Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Case Centaur

Case Centaur

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024024
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
260.000
-12%
Mã SP: VCPC024024
230.000
230.000
[Đã bao gồm VAT]
260.000 VND
-12%
Vỏ Case VSP V216 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
img

Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0092
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
280.000
-11%
Mã SP: VCVSP0092
250.000
250.000
[Đã bao gồm VAT]
280.000 VND
-11%
Vỏ Case VSP 2881- 2882-2883 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024032
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
300.000
-10%
Mã SP: VCPC024032
270.000
270.000
[Đã bao gồm VAT]
300.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V206 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 270.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024025
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
420.000
-10%
Mã SP: VCPC024025
379.000
379.000
[Đã bao gồm VAT]
420.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 379.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024026
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
430.000
-10%
Mã SP: VCPC024026
389.000
389.000
[Đã bao gồm VAT]
430.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V200 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 389.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024052
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
520.000
-10%
Mã SP: VCPC024052
470.000
470.000
[Đã bao gồm VAT]
520.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP COLOR GAMUT V4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 470.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0113
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
610.000
-10%
Mã SP: VCVSP0113
550.000
550.000
[Đã bao gồm VAT]
610.000 VND
-10%
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0112
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
610.000
-10%
Mã SP: VCVSP0112
550.000
550.000
[Đã bao gồm VAT]
610.000 VND
-10%
VỎ CASE VSP GAMING AQUANAUT AX5 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024029
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
640.000
-9%
Mã SP: VCPC024029
580.000
580.000
[Đã bao gồm VAT]
640.000 VND
-9%
Bộ Vỏ Case VSP Nguồn G830 (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0096
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCVSP0096
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024004
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCPC024004
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024093
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCPC024093
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCMG0002
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
660.000
-9%
Mã SP: VCMG0002
600.000
600.000
[Đã bao gồm VAT]
660.000 VND
-9%
Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024006
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024006
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case Centaur Timber Trơn (Micro-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024094
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024094
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP "Grille visual" V3 (ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCMG0001
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCMG0001
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case Magic MIX-Tower (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024072
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
690.000
-10%
Mã SP: VCPC024072
620.000
620.000
[Đã bao gồm VAT]
690.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Đen, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024077
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
700.000
-10%
Mã SP: VCPC024077
630.000
630.000
[Đã bao gồm VAT]
700.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 630.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0095
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
730.000
-10%
Mã SP: VCVSP0095
660.000
660.000
[Đã bao gồm VAT]
730.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP P18+ (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024078
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
730.000
-10%
Mã SP: VCPC024078
660.000
660.000
[Đã bao gồm VAT]
730.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP X2 G.ART (M-ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 660.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCPC024062
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
750.000
-9%
Mã SP: VCPC024062
680.000
680.000
[Đã bao gồm VAT]
750.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Đen, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)

Mã SP: VCPC024073
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
760.000
-9%
Mã SP: VCPC024073
690.000
690.000
[Đã bao gồm VAT]
760.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP V300 (M-ATX, Trắng, Kèm 3 Fan)
Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)

Mã SP: VCPC024063
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
830.000
-10%
Mã SP: VCPC024063
750.000
750.000
[Đã bao gồm VAT]
830.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP KA29 (ATX, Trắng, Kèm 4 Fan)
Giá bán: 750.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0021
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
900.000
-10%
Mã SP: VCVSP0021
810.000
810.000
[Đã bao gồm VAT]
900.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP P710 Mid Tower (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 810.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP E-ROG ES7 (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
img

Vỏ Case VSP E-ROG ES7 (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCVSP0061
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
940.000
-10%
Mã SP: VCVSP0061
850.000
850.000
[Đã bao gồm VAT]
940.000 VND
-10%
Vỏ Case VSP E-ROG ES7 (Micro-ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCCT0010
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
940.000
-10%
Mã SP: VCCT0010
850.000
850.000
[Đã bao gồm VAT]
940.000 VND
-10%
Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCCT0009
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
940.000
-10%
Mã SP: VCCT0009
850.000
850.000
[Đã bao gồm VAT]
940.000 VND
-10%
Vỏ Case Centaur NOVA (ATX, Trắng, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)

Mã SP: VCPC024081
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
960.000
-9%
Mã SP: VCPC024081
870.000
870.000
[Đã bao gồm VAT]
960.000 VND
-9%
Vỏ Case VSP AX4 (ATX, Đen, Chưa Gồm Fan)
Giá bán: 870.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Hãng sản xuất-
  • Centaur (4)
  • Galax (2)
  • Magic (2)
  • NZXT (8)
  • VSP (25)
Lọc sản phẩm-

Loại Case

Chủng Loại

Kích thước Main

màu sắc

Kiểu dáng

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng