PC Chơi Game Theo Giá Tại Tin Học Anh Phát

Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay
Chat trên Zalo

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Pc Gaming Theo Giá

Pc Gaming Theo Giá

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 4090 all New

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 4090 all New

Mã SP: PCGMW008
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW008
116.419.000
116.419.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 4090 all New
Giá bán: 116.419.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 4080 all New

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 4080 all New

Mã SP: PCGMW007
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW007
87.709.000
87.709.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 4080 all New
Giá bán: 87.709.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 3090 all New

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 3090 all New

Mã SP: PCGMW006
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW006
78.051.000
78.051.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 3090 all New
Giá bán: 78.051.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 3080 Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 3080 Vga Like new

Mã SP: PCGMW009
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW009
65.817.000
65.817.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z790 I9 13900k 64GB RTX 3080 Vga Like new
Giá bán: 65.817.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new

Mã SP: PCGMW001
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW001
40.309.000
40.309.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new
Giá bán: 40.309.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I9 13900k 32GB RTX 3070 Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I9 13900k 32GB RTX 3070 Vga Like new

Mã SP: PCGMW005
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW005
40.329.000
40.329.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I9 13900k 32GB RTX 3070 Vga Like new
Giá bán: 40.329.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I9 13900k 32GB RTX 3060 Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I9 13900k 32GB RTX 3060 Vga Like new

Mã SP: PCGMW004
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW004
38.859.000
38.859.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I9 13900k 32GB RTX 3060 Vga Like new
Giá bán: 38.859.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3070 Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3070 Vga Like new

Mã SP: PCGMW003
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW003
35.139.000
35.139.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3070 Vga Like new
Giá bán: 35.139.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3060 Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3060 Vga Like new

Mã SP: PCGMW002
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGMW002
35.129.000
35.129.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá Z690 I7 13700k 32GB RTX 3060 Vga Like new
Giá bán: 35.129.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 ti Giá Rẻ

PC Gaming Màu Trắng B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 ti Giá Rẻ

Mã SP: PCGWC056.6
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGWC056.6
21.676.000
21.676.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 ti Giá Rẻ
Giá bán: 21.676.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng B660M I5 12600K 16GB RTX 3060 Card Like New

PC Gaming Màu Trắng B660M I5 12600K 16GB RTX 3060 Card Like New

Mã SP: PCGWC056.5
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGWC056.5
21.258.000
21.258.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng B660M I5 12600K 16GB RTX 3060 Card Like New
Giá bán: 21.258.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 Giá Rẻ

PC Gaming Màu Trắng B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 Giá Rẻ

Mã SP: PCGWC056.3
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGWC056.3
20.544.000
20.544.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 Giá Rẻ
Giá bán: 20.544.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng B660M I5 12400F 16GB RTX 2060 Giá Rẻ

PC Gaming Màu Trắng B660M I5 12400F 16GB RTX 2060 Giá Rẻ

Mã SP: PCGWC056.4
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGWC056.4
17.186.000
17.186.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng B660M I5 12400F 16GB RTX 2060 Giá Rẻ
Giá bán: 17.186.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng H610M I3 12100F 16GB GTX 1050Ti Giá Rẻ

PC Gaming Màu Trắng H610M I3 12100F 16GB GTX 1050Ti Giá Rẻ

Mã SP: PCGWC056.2
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGWC056.2
11.006.000
11.006.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng H610M I3 12100F 16GB GTX 1050Ti Giá Rẻ
Giá bán: 11.006.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Black Z790 I9 13900k 32GB RTX 3060 Vga Like new

PC Gaming Black Z790 I9 13900k 32GB RTX 3060 Vga Like new

Mã SP: PCGC076
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC076
34.914.000
34.914.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Black Z790 I9 13900k 32GB RTX 3060 Vga Like new
Giá bán: 34.914.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Black Z790 I9 13900k 32GB RTX 3070 Vga Like new

PC Gaming Black Z790 I9 13900k 32GB RTX 3070 Vga Like new

Mã SP: PCGC075
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC075
35.704.000
35.704.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Black Z790 I9 13900k 32GB RTX 3070 Vga Like new
Giá bán: 35.704.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3070 Vga Like new

PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3070 Vga Like new

Mã SP: PCGC074
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC074
31.064.000
31.064.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3070 Vga Like new
Giá bán: 31.064.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3060 Vga Like new

PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3060 Vga Like new

Mã SP: PCGC073
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC073
29.974.000
29.974.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3060 Vga Like new
Giá bán: 29.974.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I9 13900k 64GB RTX 3090 Vga Like new

PC Gaming Bể Cá Black Z790 I9 13900k 64GB RTX 3090 Vga Like new

Mã SP: PCGC072
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC072
53.467.000
53.467.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I9 13900k 64GB RTX 3090 Vga Like new
Giá bán: 53.467.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB RTX 3070 Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB RTX 3070 Vga Like new

Mã SP: PCGC068.2
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC068.2
31.909.000
31.909.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB RTX 3070 Vga Like new
Giá bán: 31.909.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB RTX 3060 ti Vga Like new

PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB RTX 3060 ti Vga Like new

Mã SP: PCGC068.1
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC068.1
28.919.000
28.919.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng Bể Cá B660 I5 13600K 32GB RTX 3060 ti Vga Like new
Giá bán: 28.919.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B660M I5 13400F 16GB RTX 2060 Vga Like new

PC Gaming B660M I5 13400F 16GB RTX 2060 Vga Like new

Mã SP: PCGC065.4
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC065.4
15.850.000
15.850.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B660M I5 13400F 16GB RTX 2060 Vga Like new
Giá bán: 15.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 Vga Like new

PC Gaming B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 Vga Like new

Mã SP: PCGC065.3
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC065.3
21.479.000
21.479.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming B660M I5 13400F 16GB RTX 3060 Vga Like new
Giá bán: 21.479.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Bể Cá B660M I5 13400F 32GB RTX 3060 ti Vga Like new

PC Gaming Bể Cá B660M I5 13400F 32GB RTX 3060 ti Vga Like new

Mã SP: PCGC065.1
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC065.1
25.259.000
25.259.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Bể Cá B660M I5 13400F 32GB RTX 3060 ti Vga Like new
Giá bán: 25.259.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Màu Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1050Ti Giá Rẻ

PC Gaming Màu Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1050Ti Giá Rẻ

Mã SP: PCGC056.1
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC056.1
8.916.000
8.916.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Màu Trắng H510M I3 10105F 16GB GTX 1050Ti Giá Rẻ
Giá bán: 8.916.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1050Ti Vga Like new

PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1050Ti Vga Like new

Mã SP: PCGC055.1
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC055.1
7.420.000
7.420.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming H510M I3 10105F 8GB GTX 1050Ti Vga Like new
Giá bán: 7.420.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Dàn PC Gaming H510M I3 10105F 8GB 750Ti Vga Like new Kèm Màn Hình 24in 75hz

Dàn PC Gaming H510M I3 10105F 8GB 750Ti Vga Like new Kèm Màn Hình 24in 75hz

Mã SP: DPCGC043
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: DPCGC043
9.210.000
9.210.000
[Đã bao gồm VAT]
Dàn PC Gaming H510M I3 10105F 8GB 750Ti Vga Like new Kèm Màn Hình 24in 75hz
Giá bán: 9.210.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new

PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new

Mã SP: PCGC071
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: PCGC071
37.829.000
37.829.000
[Đã bao gồm VAT]
PC Gaming Bể Cá Black Z790 I7 13700k 32GB RTX 3080 Vga Like new
Giá bán: 37.829.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Hãng sản xuất-
  • THAP (66)
Lọc sản phẩm-

Nhu Cầu Dùng Máy

Loại GPU

Dòng CPU

Dung lượng Ram

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng