Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Màn Hình VSP

Màn Hình VSP

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Màn Hình VSP 20 inch VE20(LE19501)

Màn Hình VSP 20 inch VE20(LE19501)

Mã SP: MHVS0002
Bảo hành:

36 Tháng


Kho hàng: Còn hàng
1.765.000
-100%
Mã SP: MHVS0002
Liên hệ
Liên hệ
1.765.000 VND
-100%
Màn Hình VSP 20 inch VE20(LE19501)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP E2107H white 21 inch Phẳng

Màn hình máy tính VSP E2107H white 21 inch Phẳng

Mã SP: MHVS0077
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.640.000
-9%
Mã SP: MHVS0077
1.490.000
1.490.000
[Đã bao gồm VAT]
1.640.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP E2107H white 21 inch Phẳng
Giá bán: 1.490.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP PHẲNG LED 22INCH TRÀN VIỀN V2204H - ĐEN

Màn hình máy tính VSP PHẲNG LED 22INCH TRÀN VIỀN V2204H - ĐEN

Mã SP: MHVS0071
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.790.000
-9%
Mã SP: MHVS0071
1.620.000
1.620.000
[Đã bao gồm VAT]
1.790.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP PHẲNG LED 22INCH TRÀN VIỀN V2204H - ĐEN
Giá bán: 1.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2204HT 22in Phẳng 75Hz

Màn hình máy tính VSP V2204HT 22in Phẳng 75Hz

Mã SP: MHVS0091
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.790.000
-9%
Mã SP: MHVS0091
1.620.000
1.620.000
[Đã bao gồm VAT]
1.790.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2204HT 22in Phẳng 75Hz
Giá bán: 1.620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP PHẲNG LED 22INCH TRÀN VIỀN V2204H - trắng

Màn hình máy tính VSP PHẲNG LED 22INCH TRÀN VIỀN V2204H - trắng

Mã SP: MHVS0072
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.810.000
-9%
Mã SP: MHVS0072
1.640.000
1.640.000
[Đã bao gồm VAT]
1.810.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP PHẲNG LED 22INCH TRÀN VIỀN V2204H - trắng
Giá bán: 1.640.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2212S Black 22in Phẳng 100Hz

Màn hình máy tính VSP V2212S Black 22in Phẳng 100Hz

Mã SP: MHVS0093
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.860.000
-9%
Mã SP: MHVS0093
1.690.000
1.690.000
[Đã bao gồm VAT]
1.860.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2212S Black 22in Phẳng 100Hz
Giá bán: 1.690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2205H Black 22in Phẳng IPS 100Hz

Màn hình máy tính VSP V2205H Black 22in Phẳng IPS 100Hz

Mã SP: MHVS0092
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.920.000
-9%
Mã SP: MHVS0092
1.740.000
1.740.000
[Đã bao gồm VAT]
1.920.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2205H Black 22in Phẳng IPS 100Hz
Giá bán: 1.740.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2212S White 22in Phẳng 100Hz

Màn hình máy tính VSP V2212S White 22in Phẳng 100Hz

Mã SP: MHVS0094
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.920.000
-9%
Mã SP: MHVS0094
1.740.000
1.740.000
[Đã bao gồm VAT]
1.920.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2212S White 22in Phẳng 100Hz
Giá bán: 1.740.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP IP2404S Black 24in Phẳng IPS 75Hz

Màn hình máy tính VSP IP2404S Black 24in Phẳng IPS 75Hz

Mã SP: MHVS0081
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.160.000
-9%
Mã SP: MHVS0081
1.960.000
1.960.000
[Đã bao gồm VAT]
2.160.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP IP2404S Black 24in Phẳng IPS 75Hz
Giá bán: 1.960.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2407S Black 24in Phẳng IPS 75Hz

Màn hình máy tính VSP V2407S Black 24in Phẳng IPS 75Hz

Mã SP: MHVS0096
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.170.000
-9%
Mã SP: MHVS0096
1.970.000
1.970.000
[Đã bao gồm VAT]
2.170.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2407S Black 24in Phẳng IPS 75Hz
Giá bán: 1.970.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP IP2404S White 24in Phẳng IPS 75Hz

Màn hình máy tính VSP IP2404S White 24in Phẳng IPS 75Hz

Mã SP: MHVS0082
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.220.000
-9%
Mã SP: MHVS0082
2.010.000
2.010.000
[Đã bao gồm VAT]
2.220.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP IP2404S White 24in Phẳng IPS 75Hz
Giá bán: 2.010.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP IP2408S 24in Phẳng IPS 75Hz

Màn hình máy tính VSP IP2408S 24in Phẳng IPS 75Hz

Mã SP: MHVS0084
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.240.000
-9%
Mã SP: MHVS0084
2.030.000
2.030.000
[Đã bao gồm VAT]
2.240.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP IP2408S 24in Phẳng IPS 75Hz
Giá bán: 2.030.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2407S White 24in Phẳng IPS 75Hz

Màn hình máy tính VSP V2407S White 24in Phẳng IPS 75Hz

Mã SP: MHVS0097
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.240.000
-9%
Mã SP: MHVS0097
2.030.000
2.030.000
[Đã bao gồm VAT]
2.240.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2407S White 24in Phẳng IPS 75Hz
Giá bán: 2.030.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2408S Black 24in Phẳng IPS 75Hz

Màn hình máy tính VSP V2408S Black 24in Phẳng IPS 75Hz

Mã SP: MHVS0098
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.240.000
-9%
Mã SP: MHVS0098
2.030.000
2.030.000
[Đã bao gồm VAT]
2.240.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2408S Black 24in Phẳng IPS 75Hz
Giá bán: 2.030.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP IP2407SG 24in Phẳng IPS 100Hz

Màn hình máy tính VSP IP2407SG 24in Phẳng IPS 100Hz

Mã SP: MHVS0083
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.290.000
-9%
Mã SP: MHVS0083
2.080.000
2.080.000
[Đã bao gồm VAT]
2.290.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP IP2407SG 24in Phẳng IPS 100Hz
Giá bán: 2.080.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2408S Pink 24in Phẳng IPS 75Hz

Màn hình máy tính VSP V2408S Pink 24in Phẳng IPS 75Hz

Mã SP: MHVS0099
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.400.000
-9%
Mã SP: MHVS0099
2.180.000
2.180.000
[Đã bao gồm VAT]
2.400.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2408S Pink 24in Phẳng IPS 75Hz
Giá bán: 2.180.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP IP2510W1 25in Phẳng IPS 100Hz

Màn hình máy tính VSP IP2510W1 25in Phẳng IPS 100Hz

Mã SP: MHVS0085
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.490.000
-9%
Mã SP: MHVS0085
2.260.000
2.260.000
[Đã bao gồm VAT]
2.490.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP IP2510W1 25in Phẳng IPS 100Hz
Giá bán: 2.260.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP tràn viền Slim Bezel V2408S (Trắng) (24inch, Full HD, VA, 100Hz, 5ms, 250 cd/㎡, Phẳng)
img
2.510.000
-9%
Mã SP: MHVS0018
2.280.000
2.280.000
[Đã bao gồm VAT]
2.510.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP tràn viền Slim Bezel V2408S (Trắng) (24inch, Full HD, VA, 100Hz, 5ms, 250 cd/㎡, Phẳng)
Giá bán: 2.280.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP VL24(CM2406H) Đen (24inch, Full HD, VA, 75Hz, 8/16ms, 250 cd/㎡, Cong, 1500R)
2.520.000
-9%
Mã SP: MHVS0011
2.290.000
2.290.000
[Đã bao gồm VAT]
2.520.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP VL24(CM2406H) Đen (24inch, Full HD, VA, 75Hz, 8/16ms, 250 cd/㎡, Cong, 1500R)
Giá bán: 2.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2402S Black 24in Phẳng 165Hz

Màn hình máy tính VSP V2402S Black 24in Phẳng 165Hz

Mã SP: MHVS0095
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.680.000
-9%
Mã SP: MHVS0095
2.430.000
2.430.000
[Đã bao gồm VAT]
2.680.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2402S Black 24in Phẳng 165Hz
Giá bán: 2.430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP VG247S 24in Phẳng IPS 165Hz

Màn hình máy tính VSP VG247S 24in Phẳng IPS 165Hz

Mã SP: MHVS0104
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.000.000
-9%
Mã SP: MHVS0104
2.720.000
2.720.000
[Đã bao gồm VAT]
3.000.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP VG247S 24in Phẳng IPS 165Hz
Giá bán: 2.720.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP V2704S Pink 27in Phẳng IPS 75Hz

Màn hình máy tính VSP V2704S Pink 27in Phẳng IPS 75Hz

Mã SP: MHVS0100
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.130.000
-9%
Mã SP: MHVS0100
2.840.000
2.840.000
[Đã bao gồm VAT]
3.130.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP V2704S Pink 27in Phẳng IPS 75Hz
Giá bán: 2.840.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP IP2706SG 100Hz 27in Phẳng IPS 100Hz

Màn hình máy tính VSP IP2706SG 100Hz 27in Phẳng IPS 100Hz

Mã SP: MHVS0088
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.130.000
-9%
Mã SP: MHVS0088
2.840.000
2.840.000
[Đã bao gồm VAT]
3.130.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP IP2706SG 100Hz 27in Phẳng IPS 100Hz
Giá bán: 2.840.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP IP2702S 100Hz 27in Phẳng IPS 100Hz

Màn hình máy tính VSP IP2702S 100Hz 27in Phẳng IPS 100Hz

Mã SP: MHVS0087
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.190.000
-9%
Mã SP: MHVS0087
2.900.000
2.900.000
[Đã bao gồm VAT]
3.190.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP IP2702S 100Hz 27in Phẳng IPS 100Hz
Giá bán: 2.900.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP VG248B 24in Phẳng IPS 165Hz (Xoay 90 độ)

Màn hình máy tính VSP VG248B 24in Phẳng IPS 165Hz (Xoay 90 độ)

Mã SP: MHVS0105
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.320.000
-9%
Mã SP: MHVS0105
3.010.000
3.010.000
[Đã bao gồm VAT]
3.320.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP VG248B 24in Phẳng IPS 165Hz (Xoay 90 độ)
Giá bán: 3.010.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP VU241Q 24in Phẳng 2K/QHD 75Hz (Xoay 90 độ)

Màn hình máy tính VSP VU241Q 24in Phẳng 2K/QHD 75Hz (Xoay 90 độ)

Mã SP: MHVS0109
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.450.000
-9%
Mã SP: MHVS0109
3.130.000
3.130.000
[Đã bao gồm VAT]
3.450.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP VU241Q 24in Phẳng 2K/QHD 75Hz (Xoay 90 độ)
Giá bán: 3.130.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP CM2701B White 27in Cong 75Hz

Màn hình máy tính VSP CM2701B White 27in Cong 75Hz

Mã SP: MHVS0074
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.450.000
-9%
Mã SP: MHVS0074
3.130.000
3.130.000
[Đã bao gồm VAT]
3.450.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP CM2701B White 27in Cong 75Hz
Giá bán: 3.130.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính VSP CM2705H Pink 27in Cong 75Hz

Màn hình máy tính VSP CM2705H Pink 27in Cong 75Hz

Mã SP: MHVS0075
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.480.000
-9%
Mã SP: MHVS0075
3.160.000
3.160.000
[Đã bao gồm VAT]
3.480.000 VND
-9%
Màn hình máy tính VSP CM2705H Pink 27in Cong 75Hz
Giá bán: 3.160.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Các loại màn hình VSP tại Tin Học Anh Phát có chất lượng vô cùng tốt, hướng build hoàn thiện, giá cả phải chăng, màn hình hiển thị sắc nét,... Nhờ vậy mà đã thu hút được nhiều khách hàng tìm tới. Chính vì thế, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua về dòng sản phẩm này trong bài viết dưới đây nhé.

Màn hình VSP chất lượng vượt trội

Giới thiệu về màn hình VSP tại Tin Học Anh Phát

Các mẫu sản phẩm màn hình VSP khiến nhiều người dùng ấn tượng bởi giá thành phải chăng nhưng chất lượng và thiết kế thì vô cùng tốt. Nhờ đó giúp nhiều khách hàng dù không có nhiều điều kiện tài chính vẫn có thể mua về sử dụng. Bên cạnh đó, chất lượng của sản phẩm màn hình máy tính luôn đáp ứng tốt những yếu tố như: độ phân giải cao, tần số quét lớn, màu sắc màn hình rực rỡ và nịnh mắt.

Giới thiệu cơ bản về màn hình hãng VSP

Một số công nghệ nổi trội của màn hình VSP

Màn hình VSP sở hữu nhiều công nghệ nổi bật thu hút nhiều khách hàng tìm đến, có thể điểm qua như:

 • Tấm nền LED VA tiêu chuẩn với tỉ lệ khung hình 16:9.
 • Độ phân giải cao lên đến 1920x1080 cho ra hình ảnh vô cùng sắc nét.
 • Tốc độ làm mới 75Hz, phù hợp với các tựa game FPS cần độ mượt và phản xạ cao.
 • Sử dụng cổng sạc 10W bằng đầu USB Type C giúp khách hàng sẽ dễ dàng kết nối dây sạc với màn hình.
 • Màn hình hiển thị 16,7 triệu màu cho phép màu sắc hiển thị rực rỡ và sinh động.
 • Khách hàng có thể xem hình ảnh thoải mái với góc nhìn được mở rộng lên đến 180 độ.
 • Màn hình được hỗ trợ công nghệ chống nhấp nháy để giúp cho mắt người dùng nếu nhìn quá lâu cũng không bị mỏi.
 • Cho phép người dùng treo màn hình lên tường.

Màn hình VSP có nhiều công nghệ đầy nổi bật

Những điểm mà khách hàng cần lưu ý khi mua màn hình VSP

Trước khi mua màn hình VSP, khách hàng cần lưu ý một số điều sau đây nhắm giúp bản thân mua được sản phẩm dễ dàng và ưng ý hơn:

 • Quý khách nên lưu ý về độ phân giải của màn hình, tùy vào mục đích sử dụng mà hãy lựa chọn ra màn hình có độ phân giải phù hợp.
 • Tùy vào nhu cầu sử dụng mà bạn hãy lựa chọn ra loại màn hình phù hợp. Nếu như khách hàng là game thủ thì hãy chọn những dòng màn hình có độ phân giải cao và tần số quét lớn để chơi game được thoải mái hơn.
 • Giá thành của sản phẩm cũng là một phần quan trọng mà người dùng cần quan tâm. 
 • Bạn cũng nên chú ý tới tiêu chí thời gian phản hồi của màn hình. Vì thời gian phản hồi (response time) càng thấp thì sẽ ít có hiện tượng bóng mờ khi hình ảnh chuyển động hơn.
 • Tấm nền của màn hình cũng là một phần khá quan trọng. Chính vì vậy mà bạn nên lựa chọn loại màn hình sử dụng tấm nền IPS thì sẽ tốt hơn.
 • Các loại cổng kết nối sẽ giúp việc xuất hình ảnh từ PC sang màn hình. Do đó để giúp quá trình này được trơn tru thì HDMI sẽ là một sự lựa chọn phù hợp.

Một số lý do mà khách hàng nên mua màn VSP

Giá của các mẫu màn hình VSP được bán tại Tin Học Anh Phát

Tại Tin Học Anh Phát, màn hình VSP được bán với nhiều mức giá khác nhau nhưng chung quy lại thì giá thành khá vừa phải, phù hợp với học sinh, sinh viên. Dưới đây sẽ là bảng giá mà quý khách hàng có thể tham khảo qua:

Tên sản phẩm

Giá sản phẩm (VNĐ)

Màn Hình Máy Tính VSP monitor 22inch V2205H

1.990.000 đ [Giá đã có VAT]

Màn Hình Máy Tính VSP tràn viền Slim Bezel V2408S (Trắng/Đen)

2.190.000 đ [Giá đã có VAT]

Màn Hình Máy Tính VSP Curved LED Monitor 24 inch VL24(CM2406H)

2.490.000 đ [Giá đã có VAT]

Màn Hình Máy Tính VSP Thinking 27inch tràn viền IP2702S 

3.270.000 đ [Giá đã có VAT]

Màn Hình Máy Tính VSP 27INCH ESPORT GAMING VG271C

4.400.000 đ [Giá đã có VAT]

Màn Hình Máy Tính VSP FHD 32 inch ESport Gaming VG321C

5.190.000 đ [Giá đã có VAT]

Màn Hình Máy Tính VSP 27inch 2K eSport Gaming VU271Q - QHD /USB-C Type-C 

7.900.000 đ [Giá đã có VAT]

Giá tham khảo của màn hình VSP tại Tin Học Anh Phát

Lý do mà khách hàng nên lựa chọn mua màn hình VSP tại Tin Học Anh Phát

Rất nhiều khách hàng đã mua màn hình VSP tại Tin Học Anh Phát vì những lý do sau đây:

Chuyên cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng

Tin Học Anh Phát luôn đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được bán tại cửa hàng đều là hàng chính hãng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cam kết với khách hàng không bao giờ bán hàng giả, hàng dựng.

Nhân viên nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn sản phẩm

Nếu như khách hàng cần tư vấn về việc mua sản phẩm nào tại cửa hàng thì có thể nhờ nhân viên của chúng tôi hỗ trợ tư vấn. Vì tất cả nhân viên tại đây đều có nhiều kinh nghiệm về các thiết bị PC nên chắc chắn sẽ hỗ trợ tốt nhất khi quý khách cần.

Chính sách giao hàng miễn phí vô cùng chu đáo

Chính sách giao hàng miễn phí của cửa hàng sẽ áp dụng khi khách hàng trú ngụ tại Thành Phố Hồ Chí Minh và nằm trong bán kính 15km. Chính sách này sẽ áp dụng trên các mặt hàng PC và Laptop. Đối với các linh kiện hoặc phụ kiện PC có giá trị trên 1.500.000 thì sẽ được giao hàng miễn phí trong vòng từ 24 đến 48 giờ.

Bên cạnh đó, cửa hàng còn hỗ trợ ship cod toàn quốc khi khách đặt cọc 10% giá trị sản phẩm trước khi thanh toán toàn bộ cho cửa hàng. Đặc biệt khách hàng hoàn toàn có quyền kiểm hàng xong rồi mới thanh toán. Đối với các đơn hàng được thanh toán toàn bộ trước thì sẽ được giao hàng miễn phí 100%.

Chính sách bảo hành tận tình

 • Các mặt hàng được mua tại cửa hàng sẽ được 1 đổi 1 ngay lập tực trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.
 • Các sản phẩm tại cửa hàng được bảo hành tận nơi trong nội thành 7 ngày đầu tiên.
 • Khi không còn việc bảo hành 1 đổi 1 thì sẽ được cửa hàng gửi tới hãng sản xuất bảo hành sản phẩm của bạn.
 • Khi sản phẩm của quý khách đang được bảo hành thì quý khách sẽ được mượn hàng của cửa hàng để sử dụng. 

Trên đây là một số thông tin về màn hình VSP mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Vì thế nếu khách hàng đang có nhu cầu về việc mua mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ với cửa hàng của chúng tôi thông qua số hotline: 090.29.28.069 hoặc website: https://tinhocanhphat.vn/.

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • VSP (46)
Lọc sản phẩm-

Độ phân giải

Kích Thước

Tần số quét

Bề mặt của màn hình

Thời gian phản hồi của màn hình

Công nghệ tấm nền của màn hình

Góc nhìn của màn hình

Loại Màn Hình

Màn hình theo nhu cầu

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng