Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Case VSP

Case VSP

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024024
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
260.000
-12%
Mã SP: VCPC024024
230.000
230.000
[Đã bao gồm VAT]
260.000 VND
-12%
Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
img

Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0092
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
280.000
-11%
Mã SP: VCVSP0092
250.000
250.000
[Đã bao gồm VAT]
280.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024032
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
300.000
-10%
Mã SP: VCPC024032
270.000
270.000
[Đã bao gồm VAT]
300.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 270.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024025
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
420.000
-10%
Mã SP: VCPC024025
379.000
379.000
[Đã bao gồm VAT]
420.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 379.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024026
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
430.000
-10%
Mã SP: VCPC024026
389.000
389.000
[Đã bao gồm VAT]
430.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 389.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Vsp Ka 210

Vỏ Case Vsp Ka 210

Mã SP: VCVSN0005
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
500.000
-10%
Mã SP: VCVSN0005
450.000
450.000
[Đã bao gồm VAT]
500.000 VND
-10%
Vỏ Case Vsp Ka 210
Giá bán: 450.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KB09 Trắng

Vỏ Case VSP KB09 Trắng

Mã SP: VCPC024037
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
500.000
-10%
Mã SP: VCPC024037
450.000
450.000
[Đã bao gồm VAT]
500.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP KB09 Trắng
Giá bán: 450.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024052
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
520.000
-10%
Mã SP: VCPC024052
470.000
470.000
[Đã bao gồm VAT]
520.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 470.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V500 Đen

Vỏ Case VSP V500 Đen

Mã SP: VCPC024034
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
550.000
-9%
Mã SP: VCPC024034
499.000
499.000
[Đã bao gồm VAT]
550.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP V500 Đen
Giá bán: 499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V500 Trắng

Vỏ Case VSP V500 Trắng

Mã SP: VCPC024035
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
550.000
-9%
Mã SP: VCPC024035
499.000
499.000
[Đã bao gồm VAT]
550.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP V500 Trắng
Giá bán: 499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Vsp Ka 260 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case Vsp Ka 260 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCVSN0003
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
550.000
-9%
Mã SP: VCVSN0003
500.000
500.000
[Đã bao gồm VAT]
550.000 VND
-9%
Vỏ Case Vsp Ka 260 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 500.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0113
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
610.000
-10%
Mã SP: VCVSP0113
550.000
550.000
[Đã bao gồm VAT]
610.000 VND
-10%
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0112
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
610.000
-10%
Mã SP: VCVSP0112
550.000
550.000
[Đã bao gồm VAT]
610.000 VND
-10%
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024029
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
640.000
-9%
Mã SP: VCPC024029
580.000
580.000
[Đã bao gồm VAT]
640.000 VND
-9%
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024093
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCPC024093
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0096
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCVSP0096
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024094
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024094
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024072
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024072
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024077
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
700.000
-10%
Mã SP: VCPC024077
630.000
630.000
[Đã bao gồm VAT]
700.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 630.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024078
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
730.000
-10%
Mã SP: VCPC024078
660.000
660.000
[Đã bao gồm VAT]
730.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0095
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
730.000
-10%
Mã SP: VCVSP0095
660.000
660.000
[Đã bao gồm VAT]
730.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCPC024062
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
750.000
-9%
Mã SP: VCPC024062
680.000
680.000
[Đã bao gồm VAT]
750.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024073
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
760.000
-9%
Mã SP: VCPC024073
690.000
690.000
[Đã bao gồm VAT]
760.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCPC024063
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
830.000
-10%
Mã SP: VCPC024063
750.000
750.000
[Đã bao gồm VAT]
830.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 750.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0021
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
900.000
-10%
Mã SP: VCVSP0021
810.000
810.000
[Đã bao gồm VAT]
900.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 810.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP E-ROG ES7 (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
img

Vỏ Case VSP E-ROG ES7 (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0061
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
940.000
-10%
Mã SP: VCVSP0061
850.000
850.000
[Đã bao gồm VAT]
940.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP E-ROG ES7 (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024079
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
960.000
-9%
Mã SP: VCPC024079
870.000
870.000
[Đã bao gồm VAT]
960.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 870.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024081
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
960.000
-9%
Mã SP: VCPC024081
870.000
870.000
[Đã bao gồm VAT]
960.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 870.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Case VSP xuất phát từ một thương hiệu Việt hiếm hoi trên thị trường điện tử, đáp ứng đủ các tiêu chí thẩm mỹ - hiệu năng - mức giá và cuối cùng là chính sách dịch vụ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Cùng Tin Học Anh Phát đón đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm đặc biệt này.

Mua Case VSP chính hãng giá rẻ

Giới thiệu cấu hình Case VSP

Ấn tượng với người sử dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Case VSP nổi bật mạnh mẽ bởi thiết kế độc đáo, lạ mắt. Toàn bộ case vỏ máy tính được làm từ chất liệu kim loại dày dặn, phun sơn tĩnh điện và mặt cường lực trong suốt giúp bảo vệ phần cứng bên trong.

Điểm đặc biệt ở Case VSP là cung cấp đầy đủ phụ kiện che nguồn hay giá đỡ card trang trí một cách đồng bộ, hợp thẩm mỹ. Bên cạnh đó, case này vẫn mang kiểu dáng gọn nhẹ, phong cách sáng tạo đặc trưng riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là cộng đồng game thủ.

Nếu ngân sách của bạn không cao, không phù hợp với những vỏ case đến từ các hãng lớn nhưng vẫn muốn sở hữu cho mình một sản phẩm chất lượng thì Case VSPTech là một lựa chọn hoàn hảo.

Giới thiệu cấu hình Case VSP 

Đặc điểm nổi bật của Case VSP

  • Cấu tạo bởi chất liệu SPCC 0.5mm chắc chắn, bền bỉ giúp linh kiện ở bên trong đạt độ an toàn hơn bao giờ hết.
  • Thiết kế đặc biệt với LED RGB và mặt bên là kính cường lực, dễ dàng nhìn ngắm toàn bộ linh kiện bên trong.
  • Thiết kế khung gầm thông gió và luồng không khí cao cấp, giúp dễ dàng quản lý cáp và PSU Shroud.
  • Vỏ Case VSP được trang bị hệ thống quạt mang lại khả năng làm mát/ thông thoáng nhiệt vượt trội (bằng nước, luồng gió siêu nhanh). 
  • Khoảng không bên trong khá lớn, dễ dàng nâng cấp thêm linh kiện.
  • Hỗ trợ đầy đủ cổng kết nối, dễ dàng sử dụng.

Đặc điểm nổi bật của Case VSP 

Bảng báo giá Case VSP cập nhật mới nhất 

Giá của Case VSP phù hợp túi tiền của đại đa số người dùng Việt Nam. Để quý khách hàng có những thông tin chi tiết về giá cả để lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp, Tin Học Anh Phát chia sẻ bảng giá chi tiết sau đây.

Tên sản phẩm

Giá VNĐ/ chiếc

Vỏ Case VSP 400G1 - 400G2 (Chuẩn ATX)

240.000

Vỏ Case VSP 3202 - 3203 - 3204 (Chuẩn ATX)

230.000

Vỏ Case VSP V3-607

400.000

Vỏ Case VSP V212 Trắng, Hồng, Xanh (mATX)

320.000

Vỏ Case VSP KB04, KB05, KB06

430.000

Vỏ Case VSP V3-601P Hồng (Chuẩn ATX)

460.000

Vỏ Case VSP M04 Game (mATX)

410.000

Vỏ Case VSP 2870 - 2871 (Chuẩn mATX)

180.000

Vỏ Case VSP Gaming HA01 White

710.000

Vỏ Case VSP P730 Workstation (Full ATX)

1.060.000

Vỏ Case VSP HA01 (Hồng, Xanh)

750.000

Vỏ Case VSP T510 Màu Hồng

690.000

Vỏ Case VSP Erog Es1 Gaming White

1.430.000 

Báo giá Case VSP chi tiết mới nhất

Giới thiệu sản phẩm nổi bật của Case VSP

  • Series KA: Trong tầm giá dưới 500.000VNĐ, Case VSP thuộc series KA rất đáng được cân nhắc. Case đáp ứng đủ các tiêu chí về thiết kế, đầy đủ các bo mạch với kích thước VGA lên đến 340mm, cấu tạo nhỏ gọn, hệ thống led RGB khá đẹp mắt. 
  • Series FA: Tiếp theo là Series FA - thuộc dòng case mới của nhà VPSTech với mức giá dưới 800.000VNĐ. Series FA được thiết kế thiên về hightech, tương thích đa số mainboard, chiều dài VGA đến 350mm, đặc biệt thích hợp với các tín đồ công nghệ.

Giới thiệu sản phẩm nổi bật của Case VSP

Lý do nên chọn mua Case VSP tại Tin Học Anh Phát

Tin Học Anh Phát là đơn vị cung cấp máy tính và đầy đủ linh kiện chính hãng giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn và mức giá cạnh tranh so với các chương trình ưu đãi thường xuyên diễn ra. 

Với phương châm đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, các sản phẩm của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu, có hỗ trợ bảo hành chính hãng. 

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo chỉnh chu về kiến thức chuyên môn, đảm bảo đem lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho quý khách hàng. 

Đối với các khách hàng ở xa, chúng tôi hỗ trợ tư vấn online 24/24, chính sách giao hàng tận nơi, miễn phí đối với các đơn hàng cọc trước, hỗ trợ phí gửi bảo hành và thêm nhiều chính sách ưu đãi khác.

Bên cạnh đó, tại Tin Học Anh Phát thường xuyên diễn ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tặng thêm voucher hay các dịch vụ cài đặt, vệ sinh hoàn toàn miễn phí.

Với các thông tin chúng tôi đưa ra trong bài viết trên, hy vọng bạn sẽ sớm chọn được Case VSP phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Để không bỏ lỡ Case VSP nhất định phải sở hữu này, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc hotline: 090.29.28.069 để được tư vấn một cách tận tình nhất.

 

 

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất

máy tính chơi game khủng, máy vi tính cũ, pc văn phòng

Xem thêm
Hãng sản xuất-
  • VSP (32)
Lọc sản phẩm-

Loại Case

Chủng Loại

màu sắc

Kiểu dáng

Kích thước Main

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng