Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

PSU - Nguồn Máy Tính

PSU - Nguồn Máy Tính

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Nguồn máy tính AIGO GB650 - 650W (80 Plus Bronze/Màu Đen)

Nguồn máy tính AIGO GB650 - 650W (80 Plus Bronze/Màu Đen)

Mã SP: PSPC024002
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.280.000
-9%
Mã SP: PSPC024002
1.160.000
1.160.000
[Đã bao gồm VAT]
1.280.000 VND
-9%
Nguồn máy tính AIGO GB650 - 650W (80 Plus Bronze/Màu Đen)
Giá bán: 1.160.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính AIGO GB750 - 750W (80 Plus Bronze/Màu Đen)

Nguồn máy tính AIGO GB750 - 750W (80 Plus Bronze/Màu Đen)

Mã SP: PSPC024003
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.460.000
-10%
Mã SP: PSPC024003
1.320.000
1.320.000
[Đã bao gồm VAT]
1.460.000 VND
-10%
Nguồn máy tính AIGO GB750 - 750W (80 Plus Bronze/Màu Đen)
Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Asus TUF Gaming 750W 80 Plus Bronze (90YE00D0-B0NA00)

Nguồn máy tính Asus TUF Gaming 750W 80 Plus Bronze (90YE00D0-B0NA00)

Mã SP: PSAS0012
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.910.000
-9%
Mã SP: PSAS0012
1.729.000
1.729.000
[Đã bao gồm VAT]
1.910.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Asus TUF Gaming 750W 80 Plus Bronze (90YE00D0-B0NA00)
Giá bán: 1.729.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Asus TUF-GAMING-650B

Nguồn máy tính Asus TUF-GAMING-650B

Mã SP: PSAS0013
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.650.000
-9%
Mã SP: PSAS0013
1.499.000
1.499.000
[Đã bao gồm VAT]
1.650.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Asus TUF-GAMING-650B
Giá bán: 1.499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Centaur 450W

Nguồn máy tính Centaur 450W

Mã SP: PSCT0001
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
570.000
-10%
Mã SP: PSCT0001
515.000
515.000
[Đã bao gồm VAT]
570.000 VND
-10%
Nguồn máy tính Centaur 450W
Giá bán: 515.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Centaur 550W

Nguồn máy tính Centaur 550W

Mã SP: PSCT0002
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-9%
Mã SP: PSCT0002
625.000
625.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Centaur 550W
Giá bán: 625.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Centaur 650W

Nguồn máy tính Centaur 650W

Mã SP: PSCT0003
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
880.000
-10%
Mã SP: PSCT0003
795.000
795.000
[Đã bao gồm VAT]
880.000 VND
-10%
Nguồn máy tính Centaur 650W
Giá bán: 795.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Centaur 750W

Nguồn máy tính Centaur 750W

Mã SP: PSCT0004
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
990.000
-10%
Mã SP: PSCT0004
895.000
895.000
[Đã bao gồm VAT]
990.000 VND
-10%
Nguồn máy tính Centaur 750W
Giá bán: 895.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 1000W Gold 80 Plus Đen V1000

Nguồn máy tính Cooler Master 1000W Gold 80 Plus Đen V1000

Mã SP: PSCL0004
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.170.000
-9%
Mã SP: PSCL0004
3.790.000
3.790.000
[Đã bao gồm VAT]
4.170.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master 1000W Gold 80 Plus Đen V1000
Giá bán: 3.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 1050W Gold 80 Plus Mwe Full Modular V2

Nguồn máy tính Cooler Master 1050W Gold 80 Plus Mwe Full Modular V2

Mã SP: PSCL0038
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.010.000
-9%
Mã SP: PSCL0038
4.550.000
4.550.000
[Đã bao gồm VAT]
5.010.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master 1050W Gold 80 Plus Mwe Full Modular V2
Giá bán: 4.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 1200W Platinum 80 Plus Full Modular V1200

Nguồn máy tính Cooler Master 1200W Platinum 80 Plus Full Modular V1200

Mã SP: PSMT0013
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.710.000
-9%
Mã SP: PSMT0013
5.190.000
5.190.000
[Đã bao gồm VAT]
5.710.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master 1200W Platinum 80 Plus Full Modular V1200
Giá bán: 5.190.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 500W Elite V3 Đen PC500

Nguồn máy tính Cooler Master 500W Elite V3 Đen PC500

Mã SP: PSCL0020
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
990.000
-9%
Mã SP: PSCL0020
899.000
899.000
[Đã bao gồm VAT]
990.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master 500W Elite V3 Đen PC500
Giá bán: 899.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 600W Bronze V2 80 Plus Mwe Đen V2

Nguồn máy tính Cooler Master 600W Bronze V2 80 Plus Mwe Đen V2

Mã SP: PSMT0033
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.420.000
-9%
Mã SP: PSMT0033
1.290.000
1.290.000
[Đã bao gồm VAT]
1.420.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master 600W Bronze V2 80 Plus Mwe Đen V2
Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 600W Elite V3 Đen PC600

Nguồn máy tính Cooler Master 600W Elite V3 Đen PC600

Mã SP: PSCL0012
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.100.000
-9%
Mã SP: PSCL0012
999.000
999.000
[Đã bao gồm VAT]
1.100.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master 600W Elite V3 Đen PC600
Giá bán: 999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 650W MWE 650 V2 230V 80 Plus Bronze (MPE-6501-ACABW-B)

Nguồn máy tính Cooler Master 650W MWE 650 V2 230V 80 Plus Bronze (MPE-6501-ACABW-B)

Mã SP: PSCL0036
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.400.000
-9%
Mã SP: PSCL0036
1.269.000
1.269.000
[Đã bao gồm VAT]
1.400.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master 650W MWE 650 V2 230V 80 Plus Bronze (MPE-6501-ACABW-B)
Giá bán: 1.269.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 750W MWE 750 – V2 80 Plus Gold Non-Modular (MPE-7501-ACAAG-EU)
2.370.000
-9%
Mã SP: PSCL0032
2.150.000
2.150.000
[Đã bao gồm VAT]
2.370.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master 750W MWE 750 – V2 80 Plus Gold Non-Modular (MPE-7501-ACAAG-EU)
Giá bán: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master 750W MWE 750 V2 230V 80 Plus Bronze (MPE-7501-ACABW-BEU)

Nguồn máy tính Cooler Master 750W MWE 750 V2 230V 80 Plus Bronze (MPE-7501-ACABW-BEU)

Mã SP: PSCL0037
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.690.000
-10%
Mã SP: PSCL0037
1.529.000
1.529.000
[Đã bao gồm VAT]
1.690.000 VND
-10%
Nguồn máy tính Cooler Master 750W MWE 750 V2 230V 80 Plus Bronze (MPE-7501-ACABW-BEU)
Giá bán: 1.529.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master MWE 1250W V2 80 Plus Gold Full Modular (MPE-C501-AFCAG-EU)

Nguồn máy tính Cooler Master MWE 1250W V2 80 Plus Gold Full Modular (MPE-C501-AFCAG-EU)

Mã SP: PSCL0039
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.110.000
-9%
Mã SP: PSCL0039
5.550.000
5.550.000
[Đã bao gồm VAT]
6.110.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master MWE 1250W V2 80 Plus Gold Full Modular (MPE-C501-AFCAG-EU)
Giá bán: 5.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master MWE Gold 850 - V2 | 850W, 80 Plus Gold, Full Modular (MPE-8501-AFAAG)
2.810.000
-9%
Mã SP: PSCL0031
2.550.000
2.550.000
[Đã bao gồm VAT]
2.810.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master MWE Gold 850 - V2 | 850W, 80 Plus Gold, Full Modular (MPE-8501-AFAAG)
Giá bán: 2.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Cooler Master V750 SFX Gold | 750W, 80 Plus Gold, Full Modular (MPY-7501-SFHAGV)
3.370.000
-9%
Mã SP: PSCL0042
3.060.000
3.060.000
[Đã bao gồm VAT]
3.370.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Cooler Master V750 SFX Gold | 750W, 80 Plus Gold, Full Modular (MPY-7501-SFHAGV)
Giá bán: 3.060.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Corsair 550W Bronze 80 Plus Full Modular Rgb Trắng CX550F

Nguồn máy tính Corsair 550W Bronze 80 Plus Full Modular Rgb Trắng CX550F

Mã SP: PSCS0041
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.380.000
-9%
Mã SP: PSCS0041
1.250.000
1.250.000
[Đã bao gồm VAT]
1.380.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Corsair 550W Bronze 80 Plus Full Modular Rgb Trắng CX550F
Giá bán: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Corsair 550W Bronze 80 Plus Đen CX550

Nguồn máy tính Corsair 550W Bronze 80 Plus Đen CX550

Mã SP: PSCS0038
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.420.000
-9%
Mã SP: PSCS0038
1.290.000
1.290.000
[Đã bao gồm VAT]
1.420.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Corsair 550W Bronze 80 Plus Đen CX550
Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính cũ SAMA ARMOR 750W (80 PLUS GOLD/FULL MODULAR/ATX/MÀU ĐEN) cũ

Nguồn máy tính cũ SAMA ARMOR 750W (80 PLUS GOLD/FULL MODULAR/ATX/MÀU ĐEN) cũ

Mã SP: PSSM0002
Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
880.000
-9%
Mã SP: PSSM0002
800.000
800.000
[Chưa bao gồm VAT]
880.000 VND
-9%
Nguồn máy tính cũ SAMA ARMOR 750W (80 PLUS GOLD/FULL MODULAR/ATX/MÀU ĐEN) cũ
Giá bán: 800.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 6 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Gigabyte 650W Bronze 80 Plus Đen P650B

Nguồn máy tính Gigabyte 650W Bronze 80 Plus Đen P650B

Mã SP: PSGI0004
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.470.000
-10%
Mã SP: PSGI0004
1.330.000
1.330.000
[Đã bao gồm VAT]
1.470.000 VND
-10%
Nguồn máy tính Gigabyte 650W Bronze 80 Plus Đen P650B
Giá bán: 1.330.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Gigabyte 700W Bronze 80 Plus Đen B700H Active PFC

Nguồn máy tính Gigabyte 700W Bronze 80 Plus Đen B700H Active PFC

Mã SP: PSGI0002
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.860.000
-9%
Mã SP: PSGI0002
1.690.000
1.690.000
[Đã bao gồm VAT]
1.860.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Gigabyte 700W Bronze 80 Plus Đen B700H Active PFC
Giá bán: 1.690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính Gigabyte GP-UD750GM 750W 80 Plus Gold Full Modular

Nguồn máy tính Gigabyte GP-UD750GM 750W 80 Plus Gold Full Modular

Mã SP: PSGI0012
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.590.000
-9%
Mã SP: PSGI0012
2.350.000
2.350.000
[Đã bao gồm VAT]
2.590.000 VND
-9%
Nguồn máy tính Gigabyte GP-UD750GM 750W 80 Plus Gold Full Modular
Giá bán: 2.350.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính MSI 550W Mag A550BN 80 Plus Bronze

Nguồn máy tính MSI 550W Mag A550BN 80 Plus Bronze

Mã SP: PSMS0002
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.150.000
-9%
Mã SP: PSMS0002
1.045.000
1.045.000
[Đã bao gồm VAT]
1.150.000 VND
-9%
Nguồn máy tính MSI 550W Mag A550BN 80 Plus Bronze
Giá bán: 1.045.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Nguồn máy tính MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze

Nguồn máy tính MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze

Mã SP: PSMS0003
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.380.000
-9%
Mã SP: PSMS0003
1.249.000
1.249.000
[Đã bao gồm VAT]
1.380.000 VND
-9%
Nguồn máy tính MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze
Giá bán: 1.249.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng

PSU nguồn máy tính là linh kiện không thể thiếu để hỗ trợ máy tính hoạt động. Tuy nhiên, chọn nguồn như thế nào thì không phải ai cũng thông thạo. Hãy cùng Tin Học Anh Phát học cách chọn PSU trong bài viết sau đây.

Xem nhanh bảng danh sách nội dung tại đây:

1. Vai trò của PSU nguồn máy tính - trái tim máy tính

PSU - nguồn máy tính được ví như là trái tim của chiếc máy tính. Để giúp máy tính có thể hoạt động bình thường, ổn định, bên cạnh các thiết bị khác như CPU, RAM bộ nhớ trrong, Card đồ họa…thì gần như nó phụ thuộc một cách hoàn toàn vào bộ nguồn.

psu nguồn máy tính giá rẻ

Nguồn máy tính đảm bảo cho máy tính hoạt động ổn định


Nếu như máy tính có bộ nguồn kém, sẽ không thể nào đáp ứng đủ công suất để làm việc hoặc dẫn đến quá trình làm việc không được ổn định, sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc của những thiết bị còn lại sẽ làm giảm tuổi thọ cũng như gây ra hư hại ở trên chiếc máy tính.

2. Cách chọn mua PSU nguồn máy tính giá rẻ thông minh

2.1. Công suất phù hợp của nguồn máy tính

Khi mua nguồn máy tính cần phải đảm bảo nguồn có công suất phù hợp với cấu hình máy tính đang sử dụng cũng như điều kiện tài chính của bản thân. Nếu nguồn thấp thì không duy trì hoạt động ổn định của máy tính, còn nếu nguồn cao thì khả năng chi trả lại không đủ.

psu nguồn máy tính

Chọn nguồn máy tính phù hợp với cấu hình máy tính đang sử dụng

Hiệu suất của các linh kiện máy tính ngày càng được tối ưu. Do đó mà một cấu hình dùng chơi game, bao gồm cả game cao cấp thì một bộ nguồn dao động công suất từ 500W – 600W đã giúp mang đến trải nghiệm game mượt mà và ổn định. Trong khi phần cứng cũ thì bộ nguồn phải 800W – 1000W thì mới đáp ứng tốt.

Bạn có thể căn cứ thêm vào công suất tiêu thụ của cấu hình máy tính để chọn cho mình một bộ nguồn phù hợp.

Cách lựa chọn spu nguồn máy tính tốt nhất

2.2. Hiệu suất phù hợp của bộ nguồn máy tính

80 Plus chính là hiệu suất hoạt động của bộ nguồn máy tính, có thể căn cứ vào đây để chọn psu nguồn máy tính giá rẻ với hiệu suất phù hợp.

psu nguồn máy tính giá tốt nhất

Căn cứ vào hiệu suất bộ nguồn để lựa chọn, 80 Plus chính là hiệu suất

 • 80 Plus Titanium: Hiệu suất đạt 96% và có thể duy trì hiệu suất hoạt động trên 90% với toàn bộ mức tải, dù tải ở mức 10%. Giá thành khá cao nên ít người sử dụng.
 • 80 Plus Platinum: Hiệu suất đạt trên 94% và đảm bảo duy trì trên 90% trong điều kiện mức tải dao động từ 20 – 90%. Mức giá thấp, được người dùng yêu thích hiện nay.
 • 80 Plus Gold: Hiệu suất đảm bảo ở mức 88 – 92%.
 • 80 Plus Silver: Hiệu suất đạt 85- 87%, giá thành ngang ngửa với Plus Gold.
 • 80 Plus Bronze: Được sử dụng nhiều trong phân khúc nguồn máy tính tầm trung. Hiệu suất đạt 82- 86% cùng mức giá hợp lý, rất được yêu thích hiện nay.
 • 80 Plus White: Là bộ nguồn phổ thông với hiệu suất đạt trên 82%. Đặc biệt phù hợp với cấu hình máy tính chơi game tầm trung.

2.3. Kiểu kết nối dây nguồn PSU

 • Cáp liền: Nếu nguồn cáp liền thì dây của bộ nguồn sẽ được hàn cố định lên phía trên bảng mạch của nguồn, gây khó khăn trong việc đi dây cũng như tháo lắp, sửa chữa khi bị hỏng.

bộ nguồn máy tính

Nguồn cáp liền gây khó khăn khi đi dây và tháo lắp

 • Cáp rời: Bộ nguồn máy tính cáp rời thì toàn bộ dây nguồn đều được tháo rời. Thuận tiện trong việc đi dây, tháo lắp, sửa chữa. Tuy nhiên giá thành lại khá cao.

psu nguồn máy tính tốt nhất

Nguồn cáp rời thuận tiện đi dây và tháo lắp khi hư hỏng

 • Cáp bán rời: Việc đi dây dễ dàng khi có thể tháo bớt một số dây không cần thiết. Tuy nhiên khó tháo lắp, sửa chữa khi bị hỏng và không có ưu điểm hoàn toàn giống như nguồn cáp rời nên có rất ít người sử dụng loại nguồn này.

3. Mua PSU nguồn máy tính tốt nhất tại Tin Học Anh Phát bạn được gì?

 • Miễn phí giao hàng và lắp đặt:

Với khách hàng cá nhân, Tin học Anh Phát miễn phí giao hàng và lắp đặt trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với bán kính 15km.

Đối với khách hàng ở tỉnh khác, miễn phí vận chuyển bằng nhà xe khi thanh toán trước bằng chuyển khoản, hỗ trợ phí 50% phí vận chuyển khi giao hàng bằng bưu điện.

Trong trường hợp khách hàng là đơn vị, doanh nghiệp, miễn phí giao hàng và lắp đặt trong bán kính 300km.

 • Sản phẩm chính hãng, chất lượng cao:

Khi mua bộ psu nguồn máy tính giá tốt nhất, laptop hay linh kiện máy tính khác tại Tin Học Anh Phát đều cam kết hàng chính hãng, đúng nguồn gốc, chất lượng cao.

Trên sản phẩm có đầy đủ thông số kỹ thuật, mẫu mã, chất lượng theo tiêu chuẩn của hãng, nếu phát hiện sai sót, cam kết bồi thường 100%.

 • Bảo hành chính hãng, tận nơi:

Tin học Anh Phát cung cấp chính sách bảo hành cho sản phẩm cũ và mới, thời gian bảo hành tùy thuộc vào từng loại linh kiện. Đặc biệt cho khách hàng mượn tạm hàng sử dụng trong thời gian bảo hành.

Bên cạnh đó, còn cung cấp dịch vụ bảo hành tận nơi, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian. Với gói phí dịch vụ 300k cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, thời gian bảo hành 1 năm, số lần xuống nhà trực tiếp bảo hành là 4 lần.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về PSU nguồn máy tính cũng như cách chọn PSU – bộ nguồn cho máy tính. Mong rằng đây sẽ là thông tin hữu ích mà qua đó các bạn có thể vận dụng để chọn được một bộ nguồn phù hợp, giúp máy tính hoạt động ổn định.

Xem thêm các linh kiện máy tính khác tại Tin Học Anh Phát:

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • Asus (3)
 • Aigo (2)
 • Centaur (4)
 • Cooler Master (12)
 • Corsair (2)
 • Gigabyte (3)
 • MSI (2)
 • NZXT (2)
 • Sama (1)
 • VSP (22)
 • Xigmatek (2)
Lọc sản phẩm-

Chủng Loại

Công suất

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng