Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

PC GAMING CORE i5

PC GAMING CORE i5

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
 Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )

Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )

Mã SP: DPCGC065.3
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 13400F

RAM:16GB

SSD:512GB

Tản Nhiệt:Trắng

PSU:700W

VGA:RTX 3060

Màn Hình:24inch

21.680.000
-13%
Mã SP: DPCGC065.3
18.850.000
18.850.000
[Đã bao gồm VAT]
21.680.000 VND
-13%
Dàn Pc Gaming AP Bể Cá Trắng B760M I5 13400F 16GB RTX 3060 Kèm Màn Hình 27inch ( Vga 2nd )
Giá bán: 18.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)

Mã SP: PCGM015
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 13400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

24.780.000
-13%
Mã SP: PCGM015
21.540.000
21.540.000
[Đã bao gồm VAT]
24.780.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá B760M I5 14400F 32GB RTX 3060 ( All New)
Giá bán: 21.540.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW05
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:1660 Super

14.890.000
-13%
Mã SP: PCGMW05
12.940.000
12.940.000
[Đã bao gồm VAT]
14.890.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 12.940.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW010
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
17.840.000
-13%
Mã SP: PCGMW010
15.510.000
15.510.000
[Đã bao gồm VAT]
17.840.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760 I5 12400F 16GB 2060 Super ( All New)
Giá bán: 15.510.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)

Mã SP: PCGMW06
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

22.360.000
-13%
Mã SP: PCGMW06
19.440.000
19.440.000
[Đã bao gồm VAT]
22.360.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 12400F 32GB RTX 4060 ( All New)
Giá bán: 19.440.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)

Mã SP: PCGM022
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
32.030.000
-13%
Mã SP: PCGM022
27.850.000
27.850.000
[Đã bao gồm VAT]
32.030.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 16GB RTX 4060 ( All New)
Giá bán: 27.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)

Mã SP: PCGMW09
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 14600K

RAM:16GB

SSD:1TB

VGA:RTX 4070 Ti

49.520.000
-13%
Mã SP: PCGMW09
43.060.000
43.060.000
[Đã bao gồm VAT]
49.520.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 Ti ( All New)
Giá bán: 43.060.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGMW03
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B560M

CPU:I5 10400F

RAM:16GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

13.370.000
-13%
Mã SP: PCGMW03
11.620.000
11.620.000
[Đã bao gồm VAT]
13.370.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Trắng Z590M I5 11400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM038
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B660M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:1660 Super

14.950.000
-13%
Mã SP: PCGM038
13.000.000
13.000.000
[Đã bao gồm VAT]
14.950.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 13.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)

Mã SP: PCGM039
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
13.320.000
-13%
Mã SP: PCGM039
11.580.000
11.580.000
[Đã bao gồm VAT]
13.320.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB GTX 1650 ( All New)
Giá bán: 11.580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)

Mã SP: PCGM014
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 12400F

RAM:16GB

SSD:512GB

PSU:700W

VGA:RTX 3060

18.070.000
-13%
Mã SP: PCGM014
15.710.000
15.710.000
[Đã bao gồm VAT]
18.070.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760 I5 12400F 16GB RTX 3060 ( All New)
Giá bán: 15.710.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)

Mã SP: PCGM016
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 13600K

RAM:16GB

SSD:1TB

PSU:750W

VGA:RTX 4060 Ti

35.910.000
-13%
Mã SP: PCGM016
31.220.000
31.220.000
[Đã bao gồm VAT]
35.910.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4060 Ti ( All New)
Giá bán: 31.220.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)

Mã SP: PCGM017
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B760M

CPU:I5 14600K

RAM:16GB

SSD:1TB

VGA:RTX 4070

42.210.000
-13%
Mã SP: PCGM017
36.700.000
36.700.000
[Đã bao gồm VAT]
42.210.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen B760M I5 14600K 32GB RTX 4070 ( All New)
Giá bán: 36.700.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng
Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)

Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)

Mã SP: PCGM031
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

MAINBOARD:B560M

CPU:I5 10400F

RAM:8GB

SSD:256GB

PSU:550W

VGA:1660 Super

12.700.000
-13%
Mã SP: PCGM031
11.040.000
11.040.000
[Đã bao gồm VAT]
12.700.000 VND
-13%
Pc Gaming Bể Cá Đen Z590M I5 11400F 8GB 1660 Super ( All New)
Giá bán: 11.040.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Bảo Hành Theo Từng Linh Kiện
Kho hàng: Còn hàng

PC GAMING CORE i5 với bộ xử lý intel Core cải tiến cấu trúc được xây dựng cho những game thủ đang tìm kiếm dàn PC có hiệu suất tối đa để chơi game. Bộ dàn máy tính CORE i5 chính hãng là sự lựa chọn tốt nhất, cân bằng giữa giá thành và hiệu năng. Cùng Tin Học Anh Phát nắm những thông tin về dòng sản phẩm này trong bài viết sau đây. 

PC GAMING CORE i5 

Giới thiệu về PC GAMING CORE i5

Intel CORE i5 là sự lựa chọn phổ biến của các game thủ nhờ sức mạnh xử lý mạnh mẽ và hiệu suất hiệu quả. PC GAMING CORE i5 được thiết kế với các công nghệ tiên tiến như xử lý đa lõi, siêu phân luồng và Turbo Boost. 

Bộ xử lý chip intel i5 có tối đa 3,40 GHz 4 nhân, 4 luồng cho phép xử lý các tác vụ phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, PC GAMING còn đi kèm với trình điều khiển đồ họa hiện đại giao tiếp trực tiếp với card đồ họa để kết xuất nhanh hơn và ít bị lag hơn. 

Giới thiệu về dòng PC GAMING i5

Lợi ích tuyệt vời khi mua PC GAMING CORE i5 

Khi mua PC GAMING CORE i5 sẽ có nhiều lợi ích. Bao gồm khả năng xử lý đa lõi mạnh mẽ, trình điều khiển đồ họa tiên tiến, hiệu suất hiệu quả và giá thành tương đối rẻ. 

Bên cạnh đó, dàn máy tính GAMING CORE i5 còn có khả năng xử lý các tác vụ chuyên sâu nhất mà không bị lag hoặc chậm. Mang đến cho người dùng những trải nghiệm chơi game mượt mà hơn với độ nhạy cực cao.

Trình điều khiển đồ họa tiên tiến của Pc gaming Cpu Intel cho phép giao tiếp trực tiếp với card đồ họa, tăng tốc độ kết xuất và giảm độ trễ. Vì vậy, người dùng có thể thưởng thức tất cả các trò chơi yêu thích của mình mà không bị gián đoạn không mong muốn.

Nhìn chung, mua PC GAMING i5 là một lựa chọn tuyệt vời cho những game thủ muốn nâng cao trải nghiệm trò chơi lên một tầm cao mới. Đây là lựa chọn đáng để xem xét nếu bạn đang tìm kiếm một bộ xử lý mạnh mẽ, hiệu suất cao cho mọi nhu cầu của mình trong tầm giá 13 đến 30 triệu.

Lợi ích khi mua PC GAMING i5

Bảng giá PC GAMING CORE i5 trên thị trường hiện nay

Dưới đây là bảng giá các sản phẩm PC GAMING CORE i5 mà bạn có thể tham khảo:

Tên sản phẩm

Bảng giá (VND)

PC GAMING i5 Full Rog Strix 13600K RTX 3070Ti 32GB

37.850.000đ [Giá chưa có VAT]

PC GAMING I5 12600K RTX 2060 16GB

22.320.000đ [Giá chưa có VAT]

PC GAMING I5 12400F GTX 1660 16GB

16.480.000đ [Giá chưa có VAT]

PC GAMING I5 Chuyên game Esport 10400F GTX 1650 8GB

13.430.000đ [Giá chưa có VAT]

PC GAMING I5 10400F GTX 1660 8GB

13.010.000đ [Giá chưa có VAT]

PC GAMING I5 12400F RTX 2060 16GB 

18.320.000đ [Giá chưa có VAT]

PC GAMING I5 Cân mọi loại game 12400F RTX 3060Ti 16GB

28.310.000đ [Giá chưa có VAT]

PC GAMING I5 Chuyên game AAA sinh tồn 11400F RTX 2060 8GB

14.850.000đ [Giá chưa có VAT]

Những điểm cần lưu ý khi mua PC GAMING CORE i5

Sau đây là một số lưu ý trước khi lựa chọn mua PC GAMING CORE i5:

Nhu cầu sử dụng

Cần xác nhận nhu cầu sử dụng của mình là học tập, làm việc hay chơi game,.... Điều này giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình để không mất nhiều chi phí.

Ngân sách chi trả

Các dòng sản phẩm máy tính GAMING CORE i5 có mức giá dao động từ 13 đến 35 triệu. Bạn nên cân nhắc về khoản chi phí mà mình có thể chi trả để lựa chọn dàn máy phù hợp. 

Sở thích cá nhân

Đôi khi bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi đám đông hơn là sở thích cá nhân của mình. Vì vậy, bạn nên hỏi bạn bè, người thân hoặc bất kỳ ai đã sử dụng PC GAMING CORE i5 xem sản phẩm mà bạn chọn mua có phù hợp với mình không.

Ram và Card đồ họa

Khi mua PC GAMING i5, Ram và Card đồ họa là 2 yếu tố giúp quá trình sử dụng của bạn mượt mà và có chất lượng tốt hơn. Ram có dung lượng càng cao thì tốc độ xử lý càng tốt. Card đồ họa tương thích sẽ giúp hiển thị hình ảnh, màu sắc rõ nét hơn.

Lưu ý khi mua PC GAMING i5

Lý do nên chọn mua PC GAMING CORE i5 chính hãng tại Tin Học Anh Phát

Tin Học Anh Phát là lựa chọn hàng đầu cho những sản phẩm chính hãng chất lượng cao với giá thành rẻ. Là địa chỉ cung cấp PC GAMING CORE i5 uy tín và chất lượng nhất Việt Nam. 

Tin Học Anh Phát có hệ thống rộng khắp các quận huyện TP.HCM, cung cấp sản phẩm đa dạng, đặc biệt là chip Core i5 chính hãng 100%, đảm bảo chất lượng cao. Dưới đây là những lý do mà khách hàng nên chọn mua sản phẩm của Tin Học Anh Phát:

 • Mua sắm online & Thanh toán khi nhận hàng.
 • Mua sản phẩm giá rẻ hơn thị trường, cùng với nhiều ưu đãi giảm giá.
 • Thanh toán an toàn và bảo mật.
 • Địa chỉ đáng tin cậy nhất, giao hàng đúng thời hạn.
 • Đổi trả 1 đổi 1, thủ tục đổi trả đơn giản.
 • Sản phẩm được bảo hành dài hạn.
 • Đội ngũ Tin Học Anh Phát hỗ trợ 24/7 tận tâm và chuyên nghiệp.

Mua PC GAMING i5 chính hãng tại Tin Học Anh Phát

Trên đây là những thông tin về dòng sản phẩm PC GAMING CORE i5 của Tin Học Anh Phát. Hy vọng, bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất cũng như giúp bạn lựa chọn được dòng sản phẩm phù hợp. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ qua Email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc Hotline: 090.29.28.069 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhất.

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • THAP (14)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng