Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Bàn Ghế Chơi Game

Bàn Ghế Chơi Game

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Ghế Centaur Gundam màu đen

Ghế Centaur Gundam màu đen

Mã SP: GHEPC024004
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.050.000
-13%
Mã SP: GHEPC024004
1.780.000
1.780.000
2.050.000 VND
-13%
Ghế Centaur Gundam màu đen
Giá bán: 1.780.000
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế Centaur Gundam màu trắng

Ghế Centaur Gundam màu trắng

Mã SP: GHEPC024003
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.050.000
-13%
Mã SP: GHEPC024003
1.780.000
1.780.000
2.050.000 VND
-13%
Ghế Centaur Gundam màu trắng
Giá bán: 1.780.000
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế Centaur Gundam màu đỏ

Ghế Centaur Gundam màu đỏ

Mã SP: GHEPC024002
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.050.000
-13%
Mã SP: GHEPC024002
1.780.000
1.780.000
2.050.000 VND
-13%
Ghế Centaur Gundam màu đỏ
Giá bán: 1.780.000
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế Centaur Gundam màu hồng

Ghế Centaur Gundam màu hồng

Mã SP: GHEPC024001
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.050.000
-13%
Mã SP: GHEPC024001
1.780.000
1.780.000
2.050.000 VND
-13%
Ghế Centaur Gundam màu hồng
Giá bán: 1.780.000
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
combo sản phẩm

combo sản phẩm

Mã SP:
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP:
10.460.000
10.460.000
combo sản phẩm
Giá bán: 10.460.000
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game CORSAIR Ghế T3 RUSH Gray-White (Cái)

Ghế chơi Game CORSAIR Ghế T3 RUSH Gray-White (Cái)

Mã SP: GGCS0007
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGCS0007
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game CORSAIR Ghế T3 RUSH Gray-White (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game CORSAIR Ghế T3 RUSH Gray-Charcoal (Cái)

Ghế chơi Game CORSAIR Ghế T3 RUSH Gray-Charcoal (Cái)

Mã SP: GGCS0008
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGCS0008
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game CORSAIR Ghế T3 RUSH Gray-Charcoal (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER GAMING CHAIR - Valkyries Series GC-V03-N-B2-49 (OH|VB03|N) (Cái)
Mã SP: GGAC0001
Liên hệ
Liên hệ
Bàn Chơi Game DXRACER GAMING DESK (GD-GDN001-NS-1) (Cái)

Bàn Chơi Game DXRACER GAMING DESK (GD-GDN001-NS-1) (Cái)

Mã SP: GGAC0030
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0030
Liên hệ
Liên hệ
Bàn Chơi Game DXRACER GAMING DESK (GD-GDN001-NS-1) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Drifting GC-D133-N-J2 (OH|DJ133|N)

Ghế chơi Game DXRACER Drifting GC-D133-N-J2 (OH|DJ133|N)

Mã SP: GGAC0035
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0035
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Ghế chơi Game DXRACER Drifting GC-D133-N-J2 (OH|DJ133|N)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Bàn chơi Game PSEAT Chữ C Pink Edition

Bàn chơi Game PSEAT Chữ C Pink Edition

Mã SP: GGPS0004
Bảo hành:

12 Tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGPS0004
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Bàn chơi Game PSEAT Chữ C Pink Edition
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành:

12 Tháng

Kho hàng: Còn hàng
Bàn chơi Game PSEAT Chữ C Chân Đỏ ( Red )

Bàn chơi Game PSEAT Chữ C Chân Đỏ ( Red )

Mã SP: GGPS0003
Bảo hành:

12 Tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGPS0003
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Bàn chơi Game PSEAT Chữ C Chân Đỏ ( Red )
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành:

12 Tháng

Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|C (DMC-I233S-C-A2) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|C (DMC-I233S-C-A2) (Cái)

Mã SP: GGAC0031
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0031
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|C (DMC-I233S-C-A2) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|W (DMC-I233S-W-A2) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|W (DMC-I233S-W-A2) (Cái)

Mã SP: GGAC0034
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0034
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|W (DMC-I233S-W-A2) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|R (DMC-I233S-R-A2) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|R (DMC-I233S-R-A2) (Cái)

Mã SP: GGAC0033
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0033
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|R (DMC-I233S-R-A2) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|N (DMC-I233S-N-A2) (Cái)

Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|N (DMC-I233S-N-A2) (Cái)

Mã SP: GGAC0032
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng


Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAC0032
Liên hệ
Liên hệ
Ghế chơi Game DXRACER Master Series DMC|IA233S|N (DMC-I233S-N-A2) (Cái)
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành:

Mới, bảo hành 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game MSI GAMING MAG CH120x (Cái)

Ghế chơi Game MSI GAMING MAG CH120x (Cái)

Mã SP: GGMS0001
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGMS0001
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Ghế chơi Game MSI GAMING MAG CH120x (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game ASUS ROG Chariot SL300C RGB (Cái)

Ghế chơi Game ASUS ROG Chariot SL300C RGB (Cái)

Mã SP: GGAU0001
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGAU0001
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Ghế chơi Game ASUS ROG Chariot SL300C RGB (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Archer Series - WGC403 - Black|Velvet (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Archer Series - WGC403 - Black|Velvet (Cái)

Mã SP: GGWA0025
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0025
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Archer Series - WGC403 - Black|Velvet (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC912 - Real Leather Black (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC912 - Real Leather Black (Cái)

Mã SP: GGWA0024
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0024
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC912 - Real Leather Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC911 - Black (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC911 - Black (Cái)

Mã SP: GGWA0023
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0023
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Samurai Series - WGC911 - Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC309 - Real Leather Black (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC309 - Real Leather Black (Cái)

Mã SP: GGWA0022
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0022
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC309 - Real Leather Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC307 - Black|Velvet (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC307 - Black|Velvet (Cái)

Mã SP: GGWA0021
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0021
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC307 - Black|Velvet (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC306 - Black|Velvet (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC306 - Black|Velvet (Cái)

Mã SP: GGWA0020
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0020
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Maiden Series - WGC306 - Black|Velvet (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Pink (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Pink (Cái)

Mã SP: GGWA0019
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0019
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Pink (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Black|Red|White

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Black|Red|White

Mã SP: GGWA0018
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.645.000
-100%
Mã SP: GGWA0018
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
2.645.000 VND
-100%
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Raider Series - WGC206 - Black|Red|White
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Crusader Series - WGC101 - Black|Red|White (Cái)

Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Crusader Series - WGC101 - Black|Red|White (Cái)

Mã SP: GGWA0017
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGWA0017
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game WARRIOR GAMING CHAIR - Crusader Series - WGC101 - Black|Red|White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)

Mã SP: GGE-0018
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0018
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Bàn ghế Gaming hiện nay được xem là trợ thủ đắc lực của dân văn phòng hay Gamer. Bởi không chỉ mang đến cảm giác thoải mái, thuận tiện khi sử dụng mà còn giúp phòng tránh được một số căn bệnh thường gặp, góp phần cải thiện sức khỏe đáng kể.

Mời bạn xem nhanh bảng mục lục nội dung tại đây:

1. Những căn bệnh thường gặp của dân văn phòng và Gamer

Có rất nhiều lý do khiến bộ bàn ghế gaming trở thành thiết bị được dân văn phòng hay Gamer yêu thích hiện nay. Tuy nhiên, một trong số đó chính là giúp tránh được những căn bệnh thường gặp. Vậy những căn bệnh thường gặp của dân văn phòng và Gamer là gì?

bàn ghế gaming tphcm

Dân văn phòng dễ mắc bệnh đau vai gáy và thoái hóa đốt sống cổ

Dân văn phòng hay Gamer là những đối tượng phải ngồi lâu trong cùng một tư thế. Vì không thể thường xuyên vận động, thay đổi tư thế cũng như góc nhìn nên đây là nguyên nhân gây nên các tật khúc xạ về mắt hay dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ và thoát vị địa đệm.

Do phải tập trung làm việc hay chơi game nên vô tình thả lỏng tư thế ngồi, làm cho phần vai và phần lưng rũ xuống. Điều này sẽ làm cho phần cột sống dần mất đi dáng vẻ ban đầu của nó.

Các đĩa đệm cũng sẽ bị nghiến chặt lại và đồng thời sẽ đổ dồn về một phía, nhân đĩa đệm cũng sẽ bị đẩy về phía sau và chèn ép lên phía trên của dây thần kinh cũng như là tủy sống, gây nên những vấn đề như thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy…

2. Lợi ích khi sử dụng bộ bàn ghế gaming

Chọn bàn ghế chơi game phù hợp sẽ có tác dụng rất lớn đối với dân văn phòng và Gamer. Bởi không chỉ giúp ngăn chặn được những căn bệnh có thể gặp phải mà còn có được cảm giác thoải mái, thư giãn và tiện lợi trong suốt thời gian sử dụng.

 • Ghế chơi game có thiết kế cong nhẹ dựa theo hình dáng của cột sống lưng. Đặc biệt ở dưới còn trang bị thêm một chiếc gối vừa có tác dụng nâng đỡ vừa giúp cố định cột sống. Nhờ đó có thể thoát khỏi tình trạng thoát vị địa đệm hay thoái hóa cột sống.
 • Phần vai gáy cũng được trang bị thêm gối có tác dụng giúp cố định và nâng đỡ các đốt sống cổ, để giảm thiểu tình trạng đau vai gáy hay thoái hóa đốt sống cổ. Đặc biệt với phần giá để tay có tác dụng nâng đỡ phần khủy tay, hạn chế được đau mỏi.
 • Hơn hết, ghế có khả năng điều chỉnh độ cao phù hợp với bàn làm việc, giúp mắt có tầm nhìn ổn định, thoải mái nhất.bàn ghế chơi game

Ghế gaming giúp nâng đỡ sống lưng, cổ giúp giảm đau nhức

Ghế Gaming nâng đỡ đốt sống lưng, cổ giúp giảm thiểu tình trạng đau nhức vai, gáy, cổ, thoái hóa đốt sống lưng, cổ khi làm việc trong thời gian dài. Không dừng lại ở đó, ghế chơi game còn có thể ngả tựa hoàn toàn phần lưng ra phía sau. Đây là một tiện ích giúp người dùng có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều giờ làm việc mệt nhọc.

Hiện nay, thiết kế của bàn ghế gaming tphcm cũng rất đa dạng, mang đến nhiều sự lựa chọn cho dân văn phòng hay game thủ. Với thiết kế ghế chân xoay giúp dễ dàng di chuyển trong cùng một không gian nhờ vào hệ thống bánh xe.

Trong khi đó ghế chân quỳ lại có giá thành rẻ và độ bền cao khi sử dụng. Ghế gaming với thiết kế hiện đại và đẹp mắt cũng đã trở thành một phụ kiện giúp tô điểm cho không gian chơi game của các game thủ.

3. Lựa chọn bàn ghế gaming giá rẻ phù hợp 

Chọn lựa bàn ghế Gaming như thế nào hiện là điều mà nhiều game thủ quan tâm tới. Bên cạnh ghế gaming thì một chiếc bàn có thiết kế đẹp mắt, thuận tiện khi sử dụng là ưu tiên hàng đầu của nhiều game thủ hiện nay.

 Ghế Gaming cho bạn cảm giác thoải mái

3.1. Bàn chơi game chữ Z

Bàn chơi game chữ Z sở hữu thiết kế cá tính với kích thước vừa phải cỡ chiều dài 1m2 – 1m4, chiều rộng 50cm – 60cm, chiều cao 75cm, không chiếm nhiều diện tích lắp đặt trong phòng.

 

bàn ghế gaming

 Bàn chơi game chữ Z thiết kế cá tính và chắc chắn

 • Chỉ với một chiếc bàn chữ Z, có đủ chỗ để chứa 3 màn hình, một dàn âm thanh, một chiếc đèn cùng với một số vật dụng như bàn phím, ly nước.
 • Được làm từ chất liệu gỗ cao su ghép đảm bảo về độ bền và độ chắc chắn.
 • Ở khu vực giữa bàn lại được cắt CNC khuyết vào phía bên trong. Điều này có tác dụng giúp việc ngồi và tiếp cận với đồ vật trên bàn được dễ dàng hơn.

3.2. Bàn chơi game DXRacer 

Bàn chơi game DX Racer với thiết kế tinh tế, ấn tượng với phần mặt bàn nghiêng 10 so với mặt đất, có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế sự mệt mỏi và đau nhức của các bộ phận như vai, gáy, cổ và tay.

bàn ghế gaming giá rẻ

Thiết kế mặt bàn độc đáo giúp giảm thiểu sự đau nhức cho các bộ phận như cổ, vai, gáy, tạo cảm giác thoải mái mỗi khi sử dụng

Phần chân áp dụng cấu trúc tam giác mang đến cảm giác vững chãi và chắc chắn, cùng khả năng chịu được trọng lượng lớn, lên đến 50kg. Nhờ điều này mà game thủ có thể tận dụng để bài trí màn hình máy tính, dàn âm thanh, bàn phím, chuột và nhiều vật dụng phụ khác…

Với việc trang bị hai lỗ hổng lớn ở phía trên mặt bàn sẽ giúp tạo được sự ngăn nắp và thuận tiện cho việc đi dây của các thiết bị. Góp phần tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian chơi game trong nhà.

Xem thêm: Mẫu bàn máy tính chơi game mới nhất 2022

Bàn ghế Gaming với nhiều thiết kế đẹp mắt cùng những lợi ích thiết thực, chính là sản phẩm mà game thủ hay dân văn phòng không nên bỏ qua hiện nay. Nếu bạn đang muốn sắm cho mình một chiếc ghế hay bàn chơi game, hãy thử ghé qua Tin Học Anh Phát. Với sự đa dạng về mẫu mã cùng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, sẽ hỗ trợ, tư vấn để giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • Asus (1)
 • Centaur (4)
 • Corsair (2)
 • DXRacer (22)
 • E- Blue (1)
 • E-Dra (19)
 • MSI (1)
 • PSEAT (4)
 • SoleSeat (7)
 • Warrior (10)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng