PC đồ họa cũ - Máy tính đồ hoạ cũ giá rẻ tại TPHCM
Chat Facebook (8h00 - 22h00)
Chat Zalo (8h00 - 22h00)
0902.928.069 (8h00 - 22h00)

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Máy Tính Đồ Họa Cũ (2nd)

Máy Tính Đồ Họa Cũ (2nd)

Pc Đồ Họa Z790 I7 13700k 32GB Rtx 3070 ti Vga Like New

Pc Đồ Họa Z790 I7 13700k 32GB Rtx 3070 ti Vga Like New

Mã SP: PCDHC0062
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0062
50.112.000
50.112.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa Z790 I7 13700k 32GB Rtx 3070 ti Vga Like New
Giá bán: 50.112.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B660M I5 13400 32GB RTX 3060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B660M I5 13400 32GB RTX 3060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0061
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0061
21.428.000
21.428.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B660M I5 13400 32GB RTX 3060 Vga Like New
Giá bán: 21.428.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B660M I5 13400 32GB RTX 2060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B660M I5 13400 32GB RTX 2060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0060
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0060
18.928.000
18.928.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B660M I5 13400 32GB RTX 2060 Vga Like New
Giá bán: 18.928.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa H610 I3 13100 16GB 1660 Super Vga Like New

Pc Đồ Họa H610 I3 13100 16GB 1660 Super Vga Like New

Mã SP: PCDHC0059
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0059
12.018.000
12.018.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa H610 I3 13100 16GB 1660 Super Vga Like New
Giá bán: 12.018.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa Z690 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like New

Pc Đồ Họa Z690 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like New

Mã SP: PCDHC0058V2
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0058V2
33.648.000
33.648.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa Z690 I5 13600K 32GB Rtx 3070 ti Vga Like New
Giá bán: 33.648.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B660M I5 13600K 32GB RTX 3060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B660M I5 13600K 32GB RTX 3060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0058
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0058
24.548.000
24.548.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B660M I5 13600K 32GB RTX 3060 Vga Like New
Giá bán: 24.548.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B660M I5 12600K 32GB RTX 3060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B660M I5 12600K 32GB RTX 3060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0046
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0046
22.448.000
22.448.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B660M I5 12600K 32GB RTX 3060 Vga Like New
Giá bán: 22.448.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B660M I5 12600K 16GB RTX 2060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B660M I5 12600K 16GB RTX 2060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0045
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0045
17.309.000
17.309.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B660M I5 12600K 16GB RTX 2060 Vga Like New
Giá bán: 17.309.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B660M I5 12400 32GB RTX 3060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B660M I5 12400 32GB RTX 3060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0042
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0042
19.248.000
19.248.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B660M I5 12400 32GB RTX 3060 Vga Like New
Giá bán: 19.248.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B660M I5 12400 16GB RTX 2060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B660M I5 12400 16GB RTX 2060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0041
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0041
15.899.000
15.899.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B660M I5 12400 16GB RTX 2060 Vga Like New
Giá bán: 15.899.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B660M I5 12400 16GB 1660 Super Vga Like New

Pc Đồ Họa B660M I5 12400 16GB 1660 Super Vga Like New

Mã SP: PCDHC0040
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0040
15.198.000
15.198.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B660M I5 12400 16GB 1660 Super Vga Like New
Giá bán: 15.198.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B560M I5 11400 16GB RTX 2060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B560M I5 11400 16GB RTX 2060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0039
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0039
14.528.000
14.528.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B560M I5 11400 16GB RTX 2060 Vga Like New
Giá bán: 14.528.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B560M I5 10400 16GB RTX 2060 Vga Like New

Pc Đồ Họa B560M I5 10400 16GB RTX 2060 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0037
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0037
13.978.000
13.978.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B560M I5 10400 16GB RTX 2060 Vga Like New
Giá bán: 13.978.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa B560M I5 10400 16GB 1660 Super Vga Like New

Pc Đồ Họa B560M I5 10400 16GB 1660 Super Vga Like New

Mã SP: PCDHC0035
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0035
12.818.000
12.818.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa B560M I5 10400 16GB 1660 Super Vga Like New
Giá bán: 12.818.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa H610 I3 12100F 16GB 1660 Super Vga Like New

Pc Đồ Họa H610 I3 12100F 16GB 1660 Super Vga Like New

Mã SP: PCDHC0033
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0033
11.058.000
11.058.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa H610 I3 12100F 16GB 1660 Super Vga Like New
Giá bán: 11.058.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Đồ Họa H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 Vga Like New

Pc Đồ Họa H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 Vga Like New

Mã SP: PCDHC0030
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCDHC0030
9.138.000
9.138.000
[Đã bao gồm VAT]
Pc Đồ Họa H510M I3 10105F 16GB GTX 1650 Vga Like New
Giá bán: 9.138.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

Máy tính đồ họa cũ liệu có đầy đủ chức năng và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của dân đồ họa hay không? Có nên mua pc đồ họa cũ hay không? Là những câu hỏi thường gặp nhất tại Tin học Anh Phát. Nếu đây cũng là thắc mắc của bạn, vậy hãy cùng giải đáp qua bài viết dưới đây nhé.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

máy tính đồ họa cũ

Máy tính đồ họa cũ có giá rẻ hơn máy mới

1. Những lý do nên chọn pc đồ họa cũ

Nghĩ đến việc mua máy tính đồ họa cũ có thể sẽ làm bạn lo lắng khi máy đã qua một người sử dụng, vậy tại sao nhiều người vẫn lựa chọn mua pc đồ họa cũ? Là vì 3 lý do sau đây

  • Máy cũ với chất lượng như mới: Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những cửa hàng điện máy cung cấp các máy chính hãng mới 99% với mức giá thấp hơn hẳn so với máy mới, có những máy vẫn còn thời hạn bảo hành từ chính hãng.
  • Chỉ bằng một nửa chi phí mua máy mới: Hàng đã qua sử dụng lúc nào cũng sẽ “mất giá” so với hàng mới, và máy tính cũng vậy. Ngoại trừ CPU vẫn có khả năng giữ được tốt sau khi được “sang tay”, các linh kiện khắc như VGA, card màn hình có thể sẽ rớt tới 50% mức giá. Thế nên, bạn có thể tiết kiệm lên đến 50% chi phí để có thể mua máy có cấu hình tương tự và mới 100%. Hoặc với số tiền mua máy mới đó bạn có thể lựa chọn cho mình máy cũ với cấu hình mạnh hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên lựa chọn kỹ càng và tốt nhất nên lựa chọn những máy tính làm đồ họa cũ còn hạn bảo hành.
  • Đa dạng về cấu hình và thiết kế: Bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm đã out of stock ở cửa hàng hoặc cũng có thể dễ dàng lắp ráp và nâng cấp theo mong muốn của bản thân.

Timelapse Build PC 49 triệu làm đồ họa

2. Một số cấu hình máy tính bàn chuyên đồ hoạ cũ

Bên cạnh chuyên cung cấp các máy tính, laptop, PC cho dân công nghệ, tin học Anh Phát cũng có đa dạng các loại máy tính đồ họa cũ với chất lượng mới.

pc đồ họa cũ

Các cấu hình máy tính chuyên đồ họa cũ tại Tin Học Anh Phát

Các bạn có thể bấm vào các sản phẩm PC đồ hoạ cũ mà Tin Học Anh Phát đang cung cấp để xem chi tiết cấu hình sản phẩm.

3. Những ưu đãi khi mua máy tính đồ hoạ cũ tại Tin Học Anh Phát

Là đơn vị chuyên cung cấp các laptop, PC, thiết bị điện tử, linh kiện máy tính, máy tính văn phòng hay máy tính bàn chuyên đồ họa cũ, tin học Anh Phát đảm bảo cung cấp hàng chính hãng 100% có chất lượng tuyệt vời với mức giá vô cùng hấp dẫn.

Đến với chúng tôi, bạn có thể tìm được cho mình sản phẩm ưng ý trong đa dạng các dòng sản phẩm cao cấp tại đây trong sự tư vấn nhiệt tình của đội ngũ nhân viên lành nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn. Tin Học Anh Phát luôn có những ưu đãi đặc biệt, chương trình hậu mãi hấp dẫn với chất lượng dịch vụ tuyệt vời, mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng.

mua máy tính đồ họa cũ

Liên hệ ngay với Tin Học Anh Phát để được tư vấn

Nếu bạn đang “tăm tia” cho mình một bộ máy có cấu hình cao nhưng vẫn chưa đủ chi phí, vậy tại sao không thử tìm đến với máy tính đồ họa cũ? Với mức giá của máy cũ nhưng lại sở hữu cấu hình và chất lượng mới, không phải quá tuyệt vời sao? Hãy đến với Tin học Anh Phát để được tư vấn và lựa chọn cho mình một dòng máy phù hợp nhé.

 

Thông tin liên hệ

  • Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Anh Phát
  • Địa Chỉ: Số 139/4 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
  • Website: https://tinhocanhphat.vn/
  • Điện Thoại : 090.29.28.069
  • Email: tinhocanhphat@gmail.com
Xem thêm "
Hãng sản xuất-
  • THAP (16)
Lọc sản phẩm-

Phân loại sản phẩm

Tình Trạng Sản Phẩm

Loại GPU

Dòng CPU

Dung lượng Ram

Tông Màu

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng