Quạt RGB tích hợp cho ánh sáng nổi bật và hiệu ứng ánh sáng sống động