Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Ghế E-Dra

Ghế E-Dra

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)

Mã SP: GGE-0010
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0010
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)

Mã SP: GGE-0018
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0018
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0017
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0017
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0016
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0016
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0015
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0015
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)

Mã SP: GGE-0014
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0014
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)

Mã SP: GGE-0013
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0013
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)

Mã SP: GGE-0012
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0012
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)

Mã SP: GGE-0011
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0011
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)

Mã SP: GGE-0001
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0001
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)

Mã SP: GGE-0009
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0009
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)

Mã SP: GGE-0008
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0008
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)

Mã SP: GGE-0007
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0007
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)

Mã SP: GGE-0006
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0006
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)

Mã SP: GGE-0005
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0005
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)

Mã SP: GGE-0004
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0004
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)

Mã SP: GGE-0003
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0003
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)

Mã SP: GGE-0002
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0002
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Ghế E-Dra ngày càng trở nên phổ biến trong giới gaming dù mới chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Loại ghế này được khách hàng đánh giá khá cao từ chất lượng, mẫu mã cho tới giá thành. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, hãy cùng Tin Học Anh Phát tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Ghế E-Dra gaming chính hãng tại TPHCM

Vài nét giới thiệu về ghế E-Dra

Ghế E-Dra là loại ghế này được thiết kế đặc biệt dành riêng cho game thủ để họ có thế chiến game hàng giờ đồng hồ trong trạng thái thoải mái nhất. Sản phẩm được cấu thành từ khung kim loại chắc chắn, sử dụng đệm đúc nguyên khối, bánh xe được thiết kế không gây tiếng ồn,… 

Đặc biệt toàn bộ ghế chơi game được bao bọc bởi da lộn mang lại cảm giác êm ái cho người dùng. Là thương hiệu tới từ Việt Nam, ghế E-Dra được trang bị đầy đủ công năng hiện đại nhất, không thua kém bất cứ thương hiệu nào trên thị trường.

Tổng quan về ghế E-Dra

Đặc điểm nổi bật của ghế E-Dra

Đa dạng sản phẩm cho người dùng lựa chọn

E-Dra cung cấp đa dạng các sản phẩm ghế gaming từ mức giá tới thiết kế, màu sắc,… nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng. Ngoài những màu sắc thông thường như đen, trắng, đỏ,… E-Dra còn cho ra mắt ghế hồng cá tính dành riêng cho các bạn nữ hay bất cứ ai yêu thích màu sắc này. 

Mức giá cạnh tranh nhất

E-Dra là thương hiệu Gaming-Gear mới ra mắt trong khoảng thời gian gần đây. Đặc điểm chung của các sản phẩm tới từ nhà E-Dra là có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các loại ghế gaming khác. Đặc biệt, ghế E-Dra đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người sử dụng nhờ thiết kế thông minh, phù hợp với người Việt Nam.

Chất lượng ghế đảm bảo 

Ghế E-Dra sử dụng đệm đúc nguyên khối mật độ cao mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng đồng thời giúp tăng độ bền cho chiếc ghế một cách đáng kể. Bên cạnh đó, độ đàn hồi cũng được đảm bảo ngay cả khi sử dụng liên tục trong nhiều giờ. 

Khung chân ghế vô cùng chắc chắn với thiết kế piston thuỷ lực class 4. Theo thông tin nhãn hàng cung cấp, chiếc ghế này có thể chịu được lực nặng đến 150 kg. Chính vì vậy, bạn không cần phải lăn tăn về chất lượng của sản phẩm.

Ưu thế vượt trội của ghế gaming E-Dra

Bảng giá tham khảo sản phẩm ghế E-Dra

Dưới đây là bảng giá chi tiết các dòng ghế E-Dra:

Loại Ghế

Giá Thành (VNĐ)

Ghế game E-DRA APOLLO - EGC227

2.290.000

Ghế game E-DRA APOLLO PLUS FABRIC - EGC227

2.590.000

Ghế game E-DRA HERA EGC224 - Pink

3.490.000

Ghế game E-DRA QUEEN - EGC225

3.690.000

Ghế game E-DRA FRESH - EGC230

4.690.000

Ghế game E-DRA IRIS - EGC228

4.790.000

Ghế game E-DRA FRESH - EGC230 Plus

4.990.000

Ghế game E-DRA Hunter EGC206 - Blue

5.590.000

Ghế Game E-DRA Skeleton EGC220

5.890.000

Ghế Game E-DRA Ultimate EGC2020 LUX

6.890.000

Ghế Game E-DRA Champion EGC2022 LUX

7.590.000

Ghế Game E-DRA Champion EGC2022 NAPPA - LUX

7.990.000

Lưu ý: Giá tiền trên đã bao gồm thuế VAT

Bảng giá các dòng ghế E-Dra chi tiết 

Lý do nên mua ghế E-Dra tại Tin Học Anh Phát

Khi chọn mua ghế E-Dra tại Tin Học Anh Phát, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, cụ thể:

  • 100% sản phẩm chính hãng, phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất, không qua trung gian
  • Trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng Tin Học Anh Phát tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Giá cả cạnh tranh toàn thị trường
  • Được tư vấn miễn phí bởi đội ngũ nhân viên chuyên môn cao
  • Bảo hành 36 tháng và đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày
  • Hưởng các chính sách ưu đãi và vô vàn quà tặng chất lượng

Địa chỉ mua ghế E-Dra uy tín hàng đầu

Mong rằng qua những thông tin trên đây mà chúng tôi chia sẻ, quý khách có thể hiểu rõ hơn về ghế E-Dra và có thể lựa chọn cho mình một chiếc ghế phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để được hỗ trợ tư vấn và mua hàng miễn phí, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc Hotline: 090.29.28.069.

 

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
  • E-Dra (18)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng