Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Pc Xeon Theo Số Lượng Giả Lập

Pc Xeon Theo Số Lượng Giả Lập

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA009
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

26.900.000
-13%
Mã SP: PCXDA009
23.390.000
23.390.000
[Đã bao gồm VAT]
26.900.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696v4 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 23.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti

Mã SP: PCXD001
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X79

CPU:XEON 2670V2

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1050Ti

7.010.000
-13%
Mã SP: PCXD001
6.090.000
6.090.000
[Đã bao gồm VAT]
7.010.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X79 XEON 2670V2 32GB GTX 1050Ti
Giá bán: 6.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

11.420.000
-13%
Mã SP: PCXD006
9.930.000
9.930.000
[Đã bao gồm VAT]
11.420.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680V4 64GB GTX 1070
Giá bán: 9.930.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD002
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696 V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

9.160.000
-13%
Mã SP: PCXD002
7.960.000
7.960.000
[Đã bao gồm VAT]
9.160.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.960.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD004
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680 v3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

8.800.000
-13%
Mã SP: PCXD004
7.650.000
7.650.000
[Đã bao gồm VAT]
8.800.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060

Mã SP: PCXD010
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2680 v3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

9.920.000
-13%
Mã SP: PCXD010
8.620.000
8.620.000
[Đã bao gồm VAT]
9.920.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2680 v3 64GB GTX 1060
Giá bán: 8.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696 V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

12.410.000
-13%
Mã SP: PCXD007
10.790.000
10.790.000
[Đã bao gồm VAT]
12.410.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696 V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 10.790.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA003
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2676V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

13.910.000
-13%
Mã SP: PCXDA003
12.090.000
12.090.000
[Đã bao gồm VAT]
13.910.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070

Mã SP: PCXD005
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2676V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

8.810.000
-13%
Mã SP: PCXD005
7.660.000
7.660.000
[Đã bao gồm VAT]
8.810.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1070
Giá bán: 7.660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

17.680.000
-13%
Mã SP: PCXDA008
15.370.000
15.370.000
[Đã bao gồm VAT]
17.680.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 15.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti

Mã SP: PCXDA007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2696 V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:Gtx 1080 Ti

19.660.000
-13%
Mã SP: PCXDA007
17.090.000
17.090.000
[Đã bao gồm VAT]
19.660.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2696 V3 64GB Gtx 1080 Ti
Giá bán: 17.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080

Mã SP: PCXD009
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1080

17.120.000
-13%
Mã SP: PCXD009
14.880.000
14.880.000
[Đã bao gồm VAT]
17.120.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1080
Giá bán: 14.880.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080

Mã SP: PCXDA006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680V4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1080

16.530.000
-13%
Mã SP: PCXDA006
14.370.000
14.370.000
[Đã bao gồm VAT]
16.530.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680V4 64GB GTX 1080
Giá bán: 14.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060

Mã SP: PCXD003
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2676V3

RAM:32GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1060

8.640.000
-13%
Mã SP: PCXD003
7.510.000
7.510.000
[Đã bao gồm VAT]
8.640.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2676V3 32GB GTX 1060
Giá bán: 7.510.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXD008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:XEON 2696v4

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

16.080.000
-13%
Mã SP: PCXD008
13.980.000
13.980.000
[Đã bao gồm VAT]
16.080.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 XEON 2696v4 64GB GTX 1070
Giá bán: 13.980.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA004
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2680 v3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

14.020.000
-13%
Mã SP: PCXDA004
12.190.000
12.190.000
[Đã bao gồm VAT]
14.020.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2680 v3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.190.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
 PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070

Mã SP: PCXDA005
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:X99

CPU:Dual XEON 2676V3

RAM:64GB

SSD:256GB

PSU:700W

VGA:GTX 1070

13.910.000
-13%
Mã SP: PCXDA005
12.090.000
12.090.000
[Đã bao gồm VAT]
13.910.000 VND
-13%
PC chuyên Treo Giả Lập X99 Dual XEON 2676V3 64GB GTX 1070
Giá bán: 12.090.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

Pc Xeon Theo Số Lượng Giả Lập hiện nay là một trong những cấu hình rất được ưa chuộng. Để có thể chạy được nhiều ứng dụng giả lập cùng một lúc thì đây là một dòng máy chất lượng. Trong bài viết dưới đây Tin học Anh Phát sẽ giới thiệu chi tiết đến khách hàng cấu hình Pc Xeon giả lập, tìm hiểu ngay!

Mua Pc Xeon Theo Số Lượng Giả Lập chính hãng tại Tin học Anh Phát

Giới thiệu về sản phẩm Pc Xeon theo số lượng giả lập

PC Xeon giả lập là một dòng CPU do tập đoàn nổi tiếng về công nghệ Intel sở hữu và cung cấp cho người dùng. Đây là một cấu hình tương thích với hầu hết các dòng laptop, pc gaming giả lập. Chúng có chức năng hỗ trợ mô phỏng giả lập game, xử lý khối lượng dữ liệu lớn và nặng để mang đến trải nghiệm mượt mà nhất cho người dùng.

Pc Xeon Theo Số Lượng Giả Lập cũng tương tự những dòng CPU khác, chúng được trang bị đầy đủ các cấu hình, chức năng cần thiết cho một server hoặc workstation cho một hệ thống máy tính. Những đối tượng thường xuyên chơi game giả lập, thiết kế, editor có thể sử dụng PC Xeon giả lập để đảm bảo được hoạt động ổn định nhất.

Có rất nhiều người ưu tiên sử dụng Pc Xeon theo số lượng giả lập

Lợi ích khi mua sản phẩm Pc Xeon theo số lượng giả lập

Không phải ngẫu nhiên mà Pc Xeon Theo Số Lượng Giả Lập lại nhận được sự quan tâm và ưa chuộng sử dụng của người dùng. Tất cả đều là nhờ vào những lợi ích trải nghiệm mà sản phẩm mang đến, cụ thể:

 • Hỗ trợ RAM ECC sẽ phát hiện và sửa những lỗi có liên quan đến dữ liệu trước khi sản phẩm phát sinh.
 • Dòng PC Xeon giả lập có độ bền cực kỳ cao khi có thể sử xử lý một khối lượng công việc năng liên tục không ngừng nghỉ.
 • Nhiều lõi và bộ đệm giúp cho mọi hoạt động làm việc được mượt mà và ổn định. Bộ vi xử lý của chip Xeon có tối đa đên 56 lõi và siêu phân luồng.

Những lợi ích vượt trội khi sử dụng PC Xeon giả lập

Bảng giá bán Pc Xeon theo số lượng giả lập tốt nhất trên thị trường

Đối với những khách hàng quan tâm đến cấu hình máy tình này thì giá thành là một yếu tố quyết định rất nhiều đến việc mua sắm. Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá bán Pc Xeon theo số lượng giả lập ưu đãi nhất trên thị trường. Khách hàng nên tham khảo để có được cái nhìn khách quan nhất:

Tên sản phẩm

Bảng giá

PC Giả Lập X99 E5 2680 v3 12 Nhân 24 Luồng 64GB GTX 1060

  13.200.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Treo Game Giả Lập X99 E5 2696 v4 44 Nhân 88 Luồng 128GB Gtx 1080 Ti

  30.320.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Treo Game Giả Lập X99 E5 2673 V4 40 Nhân 80 Luồng 128GB Gtx 1080 Ti

  28.620.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Treo Game Giả Lập X99 E5 2678 v3 24 Nhân 48 Luồng 64GB GTX 1070

  16.820.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Treo Game Giả Lập X99 E5 2680 v3 24 Nhân 48 Luồng 64GB GTX 1070

  18.980.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Treo Game Giả Lập X99 E5 2680 v4 28 Nhân 46 Luồng 64GB GTX 1080

  22.350.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Treo Game Giả Lập X79 E5 2696 v2 24 Nhân 48 Luồng 64GB GTX 1060

  15.320.000 đ [Giá đã có VAT]

PC Treo Game Giả Lập X79 E5 2670 v2 20 Nhân 40 Luồng 64GB GTX 1050Ti

  14.120.000 đ [Giá đã có VAT]

Giá bán cấu hình PC Xeon giải lập chi tiết 

Những điểm cần lưu ý khi mua Pc Xeon theo số lượng giả lập

Một vài lưu ý khi lựa chọn mua Pc Xeon Theo Số Lượng Giả Lập:

 • Có khá nhiều loại PC Xeon giả lập trên thị trường hiện nay với nhiều phân khúc giá khác nhau. Người dùng cần lựa chọn thiết bị có kinh phí phù hợp với túi tiền của mình nhất.
 • Cấu hình PC Xeon giả lập khá thu hút những người dùng chơi game đồ họa giả lập, thiết kế, kiến trúc sư,... Vì tầm quan trọng và ưa chuộng của sản phẩm nên hiện nay chúng cũng thường xuyên bị làm giả. Do đó mà người dùng cần cẩn thận khi tìm mua dòng sản phẩm này.

Lý do nên chọn mua Pc Xeon theo số lượng giả lập tại Tin Học Anh Phát

Hiện nay Tin học Anh Phát là một trong những đơn vị uy tín cung cấp dòng sản phẩm PC Xeon theo số lượng giả lập hàng đầu. Dưới đây là những ưu đãi dành cho khách hàng:

 • Tư vấn mua sản phẩm online và thanh toán trực tiếp sau khi nhận hàng.
 • Quy trình thanh toán uy tín và minh bạch.
 • Chính sách bảo hành rõ ràng, lỗi 1 đổi 1.
 • Mức giá cam kết cạnh tranh nhất trên thị trường.
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất.

Tin học Anh Phát - Nhà cung cấp linh kiện điện tử giá rẻ, chính hãng

Bài viết trên đây là thông tin chi tiết về cấu hình Pc Xeon theo số lượng giả lập mà chúng tôi muốn chia sẻ với người dùng. Có thể thấy đây là một thiết bị có thể giúp người chơi thỏa mãn niềm đam mê chơi game giải trí của mình. Nếu như khách hàng muốn biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa thì có thể liên hệ Tin học Anh Phát qua đường dây hotline: 0902928069 để được hỗ trợ.

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • THAP (17)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng