Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Case Centaur

Case Centaur

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Vỏ Case Centaur Lumix (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case Centaur Lumix (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCCT0007
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
570.000
-11%
Mã SP: VCCT0007
510.000
510.000
[Đã bao gồm VAT]
570.000 VND
-11%
Vỏ Case Centaur Lumix (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 510.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur Lumix (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case Centaur Lumix (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCCT0006
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
570.000
-11%
Mã SP: VCCT0006
510.000
510.000
[Đã bao gồm VAT]
570.000 VND
-11%
Vỏ Case Centaur Lumix (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 510.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur Titan (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur Titan (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCCT0002
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
650.000
-9%
Mã SP: VCCT0002
590.000
590.000
[Đã bao gồm VAT]
650.000 VND
-9%
Vỏ Case Centaur Titan (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur Titan (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur Titan (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCCT0001
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
650.000
-9%
Mã SP: VCCT0001
590.000
590.000
[Đã bao gồm VAT]
650.000 VND
-9%
Vỏ Case Centaur Titan (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCMG0002
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCMG0002
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024004
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCPC024004
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCMG0001
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCMG0001
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024006
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024006
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024077
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
700.000
-10%
Mã SP: VCPC024077
630.000
630.000
[Đã bao gồm VAT]
700.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 630.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024078
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
730.000
-10%
Mã SP: VCPC024078
660.000
660.000
[Đã bao gồm VAT]
730.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCCT0009
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
940.000
-10%
Mã SP: VCCT0009
850.000
850.000
[Đã bao gồm VAT]
940.000 VND
-10%
Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCCT0010
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
940.000
-10%
Mã SP: VCCT0010
850.000
850.000
[Đã bao gồm VAT]
940.000 VND
-10%
Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024079
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
960.000
-9%
Mã SP: VCPC024079
870.000
870.000
[Đã bao gồm VAT]
960.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 870.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024082
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.030.000
-10%
Mã SP: VCPC024082
930.000
930.000
[Đã bao gồm VAT]
1.030.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 930.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024080
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.030.000
-10%
Mã SP: VCPC024080
930.000
930.000
[Đã bao gồm VAT]
1.030.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP AQuanaut X4 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 930.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCNZ0044
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
6.040.000
-9%
Mã SP: VCNZ0044
5.490.000
5.490.000
[Đã bao gồm VAT]
6.040.000 VND
-9%
Vỏ Case NZXT H9 ELITE (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 5.490.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Hãng sản xuất-
  • Centaur (8)
  • Magic (2)
  • NZXT (1)
  • VSP (5)
Lọc sản phẩm-

Loại Case

Chủng Loại

Kích thước Main

màu sắc

Kiểu dáng

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng