Thương hiệu: SoleSeat

Lựa chọn
1 2 Next
 • Mã SP: X-Men L01
  Ghế Game SoleSeat X-Men L01
  4.900.000
  Ghế Game SoleSeat X-Men L01
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat X-Men L01
  Giá bán: 4.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn. Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - White, Black - Yellow, Black - Red
 • Mã SP: V6 L03
  Ghế Game SoleSeat V6 L03
  5.900.000
  Ghế Game SoleSeat V6 L03
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat V6 L03
  Giá bán: 5.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn. Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red, Black - Orange, Black-Blue, Black - Black, Black-White
 • Mã SP: Taoist+ M08
  Ghế Game SoleSeat Taoist+ M08
  8.400.000
  Ghế Game SoleSeat Taoist+ M08
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Taoist+ M08
  Giá bán: 8.400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp. Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Light gray & dark gray
 • Mã SP: Taoist M07
  Ghế Game SoleSeat Taoist M07
  7.900.000
  Ghế Game SoleSeat Taoist M07
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Taoist M07
  Giá bán: 7.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Ghế Game SoleSeat Taoist M07
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn. Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red
 • Mã SP: Speed 7 L08
  Ghế Game SoleSeat Speed 7 L08
  5.900.000
  Ghế Game SoleSeat Speed 7 L08
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Speed 7 L08
  Giá bán: 5.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Ghế Game SoleSeat Speed 7 L08
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red
 • Mã SP: Scred L07
  Ghế Game SoleSeat Scred L07
  6.400.000
  Ghế Game SoleSeat Scred L07
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Scred L07
  Giá bán: 6.400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp. Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red - White, Black -Orange - White, Black - Blue - White.
 • Mã SP: Pionner L04
  Ghế Game SoleSeat Pionner L04
  5.400.000
  Ghế Game SoleSeat Pionner L04
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Pionner L04
  Giá bán: 5.400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Ghế Game SoleSeat Pionner L04
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red
 • Mã SP: Orion M05
  Ghế Game SoleSeat Orion M05
  7.900.000
  Ghế Game SoleSeat Orion M05
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Orion M05
  Giá bán: 7.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :4D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn. Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red
 • Mã SP: Latitude H01
  Ghế Game SoleSeat Latitude H01
  9.400.000
  Ghế Game SoleSeat Latitude H01
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Latitude H01
  Giá bán: 9.400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp. Tay ghế :4D Khung chân :giống chân ếch - frog support Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng. Màu sắc :Black - Red
 • Ghế Game SoleSeat King M03 Black/Red
  Giá bán: 7.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Ghế Game SoleSeat King M03 Black/Red
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn. Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red
 • Mã SP: Hero C01
  Ghế Game SoleSeat Hero C01
  6.400.000
  Ghế Game SoleSeat Hero C01
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Hero C01
  Giá bán: 6.400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn. Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red - White, Black - Blue -White
 • Mã SP: Crescent L02
  Ghế Game SoleSeat Crescent L02
  5.400.000
  Ghế Game SoleSeat Crescent L02
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Crescent L02
  Giá bán: 5.400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp. Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Orange, Black - Blue, Black - White.
 • Mã SP: Cold Ice H05
  Ghế Game SoleSeat Cold Ice H05
  8.900.000
  Ghế Game SoleSeat Cold Ice H05
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Cold Ice H05
  Giá bán: 8.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp. Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red
 • Ghế Game SoleSeat Ceo H03 Black
  Giá bán: 9.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp. Tay ghế :4D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly và gắn thêm đệm kê chân Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng.
 • Mã SP: Bumblebee C02
  Ghế Game SoleSeat Bumblebee C02
  7.900.000
  Ghế Game SoleSeat Bumblebee C02
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Bumblebee C02
  Giá bán: 7.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp. Tay ghế :4D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Orange - White, Black -Red - White.
 • Mã SP: Blazer M09
  Ghế Game SoleSeat Blazer M09
  7.900.000
  Ghế Game SoleSeat Blazer M09
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Blazer M09
  Giá bán: 7.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :4D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Red
 • Mã SP: Alien+ M02
  Ghế Game SoleSeat Alien+ M02
  7.400.000
  Ghế Game SoleSeat Alien+ M02
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Alien+ M02
  Giá bán: 7.400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Light brown
 • Mã SP: Alien M01
  Ghế Game SoleSeat Alien M01
  6.900.000
  Ghế Game SoleSeat Alien M01
  CHO VÀO GIỎ
  Ghế Game SoleSeat Alien M01
  Giá bán: 6.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Chất liệu :da PU cao cấp Tay ghế :3D Khung chân :dạng cánh bướm butterfly plate chắc chắn. Ngả lưng :180 độ Phụ Kiện :Gối đầu, gối lưng Màu sắc :Black - Black
 • Bàn phím cơ ASUS ROG Strix Flare Blue (XA01)
  Giá bán: 3.990.000
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
 • Bàn phím cơ ASUS Claymore Blue (MA01)
  Giá bán: 4.490.000
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
Lựa chọn
1 2 Next
Danh mục sản phẩm
Lọc sản phẩm

Chất liệu

Tính năng

Cân nặng

Chiều cao

Đèn

Kê tay của bàn phím

Màu sắc

Kích thước của bàn phím

Chuẩn giao tiếp

Khoảng giá

TIN HỌC ANH PHÁT
Tổng đài trợ giúp

Nhanh chóng - tiện lợi - hài lòng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Góp ý, thắc mắc, khiếu nại

tinhocanhphat@gmail.com 0906.778.965

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

G

Bấm để gọi ngay