Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Tai nghe Thermaltake

Tai nghe Thermaltake

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
Keyboard & Mouse Motospeed G7000

Keyboard & Mouse Motospeed G7000

Mã SP: MBASB618
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB618
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Keyboard & Mouse Motospeed G7000
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Keyboard & Mouse R8 1910

Keyboard & Mouse R8 1910

Mã SP: MBASB617
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB617
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Keyboard & Mouse R8 1910
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Bàn Phím Cơ Msi Vigor Gk70 Red

Bàn Phím Cơ Msi Vigor Gk70 Red

Mã SP:
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP:
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Msi Vigor Gk70 Red
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Cơ Huntsman (Rz03-02520100-R3M1) (Full Size|Razer Opto|Rgb) (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Cơ Huntsman (Rz03-02520100-R3M1) (Full Size|Razer Opto|Rgb) (Cái)

Mã SP: KBRZ0013
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBRZ0013
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming RAZER Cơ Huntsman (Rz03-02520100-R3M1) (Full Size|Razer Opto|Rgb) (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex M750 Tkl Pubg Edition (Cái)

Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex M750 Tkl Pubg Edition (Cái)

Mã SP: KBST0004
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: KBST0004
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Bàn Phím Cơ Gaming STEELSERIES Cơ Apex M750 Tkl Pubg Edition (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Chuột Chơi Game Motospeed V30

Chuột Chơi Game Motospeed V30

Mã SP: MBASB607
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB607
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed V30
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed V10

Chuột Chơi Game Motospeed V10

Mã SP: MBASB606
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB606
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed V10
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed V50

Chuột Chơi Game Motospeed V50

Mã SP: MBASB603
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB603
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed V50
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed F500

Chuột Chơi Game Motospeed F500

Mã SP: MBASB600
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB600
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed F500
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed V16

Chuột Chơi Game Motospeed V16

Mã SP: MBASB599
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB599
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed V16
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed V60 Optical

Chuột Chơi Game Motospeed V60 Optical

Mã SP: MBASB598
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB598
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed V60 Optical
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed F60 Rgb

Chuột Chơi Game Motospeed F60 Rgb

Mã SP: MBASB597
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB597
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed F60 Rgb
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed F405 Optical Gaming Mouse

Chuột Chơi Game Motospeed F405 Optical Gaming Mouse

Mã SP: MBASB596
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB596
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed F405 Optical Gaming Mouse
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed F11 Optical

Chuột Chơi Game Motospeed F11 Optical

Mã SP: MBASB594
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB594
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed F11 Optical
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Chơi Game Motospeed F12 Optiacal Gaming Mouse

Chuột Chơi Game Motospeed F12 Optiacal Gaming Mouse

Mã SP: MBASB592
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB592
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Chơi Game Motospeed F12 Optiacal Gaming Mouse
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Chuột Có dây Chơi Game RAZER Mamba Wireless (Cái)

Chuột Có dây Chơi Game RAZER Mamba Wireless (Cái)

Mã SP: MSRA0010
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MSRA0010
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Có dây Chơi Game RAZER Mamba Wireless (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Chuột Có dây Chơi Game RAZER Atheris Mobile Mouse (Cái)

Chuột Có dây Chơi Game RAZER Atheris Mobile Mouse (Cái)

Mã SP: MSRA0001
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MSRA0001
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Có dây Chơi Game RAZER Atheris Mobile Mouse (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Chuột Có dây Chơi Game RAZER Deathadder Essential (Cái)

Chuột Có dây Chơi Game RAZER Deathadder Essential (Cái)

Mã SP: MSRA0004
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: MSRA0004
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Chuột Có dây Chơi Game RAZER Deathadder Essential (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Miếng Lót Chuột Corsair Mm200 Medium

Miếng Lót Chuột Corsair Mm200 Medium

Mã SP: MBASB586
Bảo hành: 0 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB586
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Miếng Lót Chuột Corsair Mm200 Medium
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 0 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Cooling-Gel Infused Cloth Replacement Ear Cushion Kit (Round)

Cooling-Gel Infused Cloth Replacement Ear Cushion Kit (Round)

Mã SP:
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP:
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Cooling-Gel Infused Cloth Replacement Ear Cushion Kit (Round)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Tai nghe Có dây Văn Phòng COOLER MASTER Masterpulse Pro Over Ear 7.1 Bfx (Cái)

Tai nghe Có dây Văn Phòng COOLER MASTER Masterpulse Pro Over Ear 7.1 Bfx (Cái)

Mã SP: HPCO0004
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mã SP: HPCO0004
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Tai nghe Có dây Văn Phòng COOLER MASTER Masterpulse Pro Over Ear 7.1 Bfx (Cái)
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: Mới, bảo hành 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Tai Nghe Razer Kraken 7.1 V2 Gunmetal Edition

Tai Nghe Razer Kraken 7.1 V2 Gunmetal Edition

Mã SP:
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP:
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Tai Nghe Razer Kraken 7.1 V2 Gunmetal Edition
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Tai Nghe Sades Diablo Sa916 Rgb

Tai Nghe Sades Diablo Sa916 Rgb

Mã SP: MBASB557
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB557
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Tai Nghe Sades Diablo Sa916 Rgb
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Tai Nghe Sades Locust Plus Sa-904 Rgb

Tai Nghe Sades Locust Plus Sa-904 Rgb

Mã SP: MBASB553
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB553
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Tai Nghe Sades Locust Plus Sa-904 Rgb
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Tai Nghe Sades Xpower Plus Sa706S

Tai Nghe Sades Xpower Plus Sa706S

Mã SP: MBASB552
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB552
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Tai Nghe Sades Xpower Plus Sa706S
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Tai Nghe Sades Aw70

Tai Nghe Sades Aw70

Mã SP: MBASB550
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB550
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Tai Nghe Sades Aw70
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Tai Nghe Sades Bpower Sa-739

Tai Nghe Sades Bpower Sa-739

Mã SP: MBASB545
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB545
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Tai Nghe Sades Bpower Sa-739
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Tai Nghe Sades Aw20

Tai Nghe Sades Aw20

Mã SP: MBASB543
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mã SP: MBASB543
Liên hệ
Liên hệ
[Đã bao gồm VAT]
Tai Nghe Sades Aw20
Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 12 tháng
Kho hàng: Liên hệ

Tai nghe Thermaltake là dòng tai nghe được nhiều game thủ tìm kiếm nhờ khả năng tạo ra âm thanh rõ ràng và chính xác ngay cả ở tần số thấp và cao (dao động từ 20Hz ~ 40KHz). Ngoài ra Thermaltake còn sở hữu chất lượng âm thanh mềm mại hơn với phạm vi rộng hơn. Cùng Tin Học Anh Phát tìm hiểu về tai nghe gaming Thermaltake qua bài viết bên dưới nhé!

Mua tai nghe gaming Thermaltake chính hãng - Giá rẻ tại Tin Học Anh Phát

Giới thiệu về dòng sản phẩm tai nghe Thermaltake

Thermaltake là thương hiệu được thành lập vào năm 1999 và đến nay đã tạo dựng được vị thế trong mắt người dùng yêu thích build máy tính. Ngoài các sản phẩm như bộ nguồn, Ram… thương hiệu này còn phát hành tai nghe Thermaltake chất lượng cao và giàu tính năng - tai nghe chơi game âm thanh vòm với mục đích cung cấp hiệu suất âm thanh vượt trội, rõ ràng và chính xác ở cả mức tần số thấp và tần số cao.

Giới thiệu về dòng sản phẩm tai nghe gaming Thermaltake

Lợi ích khi sở hữu dòng tai nghe Thermaltake

 • Tai Nghe Thermaltake có âm thanh Hi-Res giúp cho người dùng nghe chất lượng âm thanh HD với độ sâu âm thanh rộng.
 • Là dòng tai nghe có tần số đáp ứng từ 20Hz đến 40.000Hz, gần gấp đôi những gì mà hầu hết các tai nghe tiêu chuẩn có thể đạt được (22.000 Hz). Nghe nhạc và chơi game không giới hạn!
 • Sở hữu thiết kế nhẹ với 15 mức điều chỉnh, Thermaltake phù hợp với hầu hết mọi kích thước đầu.
 • Miếng đệm tai của Thermaltake được làm bằng mút hoạt tính có thể xoay vào trong giúp tai nghe này trở thành một thiết bị có thể di động với sự thoải mái tuyệt vời!
 • Tai nghe Thermaltake được trang bị một micrô hai chiều nhờ đó mà các cuộc giao tiếp bằng giọng nói luôn sạch sẽ, trong trẻo và tiếng ồn môi trường ở mức tối thiểu.
 • Thermaltake còn cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào các trình điều khiển âm lượng và tắt tiếng.

Lợi ích khi sở hữu dòng tai nghe gaming Thermaltake

Giới thiệu một số dòng tai nghe Thermaltake nổi bật trên thị trường

Dưới đây là những mẫu tai nghe Thermaltake được Tin Học Anh Phát chọn lọc từ những mẫu tai nghe gaming thermaltake được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay. Tham khảo ngay nhé!

Tai Nghe ISURUS Pro V2 In-ear - Thermaltake

Tai Nghe ISURUS Pro V2 In-ear - Thermaltake được trang bị trình điều khiển Hi-Res 13mm cùng micrô tích hợp cho phép bạn chơi game, giao tiếp và nghe nhạc với âm thanh rõ ràng và chất lượng. ISURUS Pro V2 đi kèm với một chiếc băng đô được gia cố bằng thép chắc chắn có thể điều chỉnh và tháo rời. Thông số nổi bật của ISURUS Pro V2 là:

 • Modell: GHT-IST-ANIBBK-34
 • Màu sắc: Đen
 • Tần số âm thanh: 20Hz~40KHz
 • Tần số Mic: 100Hz~10KHz

Tai Nghe ISURUS Pro V2 In-ear - Thermaltake

Tai Nghe Argent H5 Stereo - Thermaltake

Tai Nghe Argent H5 Stereo – Thermaltake trang bị trình điều khiển 50mm quá khổ nhờ vậy mà giảm thiểu sự biến dạng đồng thời tạo ra những âm thanh rõ ràng và chính xác. Là một trong những giải pháp hữu hiệu cho người dùng khi chơi game, xem phim hoặc nghe nhạc với âm thanh độ rõ ràng và chi tiết hơn. Thông số của Argent H5 Stereo là:

 • Model: GHT-THF-ANECBK-30
 • Màu sắc: Đen
 • Tần số âm thanh: 20Hz~40KHz
 • Tần số Mic: 100Hz~10KHz

Tai Nghe Argent H5 Stereo - Thermaltake

Lưu ý khi chọn mua tai nghe Thermaltake

Khi lựa chọn tai nghe Thermaltake, người dùng cần chú ý các tiêu chí lựa chọn sau:

 • Công nghệ âm thanh của Thermaltake và các công nghệ tích hợp khác trên tai nghe này.
 • Chọn tai nghe dòng Thermaltake có chất lượng âm thanh càng cao càng tốt. 
 • Tai nghe chơi game Thermaltake phải tương thích với nhiều hệ điều hành.
 • Chọn tai nghe có thể dễ dàng điều chỉnh các mức phù hợp với kích cở đầu
 • Có chuẩn chân cắm phù hợp để đảm bảo truyền tải âm thanh với chất lượng tốt nhất.
 • Ưu tiên lựa chọn tai nghe dòng Thermaltake mang lại sự tiện lợi khi sử dụng.

Lưu ý khi chọn mua tai nghe gaming Thermaltake

Tin Học Anh Phát – Địa chỉ cung cấp tai nghe Thermaltake chính hãng

Không chỉ là địa chỉ cung cấp tai nghe Thermaltake chính hãng, giá rẻ mà Tin Học Anh Phát còn mang đến sự tin tưởng cho khách hàng bởi những lý do sau:

 • Chính sách hoàn trả 100% giá trị tai nghe nếu phát hiện lỗi do nhà sản xuất hay không đúng mẫu mã, số lượng đã đặt.
 • Hỗ trợ giao tai nghe tận nơi trong ngày với TP.HCM và 2-3 ngày với đơn hàng tai nghe đi ngoại thành
 • Hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn về giá khi mua tai nghe tại Tin Học Anh Phát.
 • Đảm bảo uy tín với gói bảo hành tai nghe lên đến 36 tháng

Tin Học Anh Phát – Địa chỉ cung cấp tai nghe gaming Thermaltake chính hãng

Hy vọng những thông tin mà Tin Học Anh Phát cung cấp trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về dòng tai nghe Thermaltake. Nếu có nhu cầu mua tai nghe hay cần tư vấn thêm về dòng sản phẩm này, quý khách đừng quên liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 090.29.28.069 để nhận được hướng dẫn đặt hàng chi tiết nhé.

 

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • Asus (114)
 • 1STPlayer (1)
 • Acbel (2)
 • Acer (9)
 • Adata (10)
 • Aigo (7)
 • Akko (1)
 • AMD (14)
 • AOC (22)
 • Aorus (1)
 • Apacer (1)
 • Asrock (10)
 • BenQ (3)
 • Bosston (1)
 • Centaur (32)
 • Colorful (13)
 • ConceptD (1)
 • Cooler Master (45)
 • Coolmoon (3)
 • Corsair (53)
 • Dareu (9)
 • DeepCool (16)
 • Dell (35)
 • Dicasver (1)
 • DXRacer (22)
 • E- Blue (1)
 • E-Dra (29)
 • Eaglend (2)
 • Fuhlen (8)
 • GAINWARD (1)
 • Galax (3)
 • Gskill (7)
 • Gigabyte (88)
 • HKC (14)
 • Huananzhi (3)
 • Hynix (1)
 • Id Cooling (11)
 • In-Win (6)
 • INNO3D (2)
 • Intel (73)
 • Jetek (1)
 • Kingmax (9)
 • Kingston (34)
 • LC-Power (1)
 • Lenovo (2)
 • Lexar (10)
 • LG (35)
 • Lian-li (5)
 • Logitech (14)
 • Magic (2)
 • Mik (5)
 • Motospeed (24)
 • MSI (63)
 • Noctua (1)
 • NZXT (30)
 • Palit (2)
 • Philips (1)
 • PNY (4)
 • Powercolor (1)
 • PSEAT (4)
 • Rapoo (2)
 • Razer (26)
 • Sades (6)
 • Sama (2)
 • Samsung (51)
 • Sapphire (1)
 • Segotep (1)
 • SoleSeat (8)
 • Steelseries (6)
 • Team (14)
 • THAP (133)
 • Thermaltake (2)
 • Tt eSports (2)
 • Ufox (1)
 • Viewsonic (42)
 • VSP (169)
 • Warrior (10)
 • Western Digital (10)
 • Xigmatek (17)
 • Zotac (3)

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng