Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Fan Centaur

Fan Centaur

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)

Mã SP: GGE-0002
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0002
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter M Gaming chair - EGC204 V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Phím E Dra Ek 3104

Phím E Dra Ek 3104

Mã SP: EK3104
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
287.500
-100%
Mã SP: EK3104
Liên hệ
Liên hệ
287.500 VND
-100%
Phím E Dra Ek 3104
Giá bán: Liên hệ
Bảo hành: 36 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)

Mã SP: GGE-0018
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0018
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ghế văn phòng Massage EOC2000 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0017
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0017
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Champion Gaming Chair - EGC2022 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0016
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0016
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ultimate Gaming Chair - EGC2020 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)

Mã SP: GGE-0015
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0015
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Big Boss Gaming Chair - EGC2021 LUX (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)

Mã SP: GGE-0014
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0014
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Skeleton Gaming Chair - EGC 220 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)

Mã SP: GGE-0013
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0013
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hunter Gaming Chair - EGC206 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)

Mã SP: GGE-0012
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0012
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Medusa Gaming Chair - EGC209 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)

Mã SP: GGE-0011
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0011
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)

Mã SP: GGE-0010
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0010
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 PRO Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)

Mã SP: GGE-0008
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0008
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Jupiter Gaming chair - EGC201 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)

Mã SP: GGE-0003
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0003
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Midnight Gaming chair EGC205 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Chơi Game E-Dra Gaming Chữ C

Bàn Chơi Game E-Dra Gaming Chữ C

Mã SP:
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP:
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Bàn Chơi Game E-Dra Gaming Chữ C
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)

Mã SP: GGE-0004
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0004
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Mars Gaming chair EGC202 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)

Mã SP: GGE-0001
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0001
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Citizen Gaming chair EGC200 1D (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)

Mã SP: GGE-0005
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0005
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Ares Gaming Chair - EGC207 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)

Mã SP: GGE-0006
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0006
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 Black (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)

Mã SP: GGE-0007
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0007
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Venus Gaming chair - EGC211 White (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)

Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)

Mã SP: GGE-0009
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: GGE-0009
Liên hệ
Liên hệ
[Chưa bao gồm VAT]
Ghế chơi Game E-DRA Hercules Gaming chair - EGC203 V2 (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Edra EGM22F75 (21.5 inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình máy tính Edra EGM22F75 (21.5 inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)

Mã SP: MHED0006
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.760.000
-9%
Mã SP: MHED0006
1.599.000
1.599.000
[Đã bao gồm VAT]
1.760.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Edra EGM22F75 (21.5 inch/FHD/IPS/75Hz/5ms)
Giá bán: 1.599.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Edra EGM22F75P (21.45 inch/FHD/IPS/75Hz/1ms)

Màn hình máy tính Edra EGM22F75P (21.45 inch/FHD/IPS/75Hz/1ms)

Mã SP: MHED0011
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.080.000
-9%
Mã SP: MHED0011
1.889.000
1.889.000
[Đã bao gồm VAT]
2.080.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Edra EGM22F75P (21.45 inch/FHD/IPS/75Hz/1ms)
Giá bán: 1.889.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Edra EGM24F100s (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Edra EGM24F100s (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHED0008
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.200.000
-9%
Mã SP: MHED0008
1.999.000
1.999.000
[Đã bao gồm VAT]
2.200.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Edra EGM24F100s (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 1.999.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming Edra EGM25F100 (25 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Gaming Edra EGM25F100 (25 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHED0012
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.420.000
-9%
Mã SP: MHED0012
2.199.000
2.199.000
[Đã bao gồm VAT]
2.420.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming Edra EGM25F100 (25 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 2.199.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Edra EGM27F100 (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Màn hình máy tính Edra EGM27F100 (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)

Mã SP: MHED0009
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.860.000
-9%
Mã SP: MHED0009
2.599.000
2.599.000
[Đã bao gồm VAT]
2.860.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Edra EGM27F100 (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms)
Giá bán: 2.599.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Edra EGM24F1 (23.8inch/FHD/IPS/144Hz/1ms/250nits/HDMI+DP+USB+Audio)

Màn hình máy tính Edra EGM24F1 (23.8inch/FHD/IPS/144Hz/1ms/250nits/HDMI+DP+USB+Audio)

Mã SP: MHED0001
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.080.000
-9%
Mã SP: MHED0001
2.799.000
2.799.000
[Đã bao gồm VAT]
3.080.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Edra EGM24F1 (23.8inch/FHD/IPS/144Hz/1ms/250nits/HDMI+DP+USB+Audio)
Giá bán: 2.799.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming Edra EGM27F3PR (27 inch/FHD/IPS/180Hz/0.5ms)

Màn hình máy tính Gaming Edra EGM27F3PR (27 inch/FHD/IPS/180Hz/0.5ms)

Mã SP: MHED0007
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
4.730.000
-9%
Mã SP: MHED0007
4.299.000
4.299.000
[Đã bao gồm VAT]
4.730.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming Edra EGM27F3PR (27 inch/FHD/IPS/180Hz/0.5ms)
Giá bán: 4.299.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Màn hình máy tính Gaming Edra EGM27F4PR (27 inch/FHD/IPS/240Hz/0.5ms)

Màn hình máy tính Gaming Edra EGM27F4PR (27 inch/FHD/IPS/240Hz/0.5ms)

Mã SP: MHED0010
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.050.000
-9%
Mã SP: MHED0010
5.499.000
5.499.000
[Đã bao gồm VAT]
6.050.000 VND
-9%
Màn hình máy tính Gaming Edra EGM27F4PR (27 inch/FHD/IPS/240Hz/0.5ms)
Giá bán: 5.499.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Hãng sản xuất-
  • E-Dra (28)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng