Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

CPU - Bộ Vi Xử Lý (2nd)

CPU - Bộ Vi Xử Lý (2nd)

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0176
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
40.000
-25%
Mã SP: CPUI0176
30.000
30.000
[Chưa bao gồm VAT]
40.000 VND
-25%
CPU Tray Intel Pentium G2020 (2.90 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
Giá bán: 30.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)

CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0202
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
50.000
-20%
Mã SP: CPUI0202
40.000
40.000
[Chưa bao gồm VAT]
50.000 VND
-20%
CPU Tray Intel Pentium G 3250 (3.20 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1150, Cache 3MB)
Giá bán: 40.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0324
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
70.000
-14%
Mã SP: CPUIC0324
60.000
60.000
[Chưa bao gồm VAT]
70.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Pentium G2120 (3.10 GHz, 2 nhân, 2 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 60.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
img

CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0130
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
120.000
-17%
Mã SP: CPUI0130
100.000
100.000
[Chưa bao gồm VAT]
120.000 VND
-17%
CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
Giá bán: 100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0180
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0180
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Pentium G4560 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0127
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0127
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0174
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0174
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

Mã SP: CPUIC0124
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
290.000
-14%
Mã SP: CPUIC0124
250.000
250.000
[Chưa bao gồm VAT]
290.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)
Giá bán: 250.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Xeon E5-2640 v2 (2.00 GHz-2.50 GHz, 8 nhân, 16 luồng, LGA 2011, Cache 20MB)
350.000
-14%
Mã SP: CPUIC0343
300.000
300.000
[Chưa bao gồm VAT]
350.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Xeon E5-2640 v2 (2.00 GHz-2.50 GHz, 8 nhân, 16 luồng, LGA 2011, Cache 20MB)
Giá bán: 300.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0125
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
400.000
-15%
Mã SP: CPUIC0125
340.000
340.000
[Chưa bao gồm VAT]
400.000 VND
-15%
CPU Tray Intel Core i5 3470 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 340.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Xeon E5 2670V2

CPU Tray Intel Xeon E5 2670V2

Mã SP: CPUIC0340
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
410.000
-15%
Mã SP: CPUIC0340
350.000
350.000
[Chưa bao gồm VAT]
410.000 VND
-15%
CPU Tray Intel Xeon E5 2670V2
Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray

CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray

Mã SP: CPUIXT1256
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
450.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1256
390.000
390.000
[Chưa bao gồm VAT]
450.000 VND
-13%
CPU Intel Xeon E5 2676V3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 nhân 24 luồng, LGA 2011-3) Tray
Giá bán: 390.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

Mã SP: CPUIC0123
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
570.000
-14%
Mã SP: CPUIC0123
490.000
490.000
[Chưa bao gồm VAT]
570.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Core i5 4570 (3.20 GHz-3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1150)
Giá bán: 490.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0122
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
750.000
-13%
Mã SP: CPUIC0122
650.000
650.000
[Chưa bao gồm VAT]
750.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 7100 (3.9 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray AMD RYZEN 3 1200 (3.1 GHz-3.4 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA AM4, Cache 8MB)
img

CPU Tray AMD RYZEN 3 1200 (3.1 GHz-3.4 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA AM4, Cache 8MB)

Mã SP: CPUAC0100
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
810.000
-14%
Mã SP: CPUAC0100
700.000
700.000
[Chưa bao gồm VAT]
810.000 VND
-14%
CPU Tray AMD RYZEN 3 1200 (3.1 GHz-3.4 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA AM4, Cache 8MB)
Giá bán: 700.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0317
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.140.000
-13%
Mã SP: CPUIC0317
990.000
990.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.140.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 990.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)

CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)

Mã SP: CPUIC0153
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.270.000
-13%
Mã SP: CPUIC0153
1.100.000
1.100.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.270.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)
Giá bán: 1.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)

CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)

Mã SP: CPUIC0119
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.670.000
-13%
Mã SP: CPUIC0119
1.450.000
1.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.670.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i5 9400F (2.9GHz turbo up to 4.1GHz, 6 nhân, 6 luồng, LGA 1151-v2)
Giá bán: 1.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10100F Tray

CPU Intel Core i3 10100F Tray

Mã SP: CPUIXT1257
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.670.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1257
1.450.000
1.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.670.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10100F Tray
Giá bán: 1.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
img

CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUI0316
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.710.000
-13%
Mã SP: CPUI0316
1.480.000
1.480.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.710.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 1.480.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1247
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.190.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1247
1.899.000
1.899.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.190.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 1.899.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)

CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUI0305
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.410.000
-13%
Mã SP: CPUI0305
2.090.000
2.090.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.410.000 VND
-13%
CPU Intel Core i5 10400F Tray (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 2.090.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1252
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.680.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1252
2.330.000
2.330.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.680.000 VND
-13%
Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.330.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3-10105 Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200
2.710.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1263
2.350.000
2.350.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.710.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3-10105 Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200
Giá bán: 2.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel i3 13100F Tray (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)

CPU Intel i3 13100F Tray (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUI0392
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.100.000
-13%
Mã SP: CPUI0392
2.690.000
2.690.000
[Chưa bao gồm VAT]
3.100.000 VND
-13%
CPU Intel i3 13100F Tray (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i5 12400F Tray (2.50 GHz - 4.40 GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1700)

CPU Intel Core i5 12400F Tray (2.50 GHz - 4.40 GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1248
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.140.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1248
2.730.000
2.730.000
[Chưa bao gồm VAT]
3.140.000 VND
-13%
CPU Intel Core i5 12400F Tray (2.50 GHz - 4.40 GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.730.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i5 10400 Tray (2.9GHz turbo up to 4.3GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)

CPU Intel Core i5 10400 Tray (2.9GHz turbo up to 4.3GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUI0281
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.330.000
-13%
Mã SP: CPUI0281
2.890.000
2.890.000
[Chưa bao gồm VAT]
3.330.000 VND
-13%
CPU Intel Core i5 10400 Tray (2.9GHz turbo up to 4.3GHz, 6 nhân, 12 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 2.890.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G MPK | AM4, Upto 4.20 GHz, 6C/12T, 8MB, TRAY, Có Fan

CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G MPK | AM4, Upto 4.20 GHz, 6C/12T, 8MB, TRAY, Có Fan

Mã SP: CPUA0084
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.020.000
-13%
Mã SP: CPUA0084
3.490.000
3.490.000
[Chưa bao gồm VAT]
4.020.000 VND
-13%
CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G MPK | AM4, Upto 4.20 GHz, 6C/12T, 8MB, TRAY, Có Fan
Giá bán: 3.490.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

CPU là chữ viết tắt của Central Processing Unit hay còn gọi là bộ xử lý trung tâm. CPU đóng vai trò gần như là một não bộ của một chiếc máy tính, tại đó mọi thông tin, thao tác, dữ liệu sẽ được tính toán kỹ lưỡng và đưa ra lệnh điều khiển mọi hoạt động của máy tính.

Tốc độ xử lý của CPU là tần số tính toán và làm việc của nó được đo bằng đơn vị GHz hoặc MHz. Nếu cùng một dòng chip ví dụ như Core i3 thì xung nhịp cao hơn đồng nghĩa với tốc độ xử lý nhanh hơn, khả năng làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, nếu giữa 2 dòng chip khác nhau như Core i3 hai nhân xung nhịp 2.2GHz và Intel Pentium Dual core 2.3GHz thì không thể so sánh ngay được bởi vì tốc độ xử lý của máy tính còn phụ thuộc rất nhiều vào bộ nhớ đệm và các bộ phận khác như RAM, chip đồ họa, ổ cứng…

Xem thêm: Mua CPU giá rẻ chính hãng tại TPHCM

Để tìm mua CPU cũ giá rẻ đã qua sử dụng nhưng chất lượng vẫn còn tốt thì Tin học Anh Phát là nơi đáng tin cậy. Đến với Tin học Anh Phát bạn sẽ tìm và chọn được cho mình một sản phẩm ưng ý để hoàn thiện một bộ máy tính để bàn với cấu hình tốt. Ngoài CPU thì Tin học Anh Phát còn cung cấp những linh kiện máy tính 2nd khác như: Màn hình máy tính cũ, Mainboard, card VGA,...

Hãy đến với Tin học Anh Phát để có thể trải nghiệm mua CPU cũ giá rẻ chất lượng nhất cho mình nhé.

Tham khảo các sản phẩm linh kiện 2nd khác:

Xem thêm "

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng