Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

CASE - Vỏ Máy Tính

CASE - Vỏ Máy Tính

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-

Từ: 0₫

đến: 0₫

Lọc
Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024024
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
260.000
-12%
Mã SP: VCPC024024
230.000
230.000
[Đã bao gồm VAT]
260.000 VND
-12%
Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
img

Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0092
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
280.000
-11%
Mã SP: VCVSP0092
250.000
250.000
[Đã bao gồm VAT]
280.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024032
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
300.000
-10%
Mã SP: VCPC024032
270.000
270.000
[Đã bao gồm VAT]
300.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 270.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024025
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
420.000
-10%
Mã SP: VCPC024025
379.000
379.000
[Đã bao gồm VAT]
420.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 379.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024026
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
430.000
-10%
Mã SP: VCPC024026
389.000
389.000
[Đã bao gồm VAT]
430.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 389.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024052
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
520.000
-10%
Mã SP: VCPC024052
470.000
470.000
[Đã bao gồm VAT]
520.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 470.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0113
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
610.000
-10%
Mã SP: VCVSP0113
550.000
550.000
[Đã bao gồm VAT]
610.000 VND
-10%
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0112
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
610.000
-10%
Mã SP: VCVSP0112
550.000
550.000
[Đã bao gồm VAT]
610.000 VND
-10%
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024029
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
640.000
-9%
Mã SP: VCPC024029
580.000
580.000
[Đã bao gồm VAT]
640.000 VND
-9%
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024093
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCPC024093
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0096
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCVSP0096
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024094
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024094
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024072
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024072
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0095
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
730.000
-10%
Mã SP: VCVSP0095
660.000
660.000
[Đã bao gồm VAT]
730.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCPC024062
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
750.000
-9%
Mã SP: VCPC024062
680.000
680.000
[Đã bao gồm VAT]
750.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024073
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
760.000
-9%
Mã SP: VCPC024073
690.000
690.000
[Đã bao gồm VAT]
760.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCPC024063
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
830.000
-10%
Mã SP: VCPC024063
750.000
750.000
[Đã bao gồm VAT]
830.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 750.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0021
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
900.000
-10%
Mã SP: VCVSP0021
810.000
810.000
[Đã bao gồm VAT]
900.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 810.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur CT201 (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur CT201 (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCCT0004
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
950.000
-9%
Mã SP: VCCT0004
860.000
860.000
[Đã bao gồm VAT]
950.000 VND
-9%
Vỏ Case Centaur CT201 (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 860.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024081
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
960.000
-9%
Mã SP: VCPC024081
870.000
870.000
[Đã bao gồm VAT]
960.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 870.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCGL0001
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
980.000
-9%
Mã SP: VCGL0001
890.000
890.000
[Đã bao gồm VAT]
980.000 VND
-9%
Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCGL0002
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
980.000
-9%
Mã SP: VCGL0002
890.000
890.000
[Đã bao gồm VAT]
980.000 VND
-9%
Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0051
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.150.000
-9%
Mã SP: VCNZ0051
1.950.000
1.950.000
[Đã bao gồm VAT]
2.150.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 1.950.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
img

Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0005
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.860.000
-9%
Mã SP: VCNZ0005
2.600.000
2.600.000
[Đã bao gồm VAT]
2.860.000 VND
-9%
Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 2.600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0053
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.950.000
-9%
Mã SP: VCNZ0053
2.680.000
2.680.000
[Đã bao gồm VAT]
2.950.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 2.680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0054
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.950.000
-9%
Mã SP: VCNZ0054
2.680.000
2.680.000
[Đã bao gồm VAT]
2.950.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 2.680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H6 FLOW ALL WHITE (ATX/Mid Tower/Màu Trắng)

Vỏ Case NZXT H6 FLOW ALL WHITE (ATX/Mid Tower/Màu Trắng)

Mã SP: VCNZ0056
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.010.000
-9%
Mã SP: VCNZ0056
2.730.000
2.730.000
[Đã bao gồm VAT]
3.010.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H6 FLOW ALL WHITE (ATX/Mid Tower/Màu Trắng)
Giá bán: 2.730.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCNZ0048
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.290.000
-9%
Mã SP: VCNZ0048
2.990.000
2.990.000
[Đã bao gồm VAT]
3.290.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 2.990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Case máy tính - một phần không thể thiếu trong việc lắp ráp một chiếc máy tính chất lượng. Vỏ case máy tính là bộ phận giúp bảo vệ các linh kiện bên trong máy tính khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài như bụi bẩn, nước, va đập, va chạm, và nhiều hơn thế nữa.

Không những vậy, vỏ case máy tính còn giúp tăng tính thẩm mỹ cho chiếc máy tính của bạn. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại Vỏ case máy tính với nhiều kiểu dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau. Bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc Vỏ case máy tính phù hợp với nhu cầu sử dụng, phong cách và túi tiền của mình. Hãy để Tin học Anh Phát giúp bạn tìm ra những loại case phù hợp với mình nhất nhé.

Vỏ máy tính là gì?

Vỏ máy tính là gì?
Vỏ máy tính là gì?

Vỏ máy tính hay còn được gọi là thùng máy tính, case máy tính, vỏ PC,.. là một phần quan trọng của bộ máy tính. Vỏ case máy tính là một khung bảo vệ được thiết kế để bảo vệ các bộ phận bên trong của máy tính khỏi các yếu tố bên ngoài như bụi, nước, va đập, và các tác nhân khác có thể gây hại cho các bộ phận bên trong.

Vỏ case máy tính cũng là nơi lắp đặt các bộ phận của máy tính như bo mạch chủ, ổ cứng, nguồn, card đồ họa, và các bộ phận khác. Nó cũng cung cấp không gian cho các quạt làm mát và các ống dẫn nhiệt để giúp giảm nhiệt độ của các bộ phận bên trong máy tính.

Có nhiều loại vỏ case máy tính khác nhau có sẵn trên thị trường, từ các loại vỏ case đơn giản và cơ bản đến các loại vỏ case cao cấp với nhiều tính năng và thiết kế đẹp mắt. Các loại vỏ case máy tính phổ biến bao gồm vỏ case mini-tower, vỏ case mid-tower, và vỏ case full-tower.

Case máy tính, PC bao gồm những yếu tố nào?

Cấu tạo của vỏ case máy tính
Cấu tạo của vỏ case máy tính

Những yếu tố căn bản của Case máy tính, hay còn gọi là Case PC, bao gồm:

Kết cấu vỏ máy tính

Case máy tính thường được làm từ sắt hoặc chất liệu thép không gỉ để tạo ra hệ thống khung - giá đỡ chắc chắn và độ bền cao. Hệ thống khung và giá đỡ này được sử dụng để cố định các linh kiện bên trong và đảm bảo hoạt động tốt nhất cho máy tính.

Hệ thống làm mát

Hệ thống tản nhiệt làm mát là một phần không thể thiếu của Case PC. Nó bao gồm nguồn, quạt CPU, tản nhiệt khí và các phụ kiện khác, tùy thuộc vào từng dòng case khác nhau. Hệ thống làm mát giúp hỗ trợ làm giảm thân nhiệt, giúp vỏ case hoạt động bền bỉ và lâu dài hơn.

Drive bay, khe cắm, cổng kết nối

Vỏ case máy tính được trang bị các cổng kết nối mở rộng như USB, audio, reset,... để kết nối các thiết bị ngoại vi một cách dễ dàng hơn.

Thiết kế và màu sắc

Thiết kế và màu sắc của Case PC được đa dạng hóa để mang đến nhiều sự lựa chọn cho người dùng. Ngày nay, có rất nhiều loại Case máy tính đẹp, có thiết kế độc đáo, cá tính mạnh mẽ và màu sắc chính là điểm nhấn để biến chiếc máy tính trở nên ấn tượng hơn. Việc thêm các loại đèn đèn RGB cũng sẽ giúp cho linh kiện máy tính này trở nên bắt mắt và cuốn hút hơn.

Các loại vỏ case máy tính

Các loại vỏ case máy tính
Các loại vỏ case máy tính

Vỏ case mini tower

Vỏ case mini tower là loại vỏ case nhỏ gọn và tiện lợi, có kích thước từ 35cm đến 40cm, thường được sử dụng cho các máy tính văn phòng hoặc máy tính cá nhân không yêu cầu quá nhiều khả năng mở rộng. Vỏ case mini tower thường có kích thước nhỏ hơn so với các loại vỏ case khác, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng di chuyển.

Chính vì thiết kế nhỏ hẹp mà loại thùng máy tính này rất khó để có thể lưu thông không khí, dẫn đến hiệu suất làm mát không cao như các loại case lớn hơn. Do đó, sử dụng loại thùng PC giá rẻ này có thể gây nên tình trạng nóng máy nhanh trong quá trình sử dụng.

Vỏ thùng máy tính VSP Erog Es1 Gaming White Mini Tower tại Tin học Anh Phát
Vỏ thùng máy tính VSP Erog Es1 Gaming White Mini Tower tại Tin học Anh Phát

Vỏ case mid tower

Vỏ case mid tower là loại vỏ case trung bình với kích thước lớn hơn so với vỏ case mini tower, kích thước phổ biến nhất thường cao từ 43 đến 53 cm với 3 – 4 khay cho ổ đĩa. 

Đây là loại vỏ case phổ biến nhất và được sử dụng cho hầu hết các loại máy tính. Vỏ case mid tower có đủ không gian để lắp đặt các linh kiện phần cứng và các ổ cứng, đồng thời cũng có khả năng mở rộng để nâng cấp máy tính.

Thùng cpu chơi game Nzxt Elite H510 Black Mid tower
Thùng cpu chơi game Nzxt Elite H510 Black Mid tower

Vỏ case full tower

Vỏ case full tower là loại vỏ case lớn nhất và có khả năng mở rộng cao nhất. Với kích thước 56 – 86 cm và có nhiều hơn 5 khay để gắn ổ đĩa.

Thùng máy tính chơi game Full Tower
Thùng máy tính chơi game Full Tower

 Loại vỏ case này được sử dụng cho các máy tính chuyên dụng, như máy tính đồ họa, máy chủ hoặc các máy tính gaming. Vỏ case full tower có đủ không gian để lắp đặt nhiều ổ cứng và các linh kiện phần cứng khác, đồng thời cũng cho phép người dùng nâng cấp máy tính một cách dễ dàng.

Các yếu tố cần lưu ý khi chọn vỏ case máy tính

Kích thước

Kích thước của vỏ thùng máy tính là yếu tố quan trọng cần lưu ý khi chọn mua. Nếu bạn có một bộ máy tính lớn với nhiều linh kiện, bạn cần chọn một vỏ case lớn để đảm bảo không gian đủ cho tất cả các linh kiện. Nếu không, việc lắp đặt sẽ rất khó khăn và có thể dẫn đến hư hỏng các linh kiện.

Kích thước trung bình của các loai thùng case máy tính
Kích thước trung bình của các loai thùng case máy tính

Chất liệu của thùng PC

Chất liệu của vỏ case máy tính cũng là yếu tố cần lưu ý. Vỏ case được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như thép, nhôm, hay nhựa. Vỏ case làm bằng thép thường rất chắc chắn và bền bỉ, nhưng nặng và khó di chuyển. Vỏ case làm bằng nhôm có trọng lượng nhẹ hơn, tản nhiệt tốt hơn, nhưng giá thành cao hơn. Vỏ case làm bằng nhựa giá thành rẻ nhưng không bền bỉ và không tản nhiệt tốt.

Thiết kế và tính năng

Thiết kế và tính năng của vỏ case máy tính là yếu tố quan trọng cần lưu ý. Các tính năng như khả năng tản nhiệt, hỗ trợ lắp đặt các linh kiện, khả năng điều chỉnh tốc độ quạt giúp cho việc sử dụng máy tính của bạn được êm ái hơn. Thiết kế của vỏ case cũng cần phải đẹp mắt và phù hợp với phong cách của bạn.

Một số lưu ý khác khi lựa chọn thùng máy tính

Để đảm bảo chất lượng và tính ổn định của máy tính, vỏ máy cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 1. Độ bền cao để chịu được tác động từ mọi hướng, đảm bảo an toàn cho các thiết bị bên trong khi di chuyển hoặc vận chuyển.
 2. Có các khay và vị trí đặc biệt để gắn các thiết bị cần thiết như nguồn, bo mạch chủ, ổ đĩa cứng, ổ đĩa quang và các thiết bị ngoại vi.
 3. Khả năng thông gió tốt, có thể trang bị các quạt làm mát để giải nhiệt cho các bộ phận bên trong máy tính.
 4. Khả năng tản nhiệt tốt, giúp cho các bộ phận bên trong không bị quá nóng và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
 5. Có khả năng chống bụi và côn trùng để bảo vệ các bộ phận bên trong và hạn chế tiếng ồn ra ngoài.
 6. Được trang bị các thiết bị cơ bản như nút Power để khởi động máy tính, đèn LED để báo hiệu trạng thái nguồn và trạng thái làm việc của các ổ cứng và ổ đĩa quang, và nút Reset để khởi động lại hệ thống khi gặp sự cố.

Cách chọn thùng máy tính theo nhu cầu công việc

Thùng PC cho nhu cầu văn phòng

 • Kích thước và thiết kế đơn giản, dễ dàng lắp đặt và bố trí trong không gian văn phòng.
 • Độ bền và chắc chắn cao, nhằm đảm bảo an toàn cho các thiết bị bên trong.
 • Các vị trí để gắn các thiết bị như ổ đĩa cứng, ổ đĩa quang, bo mạch chủ phải được thiết kế sao cho dễ dàng tháo lắp và sửa chữa.
 • Khả năng giảm thiểu tiếng ồn ra ngoài để không gây phiền nhiễu cho các công việc văn phòng.
 • Case máy tính văn phòng cần được trang bị đầy đủ các cổng kết nối USB, HDMI, VGA để kết nối với các thiết bị ngoại vi như màn hình, máy in, máy quét,...
Thùng máy chơi game giá rẻ VSP EROG ES3 tại Tin học Anh Phát

Chọn thùng máy tính chơi game

Độ bền và chất lượng 

Vì gaming yêu cầu máy tính phải hoạt động liên tục và đồng bộ để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, nên thùng máy chơi game cần đảm bảo độ bền và chất lượng tốt. Các chất liệu như thép và nhôm được ưa chuộng hơn.

Khả năng quản lý dây cáp

Việc chơi game đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh và đồng bộ của các linh kiện, do đó cần phải sắp xếp dây cáp sao cho gọn gàng và sạch sẽ. Thùng cpu chơi game cần có khoang quản lý dây cáp đủ rộng để giúp cho việc sắp xếp dây cáp dễ dàng hơn.

Khả năng tản nhiệt

Trong quá trình chơi game, máy tính sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, do đó cần có khả năng tản nhiệt tốt để tránh tình trạng quá nóng và ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính. Thùng máy tính chơi game cần có khoảng trống để lắp đặt quạt tản nhiệt tốt và có thể cài đặt tản nhiệt nước nếu cần.

Thiết kế độc đáo 

Đa số game thủ đều muốn máy tính của mình có thiết kế độc đáo và cá tính. Case máy tính gaming thường có thiết kế tinh tế và nhiều hình thức khác nhau để game thủ có thể tùy chỉnh theo sở thích của mình.

Thùng máy chơi game giá rẻ VSP EROG ES3 tại Tin học Anh Phát

Thùng máy tính cho mục đích đồ họa

 • Độ bền và chắc chắn cao, chịu được va đập và lực tác động từ mọi hướng để bảo vệ các thiết bị bên trong.
 • Thiết kế phải có đủ vị trí để gắn các thiết bị như card đồ họa, card âm thanh và ổ cứng tốc độ cao để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu.
 • Thông gió tốt, có thể trang bị nhiều quạt để đảm bảo máy luôn mát và tránh quá nóng gây hại cho các linh kiện.
 • Ngoài ra, case đồ họa còn cần được thiết kế với các cổng kết nối đầy đủ như cổng USB, HDMI, VGA để kết nối với các thiết bị ngoại vi và màn hình hiển thị.

Chọn Case PC cho máy chủ, server

Khi lựa chọn case PC cho máy chủ hoặc server, có một số tiêu chí quan trọng cần cân nhắc:

Khả năng chứa được nhiều ổ cứng

Để phục vụ cho máy chủ hoặc server, case cần có đủ không gian để chứa nhiều ổ cứng, đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu của người dùng.

Khả năng quản lý cáp

Với số lượng thiết bị trong case của máy chủ, các dây cáp sẽ rất dày đặc và dễ gây cản trở lưu lượng khí. Case cần được thiết kế sao cho có khả năng quản lý cáp tốt, giảm thiểu ảnh hưởng đến lưu lượng khí và làm tăng khả năng làm mát của hệ thống.

Tính năng làm mát

Máy chủ và server thường hoạt động liên tục trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày, do đó khả năng làm mát của case là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Case cần có đủ vị trí để lắp quạt tản nhiệt, quạt thông gió và bộ tản nhiệt để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và bền bỉ.

Khả năng mở rộng

Với tính chất của máy chủ hoặc server, nhu cầu mở rộng về tài nguyên và kết nối sẽ rất cao. Case cần có đủ vị trí để lắp thêm các card mở rộng, ổ cứng hoặc cổng kết nối.

Chất lượng và độ bền 

Máy chủ hoặc server thường hoạt động liên tục trong thời gian dài, do đó yêu cầu về chất lượng và độ bền của case rất cao. Case cần được làm từ các vật liệu chất lượng cao, có khả năng chống va đập, chống bụi và chống ẩm tốt để đảm bảo hệ thống hoạt động bền bỉ và ổn định.

Các thương hiệu nổi tiếng cung cấp vỏ case máy tính

Có rất nhiều thương hiệu cung cấp vỏ case máy tính trên thị trường hiện nay. Dưới đây là một số thương hiệu nổi tiếng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn:

 • Corsair: Thương hiệu này nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao và thiết kế đẹp mắt. Corsair cung cấp nhiều dòng sản phẩm vỏ case phù hợp với nhu cầu của người dùng.
 • Thermaltake: Thương hiệu này cung cấp các sản phẩm vỏ case với nhiều tính năng và thiết kế độc đáo. Thermaltake cũng được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.
 • NZXT: Thương hiệu này nổi tiếng với các sản phẩm vỏ case có thiết kế đẹp mắt và nhiều tính năng tiện ích. NZXT cũng cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dùng.
 • Cooler Master: Thương hiệu này cung cấp các sản phẩm vỏ case với nhiều tính năng và thiết kế độc đáo. Cooler Master cũng được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, còn rất nhiều thương hiệu khác như Intel, Asus, Gigabyte, MSI,... cũng cung cấp các sản phẩm vỏ case chất lượng cao và đa dạng về thiết kế.

Cách lắp đặt vỏ case máy tính

Việc lắp đặt vỏ case máy tính là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng một chiếc máy tính. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản để giúp bạn lắp đặt thùng PC một cách dễ dàng:

Bước 1: Chọn vỏ case phù hợp với các linh kiện bên trong của máy tính. Vỏ case cần phải đủ rộng để chứa các linh kiện như bo mạch chủ, ổ cứng, card đồ họa, và nguồn.

Bước 2: Tháo vỏ case ra khỏi hộp và đặt nó trên một bề mặt phẳng để dễ dàng lắp đặt.

Bước 3: Đặt bo mạch chủ lên vỏ case và sử dụng ốc vít để gắn nó vào vị trí. Hãy chắc chắn rằng bo mạch chủ đã được gắn chặt để tránh rung lắc hoặc phát sinh tiếng ồn.

Bước 4: Gắn các ổ cứng và đầu đọc đĩa vào vỏ case. Hãy đảm bảo rằng chúng được gắn chặt để tránh rung lắc hoặc phát sinh tiếng ồn.

Bước 5: Gắn card đồ họa và card âm thanh vào vỏ case. Hãy chắc chắn rằng chúng được gắn chặt để tránh rung lắc hoặc phát sinh tiếng ồn.

Bước 6: Gắn nguồn vào vỏ case và kết nối nó với các linh kiện khác trong máy tính. Hãy chắc chắn rằng các kết nối được thực hiện đúng cách để tránh sự cố khi khởi động máy tính.

Với những bước hướng dẫn cơ bản này, bạn có thể lắp đặt vỏ case máy tính một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn không tự tin về khả năng của mình, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia hoặc nhờ đến sự hỗ trợ của người thân hoặc bạn bè.

>>> Xem thêm video: Quy trình lắp đặt case máy tính 

Tin Học Anh Phát chuyên cung cấp thùng máy tính cũ - mới chính hãng giá tốt nhất tại TPHCM. Các bạn hãy nhanh chóng truy cập vào trang web www.tinhocanhphat.vn để lựa chọn, chúng tôi sẽ tư vấn cách chọn case máy tính phù hợp theo yêu cầu và mục đích sử dụng cũng như những cập nhật mới nhất về dòng sản phẩm này.

Xem thêm
Hãng sản xuất-
 • Centaur (1)
 • Galax (2)
 • NZXT (11)
 • VSP (19)
Lọc sản phẩm-

Loại Case

Kiểu dáng

màu sắc

Chủng Loại

Kích thước Main

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng