Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Pc gaming Cpu Intel

Pc gaming Cpu Intel

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Pc Gaming Bể Cá Đen H510M I3 10100F 8GB GTX 1650 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen H510M I3 10100F 8GB GTX 1650 ( All New)

Mã SP: PCGM0016
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H510M

CPU:I3 10105F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:GTX 1650

10.290.000
-13%
Mã SP: PCGM0016
8.940.000
8.940.000
[Đã bao gồm VAT]
10.290.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen H510M I3 10100F 8GB GTX 1650 ( All New)
Giá bán: 8.940.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 ( All New)

Mã SP: PCGMW01
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H510M

CPU:I3 10105F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:GTX 1650

10.980.000
-13%
Mã SP: PCGMW01
9.540.000
9.540.000
[Đã bao gồm VAT]
10.980.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 ( All New)
Giá bán: 9.540.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM031
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B560M

CPU:I5 10400F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

12.700.000
-13%
Mã SP: PCGM031
11.040.000
11.040.000
[Đã bao gồm VAT]
12.700.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.040.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen H610M I3 12100F 8GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen H610M I3 12100F 8GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H610M

CPU:I3 12100F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

12.880.000
-13%
Mã SP: PCGM006
11.200.000
11.200.000
[Đã bao gồm VAT]
12.880.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen H610M I3 12100F 8GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.200.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng H610M I3 12100F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng H610M I3 12100F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW02
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H610M

CPU:I3 12100F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

13.060.000
-13%
Mã SP: PCGMW02
11.350.000
11.350.000
[Đã bao gồm VAT]
13.060.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng H610M I3 12100F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.350.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)

Mã SP: PCGM039
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
13.320.000
-13%
Mã SP: PCGM039
11.580.000
11.580.000
[Đã bao gồm VAT]
13.320.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)
Giá bán: 11.580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW03
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B560M

CPU:I5 10400F

RAM:16GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

13.370.000
-13%
Mã SP: PCGMW03
11.620.000
11.620.000
[Đã bao gồm VAT]
13.370.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW05
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:1660 Super

14.890.000
-13%
Mã SP: PCGMW05
12.940.000
12.940.000
[Đã bao gồm VAT]
14.890.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 12.940.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM038
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:1660 Super

14.950.000
-13%
Mã SP: PCGM038
13.000.000
13.000.000
[Đã bao gồm VAT]
14.950.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 13.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I3 13100 8GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I3 13100 8GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM018
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:H610M

CPU:I3 13100

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:1660 Super

15.000.000
-13%
Mã SP: PCGM018
13.040.000
13.040.000
[Đã bao gồm VAT]
15.000.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I3 13100 8GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 13.040.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW010
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
17.840.000
-13%
Mã SP: PCGMW010
15.510.000
15.510.000
[Đã bao gồm VAT]
17.840.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)
Giá bán: 15.510.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)

Mã SP: PCGM014
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

18.070.000
-13%
Mã SP: PCGM014
15.710.000
15.710.000
[Đã bao gồm VAT]
18.070.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)
Giá bán: 15.710.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )

Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )

Mã SP: DPCGC065.3
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 13400F

RAM:16GB

SSD:512GB

Tản Nhiệt:Trắng

PSU:700W

VGA:RTX 3060

Màn Hình:24inch

21.680.000
-13%
Mã SP: DPCGC065.3
18.850.000
18.850.000
[Đã bao gồm VAT]
21.680.000 VND
-13%
Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )
Giá bán: 18.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)

Mã SP: PCGMW06
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

22.360.000
-13%
Mã SP: PCGMW06
19.440.000
19.440.000
[Đã bao gồm VAT]
22.360.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)
Giá bán: 19.440.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)

Mã SP: PCGM015
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 13400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

24.780.000
-13%
Mã SP: PCGM015
21.540.000
21.540.000
[Đã bao gồm VAT]
24.780.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)
Giá bán: 21.540.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)

Mã SP: PCGM022
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
32.030.000
-13%
Mã SP: PCGM022
27.850.000
27.850.000
[Đã bao gồm VAT]
32.030.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)
Giá bán: 27.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)

Mã SP: PCGM016
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 13600K

RAM:16GB

SSD:1TB

PSU:750W

VGA:RTX 4060 Ti

35.910.000
-13%
Mã SP: PCGM016
31.220.000
31.220.000
[Đã bao gồm VAT]
35.910.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)
Giá bán: 31.220.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)

Mã SP: PCGM017
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 14600K

RAM:16GB

SSD:1TB

VGA:RTX 4070

42.210.000
-13%
Mã SP: PCGM017
36.700.000
36.700.000
[Đã bao gồm VAT]
42.210.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)
Giá bán: 36.700.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

Mã SP: PCGMW09
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 14600K

RAM:16GB

SSD:1TB

VGA:RTX 4070 Ti

49.520.000
-13%
Mã SP: PCGMW09
43.060.000
43.060.000
[Đã bao gồm VAT]
49.520.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)
Giá bán: 43.060.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming NOVA Đen Z790 I7 14700K 32GB RTX 4070 ( All New)

PC Gaming NOVA Đen Z790 I7 14700K 32GB RTX 4070 ( All New)

Mã SP: PCGM020
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:Z790

CPU:I7 13700k

RAM:32GB

SSD:1TB

PSU:1000W

VGA:RTX 4070 Ti

53.310.000
-13%
Mã SP: PCGM020
46.350.000
46.350.000
[Đã bao gồm VAT]
53.310.000 VND
-13%
PC Gaming NOVA Đen Z790 I7 14700K 32GB RTX 4070 ( All New)
Giá bán: 46.350.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z790 I7 14700K 16GB RTX 4070 Ti ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng Z790 I7 14700K 16GB RTX 4070 Ti ( All New)

Mã SP: PCGMW10
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:Z790

CPU:I7 13700k

RAM:32GB

SSD:1TB

PSU:1000W

VGA:RTX 4070 Ti

59.970.000
-13%
Mã SP: PCGMW10
52.140.000
52.140.000
[Đã bao gồm VAT]
59.970.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z790 I7 14700K 16GB RTX 4070 Ti ( All New)
Giá bán: 52.140.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming HI-END Trắng Zeus Trắng Z790 I9 14900K64GB RTX 4070 ( All New)

PC Gaming HI-END Trắng Zeus Trắng Z790 I9 14900K64GB RTX 4070 ( All New)

Mã SP: PCGMW007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:Z790

CPU:I9 13900k

RAM:64GB

SSD:1TB

PSU:1000W

VGA:RTX 4080

69.830.000
-13%
Mã SP: PCGMW007
60.720.000
60.720.000
[Đã bao gồm VAT]
69.830.000 VND
-13%
PC Gaming HI-END Trắng Zeus Trắng Z790 I9 14900K64GB RTX 4070 ( All New)
Giá bán: 60.720.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC HI-END Hyte Đen Z790 I9 14900K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

PC HI-END Hyte Đen Z790 I9 14900K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

Mã SP: PCGM019
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
70.170.000
-13%
Mã SP: PCGM019
61.010.000
61.010.000
[Đã bao gồm VAT]
70.170.000 VND
-13%
PC HI-END Hyte Đen Z790 I9 14900K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)
Giá bán: 61.010.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming HI-End Secret of Abyss Z790 I9 14900K64GB RTX 4090 ( All New)

PC Gaming HI-End Secret of Abyss Z790 I9 14900K64GB RTX 4090 ( All New)

Mã SP: PCGMW008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:Z790

CPU:I9 13900k

RAM:64GB

SSD:1TB

PSU:1200W

VGA:RTX 4090

114.040.000
-13%
Mã SP: PCGMW008
99.160.000
99.160.000
[Đã bao gồm VAT]
114.040.000 VND
-13%
PC Gaming HI-End Secret of Abyss Z790 I9 14900K64GB RTX 4090 ( All New)
Giá bán: 99.160.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

Pc Gaming Intel trong những năm gần đây đã nhanh chóng thống trị thị trường máy tính chơi game cao cấp. Không chỉ được thiết kế vở diện mạo bắt mắt, cuốn hút mà còn sở hữu những cấu hình chơi game “siêu khủng” với thế hệ Intel Core Gaming vượt trội như: CPU Intel Core i9 9900K, Intel Core i7 9700K, Core i5 10600K cùng dàn mainboard “khủng” gồm: ASROCK B660M STEEL LEGEND, ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 hay ASROCK Z690 PG RIPTIDE mang đến chất lượng trải nghiệm đỉnh cao cho người dùng trong các tựa game đình đám: PUBG Mobile, FIFA, Garena Free Fire, ETS2,...

Pc Gaming Intel - máy tính chơi game cao cấp

Tổng hợp các thế hệ Intel Core Gaming đáng mua nhất 2022

Intel luôn giữ vị trí top đầu trong lĩnh vực gaming bởi sở hữu những dòng chip set thông minh, có những bước cải tiến vượt bậc so với thế hệ trước và cũng nhỉnh hơn so với đối thủ AMD. Để tìm ra được dòng CPU Intel Core Gaming tốt nhất để trang bị vào dàn PC gaming Intel chuẩn “chất chơi” của mình, cùng theo dõi nội dung bên dưới nhé.

CPU Core i9 9900K

CPU Core i9 9900K là thế hệ CPU mạnh nhất, được mệnh danh là “CPU chơi game tốt nhất trên thế giới” trong tất cả các dòng Intel Core thế hệ thứ 9. Là một sự lựa chọn trên cả tuyệt vời cho game thủ, đưa hiệu suất trải nghiệm của bạn lên một tầm cao mới. 

Intel Core i9 9900K được thiết kế theo tiến trình 14nm với 8 lõi 16 luồng, sở hữu xung nhịp 3.6 - 5.0GHz cho phép xử lý mượt mà các tác vụ nặng, đảm bảo không bị giật lag, đơ máy trong suốt quá trình sử dụng.

Mức giá tham khảo: 8.900.000đ

CPU Core i9 9900K

CPU Core i7 9700K

‎Core i7-9700K là CPU nhanh thứ ba của Intel chỉ sau thế hệ Core i9-7900X và Core i9-9900K, được thiết kế theo tiến trình 14nm. Với 8 lõi 8 luồng, bộ nhớ đệm 12MB và xung nhịp lên đến 4.9GHz. Đây được đánh là là một thông số xung nhịp cực kỳ ấn tượng dành cho CPU tầm trung, chip xử lý giúp game thủ có thể thách thức mọi tựa game nặng ký như: PUBG, Liên minh huyền thoại, Valorant, FIFA,....

Mức giá tham khảo: 8.600.000đ

 

Core i7-9700K

Core i5 10600K

CPU Core i5 10600K sở hữu 6 nhân 12 luồng cùng tốc độ độ cơ bản 4.1 GHz và tăng 4.8 GHz kết hợp với bộ nhớ đệm 12MB.  Intel Core i5-10600K có khả năng ép xung nhịp cao, tiết kiệm điện năng tiêu thị giúp người chơi dễ dàng chinh phục được những trận chiến đỉnh cao trong thế giới ảo đồng thời có thể hoàn thành các tác vụ khác như xử lý dữ liệu văn phòng, thiết kế đồ họa, xem phim, nghe nhạc,...một cách mượt mà nhất. 

Mức giá tham khảo: 6.300.000đ

CPU Core i5 10600K

TOP 05 PC Gaming Intel có thể cân mọi thể loại game từ trước đến nay

Thời gian gần đây, những dàn PC Gaming Intel là một trong những dòng pc gaming được đông đảo cộng đồng gamer săn đón tích cực. Bởi máy tính chơi game Intel được thiết kế đẹp mắt cũng cấu hình mạnh mẽ, xứng đáng để bạn sở hữu ngay hôm nay. Cụ thể gồm:

PC GAMING FREE-STYLE VIP PRO-GAMER B660M I5 12400F 32GB GTX 1660

PC GAMING FREE-STYLE VIP PRO-GAMER B660M I5 12400F 32GB GTX 1660 thích hợp với những game thủ “hệ” lâu năm, nhờ sở hữu cấu hình “siêu khủng” nổi bật với Mainboard ASROCK B660M STEEL LEGEND, Card đồ họa Gigabyte Gtx 1660 Super Oc, Bộ xử lý CPU Intel Core i5 12400F, kết hợp với một số phụ kiện cao cấp khác, giúp bạn “phá đảo” thành công mọi tựa game đình đám.

Thông số cấu hình PC Gaming B660M I5 12400F 32GB GTX 166:

 • Mainboard ASROCK B660M STEEL LEGEND: Bo mạch chủ Intel B660 socket 1700  trang bị 4 khe RAM DDR4 nằm trong phân khúc cao cấp. Mang đến tốc độ xử lý vượt trội và hoàn toàn tương thích với thế hệ Core i5, i7.
 • CPU Intel Core i5 12400F; Thiết kế gồm 6 nhân và 12 luồng kết hợp với bộ nhớ đệm 18MB, cùng khả năng ép xung đến 4.4Ghz giúp tăng hiệu suất xử lý các trò chơi đối với các tựa game yêu cầu cấu hình khá trở lên.
 • Card đồ họa Gigabyte Gtx 1660 Super Oc: Gigabyte Gtx 1660 Super Oc kết hợp hiệu năng tản nhiệt cùng kết kiến trúc Turing đem đến độ phân giải lên đến 1080p sắc nét và giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
 • Ram Desktop Gskill Trident Z 2x16GB 3000 Ddr4 8Gbx2: Giúp tốc độ truy cập vào game trở nên nhanh chóng hơn, đảm bảo trải nghiệm mượt mà khiến người chơi có thể hòa mình vào “thế giới riêng” của mình một cách trọn vẹn nhất.

 

PC GAMING FREE-STYLE VIP PRO-GAMER B660M I5 12400F 32GB GTX 1660

PC GAMING FREE-STYLE SUPER LUXURY GAMER Z690 I7 12700K 64GB RTX 3080

PC GAMING FREE-STYLE SUPER LUXURY GAMER Z690 I7 12700K 64GB RTX 3080 nằm trong danh mục PC gaming cao cấp của Tin học Anh Phát sở hữu hiệu ưu thế vượt trội, gây xôn xao trong giới game thủ trong thời gian vừa qua với cấu hình khủng gồm:

 • Mainboard ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4: Với chipset Alder Lake kết hợp PCI Express 5.0 và được trang bị nhiều khe Cắm M.2, USB. Bo mạch chủ sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thiết kế hình khối heatsink vô cùng đẹp mắt được bao phủ lên phần quan trọng nhất của bo mạch.
 • CPU Intel Core i7-12700KF: Gồm 12 lõi 20 luồng, bộ nhớ đệm 25MB với tốc độ xung nhịp  có thể lên đến 5Ghz.
 • Ram Desktop Adata (2x16GB) DDR5 5200 Mhz: Nằm trong phân khúc cao cấp đến từ thương hiệu ADATA, thường được sử dụng dành cho những tuyển thủ game chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu năng hoạt động tốt nhất khi trải nghiệm.
 • Card đồ họa ASUS ROG STRIX-RTX 3080-O10G-V2-WHITE: Xây dựng các khối GPU mang đến hiệu quả nhanh nhất khi sử dụng, kết hợp với hiệu năng tản nhiệt tốt nhất, đảm bảo duy trì chất lượng hình ảnh và tiết kiệm tối ưu điện năng.

PC GAMING FREE-STYLE SUPER LUXURY GAMER Z690 I7 12700K 64GB RTX 3080

PC GAMING ULTRA WHITE LUXURY GAMER Z690 I5 12600K 64GB RTX 3060 ti

PC GAMING ULTRA WHITE LUXURY GAMER Z690 I5 12600K 64GB RTX 3060 ti hiện đang là dòng PC gaming Intel cao cấp trên thị trường hiện nay. Nhờ sở hữu riêng cho mình một cấu hình “siêu khủng” đã tạo nên sức nóng mạnh mẽ trong thời gian qua, không ít gamer đã tìm đến và chọn mua sản phẩm PC Gaming này để chinh phục những trận chiến đỉnh cao của mình.

Chi tiết cấu hình Z690 I5 12600K 64GB RTX 3060 ti:

 • Mainboard ASROCK Z690 PG RIPTIDE: Được trang bị hệ thống chân cắm ARGB giúp người dùng có thể điều khiển từng bóng đèn LED của mọi thiết bị thông qua phần mềm Polychrome của thương hiệu ASROCK.
 • CPU Intel Core i5-12600KF: Gồm 6 nhân và 12 luồng thuộc thế hệ thứ 12 của Intel, là sự lựa chọn tuyệt vời để mang đến một cấu hình mạnh mẽ nhất. 
 • Ram Desktop Gskill Trident Z 2x16GB 3000 Ddr4 8Gbx2: Với dung lượng 16GB cho phép người dùng có thể thỏa sức trải nghiệm những tựa game nặng, tăng tốc độ truy cập vào các ứng dụng game tốt hơn.
 • Ổ cứng SSD Gigabyte AORUS RGB 512GB M.2 2280 PCIe Gen 3x4: Có khả năng đọc 3480MB/s và ghi 2000MB/s giúp việc chạy các tác vụ trở nên nhanh chóng, không bị giật lag, đáp ứng được nhu cầu lưu trữ dữ liệu của game và công việc.

PC GAMING ULTRA WHITE LUXURY GAMER Z690 I5 12600K 64GB RTX 3060 ti

Hy vọng rằng những thông tin về Pc gaming Intel sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dòng máy tính chơi game của Intel một cách chi tiết nhất. Thêm vào đó, để được tư vấn rõ hơn về cấu hình, chi phí build PC Gaming, hay mua linh kiện máy tính, bạn hãy liên hệ với số Hotline: 090.29.28.069 của Tin học Anh Phát để được hỗ trợ sớm nhất.

 

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • THAP (24)
Lọc sản phẩm-

Dung lượng VGA

Dòng CPU

Loại GPU

Dung lượng Ram

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng