Razer Nari Ultimate được thiết kế để công nghệ nhập vai của nó được bổ sung bằng các tính năng thoải mái, cho phép bạn thoát vào thế giới trò chơi hàng giờ mà không bị căng thẳng.