Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Case Centaur

Case Centaur

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024024
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
260.000
-12%
Mã SP: VCPC024024
230.000
230.000
[Đã bao gồm VAT]
260.000 VND
-12%
Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
img

Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0092
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
280.000
-11%
Mã SP: VCVSP0092
250.000
250.000
[Đã bao gồm VAT]
280.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024032
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
300.000
-10%
Mã SP: VCPC024032
270.000
270.000
[Đã bao gồm VAT]
300.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 270.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024025
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
420.000
-10%
Mã SP: VCPC024025
379.000
379.000
[Đã bao gồm VAT]
420.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 379.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024026
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
430.000
-10%
Mã SP: VCPC024026
389.000
389.000
[Đã bao gồm VAT]
430.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 389.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024052
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
520.000
-10%
Mã SP: VCPC024052
470.000
470.000
[Đã bao gồm VAT]
520.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 470.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0113
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
610.000
-10%
Mã SP: VCVSP0113
550.000
550.000
[Đã bao gồm VAT]
610.000 VND
-10%
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0112
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
610.000
-10%
Mã SP: VCVSP0112
550.000
550.000
[Đã bao gồm VAT]
610.000 VND
-10%
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024029
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
640.000
-9%
Mã SP: VCPC024029
580.000
580.000
[Đã bao gồm VAT]
640.000 VND
-9%
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0096
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCVSP0096
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024093
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCPC024093
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024072
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024072
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024094
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024094
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0095
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
730.000
-10%
Mã SP: VCVSP0095
660.000
660.000
[Đã bao gồm VAT]
730.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCPC024062
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
750.000
-9%
Mã SP: VCPC024062
680.000
680.000
[Đã bao gồm VAT]
750.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024073
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
760.000
-9%
Mã SP: VCPC024073
690.000
690.000
[Đã bao gồm VAT]
760.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCPC024063
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
830.000
-10%
Mã SP: VCPC024063
750.000
750.000
[Đã bao gồm VAT]
830.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 750.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0021
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
900.000
-10%
Mã SP: VCVSP0021
810.000
810.000
[Đã bao gồm VAT]
900.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 810.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024081
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
960.000
-9%
Mã SP: VCPC024081
870.000
870.000
[Đã bao gồm VAT]
960.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 870.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCGL0002
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
980.000
-9%
Mã SP: VCGL0002
890.000
890.000
[Đã bao gồm VAT]
980.000 VND
-9%
Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCGL0001
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
980.000
-9%
Mã SP: VCGL0001
890.000
890.000
[Đã bao gồm VAT]
980.000 VND
-9%
Vỏ Case Galax Revolution-05 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0051
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.150.000
-9%
Mã SP: VCNZ0051
1.950.000
1.950.000
[Đã bao gồm VAT]
2.150.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 FLOW (ATX, Đen, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 1.950.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
img

Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0005
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.860.000
-9%
Mã SP: VCNZ0005
2.600.000
2.600.000
[Đã bao gồm VAT]
2.860.000 VND
-9%
Vỏ Case Nzxt Elite H510 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 2.600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)

Mã SP: VCNZ0054
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.950.000
-9%
Mã SP: VCNZ0054
2.680.000
2.680.000
[Đã bao gồm VAT]
2.950.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 2 Fan)
Giá bán: 2.680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H6 FLOW ALL WHITE (ATX/Mid Tower/Màu Trắng)

Vỏ Case NZXT H6 FLOW ALL WHITE (ATX/Mid Tower/Màu Trắng)

Mã SP: VCNZ0056
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.010.000
-9%
Mã SP: VCNZ0056
2.730.000
2.730.000
[Đã bao gồm VAT]
3.010.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H6 FLOW ALL WHITE (ATX/Mid Tower/Màu Trắng)
Giá bán: 2.730.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCNZ0048
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.290.000
-9%
Mã SP: VCNZ0048
2.990.000
2.990.000
[Đã bao gồm VAT]
3.290.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H5 ELITE (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 2.990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0059
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.920.000
-9%
Mã SP: VCNZ0059
3.560.000
3.560.000
[Đã bao gồm VAT]
3.920.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 3.560.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB all black (Mid Tower/Màu Đen)

Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB all black (Mid Tower/Màu Đen)

Mã SP: VCNZ0058
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.920.000
-9%
Mã SP: VCNZ0058
3.560.000
3.560.000
[Đã bao gồm VAT]
3.920.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H7 Flow RGB all black (Mid Tower/Màu Đen)
Giá bán: 3.560.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Hãng sản xuất-
  • Galax (2)
  • NZXT (9)
  • VSP (19)
Lọc sản phẩm-

Loại Case

Chủng Loại

Kích thước Main

màu sắc

Kiểu dáng

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng