0014
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)

Mã SP: GGE-0011
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0011
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)

Mã SP: GGE-0010
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0010
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)

Mã SP: GGE-0009
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0009
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)

Mã SP: GGE-0008
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0008
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)

Mã SP: GGE-0007
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0007
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)

Mã SP: GGE-0006
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0006
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)

Mã SP: GGE-0005
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0005
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)

Mã SP: GGE-0004
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0004
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)

Mã SP: GGE-0003
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0003
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)

Mã SP: GGE-0002
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0002
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)

Mã SP: GGE-0001
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0001
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyries Series GC-V03-N-B2-49 (OH|VB03|N) (Cái)
Mã SP: GGAC0001
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4 (Cái)

Mã SP: GGAC0003
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0003
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Ghế chơi game cao cấp là một khái niệm không còn xa lạ gì đối với những anh em gamer nữa rồi. Chơi game online ngày nay được xem là một môn thể thao online trực tuyến hợp pháp và cũng là một nghề hái ra tiền nếu bạn có đủ năng lực. Vậy bạn đã biết được đâu là các thương hiệu ghế ngồi chơi game tốt nhất hiện nay chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu để xem đâu là thương hiệu uy tín nhất nhé!

1/ Ghế chơi game cao cấp Racing

Giá cả luôn là mối quan tâm tất yếu của mọi người khi mua ghế chơi game cũng như nhiều game gear khác. Đôi lúc giá thành vẫn chưa phản ánh chân thật nhất chất lượng của sản phẩm. Vì thế, hãy trở thành người mua hàng thông thái khi chọn mua bất kỳ món đồ nào bạn nhé. Mặc dù Racing vẫn còn là thương hiệu khá mới mẻ với người dùng Việt Nam nhưng vẫn chất lượng ghế chơi game của hãng này có thể sánh vai với mọi thương hiệu kỳ cựu trong làng gaming.

Sản phẩm tiêu biểu nhất cho thương hiệu này là ghế ngồi game thủ F1 Racing X. Thiết kế ghế đơn giản nhưng đậm nét phong cách esport. Thân ghế được làm từ nệm mút và da tổng hợp tạo độ thoải mái trong suốt thời gian dài. Mức giá của sản phẩm này là từ 3 800 000 đồng, tương đối nhỉnh so với mặt bằng chung giá ghế game.

2/ Ghế game giá rẻ  Ficmax

Những chiếc ghế được sản xuất bởi Ficmax hội tụ cả 3 tiêu chí ngon bổ rẻ của đại đa số khách hàng hiện nay. Ficmax là cái tên quen thuộc với gamer và chuyên sản xuất, kinh doanh phân khúc ghế ngồi chơi game giá rẻ và trung bình. Thiết kế ghế tạo tư thế ngồi vô cùng thoải mái, thư giãn. Đặc biệt, cấu tạo bộ rung khi kết nối nguồn điện sẽ mang đến hiệu quả như ghế massage cơ thể vô cùng tuyệt vời. Với giá bán chỉ từ 1 800 000 đồng thì Ficmax xứng đáng là một thương hiệu ghế chơi game cao cấp giá ưu đãi đáng để mua nhất tính đến thời điểm hiện tại.

3/ Ghế game thủ giá rẻ E-blue

Thực tế, E-blue là thương hiệu nổi tiếng về dòng ghế chơi game cao cấp. Tuy nhiên, dạo gần đây thì cái tên này cũng đã lấn sân sang các dòng sản phẩm trung cấp nhằm tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn. Loại ghế điển hình của phân khúc tầm trung của E-blue chính là E-blue Cobra C303.

Thiết kế khung kim loại có độ chắc chắn cao và dễ dàng điều chỉnh độ cao phù hợp với thân hình mỗi người. E-blue Cobra C303 cũng kế thừa tinh hoa của các đàn anh đi trước và hòa lẫn với vài đổi mới mang dấu ấn riêng của mình. Mức giá cho dòng ghế này chỉ từ 1 700 000 đồng nên vô cùng phù hợp với số đông người chơi game hiện nay.

4/ Ghế xoay chơi game Extreme King

Extreme King cũng là một đối thủ ghế gaming giá rẻ chất lượng cao không phải dạng vừa. Dòng ghế của thương hiệu này đang từng bước khẳng định vị trí vua làng ghế gaming đúng như tên gọi của mình. Cấu tạo khung ghế từ thép chịu lực tận 150 kg. Bánh xe lăn cao su nhẹ nhàng di chuyển trên mọi sàn nhà. Hơn nữa, đây là dòng ghế có sự đa dạng trong màu sắc, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn màu thích hợp nhất theo sở thích cá nhân. Giá ghế gaming rẻ, siêu ưu đãi chỉ từ 1 900 000 đồng.

Sau cùng, để mua được ghế game thủ chất lượng tốt cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chi tiền. Đặc biệt, xu hướng mua ghế game thủ cũ tốt, giá rẻ cũng đang trở nên phổ biến hiện nay. Chúc bạn may mắn!

 

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất

cây máy tính chơi game, pc giá rẻ, pc văn phòng

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
  • Asus (1)
  • Centaur (4)
  • Corsair (2)
  • DXRacer (19)
  • E-Dra (18)
  • MSI (1)
  • SoleSeat (7)
  • Warrior (10)
Khoảng giá-
Lọc sản phẩm-

Chất liệu

Tính năng

Cân nặng

Chiều cao

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng