Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Màn Hình Centaur

Màn Hình Centaur

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Màn hình máy tính cũ LG 22M47D (22inch, Full HD, TN, 60Hz, 5ms, 250 cd/m², Phẳng)

Màn hình máy tính cũ LG 22M47D (22inch, Full HD, TN, 60Hz, 5ms, 250 cd/m², Phẳng)

Mã SP: MHLG0088
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.160.000
-9%
Mã SP: MHLG0088
1.050.000
1.050.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.160.000 VND
-9%
Màn hình máy tính cũ LG 22M47D (22inch, Full HD, TN, 60Hz, 5ms, 250 cd/m², Phẳng)
Giá bán: 1.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính cũ LG 20MP35 (20inch, HD+, TN, 60Hz, 5ms, 200 cd/m², Phẳng)

Màn hình máy tính cũ LG 20MP35 (20inch, HD+, TN, 60Hz, 5ms, 200 cd/m², Phẳng)

Mã SP: MHLG0089
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.160.000
-9%
Mã SP: MHLG0089
1.050.000
1.050.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.160.000 VND
-9%
Màn hình máy tính cũ LG 20MP35 (20inch, HD+, TN, 60Hz, 5ms, 200 cd/m², Phẳng)
Giá bán: 1.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính cũ Gaming LG 22M47D-P (22inch, Full HD, TN, 60Hz, 5ms, 250 cd/㎡, Phẳng)
1.600.000
-9%
Mã SP: MOLG036
1.450.000
1.450.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.600.000 VND
-9%
Màn hình máy tính cũ Gaming LG 22M47D-P (22inch, Full HD, TN, 60Hz, 5ms, 250 cd/㎡, Phẳng)
Giá bán: 1.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính cũ LG 24MP66HQ (24inch, Full HD, IPS, 60Hz, 5ms, 250 cd/m², Phẳng)
1.930.000
-9%
Mã SP: MHLG0124
1.750.000
1.750.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.930.000 VND
-9%
Màn hình máy tính cũ LG 24MP66HQ (24inch, Full HD, IPS, 60Hz, 5ms, 250 cd/m², Phẳng)
Giá bán: 1.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 22MR410-B (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 22MR410-B (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0198
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.180.000
-9%
Mã SP: MHLG0198
1.980.000
1.980.000
[Đã bao gồm VAT]
2.180.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 22MR410-B (21.45 inch/FHD/VA/100Hz/5ms)
Giá bán: 1.980.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 20MK400H-B (19.5 inch/HD/LED/200cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 20MK400H-B (19.5 inch/HD/LED/200cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0129
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.340.000
-9%
Mã SP: MHLG0129
2.120.000
2.120.000
[Đã bao gồm VAT]
2.340.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 20MK400H-B (19.5 inch/HD/LED/200cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms)
Giá bán: 2.120.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 24MR400-B (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 24MR400-B (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0199
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.610.000
-9%
Mã SP: MHLG0199
2.370.000
2.370.000
[Đã bao gồm VAT]
2.610.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 24MR400-B (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)
Giá bán: 2.370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 24MP400-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 24MP400-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0118
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.730.000
-9%
Mã SP: MHLG0118
2.480.000
2.480.000
[Đã bao gồm VAT]
2.730.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 24MP400-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 2.480.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Cũ LG 27MP59G-P (27 inch, Full HD 1920x1080, IPS, 75Hz, Phẳng)

Màn hình máy tính Cũ LG 27MP59G-P (27 inch, Full HD 1920x1080, IPS, 75Hz, Phẳng)

Mã SP: MHLG0183
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.750.000
-9%
Mã SP: MHLG0183
2.500.000
2.500.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.750.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Cũ LG 27MP59G-P (27 inch, Full HD 1920x1080, IPS, 75Hz, Phẳng)
Giá bán: 2.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 3 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 24MP500-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 24MP500-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0093
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.840.000
-9%
Mã SP: MHLG0093
2.580.000
2.580.000
[Đã bao gồm VAT]
2.840.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 24MP500-B (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 2.580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 27MR400-B (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 27MR400-B (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0201
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.970.000
-9%
Mã SP: MHLG0201
2.700.000
2.700.000
[Đã bao gồm VAT]
2.970.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 27MR400-B (27 inch/FHD/IPS/100Hz/5ms)
Giá bán: 2.700.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 24GQ50F (23.8 inch/FHD/VA/165Hz/5ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 24GQ50F (23.8 inch/FHD/VA/165Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0203
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.080.000
-9%
Mã SP: MHLG0203
2.799.000
2.799.000
[Đã bao gồm VAT]
3.080.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 24GQ50F (23.8 inch/FHD/VA/165Hz/5ms)
Giá bán: 2.799.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 24GN65R-B (23.8 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)
img

Màn hình máy tính Gaming LG 24GN65R-B (23.8 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0188
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.930.000
-10%
Mã SP: MHLG0188
3.550.000
3.550.000
[Đã bao gồm VAT]
3.930.000 VND
-10%
Màn hình máy tính Gaming LG 24GN65R-B (23.8 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 3.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 27GN60R-B (27 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 27GN60R-B (27 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0174
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.730.000
-9%
Mã SP: MHLG0174
4.299.000
4.299.000
[Đã bao gồm VAT]
4.730.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 27GN60R-B (27 inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 4.299.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 27GN65R-B (27inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 27GN65R-B (27inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0193
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.840.000
-9%
Mã SP: MHLG0193
4.399.000
4.399.000
[Đã bao gồm VAT]
4.840.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 27GN65R-B (27inch/FHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 4.399.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 24QP500-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 24QP500-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0134
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.930.000
-9%
Mã SP: MHLG0134
4.480.000
4.480.000
[Đã bao gồm VAT]
4.930.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 24QP500-B (23.8inch/QHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 4.480.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 29WQ600-W (29 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Màn hình máy tính LG 29WQ600-W (29 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)

Mã SP: MHLG0190
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.640.000
-9%
Mã SP: MHLG0190
5.120.000
5.120.000
[Đã bao gồm VAT]
5.640.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 29WQ600-W (29 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/Loa)
Giá bán: 5.120.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 27QN600-B (27 inch/2K/IPS/75Hz/5ms/350nits/HDMI+DP+Audio)

Màn hình máy tính LG 27QN600-B (27 inch/2K/IPS/75Hz/5ms/350nits/HDMI+DP+Audio)

Mã SP: MHLG0043
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
5.870.000
-9%
Mã SP: MHLG0043
5.330.000
5.330.000
[Đã bao gồm VAT]
5.870.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 27QN600-B (27 inch/2K/IPS/75Hz/5ms/350nits/HDMI+DP+Audio)
Giá bán: 5.330.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 32GN600-B (31.5inch/QHD/VA/165Hz)

Màn hình máy tính Gaming LG 32GN600-B (31.5inch/QHD/VA/165Hz)

Mã SP: MHLG0110
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.250.000
-9%
Mã SP: MHLG0110
5.679.000
5.679.000
[Đã bao gồm VAT]
6.250.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 32GN600-B (31.5inch/QHD/VA/165Hz)
Giá bán: 5.679.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 27UP600-W (27inch/UHD/IPS/60Hz/5ms)

Màn hình máy tính LG 27UP600-W (27inch/UHD/IPS/60Hz/5ms)

Mã SP: MHLG0101
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.690.000
-9%
Mã SP: MHLG0101
6.080.000
6.080.000
[Đã bao gồm VAT]
6.690.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 27UP600-W (27inch/UHD/IPS/60Hz/5ms)
Giá bán: 6.080.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 27GR75Q-B  (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 27GR75Q-B (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0204
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.250.000
-9%
Mã SP: MHLG0204
6.589.000
6.589.000
[Đã bao gồm VAT]
7.250.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 27GR75Q-B (27 inch/QHD/IPS/165Hz/1ms)
Giá bán: 6.589.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính LG 32UR500-B (31.5 inch/UHD/VA/60Hz/4ms)

Màn hình máy tính LG 32UR500-B (31.5 inch/UHD/VA/60Hz/4ms)

Mã SP: MHLG0195
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
7.840.000
-9%
Mã SP: MHLG0195
7.120.000
7.120.000
[Đã bao gồm VAT]
7.840.000 VND
-9%
Màn hình máy tính LG 32UR500-B (31.5 inch/UHD/VA/60Hz/4ms)
Giá bán: 7.120.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 27GR93U-B (27 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 27GR93U-B (27 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0200
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
16.500.000
-9%
Mã SP: MHLG0200
14.999.000
14.999.000
[Đã bao gồm VAT]
16.500.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 27GR93U-B (27 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 14.999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG UltraGear 27GR95QE-B (27 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms)

Màn hình máy tính Gaming LG UltraGear 27GR95QE-B (27 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms)

Mã SP: MHLG0186
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
17.820.000
-9%
Mã SP: MHLG0186
16.199.000
16.199.000
[Đã bao gồm VAT]
17.820.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG UltraGear 27GR95QE-B (27 inch/QHD/OLED/240Hz/0.03ms)
Giá bán: 16.199.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming LG 32GR93U-B (32 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming LG 32GR93U-B (32 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)

Mã SP: MHLG0197
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
22.110.000
-9%
Mã SP: MHLG0197
20.099.000
20.099.000
[Đã bao gồm VAT]
22.110.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming LG 32GR93U-B (32 inch/UHD/IPS/144Hz/1ms)
Giá bán: 20.099.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Laptop Lg Gram 15Z970-G.Ah55A (15.6inch Fhd/I5-7200U/8Gb/Hd 620/Win10/1.1 Kg)
Mã SP:
32.500.000
32.500.000
[Chưa bao gồm VAT]
Laptop Lg Gram 15Z970-G.Ah55A (15.6inch Fhd/I5-7200U/8Gb/Hd 620/Win10/1.1 Kg)
Giá bán: 32.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng