Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Case VSP

Case VSP

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Vỏ Case VSP V2886

Vỏ Case VSP V2886

Mã SP: VCPC024031
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
190.000
-11%
Mã SP: VCPC024031
170.000
170.000
[Đã bao gồm VAT]
190.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V2886
Giá bán: 170.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V2873

Vỏ Case VSP V2873

Mã SP: VCPC024027
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
190.000
-11%
Mã SP: VCPC024027
170.000
170.000
[Đã bao gồm VAT]
190.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V2873
Giá bán: 170.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V2876

Vỏ Case VSP V2876

Mã SP: VCPC024030
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
190.000
-11%
Mã SP: VCPC024030
170.000
170.000
[Đã bao gồm VAT]
190.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V2876
Giá bán: 170.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ case VSP V2879

Vỏ case VSP V2879

Mã SP: VCPC024002
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
190.000
-11%
Mã SP: VCPC024002
170.000
170.000
[Đã bao gồm VAT]
190.000 VND
-11%
Vỏ case VSP V2879
Giá bán: 170.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V216

Vỏ Case VSP V216

Mã SP: VCPC024024
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
240.000
-13%
Mã SP: VCPC024024
210.000
210.000
[Đã bao gồm VAT]
240.000 VND
-13%
Vỏ Case VSP V216
Giá bán: 210.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V206 Đen

Vỏ Case VSP V206 Đen

Mã SP: VCPC024032
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
270.000
-11%
Mã SP: VCPC024032
240.000
240.000
[Đã bao gồm VAT]
270.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V206 Đen
Giá bán: 240.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 Đen

Vỏ Case VSP V200 Đen

Mã SP: VCPC024025
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
270.000
-11%
Mã SP: VCPC024025
240.000
240.000
[Đã bao gồm VAT]
270.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V200 Đen
Giá bán: 240.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883
img

Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883

Mã SP: VCVSP0092
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
280.000
-11%
Mã SP: VCVSP0092
250.000
250.000
[Đã bao gồm VAT]
280.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883
Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V206 Trắng

Vỏ Case VSP V206 Trắng

Mã SP: VCPC024033
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
300.000
-12%
Mã SP: VCPC024033
265.000
265.000
[Đã bao gồm VAT]
300.000 VND
-12%
Vỏ Case VSP V206 Trắng
Giá bán: 265.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V212 (Đen)

Vỏ Case VSP V212 (Đen)

Mã SP: VCVSP0036
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
310.000
-11%
Mã SP: VCVSP0036
275.000
275.000
[Đã bao gồm VAT]
310.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V212 (Đen)
Giá bán: 275.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 Trắng

Vỏ Case VSP V200 Trắng

Mã SP: VCPC024026
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
310.000
-10%
Mã SP: VCPC024026
280.000
280.000
[Đã bao gồm VAT]
310.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 Trắng
Giá bán: 280.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V212 Trắng, Hồng, Xanh (mATX)

Vỏ Case VSP V212 Trắng, Hồng, Xanh (mATX)

Mã SP: VCVSP0072
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
330.000
-9%
Mã SP: VCVSP0072
300.000
300.000
[Đã bao gồm VAT]
330.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP V212 Trắng, Hồng, Xanh (mATX)
Giá bán: 300.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KB09 Đen

Vỏ Case VSP KB09 Đen

Mã SP: VCPC024036
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
370.000
-11%
Mã SP: VCPC024036
330.000
330.000
[Đã bao gồm VAT]
370.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP KB09 Đen
Giá bán: 330.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KB09 Trắng

Vỏ Case VSP KB09 Trắng

Mã SP: VCPC024037
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
390.000
-10%
Mã SP: VCPC024037
350.000
350.000
[Đã bao gồm VAT]
390.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP KB09 Trắng
Giá bán: 350.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V500 Đen

Vỏ Case VSP V500 Đen

Mã SP: VCPC024034
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
410.000
-11%
Mã SP: VCPC024034
365.000
365.000
[Đã bao gồm VAT]
410.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V500 Đen
Giá bán: 365.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KB06

Vỏ Case VSP KB06

Mã SP: VCPC024045
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
410.000
-11%
Mã SP: VCPC024045
365.000
365.000
[Đã bao gồm VAT]
410.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP KB06
Giá bán: 365.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KB05

Vỏ Case VSP KB05

Mã SP: VCPC024044
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
410.000
-11%
Mã SP: VCPC024044
365.000
365.000
[Đã bao gồm VAT]
410.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP KB05
Giá bán: 365.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KB08 Đen

Vỏ Case VSP KB08 Đen

Mã SP: VCPC024038
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
420.000
-11%
Mã SP: VCPC024038
375.000
375.000
[Đã bao gồm VAT]
420.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP KB08 Đen
Giá bán: 375.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn VP320

Bộ Vỏ Case VSP Nguồn VP320

Mã SP: VCPC024028
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
420.000
-11%
Mã SP: VCPC024028
375.000
375.000
[Đã bao gồm VAT]
420.000 VND
-11%
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn VP320
Giá bán: 375.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA31

Vỏ Case VSP KA31

Mã SP: VCPC024043
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
420.000
-11%
Mã SP: VCPC024043
375.000
375.000
[Đã bao gồm VAT]
420.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP KA31
Giá bán: 375.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V3-603 Đen

Vỏ Case VSP V3-603 Đen

Mã SP: VCPC024039
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
430.000
-10%
Mã SP: VCPC024039
385.000
385.000
[Đã bao gồm VAT]
430.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V3-603 Đen
Giá bán: 385.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V3-601 Đen

Vỏ Case VSP V3-601 Đen

Mã SP: VCPC024041
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
430.000
-10%
Mã SP: VCPC024041
385.000
385.000
[Đã bao gồm VAT]
430.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V3-601 Đen
Giá bán: 385.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP - Esport gaming KB08- White

Vỏ Case VSP - Esport gaming KB08- White

Mã SP: VCVSP0084
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
440.000
-9%
Mã SP: VCVSP0084
400.000
400.000
[Đã bao gồm VAT]
440.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP - Esport gaming KB08- White
Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V500 Trắng

Vỏ Case VSP V500 Trắng

Mã SP: VCPC024035
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
440.000
-9%
Mã SP: VCPC024035
400.000
400.000
[Đã bao gồm VAT]
440.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP V500 Trắng
Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA33 Đen (ATX/Mid Tower/Màu Đen/Led RGB)

Vỏ Case VSP KA33 Đen (ATX/Mid Tower/Màu Đen/Led RGB)

Mã SP: VCVSP0109
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
470.000
-11%
Mã SP: VCVSP0109
420.000
420.000
[Đã bao gồm VAT]
470.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP KA33 Đen (ATX/Mid Tower/Màu Đen/Led RGB)
Giá bán: 420.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V3-601 Trắng

Vỏ Case VSP V3-601 Trắng

Mã SP: VCPC024042
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
470.000
-11%
Mã SP: VCPC024042
420.000
420.000
[Đã bao gồm VAT]
470.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V3-601 Trắng
Giá bán: 420.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V3-603 Trắng

Vỏ Case VSP V3-603 Trắng

Mã SP: VCPC024040
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
470.000
-11%
Mã SP: VCPC024040
420.000
420.000
[Đã bao gồm VAT]
470.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP V3-603 Trắng
Giá bán: 420.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA-300 Xanh

Vỏ Case VSP KA-300 Xanh

Mã SP: VCPC024047
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
480.000
-10%
Mã SP: VCPC024047
430.000
430.000
[Đã bao gồm VAT]
480.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP KA-300 Xanh
Giá bán: 430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Case VSP xuất phát từ một thương hiệu Việt hiếm hoi trên thị trường điện tử, đáp ứng đủ các tiêu chí thẩm mỹ - hiệu năng - mức giá và cuối cùng là chính sách dịch vụ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Cùng Tin Học Anh Phát đón đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm đặc biệt này.

Mua Case VSP chính hãng giá rẻ

Giới thiệu cấu hình Case VSP

Ấn tượng với người sử dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Case VSP nổi bật mạnh mẽ bởi thiết kế độc đáo, lạ mắt. Toàn bộ case vỏ máy tính được làm từ chất liệu kim loại dày dặn, phun sơn tĩnh điện và mặt cường lực trong suốt giúp bảo vệ phần cứng bên trong.

Điểm đặc biệt ở Case VSP là cung cấp đầy đủ phụ kiện che nguồn hay giá đỡ card trang trí một cách đồng bộ, hợp thẩm mỹ. Bên cạnh đó, case này vẫn mang kiểu dáng gọn nhẹ, phong cách sáng tạo đặc trưng riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là cộng đồng game thủ.

Nếu ngân sách của bạn không cao, không phù hợp với những vỏ case đến từ các hãng lớn nhưng vẫn muốn sở hữu cho mình một sản phẩm chất lượng thì Case VSPTech là một lựa chọn hoàn hảo.

Giới thiệu cấu hình Case VSP 

Đặc điểm nổi bật của Case VSP

  • Cấu tạo bởi chất liệu SPCC 0.5mm chắc chắn, bền bỉ giúp linh kiện ở bên trong đạt độ an toàn hơn bao giờ hết.
  • Thiết kế đặc biệt với LED RGB và mặt bên là kính cường lực, dễ dàng nhìn ngắm toàn bộ linh kiện bên trong.
  • Thiết kế khung gầm thông gió và luồng không khí cao cấp, giúp dễ dàng quản lý cáp và PSU Shroud.
  • Vỏ Case VSP được trang bị hệ thống quạt mang lại khả năng làm mát/ thông thoáng nhiệt vượt trội (bằng nước, luồng gió siêu nhanh). 
  • Khoảng không bên trong khá lớn, dễ dàng nâng cấp thêm linh kiện.
  • Hỗ trợ đầy đủ cổng kết nối, dễ dàng sử dụng.

Đặc điểm nổi bật của Case VSP 

Bảng báo giá Case VSP cập nhật mới nhất 

Giá của Case VSP phù hợp túi tiền của đại đa số người dùng Việt Nam. Để quý khách hàng có những thông tin chi tiết về giá cả để lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp, Tin Học Anh Phát chia sẻ bảng giá chi tiết sau đây.

Tên sản phẩm

Giá VNĐ/ chiếc

Vỏ Case VSP 400G1 - 400G2 (Chuẩn ATX)

240.000

Vỏ Case VSP 3202 - 3203 - 3204 (Chuẩn ATX)

230.000

Vỏ Case VSP V3-607

400.000

Vỏ Case VSP V212 Trắng, Hồng, Xanh (mATX)

320.000

Vỏ Case VSP KB04, KB05, KB06

430.000

Vỏ Case VSP V3-601P Hồng (Chuẩn ATX)

460.000

Vỏ Case VSP M04 Game (mATX)

410.000

Vỏ Case VSP 2870 - 2871 (Chuẩn mATX)

180.000

Vỏ Case VSP Gaming HA01 White

710.000

Vỏ Case VSP P730 Workstation (Full ATX)

1.060.000

Vỏ Case VSP HA01 (Hồng, Xanh)

750.000

Vỏ Case VSP T510 Màu Hồng

690.000

Vỏ Case VSP Erog Es1 Gaming White

1.430.000 

Báo giá Case VSP chi tiết mới nhất

Giới thiệu sản phẩm nổi bật của Case VSP

  • Series KA: Trong tầm giá dưới 500.000VNĐ, Case VSP thuộc series KA rất đáng được cân nhắc. Case đáp ứng đủ các tiêu chí về thiết kế, đầy đủ các bo mạch với kích thước VGA lên đến 340mm, cấu tạo nhỏ gọn, hệ thống led RGB khá đẹp mắt. 
  • Series FA: Tiếp theo là Series FA - thuộc dòng case mới của nhà VPSTech với mức giá dưới 800.000VNĐ. Series FA được thiết kế thiên về hightech, tương thích đa số mainboard, chiều dài VGA đến 350mm, đặc biệt thích hợp với các tín đồ công nghệ.

Giới thiệu sản phẩm nổi bật của Case VSP

Lý do nên chọn mua Case VSP tại Tin Học Anh Phát

Tin Học Anh Phát là đơn vị cung cấp máy tính và đầy đủ linh kiện chính hãng giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn và mức giá cạnh tranh so với các chương trình ưu đãi thường xuyên diễn ra. 

Với phương châm đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, các sản phẩm của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu, có hỗ trợ bảo hành chính hãng. 

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo chỉnh chu về kiến thức chuyên môn, đảm bảo đem lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho quý khách hàng. 

Đối với các khách hàng ở xa, chúng tôi hỗ trợ tư vấn online 24/24, chính sách giao hàng tận nơi, miễn phí đối với các đơn hàng cọc trước, hỗ trợ phí gửi bảo hành và thêm nhiều chính sách ưu đãi khác.

Bên cạnh đó, tại Tin Học Anh Phát thường xuyên diễn ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tặng thêm voucher hay các dịch vụ cài đặt, vệ sinh hoàn toàn miễn phí.

Với các thông tin chúng tôi đưa ra trong bài viết trên, hy vọng bạn sẽ sớm chọn được Case VSP phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Để không bỏ lỡ Case VSP nhất định phải sở hữu này, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc hotline: 090.29.28.069 để được tư vấn một cách tận tình nhất.

 

 

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất

máy tính chơi game khủng, máy vi tính cũ, pc văn phòng

Xem thêm
Hãng sản xuất-
  • VSP (89)
Lọc sản phẩm-

Loại Case

Kích thước Mainboard

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng