Tận dụng tối đa con chuột có thể lập trình này bằng cách ánh xạ 11 nút của nó với Razer ™ Hypershift — một tính năng nâng cao trong Razer Synapse 3 giúp tăng gấp đôi hiệu quả đầu vào chuột của bạn. Khi nhấn một phím, bạn có thể chuyển đổi cấu hình nút phụ để bạn có thể thay đổi quá trình chơi của mình một cách nhanh chóng.