Lên đầu

Gọi miễn phí
Chat ngay

Kết quả phù hợp với từ khóa

0

Intel Core i3

Intel Core i3

Lựa chọn
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
img

CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)

Mã SP: CPUI0130
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
120.000
-17%
Mã SP: CPUI0130
100.000
100.000
[Chưa bao gồm VAT]
120.000 VND
-17%
CPU Tray Intel Core i3 2120 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155, Cache 3MB)
Giá bán: 100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0174
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0174
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 2100 (3.10 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)

Mã SP: CPUIC0127
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
230.000
-13%
Mã SP: CPUIC0127
200.000
200.000
[Chưa bao gồm VAT]
230.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 3220 (3.30 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1155)
Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)

Mã SP: CPUIC0124
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
290.000
-14%
Mã SP: CPUIC0124
250.000
250.000
[Chưa bao gồm VAT]
290.000 VND
-14%
CPU Tray Intel Core i3 4150 (3.50 GHz, 2 nhân, 4 luồng, LGA 1150)
Giá bán: 250.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)

Mã SP: CPUIC0317
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.140.000
-13%
Mã SP: CPUIC0317
990.000
990.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.140.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 9100F (3.60 GHz-4.20 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151)
Giá bán: 990.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)

CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)

Mã SP: CPUIC0153
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.270.000
-13%
Mã SP: CPUIC0153
1.100.000
1.100.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.270.000 VND
-13%
CPU Tray Intel Core i3 8100 (3.60 GHz, 4 nhân, 4 luồng, LGA 1151, Cache 6MB)
Giá bán: 1.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
img

CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)

Mã SP: CPUI0316
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
1.710.000
-13%
Mã SP: CPUI0316
1.480.000
1.480.000
[Chưa bao gồm VAT]
1.710.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10105F Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200)
Giá bán: 1.480.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 10105F Box Chính Hãng (3.70 GHz-4.40 GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200, Cache 6MB)
2.130.000
-13%
Mã SP: CPUI0355
1.850.000
1.850.000
[Đã bao gồm VAT]
2.130.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 10105F Box Chính Hãng (3.70 GHz-4.40 GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1200, Cache 6MB)
Giá bán: 1.850.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1247
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.190.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1247
1.899.000
1.899.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.190.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 12100F Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 1.899.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUIXT1252
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.680.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1252
2.330.000
2.330.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.680.000 VND
-13%
Cpu Intel Core i3 12100 Tray (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân, 8 luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.330.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3-10105 Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200
2.710.000
-13%
Mã SP: CPUIXT1263
2.350.000
2.350.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.710.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3-10105 Tray (3.7GHz turbo up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200
Giá bán: 2.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3 12100F Box Chính Hãng (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, LGA 1700)
img
2.750.000
-13%
Mã SP: CPUI0307
2.390.000
2.390.000
[Đã bao gồm VAT]
2.750.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3 12100F Box Chính Hãng (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, LGA 1700)
Giá bán: 2.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel i3-13100F Box công ty (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)

CPU Intel i3-13100F Box công ty (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUI0388
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
2.870.000
-13%
Mã SP: CPUI0388
2.490.000
2.490.000
[Chưa bao gồm VAT]
2.870.000 VND
-13%
CPU Intel i3-13100F Box công ty (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.490.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel i3 13100F Tray (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)

CPU Intel i3 13100F Tray (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)

Mã SP: CPUI0392
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
3.100.000
-13%
Mã SP: CPUI0392
2.690.000
2.690.000
[Chưa bao gồm VAT]
3.100.000 VND
-13%
CPU Intel i3 13100F Tray (Up to 4.5 GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)
Giá bán: 2.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Cpu Intel Core i3 12100 Box Chính Hãng (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, LGA 1700)
3.480.000
-13%
Mã SP: CPUI0332
3.020.000
3.020.000
[Đã bao gồm VAT]
3.480.000 VND
-13%
Cpu Intel Core i3 12100 Box Chính Hãng (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, LGA 1700)
Giá bán: 3.020.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel i3-13100F Box chính hãng (up to 4.5Ghz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1700/Raptor Lake) 
3.670.000
-13%
Mã SP: CPUI0371
3.190.000
3.190.000
[Đã bao gồm VAT]
3.670.000 VND
-13%
CPU Intel i3-13100F Box chính hãng (up to 4.5Ghz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1700/Raptor Lake) 
Giá bán: 3.190.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3-14100F (UP TO 4.7GHZ, 4 NHÂN 8 LUỒNG, 12MB CACHE, 60W) - SOCKET INTEL LGA 1700/RAPTOR LAKE
3.790.000
-13%
Mã SP: CPUPC024024
3.290.000
3.290.000
[Đã bao gồm VAT]
3.790.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3-14100F (UP TO 4.7GHZ, 4 NHÂN 8 LUỒNG, 12MB CACHE, 60W) - SOCKET INTEL LGA 1700/RAPTOR LAKE
Giá bán: 3.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel i3-13100 Box chính hãng (3.42GHz Turbo Upto 4.5GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)
4.490.000
-13%
Mã SP: CPUI0370
3.899.000
3.899.000
[Đã bao gồm VAT]
4.490.000 VND
-13%
CPU Intel i3-13100 Box chính hãng (3.42GHz Turbo Upto 4.5GHz, 4 Nhân 8 Luồng, LGA 1700)
Giá bán: 3.899.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
CPU Intel Core i3-14100 (UP TO 4.7GHZ, 4 NHÂN 8 LUỒNG, 12MB CACHE, 60W) - SOCKET INTEL LGA 1700/RAPTOR LAKE
4.590.000
-13%
Mã SP: CPUPC024023
3.990.000
3.990.000
[Đã bao gồm VAT]
4.590.000 VND
-13%
CPU Intel Core i3-14100 (UP TO 4.7GHZ, 4 NHÂN 8 LUỒNG, 12MB CACHE, 60W) - SOCKET INTEL LGA 1700/RAPTOR LAKE
Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng

Intel Core i3 là một phần của dòng Intel Core i được phát hành vào năm 2009. Bộ xử lý này sử dụng phương pháp sản xuất lai với lõi xử lý 32nm và bộ điều khiển bộ nhớ hoặc đồ họa 45nm, mang lại hiệu quả sử dụng cho người dùng. Để biết thêm thông tin về các dòng CPU Intel Core i3, hãy cùng Tin Học Anh Phát theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé.

Mua Intel Core i3 - Bộ vi xử lý chính hãng giá tốt tại Tin Học Anh Phát

Giới thiệu về CPU Intel Core i3

Intel Corei3linh kiện máy tính bộ xử lý độc quyền của Intel được xây dựng trên khung kiến ​​trúc đa bộ xử lý. Nó là bộ xử lý lõi kép với bộ xử lý đồ họa tích hợp (GPU). Nó là sản phẩm kế thừa của dòng vi xử lý Core 2 do Intel sản xuất. Nó có thể được cài đặt trong thiết bị di động, máy tính để bàn và laptop,... Intel Core I3 được xây dựng bằng một số vi kiến ​​trúc như:

 • Clark Dale
 • Sandy Bridge
 • Ivy Bridge
 • Haswell

Nó bao gồm hai lõi nhưng hỗ trợ đồng thời bốn luồng khác nhau. Tốc độ xung nhịp của Core I3 nằm trong khoảng từ 1,70 GHz đến 3,4 GHz. Intel đã phát hành nhiều thế hệ bộ xử lý Core i3, mỗi thế hệ đều cải thiện các tính năng và hiệu suất của thế hệ trước.

Giới thiệu bộ vi xử lý Intel Core i3

Lợi ích khi sử dụng CPU Intel Core i3

Ưu điểm của bộ vi xử lý Core I3 mang lại nhiều lợi ích đáng mong đợi cho người sử dụng. Chẳng hạn như:

Hỗ trợ người dùng làm hai công việc cùng một lúc

Bộ xử lý Intel Core i3 có khả năng thực hiện hai công việc cùng một lúc, bởi vì nó được trang bị Hyper Threading. Bằng cách đó, người dùng có thể thực hiện công việc đa nhiệm chỉ với 1 máy tính.

Lợi ích khi sử dụng CPU Intel Core i3

Tiết kiệm năng lượng tối ưu

Bên cạnh khả năng thực hiện hai công việc cùng một lúc, Intel Core i3 còn có tính năng Turbo Boost có thể cải thiện hiệu suất máy tính và giúp máy tiết kiệm năng lượng hơn.

Mang đến hình ảnh đồ họa HD

Bộ vi xử lý Intel Core i3 này cũng có thể tích hợp đồ họa trên bo mạch để có thể tạo ra hình ảnh chất lượng cao hơn nhiều. Giúp người dùng trải nghiệm hình ảnh sống động hơn khi xem phim, lướt web và làm việc.

Một số bộ vi xử lý Intel Core I3 đáng dùng nhất hiện nay

Dưới đây là một số mẫu Intel Core i3 đáng dùng nhất hiện nay. Tham khảo ngay nhé!

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1115G4 bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,10 GHz.
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1215UL bộ nhớ đệm 10M, lên đến 4,40 GHz.
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1215UE bộ nhớ đệm 10M, lên đến 4,40 GHz.
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12300 bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz.
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz.
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1215U bộ nhớ đệm 10M, lên đến 4,40 GHz, có IPU.
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100T bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,10 GHz

Một số bộ vi xử lý Intel Core I3 đáng dùng nhất hiện nay

Lý do nên chọn mua CPU Intel Core i3 tại Tin Học Anh Phát

Tin Học Anh Phát không chỉ là nơi cung cấp những bộ PC đồ bộ, PC lắp ráp hay các loại máy tính chơi game uy tín, chính hãng mà còn là nơi cung cấp cho khách hàng những linh kiện máy tính chính hãng với giá tốt nhất thị trường. Đặc biệt, khách hàng khi mua CPU Intel Core i3 tại Tin Học Anh Phát sẽ được hỗ trợ nhiều chính sách như:

 • Hỗ trợ trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%.
 • Đổi mới ngay trong ngày.
 • Hỗ trợ giao hàng trước trả tiền sau COD.
 • Tư vấn tổng đài miễn phí 090.29.28.069.

Lý do nên chọn mua CPU Intel Core i3 tại Tin Học Anh Phát

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp khách hàng tìm được bộ vi xử lý Intel Core i3 phù hợp và đáp ứng nhu cầu sử dụng của mình. Nếu có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn, hãy liên hệ với Tin Học Anh Phát chúng tôi qua Email: tinhocanhphat@gmail.com hoặc Hotline: 090.29.28.069 để được hỗ trợ sớm nhất. 

 

Xem thêm "
Hãng sản xuất-
 • Intel (19)
Lọc sản phẩm-

Dòng CPU

Socket CPU

Đời CPU

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VÕ DUY ANH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315129021 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/6/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng