Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Màn hình MSI

Màn hình MSI

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Màn hình máy tính MSI PRO MP223 (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính MSI PRO MP223 (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)

Mã SP: MHMS0071
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.970.000
-9%
Mã SP: MHMS0071
1.789.000
1.789.000
[Đã bao gồm VAT]
1.970.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI PRO MP223 (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/1ms)
Giá bán: 1.789.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI Pro MP241X (23.8 inch/FHD/VA/75Hz/8ms)

Màn hình máy tính MSI Pro MP241X (23.8 inch/FHD/VA/75Hz/8ms)

Mã SP: MHMS0037
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.090.000
-9%
Mã SP: MHMS0037
1.899.000
1.899.000
[Đã bao gồm VAT]
2.090.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI Pro MP241X (23.8 inch/FHD/VA/75Hz/8ms)
Giá bán: 1.899.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI Pro MP242C (23.6 inch/FHD/VA/75Hz/1ms/Loa/Cong)

Màn hình máy tính MSI Pro MP242C (23.6 inch/FHD/VA/75Hz/1ms/Loa/Cong)

Mã SP: MHMS0053
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.450.000
-9%
Mã SP: MHMS0053
2.219.000
2.219.000
[Đã bao gồm VAT]
2.450.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI Pro MP242C (23.6 inch/FHD/VA/75Hz/1ms/Loa/Cong)
Giá bán: 2.219.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI Pro MP243X (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Màn hình máy tính MSI Pro MP243X (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Mã SP: MHMS0079
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.630.000
-9%
Mã SP: MHMS0079
2.389.000
2.389.000
[Đã bao gồm VAT]
2.630.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI Pro MP243X (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)
Giá bán: 2.389.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI Pro MP251 (24.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Màn hình máy tính MSI Pro MP251 (24.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Mã SP: MHMS0083
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.640.000
-9%
Mã SP: MHMS0083
2.399.000
2.399.000
[Đã bao gồm VAT]
2.640.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI Pro MP251 (24.5 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)
Giá bán: 2.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI Pro MP243XW (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Màn hình máy tính MSI Pro MP243XW (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Mã SP: MHMS0081
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.750.000
-9%
Mã SP: MHMS0081
2.499.000
2.499.000
[Đã bao gồm VAT]
2.750.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI Pro MP243XW (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)
Giá bán: 2.499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming MSI G2412V (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming MSI G2412V (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHMS0078
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.970.000
-9%
Mã SP: MHMS0078
2.699.000
2.699.000
[Đã bao gồm VAT]
2.970.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming MSI G2412V (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 2.699.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI G2412 (23.8 inch/FHD/IPS/170Hz/1ms)

Màn hình máy tính MSI G2412 (23.8 inch/FHD/IPS/170Hz/1ms)

Mã SP: MHMS0052
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.290.000
-9%
Mã SP: MHMS0052
2.989.000
2.989.000
[Đã bao gồm VAT]
3.290.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI G2412 (23.8 inch/FHD/IPS/170Hz/1ms)
Giá bán: 2.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming MSI G244F (23.8 inch/FHD/IPS/170Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming MSI G244F (23.8 inch/FHD/IPS/170Hz/1ms)

Mã SP: MHMS0084
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.410.000
-9%
Mã SP: MHMS0084
3.099.000
3.099.000
[Đã bao gồm VAT]
3.410.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming MSI G244F (23.8 inch/FHD/IPS/170Hz/1ms)
Giá bán: 3.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI MD271CPW (27 inch/FHD/VA/75HZ/4ms/Loa/Cong/USB TypeC)

Màn hình máy tính MSI MD271CPW (27 inch/FHD/VA/75HZ/4ms/Loa/Cong/USB TypeC)

Mã SP: MHMS0073
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.520.000
-9%
Mã SP: MHMS0073
3.199.000
3.199.000
[Đã bao gồm VAT]
3.520.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI MD271CPW (27 inch/FHD/VA/75HZ/4ms/Loa/Cong/USB TypeC)
Giá bán: 3.199.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI MD271CP (27 inch/FHD/VA/75Hz/4ms/Loa/Cong/USB TypeC)

Màn hình máy tính MSI MD271CP (27 inch/FHD/VA/75Hz/4ms/Loa/Cong/USB TypeC)

Mã SP: MHMS0072
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.520.000
-9%
Mã SP: MHMS0072
3.199.000
3.199.000
[Đã bao gồm VAT]
3.520.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI MD271CP (27 inch/FHD/VA/75Hz/4ms/Loa/Cong/USB TypeC)
Giá bán: 3.199.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI G2412F (24 inch/FHD/Rapid IPS/180Hz/1ms)

Màn hình máy tính MSI G2412F (24 inch/FHD/Rapid IPS/180Hz/1ms)

Mã SP: MHPC024010
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.630.000
-9%
Mã SP: MHPC024010
3.299.000
3.299.000
[Đã bao gồm VAT]
3.630.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI G2412F (24 inch/FHD/Rapid IPS/180Hz/1ms)
Giá bán: 3.299.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình Di Động MSI Pro MP161 E2 (15.6  inch/FHD/IPS/60Hz/4ms/Loa/USB-C)

Màn hình Di Động MSI Pro MP161 E2 (15.6 inch/FHD/IPS/60Hz/4ms/Loa/USB-C)

Mã SP: MHPC024008
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.840.000
-9%
Mã SP: MHPC024008
3.489.000
3.489.000
[Đã bao gồm VAT]
3.840.000 VND
-9%
Màn hình Di Động MSI Pro MP161 E2 (15.6 inch/FHD/IPS/60Hz/4ms/Loa/USB-C)
Giá bán: 3.489.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI Pro MP273AP (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Màn hình máy tính MSI Pro MP273AP (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Mã SP: MHMS0086
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.850.000
-9%
Mã SP: MHMS0086
3.499.000
3.499.000
[Đã bao gồm VAT]
3.850.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI Pro MP273AP (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)
Giá bán: 3.499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI MD241PW (23.8 INCH/FHD/IPS/75HZ/5MS/250NITS/HDMI+USBC/LOA/TRẮNG)
4.070.000
-9%
Mã SP: MHMS0036
3.699.000
3.699.000
[Đã bao gồm VAT]
4.070.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI MD241PW (23.8 INCH/FHD/IPS/75HZ/5MS/250NITS/HDMI+USBC/LOA/TRẮNG)
Giá bán: 3.699.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI MD241P Ultra Marine (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính MSI MD241P Ultra Marine (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHPC024015
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.070.000
-9%
Mã SP: MHPC024015
3.699.000
3.699.000
[Đã bao gồm VAT]
4.070.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI MD241P Ultra Marine (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 3.699.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming MSI G274F (27 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming MSI G274F (27 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms)

Mã SP: MHMS0085
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.730.000
-9%
Mã SP: MHMS0085
4.299.000
4.299.000
[Đã bao gồm VAT]
4.730.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming MSI G274F (27 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms)
Giá bán: 4.299.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI G2712F (27 inch/FHD/Ultra Rapid IPS/180Hz/1ms)

Màn hình máy tính MSI G2712F (27 inch/FHD/Ultra Rapid IPS/180Hz/1ms)

Mã SP: MHPC024009
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.840.000
-9%
Mã SP: MHPC024009
4.399.000
4.399.000
[Đã bao gồm VAT]
4.840.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI G2712F (27 inch/FHD/Ultra Rapid IPS/180Hz/1ms)
Giá bán: 4.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI OPTIX G27C4X (27  inch/FHD/VA/250Hz/1ms/Cong)

Màn hình máy tính MSI OPTIX G27C4X (27 inch/FHD/VA/250Hz/1ms/Cong)

Mã SP: MHMS0088
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.060.000
-9%
Mã SP: MHMS0088
4.599.000
4.599.000
[Đã bao gồm VAT]
5.060.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI OPTIX G27C4X (27 inch/FHD/VA/250Hz/1ms/Cong)
Giá bán: 4.599.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI Pro MP273QP (27 inch/WQHD/IPS/75Hz/1ms)

Màn hình máy tính MSI Pro MP273QP (27 inch/WQHD/IPS/75Hz/1ms)

Mã SP: MHPC024011
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.610.000
-9%
Mã SP: MHPC024011
5.099.000
5.099.000
[Đã bao gồm VAT]
5.610.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI Pro MP273QP (27 inch/WQHD/IPS/75Hz/1ms)
Giá bán: 5.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI MD272QP Ultramarine (27 inch/WQHD/IPS/75Hz/4ms/Loa)

Màn hình máy tính MSI MD272QP Ultramarine (27 inch/WQHD/IPS/75Hz/4ms/Loa)

Mã SP: MHMS0087
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.270.000
-9%
Mã SP: MHMS0087
5.699.000
5.699.000
[Đã bao gồm VAT]
6.270.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI MD272QP Ultramarine (27 inch/WQHD/IPS/75Hz/4ms/Loa)
Giá bán: 5.699.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI G274QPF E2 (27 inch/WQHD/Rapid IPS/180Hz/1ms)

Màn hình máy tính MSI G274QPF E2 (27 inch/WQHD/Rapid IPS/180Hz/1ms)

Mã SP: MHPC024014
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.040.000
-9%
Mã SP: MHPC024014
6.399.000
6.399.000
[Đã bao gồm VAT]
7.040.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI G274QPF E2 (27 inch/WQHD/Rapid IPS/180Hz/1ms)
Giá bán: 6.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI G274QPX (27 inch/WQHD/Rapid IPS/240Hz/1ms)

Màn hình máy tính MSI G274QPX (27 inch/WQHD/Rapid IPS/240Hz/1ms)

Mã SP: MHPC024013
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
10.770.000
-9%
Mã SP: MHPC024013
9.789.000
9.789.000
[Đã bao gồm VAT]
10.770.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI G274QPX (27 inch/WQHD/Rapid IPS/240Hz/1ms)
Giá bán: 9.789.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính MSI MPG 271QRX QD-OLED (26.5 inch/WQHD/QD-OLED/360Hz/0.03ms)

Màn hình máy tính MSI MPG 271QRX QD-OLED (26.5 inch/WQHD/QD-OLED/360Hz/0.03ms)

Mã SP: MHPC024012
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
31.900.000
-9%
Mã SP: MHPC024012
28.999.000
28.999.000
[Đã bao gồm VAT]
31.900.000 VND
-9%
Màn hình máy tính MSI MPG 271QRX QD-OLED (26.5 inch/WQHD/QD-OLED/360Hz/0.03ms)
Giá bán: 28.999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Mặc dù hiện nay có rất nhiều thương hiệu lớn cho ra vô số các dòng màn hình máy tính khác nhau. Tuy nhiên, màn hình MSI vẫn luôn được người dùng trên toàn thế giới ưa chuộng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem màn hình + thương hiệu có gì đặc biệt.

Xem nhanh nội dung bài viết:

1. Giới thiệu về thương hiệu MSI

MIS hay còn gọi là công ty CP khoa kỹ Vi Tính. Đây là một công ty đa quốc gia, có trụ sở chính tại Đài Loan. Các sản phẩm được công ty MIS cung cấp rất đa dạng, từ phần cứng máy tính cho tới những dịch vụ và sản phẩm khác liên quan. Sản phẩm được MIS cung cấp đều được khách hàng đánh giá cao về chất lượng.

>>>>Có thể bạn đang quan tâm: Những mẫu màn hình máy tính full hd giá rẻ chỉ có tại Tin Học Anh Phát

2. Top màn hình MSI tốt nhất

 2.1. Màn Hình cong MSI Optix 27" Optix MAG271CR (1920x1080/VA/144Hz/1ms/FreeSync)

- Ưu điểm: Độ phân giải cao, chất lượng hình ảnh sắc nét, góc nhìn rộng
- Nhược điểm: Thiết kế chưa thực sự ấn tượng
- Mục đích sử dụng: Thông thường, chơi game, đồ họa
Màn hình + thương hiệu Optix 27" Optix MAG271CR của MSI là một trong các sản phẩm thuộc phân khúc giá bình dân. Sản phẩm không được đánh giá quá cao về thiết kế nhưng chất lượng màn hình fullHD, hình ảnh sắc nét, màu ảnh chân thực đã chinh phục được không ít khách hàng.

https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-cong-msi-optix-27-optix-mag271cr-1920x1080va144hz1msfreesync.html

2.2. Màn Hình cong MSI Optix 27" MAG271C (1920x1080/VA/144Hz/1ms/FreeSync)

- Ưu điểm: Giá thành hợp lý, chất lượng hình ảnh cao, sắc nét, góc nhìn rộng, không bị lóa
- Nhược điểm: Tốc độ nhấp nháy cao, sử dụng lâu có thể bị mỏi mắt
- Mục đích sử dụng: Thông thường, chơi game, đồ họa
Optix 27" MAG271C là mẫu màn hình + thương hiệu của MSI cũng thuộc phân khúc giá bình dân. Màn hình dạng cong, sắc nét, được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Mẫu màn hình này có thể được sử dụng cho đa mục đích khác nhau.

https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-cong-msi-optix-27-mag271c-1920x1080va144hz1msfreesync.html

2.3. Màn Hình MSI Optix 32" AG32C (1920x1080/VA/165Hz/1ms/FreeSync)

- Ưu điểm: Mức giá hợp lý, thiết kế theo phong cách thể thao điện tử mạnh mẽ, độ sắc nét cao, có thể bảo vệ mắt
- Nhược điểm: Sử dụng lâu vẫn có thể khiến mắt bị mỏi
- Mục đích sử dụng: Thông thường, chơi game, đồ họa
Mẫu màn hình + thương hiệu của MSI này thực sự đã chinh phục được không ít người tiêu dùng. Sản phẩm không chỉ có thiết kế đẹp, mang phong cách thể thao, mạnh mẽ mà còn được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Màn hình cho chất lượng hình ảnh sắc nét, không gây lóa, chói mắt, bảo vệ tối đa cho đôi mắt người dùng.

https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-msi-optix-32-ag32c-1920x1080va165hz1msfreesync.html
Kể từ khi ra đời màn hình + thương hiệu MSI vẫn luôn là một trong các sự lựa chọn hàng đầu của người dùng.

 
Xem thêm "
Hãng sản xuất-
  • MSI (24)
Lọc sản phẩm-

Màn hình theo nhu cầu

Độ phân giải

Kích Thước

Tần số quét

Góc nhìn của màn hình

Công nghệ tấm nền của màn hình

Thời gian phản hồi của màn hình

Bề mặt của màn hình

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng