Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Màn Hình Centaur

Màn Hình Centaur

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Màn hình máy tính HKC MB20S1 (19.5 inch/HD/TN/60Hz/5ms/220 nits/HDMI+VGA)

Màn hình máy tính HKC MB20S1 (19.5 inch/HD/TN/60Hz/5ms/220 nits/HDMI+VGA)

Mã SP: MHHK0035
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.640.000
-9%
Mã SP: MHHK0035
1.489.000
1.489.000
[Đã bao gồm VAT]
1.640.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MB20S1 (19.5 inch/HD/TN/60Hz/5ms/220 nits/HDMI+VGA)
Giá bán: 1.489.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MB21V13-U (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/7ms)

Màn hình máy tính HKC MB21V13-U (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/7ms)

Mã SP: MHHK0049
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.820.000
-9%
Mã SP: MHHK0049
1.649.000
1.649.000
[Đã bao gồm VAT]
1.820.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MB21V13-U (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/7ms)
Giá bán: 1.649.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MB24V13-U (23.8 inch/FHD/VA/100Hz/6ms)

Màn hình máy tính HKC MB24V13-U (23.8 inch/FHD/VA/100Hz/6ms)

Mã SP: MHHK0050
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.090.000
-9%
Mã SP: MHHK0050
1.899.000
1.899.000
[Đã bao gồm VAT]
2.090.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MB24V13-U (23.8 inch/FHD/VA/100Hz/6ms)
Giá bán: 1.899.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MB25V13 (24.5 inch/FHD/VA/75Hz/7ms)

Màn hình máy tính HKC MB25V13 (24.5 inch/FHD/VA/75Hz/7ms)

Mã SP: MHHK0054
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.190.000
-9%
Mã SP: MHHK0054
1.989.000
1.989.000
[Đã bao gồm VAT]
2.190.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MB25V13 (24.5 inch/FHD/VA/75Hz/7ms)
Giá bán: 1.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MB24V9-U (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính HKC MB24V9-U (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Mã SP: MHHK0052
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.300.000
-9%
Mã SP: MHHK0052
2.089.000
2.089.000
[Đã bao gồm VAT]
2.300.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MB24V9-U (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)
Giá bán: 2.089.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MB27V9-U (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính HKC MB27V9-U (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Mã SP: MHHK0053
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.850.000
-9%
Mã SP: MHHK0053
2.589.000
2.589.000
[Đã bao gồm VAT]
2.850.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MB27V9-U (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)
Giá bán: 2.589.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MG27F4 (27 inch/FHD/Fast IPS/165Hz/1ms)

Màn hình máy tính HKC MG27F4 (27 inch/FHD/Fast IPS/165Hz/1ms)

Mã SP: MHHK0051
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.740.000
-9%
Mã SP: MHHK0051
3.399.000
3.399.000
[Đã bao gồm VAT]
3.740.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MG27F4 (27 inch/FHD/Fast IPS/165Hz/1ms)
Giá bán: 3.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming HKC MG27H7F (27 inch/FHD/Fast IPS/165Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming HKC MG27H7F (27 inch/FHD/Fast IPS/165Hz/1ms)

Mã SP: MHHK0048
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.510.000
-9%
Mã SP: MHHK0048
4.099.000
4.099.000
[Đã bao gồm VAT]
4.510.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming HKC MG27H7F (27 inch/FHD/Fast IPS/165Hz/1ms)
Giá bán: 4.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MG27S9Q (2K QHD, IPS, 144Hz, 1ms, 300 cd/㎡, Phẳng)

Màn hình máy tính HKC MG27S9Q (2K QHD, IPS, 144Hz, 1ms, 300 cd/㎡, Phẳng)

Mã SP: MHHK0030
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.260.000
-9%
Mã SP: MHHK0030
5.689.000
5.689.000
[Đã bao gồm VAT]
6.260.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MG27S9Q (2K QHD, IPS, 144Hz, 1ms, 300 cd/㎡, Phẳng)
Giá bán: 5.689.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MG27S9QS (27 inch/QHD/FAST IPS/155Hz/1ms)

Màn hình máy tính HKC MG27S9QS (27 inch/QHD/FAST IPS/155Hz/1ms)

Mã SP: MHHK0047
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.480.000
-9%
Mã SP: MHHK0047
5.889.000
5.889.000
[Đã bao gồm VAT]
6.480.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MG27S9QS (27 inch/QHD/FAST IPS/155Hz/1ms)
Giá bán: 5.889.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MG27T3Q (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)

Màn hình máy tính HKC MG27T3Q (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)

Mã SP: MHHK0034
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.590.000
-9%
Mã SP: MHHK0034
5.989.000
5.989.000
[Đã bao gồm VAT]
6.590.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MG27T3Q (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)
Giá bán: 5.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính HKC MB27S9U (27 inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/300 nits/HDMI+DP)

Màn hình máy tính HKC MB27S9U (27 inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/300 nits/HDMI+DP)

Mã SP: MHHK0033
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.590.000
-9%
Mã SP: MHHK0033
5.989.000
5.989.000
[Đã bao gồm VAT]
6.590.000 VND
-9%
Màn hình máy tính HKC MB27S9U (27 inch/UHD/IPS/60Hz/5ms/300 nits/HDMI+DP)
Giá bán: 5.989.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming HKC MG32K2Q (31.5 inch/QHD/VA/144Hz/1ms/300 nits/HDMI+DP)

Màn hình máy tính Gaming HKC MG32K2Q (31.5 inch/QHD/VA/144Hz/1ms/300 nits/HDMI+DP)

Mã SP: MHHK0031
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.600.000
-9%
Mã SP: MHHK0031
5.999.000
5.999.000
[Đã bao gồm VAT]
6.600.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming HKC MG32K2Q (31.5 inch/QHD/VA/144Hz/1ms/300 nits/HDMI+DP)
Giá bán: 5.999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming HKC MB34A4Q (34 inch/WQHD/VA/144Hz/1ms/250 nits/HDMI+DP+Audio)

Màn hình máy tính Gaming HKC MB34A4Q (34 inch/WQHD/VA/144Hz/1ms/250 nits/HDMI+DP+Audio)

Mã SP: MHHK0032
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
8.240.000
-9%
Mã SP: MHHK0032
7.489.000
7.489.000
[Đã bao gồm VAT]
8.240.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming HKC MB34A4Q (34 inch/WQHD/VA/144Hz/1ms/250 nits/HDMI+DP+Audio)
Giá bán: 7.489.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng