Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Ghế DXRacer

Ghế DXRacer

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-N-B4 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-N-B4 (Cái)

Mã SP: GGAC0005
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0005
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-N-B4 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyries Series GC-V03-N-B2-49 (OH|VB03|N) (Cái)
Mã SP: GGAC0001
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4 (Cái)

Mã SP: GGAC0003
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0003
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4 (Cái)

Mã SP: GGAC0002
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0002
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Phụ kiện DXRACER AR|02A|N - KÊ TAY (Cái)

Phụ kiện DXRACER AR|02A|N - KÊ TAY (Cái)

Mã SP: GGAC0028
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0028
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Phụ kiện DXRACER AR|02A|N - KÊ TAY (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Phụ kiện DXRACER GAMING ACCESSORIES - TG|SK001 - Bánh xe (Cái)

Phụ kiện DXRACER GAMING ACCESSORIES - TG|SK001 - Bánh xe (Cái)

Mã SP: GGAC0024
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0024
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Phụ kiện DXRACER GAMING ACCESSORIES - TG|SK001 - Bánh xe (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NE-V2 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NE-V2 (Cái)

Mã SP: GGAC0011
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0011
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NE-V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-N-V2 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-N-V2 (Cái)

Mã SP: GGAC0010
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0010
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-N-V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NR-V2 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NR-V2 (Cái)

Mã SP: GGAC0009
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0009
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NR-V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NW-V2 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NW-V2 (Cái)

Mã SP: GGAC0008
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0008
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series GC-R131-NW-V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Series OH|RZ74|WBB (Ninja in Pyjama) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Series OH|RZ74|WBB (Ninja in Pyjama) (Cái)

Mã SP: GGAC0012
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0012
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Racing Series OH|RZ74|WBB (Ninja in Pyjama) (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4 (Cái)

Mã SP: GGAC0004
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0004
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Drifting GC-D133-N-J2 (OH|DJ133|N)

Ghế chơi Game DXRACER Drifting GC-D133-N-J2 (OH|DJ133|N)

Mã SP: GGAC0035
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0035
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER Drifting GC-D133-N-J2 (OH|DJ133|N)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Tank Series GC-T29-N-S4 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Tank Series GC-T29-N-S4 (Cái)

Mã SP: GGAC0016
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0016
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Tank Series GC-T29-N-S4 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|C (DMC-I233S-C-A2) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|C (DMC-I233S-C-A2) (Cái)

Mã SP: GGAC0031
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0031
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|C (DMC-I233S-C-A2) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Tank Series GC-T29-NR-S4 (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Tank Series GC-T29-NR-S4 (Cái)

Mã SP: GGAC0017
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0017
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Tank Series GC-T29-NR-S4 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|W (DMC-I233S-W-A2) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|W (DMC-I233S-W-A2) (Cái)

Mã SP: GGAC0034
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0034
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|W (DMC-I233S-W-A2) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|N (DMC-I233S-N-A2) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|N (DMC-I233S-N-A2) (Cái)

Mã SP: GGAC0032
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0032
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|N (DMC-I233S-N-A2) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|R (DMC-I233S-R-A2) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|R (DMC-I233S-R-A2) (Cái)

Mã SP: GGAC0033
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0033
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|R (DMC-I233S-R-A2) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Ghế DXRacer là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ tối ưu cho công việc của game thủ hay nhân viên văn phòng. Thiết kế đẹp mắt, đa dạng mẫu mã, chất liệu da mềm mại mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất, hãy cùng Tin Học Anh Phát tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm nhé!

Mẫu ghế chơi game DXRacer hỗ trợ tối ưu công việc của người dùng

Giới thiệu tổng quan sản phẩm ghế DXRacer

Ghế DXRacer là sản phẩm ghế chơi game của hãng DXRacer, chuyên dành cho giới game thủ. Sản phẩm được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn chất lượng quốc tế tạo cảm giác thoải mái nhất cho người dùng. Bề mặt da căng bóng tạo nét sang trọng và tinh tế. Nhà sản xuất cam kết mang đến chất lượng sản phẩm tốt nhất với nhiều màu sắc nhất để người dùng lựa chọn.

Mẫu ghế thiết kế đẹp mắt, phù hợp với mọi đối tượng

Lợi ích khi người dùng sử dụng ghế DXRacer 

Ghế DXRacer mang đến nhiều lợi ích cho người dùng:

 • Thiết kế phần dựa lưng có độ cong phù hợp giúp nâng đỡ lưng trên và lưng dưới hiệu quả. Đồng thời, dựa lưng có độ cao phù hợp giữ cho phần lưng và cột sống luôn thẳng;
 • Chất liệu đệm lưng an toàn, chất lượng tạo cảm giác êm ái, dễ chịu và hoàn toàn không gây bí nóng;
 • Ghế có thể điều chỉnh phù hợp với bàn làm việc của người dùng, thích ứng tốt với mọi điều kiện làm việc;
 • Một số tính năng khác: khả năng ngả ra phía sau từ 135 - 180 độ, nâng hạ tay vịn của ghế, bánh xe PU chống ồn của sàn gỗ…  phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Lợi ích khi sử dụng ghế ngồi DXRacer

Bảng giá tham khảo sản phẩm ghế DXRacer 

Để giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn về ghế DXRacer, dưới đây là bảng giá của một vài sản phẩm tiêu biểu:

Sản phẩm

Mức phí tham khảo (VNĐ)

Ghế chơi game DXRacer mã Gaming Chair - Valkyries

7.200.000 đồng

Ghế chơi game DXRacer mã Master Series DMC|IA233S|R

9.980.000 đồng

Ghế chơi game DXRacer mã Gaming Chair - Tank Series

9.990.000 đồng

Ghế chơi game DXRacer mã Gaming Chair - Racing Pro

7.990.000 đồng

Ghế chơi game DXRacer mã Master Series DMC|IA233S|C

9.980.000 đồng

Lưu ý khi người dùng mua ghế DXRacer

Ghế DXRacer có rất nhiều mẫu mã, thiết kế phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Tuy nhiên, trước khi mua hàng, người dùng cần cân nhắc một vài điều sau:

 • Về màu sắc: Tùy thuộc vào sở thích, người dùng có thể lựa chọn màu sắc phù hợp. Nếu thích sự đơn giản, hãy lựa chọn những màu sắc trung tính như đen, nâu kèm theo các họa tiết mới lạ, độc đáo. Nếu là người thích sự phá cách, cá tính, màu hồng hay màu đỏ nên là lựa chọn được đề cao.
 • Về kích thước: Người dùng cần chọn ghế có kích thước phù hợp với dáng người và tình hình sức khỏe của bản thân.
 • Về chất liệu: Ưu tiên sử dụng ghế da lộn, da PU hoặc PVC có phần đệm xốp cao để mang đến cảm giác thoải mái khi dùng.
 • Về tải trọng tối đa: Lựa chọn ghế theo tải trọng của sản phẩm để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ sản phẩm.
 • Cân nhắc về tính năng hỗ trợ: hiện nay các sản phẩm thường có tính năng bổ trợ. Ví dụ như: kê tay 3D/4D, tựa đầu… Người dùng cần tìm hiểu kỹ phần tính năng bổ trợ này trước khi mua sản phẩm.

Lưu ý khi chọn mua ghế người dùng nên nhớ

Tại sao nên chọn mua ghế DXRacer tại Tin Học Anh Phát?

Nếu người dùng muốn sở hữu ghế DXRacer, hãy đến ngay Tin Học Anh Phát để tìm hiểu về sản phẩm. Tại đây chúng tôi có:

 • Trọn bộ bàn, ghế đến từ DXRacer chất lượng, chính hãng và giá thành cực tốt;
 • 100% sản phẩm còn giữ nguyên seal;
 • Hàng chục sản phẩm đẹp mắt phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng;
 • Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh;
 • Giao hàng trên toàn quốc với chi phí cực ưu đãi;
 • Hỗ trợ trả góp 0% dành cho mọi khách hàng.

Tin Học Anh Phát - địa chỉ mua hàng đáng tin cậy

Bài viết trên đây đã mang đến cho quý khách hàng thông tin về ghế DXRacer. Nếu khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ số hotline: 090.29.28.069 để được Tin Học Anh Phát có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng nhất.

 

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất

pc chơi game giá rẻ, mua may vi tinh cu, may tinh van phong

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • DXRacer (19)
Lọc sản phẩm-

Chất liệu

Tính năng

Cân nặng

Chiều cao

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng